Rapla Täiskasvanute Gümnaasium

Rapla Täiskasvanute
Firma:
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium
Telefon:
489 4197
Koduleht:
www.raplatg.ee

  
  

Info kooli tegevuse kohta:

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium on üldhariduskool neile, kes soovivad oma poolelijäänud haridusteed jätkata kas põhikooli III astmes või gümnaasiumis.

Töötamine, vanus ega vahepeal eemaloldud aastad ei ole takistuseks kooli astujaile. Õppetöö korraldus on paindlik ja arvestab sellega. Õppetöö on orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab, ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada. Koolis on võimalik täiendada oma teadmisi ka üksikainetes.

Koolil on sõprussidemed mitmete välisriigi samalaadsete täiskasvanute koolidega Taanimaal, Soomes ja Saksamaal. Kool omab partnerlussuhteid vabariigi teiste täiskasvanute gümnaasiumitega, mille raames toimub õpetajate täiendkoolitus ning õpetajate ja õpilaste ühistegevus. Koolis töötab õpilasesindus, antakse välja ajalehte „Kaanekangutaja”. Kui soovid rohkem infot kooli kohta, siis külasta kodulehekülge
www.raplatg.ee Kooli lõpetajad saavad peale lõpu- ja riigieksamite edukat sooritamist põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistused, mis võimaldavad haridustee jätkamist kõrgkoolis, kutseõppeasutuses või arvestatavamat läbilöömist tööturul.

Vastuvõtmisel esitatavad nõuded:


*
7. - 9. klass - eelmise klassi tunnistus, hinnete väljavõte õpilasraamatust, pass/ ID-kaart, 1 foto ( 3 x 4 cm)
*
10. klass - põhikooli lõputunnistus, pass/ ID-kaart, 2 fotot ( 3 x 4 cm)
*
11. - 12. klass - põhikooli lõputunnistus, eelmise klassi tunnistus / gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpinguraamat koos akadeemilise õiendiga, hinnete väljavõte õpilasraamatust, pass/ ID- kaart, 2 fotot ( 3 x 4 cm)
* Avaldus-ankeet täidetakse kohapeal
* Perekonnanime muutumise korral tuleb esitada abielutunnistuse koopia
* Põhikooli (7.-9.kl.) võetakse õppima vanuses alates 17 eluaastast, gümnaasiumisse ( 10.-12.klass) põhikooli lõputunnistuse alusel, vanusest olenemata
* Õppimine on õpilasele tasuta, õppekulud kannab õpilase elukohajärgne omavalitsus

Vastuvõtutaotluse esitamise kord:

Dokumente võetakse vastu kooli kantseleis Lasteaia 5, Rapla ( II korrus ).

* 2.mai – 22.juuni 2011 tööpäeviti kell 9.00-16.00

* 1.august – 26.august 2011 tööpäeviti kell 9.00-13.00

Juulikuus dokumentide vastuvõttu ei toimu.

 

Põhjalikum info kooli vastuvõtu ja õppimisvõimaluste kohta on kättesaadav kooli kodulehelt www.raplatg.ee

 

Kooliga on võimalik tutvuda

LAHTISTE USTE NÄDALAL 2.-6.mai 2011.a.

Kell 14.00 – 18.00


Täiendav info 489 4197, 485 5859,  

e-post vastuvott@raplatg.edu.ee

kool@raplatg.edu.ee

 


 


  

 

Gümnaasiumid ja Keskkoolid  Haridusasutused  Täiskasvanute gümnaasiumiõpe  Gümnaasiumiõpe 2010/2011  Rapla Täiskasvanute Gümnaasium