Suure-Jaani Gümnaasium

Suure-Jaani Gümnaas
Firma:
Suure-Jaani Gümnaasium
Telefon:
437 2051
E-post:
kool@sjg.edu.ee
Koduleht:
www.koguva.ee
Õpilaste vastuvõtmine Suure-Jaani Gümnaasiumi

1. Klassi võetakse kõik lapsed, kes saavad 1. oktoobriks 7-aastaseks. Vanemate soovil võib 1. klassi võtta ka lapse, kes sai 30. aprilliks 6-aastaseks.
Kui avaldus on kevadel esitamata jäänud, tuleks see esitada hiljemalt 20. augustiks.Kooli astumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1.klassi astumisel
Avaldus, kus on andmed elukoha kohta ja märge, kas laps hakkab koolis sööma sooja lõunatoitu
Lapse sünnitunnistus
Lapsevanema pass (või välismaalase pass või elamisluba)
1 foto õpilaspileti jaoks

Kui soovite astuda gümnaasiumi õppima, peaksite hiljemalt 28. juuniks esitama avalduse.
10. klassi võetakse õpilane, kes on lõpetanud põhikooli lõputunnistusega, millel on vähemalt rahuldavad hinded, seda ka käitumises.Gümnaasiumi astumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
Lapsevanema avaldus
Õpilase pass või sünnitunnistus
Põhikooli lõputunnistus
Klassitunnistus
Õpilase isiklik toimik/väljavõte õpilasraamatust
Terviseleht
1 foto õpilaspiletile
Küsitlusleht, mille õpilane täidab koolis

Saabumisel teisest koolist esitada järgmised dokumendid:
Lapsevanema avaldus
Õpilase pass või sünnitunnistus
Klassitunnistus
Õpilase isiklik toimik/väljavõte õpilasraamatust
Terviseleht
1 foto õpilaspiletile
Vastata küsimustele:
1.mis A ja/või B keelt õppis
2.Kas soovib süüa lõunat, algklassides ka pikapäevarühma soovHuviringide info kliki siia
Gümnaasiumid ja Keskkoolid  Haridusasutused  Tantsuringid tantsukoolid  Lauluringid  Teater  Huviringid lastele  Loodusringid  Aeroobika  Mudilaskoorid  Näiteringid  Kunstiringid  Puhkpill  Ansamblid  Lastekoor  Flööt  Saksofon  Lauluansambel  Koorid  Klaverimäng  Puhkpilliansambel  Jalgpalliklubid  Korvpall  Võrkpall  Maadlus  Showtants  Tenniseklubid