Viimsi Muusikakool

Viimsi Muusikakool
Firma:
Viimsi Muusikakool
Telefon:
606 6939
Viimsi muusikakool alustas tööd 1977.aasta sügisel.
Põhirõhk koolis on instrumendiõpetusel. Õppida saab klaverit, viiulit, akordioni, flööti, plokkflööti, kitarri, trompetit, saksofoni, kontrabassi ja löökriistu. Koolis tegutsevad orkester ja dzässansambel Ott Kase juhtimisel.
Õpetus toimub individuaal- (pilliõpetus) ja rühmatundides (solfedzho, muusikalugu, koosmusitseerimine). Suur tähtsus pilliõppimisel on lapse kodusel tööl (harjutamisel). Tööd hinnatakse jooksvate ja arvestuslike hinnetega.

Lisaks pillimänguoskuse omandamisele ja muusikalise silmaringi avardamisele kasvatab laps enesedistsipliini ning omandab iseseisva töö oskuse.Koolis õpetavad:
* klaverit - Õnnela Brambat, Marju Mägi ja Kairi Vavilov
* viiulit - Reet Leinuste ja Marilys-Mirjam Kurg
* tshellot - Kalev Vaidla
* akordioni - Henn Rebane
* flööti ja plokkflööti- Irene Ruuse
* kitarri - Jelena Ossipova ja Lauri Jõeleht
* trompetit - Aavo Ots
* trombooni ja eufooniumi - Ott Kask
* saksofoni - Olavi Kasemaa ja Maret Melesk
* kontrabassi - Marek Mere
* löökriistu - Enn Tammik
* solfedzhot - Helve Kask ja Mare Silber
* saadet - Kristina Teresa Kurg
* kontsertmeistrid - Kaisa Laasik ja Liivi Arder
* muusikalugu - Mare Silber
* orkestrit ja jazzansamblit juhendab Ott Kask
Kitarri õpetus  Muusikakoolid  Puhkpill  Ansamblid  Orkestrid  Viiuliõpe  Klassikaline kitarr  Flööt  Saksofon  Trompet  Tromboon  Akordion  Löökpillid  Tšello  Solfedzho  Muusikalugu  Klaverimäng  Plokkflööt  Keelpilliansambel  Keelpillid