Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Täiendus- ja ümber
Firma:
Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Telefon:
+372 4427870
Facebook: www.facebook.com/kutsehariduskeskus


PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE TÄIENDus- JA ÜMBERÕPPE TEENISTUS PAKUB:

Tööalased koolitused vaata koolituste nimekirja siit!

Autokool  vaata koolituste nimekirja siit! 

Huvialakoolitused  vaata koolituste nimekirja siit!

Avatud õpe  vaata koolituste nimekirja siit! 

E-kursused  vaata koolituste nimekirja siit! 

Tasuta koolitused  vaata koolituste nimekirja siit!

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.
 
Kool on sõnastanud oma missiooniks:
 
Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.
Kooli tunnuslause on kutse heast koolist.
 
Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega. Pärnu maakonna juhtivateks majandusharudeks on metsa- ja puidutööstus, masina- ja metallitööstus, tekstiilitööstus, elektroonikatööstus ja turismi- ja hotellimajandus. PKHK-s eelisarendatakse ka vastavaid õppevaldkondi. PKHK loodi 2003. aastal.
Selleks korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli, Pärnu Kodumajanduskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus. Kooli õppetegevus toimub Pärnu linna territooriumil aadressidel Niidupargi tn 12, 12/1 ja 8. Saarde valla territooriumil asukohaga paikneb kooli metskond suurusega 5489 ha. 1.aprillil 2005 anti Pärnu linna poolt Pärnumaa Kutsehariduskeskuse käsutusse Niidupargi kinnistu. 2004. aastal rakendus ja viidi lõpule Eesti riigi ja Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 - 2006”, mille tulemusena valmis õppehoone jaanuaris 2006 ning õppetöökoda puidu- ja ehituserialadele 01. juunil 2006 Voltveti koolituskeskuse peahoone tiiva renoveerimine jõudis lõpule 2008.a jaanuaris. Projekti II etapi tulemusena valmis 2010/11 õppeaasta alguseks teeninduse ja toitlustuse õppehoone.
Majutamise ja toitlustamise valdkonna uus õppehoone pälvis Eesti graafilise disaini aasta-auhinna keskkonnadisaini kategoorias, mis näitab õppekeskkonna kaasaegsust ja õpilasesõbralikkust. Oktoobris 2011 valmis autoremondi- ja metallitöö eriala õppebaas ning 2012. a septembris avati Niidupargi õpilaskodu. Riigi Kinnisvara AS vahendusel teostati 2012. a CO2 kvoodi vahenditest Voltveti Koolituskeskuse mõisahoone ulatuslikud ehitustööd fassaadi, katuse ja küttesüsteemi osas ning Niidupargi õppekompleksi võimlale teostati välisfassaadi soojustus ja katusetööd.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Arvutigraafika koolitus  Ehitus- ja töö  Inglise keel  Keeleõpe  Kokanduskursused  Kunstikursused  Nahakunst  Prantsuse keel  Puhastusalane koolitus  Saksa keel  Soome keel  Tervisekoolitused  Toiduhügieeni koolitus  Toitlustus  Vene keel  Venekeelsed koolitused  Huviringid täiskasvanutele  Töökeskkond ja tööohutus  Tekstiiltooted  Käsitöökursused  Õpetajate täiendkoolitus  Koolitusalased konsultatsioonid  Sisekujundus  Õmblemine  Kunsti ja kultuurialased koolitused  Siidimaal  Õmblusstuudiod  Arvutiklubid  Kunstiringid  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Arvutikasutaja baaskursus  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Arvutigraafika baaskurusus  Arvutikoolitused  Esmaabikoolitused  Kelnerite koolitus  Haridusalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Tekstiilikunst  Lapsevanema koolitused  Arvuti kursused  Naisteklubid  Koolitaja koolitus  Pagar-kondiitrite koolitus  Toitlustusteenindaja koolitus  Kokkade koolitus  Koduse kokkamise koolitus  Pedagoogide täienduskoolitus  Kutsekoolid  Kaugkoolitus  Ehitusviimistlus  Aiakujundus  Klaasikursus  Nahkehistöö  Ruumikujundus  Vitspunutised  Avalikud koolitused  Hügieenikoolitus  MS Office  MS Windows  Arvutikasutaja koolitused  Arvutiprogrammid  Toitlustusalased konsultatsioonid  Programmeerimine  Võõrkeeled  Word  Excel  Teabe- ja koolituspäevade korraldamine  Eesti keel välismaalastele  Ahjumeistri koolitus- soojasalvestav kaminahi, potikivist ahi  Haljastusalane koolitus  Vitraazimaali valmistamine  Haljasalade rajamine  Programmeerimise alused  Pottsepa koolitused  Koristajate koolitus  Koolitused firmadele  Plaatimiskoolitus  Suvekoolid  Suvekoolid  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Täiskasvanute koolitus  Pärnumaa Kutsehariduskeskus  Restaureerimine  Lapsehoidja täienduskoolitus  Digiajastu tehnoloogiate kasutamine- Google Drive  Elektroonikaseadmete koostaja koolitus- elektroonilised komponendid  Fotokursused algajatele  Fotokursus  Fotokursused  Fotograafia  Fototöötlus vabavaralise pilditöötlusprogrammi GIMP baasil  Koostelukksepp-keevitaja baasoskused  Keevitajate koolitus  Keevitajate algõpe  Keevitamine  Lukksepp  Lukksepatööde põhioskused  Ehitusviimistlus (maaler)  Maalritöö põhioskused  Dokumendihaldus  Praktiline dokumentide ja protokollide vormistamine arvutil  Puitkonstruktsioonide ehitaja põhioskused  Puidupingi tööline  Puittoodete valmistamine ning viimistlus  Sõiduautode rehvitehnik- veermiku hooldaja esmaõpe  Tabelarvutuse baaskoolitus (büroo- ja kaubandustöötajad)  Abikokk  Abikoka täiendkoolitus pagaritöö lisaoskusega  Jalgade ja käte hooldus eakale ning puuetega abivajajale  Pagar-kondiitrite koolitus  Pagar-kondiiter  Kondiitri tehnoloogia jätkukursus  Menüü koostamine ja kalkulatsioon asutustele  Müüja eriala  Müüja koolitus  Müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutseeksami ettevalmistuskursus  Pagari tehnoloogia jätkukursus  Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täiendusõpe  Dementsusega patsiendi/kliendi hooldamine  Ergonoomika ja abivahendite koolitus hooldustöötajale  Haljasalade rajamine ja hooldamine  Hooldusraied ja võsasae kasutamine  Maitse– ja ravimtaimede kasvatamine ja hooldus  Metsamarjakasvatus  Metsataimekasvatus  Püsikute kasvatamine  Vaarika- ja maasikakasvatus  Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus  Tasuta koolitused  Tasuta kursused  Tasuta tööalased kursused (HTM)  Tehnika  Kunst ja disain 

KOOLITUSKALENDER

Massaaži täiendusõpe iluteenindajatele

2019-08-26

Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad iluteenindajatena spaades või salongides ning kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi massaaživõtetest ja liikidest.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.08 – 02.10.2019; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Lilleseade ja kompositsiooni kursus

2019-08-27

Koolituse sihtgrupiks on õppija, kes huvitub kaasaaegsest lilleseadest ja selle stiilidest, seadete ja kimpude valmistamise tehnikast, värvusõpetusest ja kompositsioonist seadete loomisel.

Hind: 875.00 €
Kestus: 27.08.19 - 17.12.19; 68 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968 ; 53446945

Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe)

2019-08-27

Sihtgrupp: töötavad hooldustöötajad või kes soovivad valdkonnas tööd alustada, et saada juurde teadmisi ja oskusi ning ettevalmistada kutse taotlemiseks.

Hind: 850.00 €
Kestus: 27.08-11.11.2019; 100 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

PVC põrandakatete paigaldamine (linoleum, vaipkatted)

2019-09-02

Sihtrühm: Sihtgrupiks on erialase hariduseta/ keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kes soovivad saada oskused pindade ettevalmistamiseks viimistlustöödeks ja maalritöö tegemiseks. Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 02.09-12.09.2019; 60 tundi
Koht: Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Raietöölise koolitus (sh 3. taseme kutseeksamiks valmistumine)

2019-09-06

Sihtrühm: Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad või tööd alustavad inimesed

Hind: 305.00 €
Kestus: 06.09, 07.09 ja 09.09, 10.09.2019; 36 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 55642968

Arvutiga sõbraks (Word, Internet, E-post) - alustame nullist

2019-09-09

Sihtrühm: Koolitus on kõigile, kes soovivad omandada arvutialaseid algteadmisi. Õpe toimub väikeses ning aeglase tempoga grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.

Hind: 390.00 €
Kestus: 09.09-09.10.2019; 30 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Pulmafloristika koolitus

2019-09-09

Koolitusel osaleja õpib tegema pruudikimpe ja dekoratiivseid kaunistusi pulma, pruudi käe-ja peakaunistusi ning peigmehe rinnakaunistust, erinevaid seadeid ruumi dekoreerimiseks

Hind: 335.00 €
Kestus: 09.09 - 18.11.2019; 42 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968 ; 53446945

Hotelliteenindaja algõppe kursus

2019-09-11

Eesmärk: Anda õppijatele teadmised turismimajanduse ja majutusteeninduse olemusest ning teadmised sellest, kuidas vastuvõtu administraatorina külastajatele majutusettevõtte teenuseid tutvustada ja müüa.

Hind: 595.00 €
Kestus: 11.09-07.11.2019; 70 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe). Töötavatele

2019-09-16

Sihtgrupp: töötavad hooldustöötajad või kes soovivad valdkonnas tööd alustada, et saada juurde teadmisi ja oskusi ning ettevalmistada kutse taotlemiseks.

Hind: 870.00 €
Kestus: 16.09 – 02.12.2019; 100 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe). Algajatele

2019-09-16

Sihtgrupp: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana tööd alustada soovivad inimesed, kes on valmis hoolima ja hoolitsema ning kes on huvitatud täiendama teadmisi, oskusi ja vilumusi kompetentsidest lähtuvalt (hooldustöötaja tase 3)

Hind: 1750.00 €
Kestus: 16.09 - 17.12.2019; 240 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

2019-09-16

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B1 tasemel. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Hind: 1120.00 €
Kestus: 16.09.2019- 31.01.2020; 300 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistuskursus

2019-09-17

Maksumus: 450€. Võimaldame tasuda kahes osas. Esimene osa tuleb tasuda enne sõiduõppe algust (esimesel koolitusnädalal). Lisaks: Esmaabikoolitus 25 eurot, vajalik läbida enne koolieksamit kui ei ole kehtivat EA tunnistust (16 tundi). Libedasõit AS Aide libedarajal 33 eurot. Pimedasõit 25 eurot. Lisasõidutunni hind 19€/ tund (45 min.).

Hind: 500.00 €
Kestus: 17.09-12.11.2019
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 501 4291; 445 1968

Maasikate kasvatamine

2019-09-17

Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas. Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 17.09 – 02.10.2019; 30 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Dekoratiivviimistlustehnikad sisekujunduses

2019-09-18

Sihtrühm: eelneva õpi- või töökogemusega ehituserialal töötavad/ tööd otsivad madalama haridustasemega, aegunud oskustega või 50+ isikud, kes vajavad maalritööde teostamiseks täiendõpet, mis laiendaks võimalusi sisekujunduse teostamisel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 18.09- 24.10.2019; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Infomaterjalide loomine vabavaralise tarkvara ja tasuta veebivahenditega

2019-09-18

See koolitus on mõeldud inimestele, kellel on vajadus ise kujundada infomaterjale, töödelda fotosid, luua videosid ja valmistada turunduslikke materjale sotsiaalmeediasse ja oma kodulehe tarvis. Oodatud on täiskasvanud, kes igapäevaselt kasutavad arvutit, omavad Android operatsioonisüsteemiga nutitelefoni.

Hind: 400.00 €
Kestus: 18.09- 21.10.2019; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Vaarikate kasvatamine

2019-09-18

Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas. Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 18.09 – 03.10.2019; 30 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Tegevusjuhendaja koolitus (sh esmaabi väljaõpe)

2019-09-18

Sihtgrupp: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana tööd alustada soovivad inimesed, kes on valmis hoolima ja hoolitsema ning kes on huvitatud täiendama teadmisi, oskusi ja vilumusi kompetentsidest lähtuvalt (hooldustöötaja tase 3)

Hind: 1999.00 €
Kestus: 18.09 - 20.12.2019, Tegevusjuhendaja koolitus (sh
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Praktiline sisuturunduse ja - loome koolitus

2019-09-23

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija oskab oma ettevõtet, toodet paremini turundada.

Hind: 145.00 €
Kestus: kell 10.00-15.15; 6 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53 446945

Kogemusnõustaja esmakoolitus

2019-09-23

Eesmärk: õppija omandab esmased teadmised ja oskused psühholoogia ja kogemusnõustamise valdkonnas. Kohustuslikeks komponentideks on isikliku kogemuse läbitöötamise ja taastumiskogemuse analüüs; esmased nõustamisoskused (nõustamiseeetika ja nõustamisoskused tööks nii individuaalselt kui grupiga); kriisinõustamisaluste tundmine; grupiprotsesside tundmine, töötamine grupiga ja grupijuhtimise oskus; superviseeritud praktika; kovisioonigrupi töökogemus.

Hind: 900.00 €
Kestus: 185 tundi, 23.09.2019-31.03.2020
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu,

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

Sissejuhatus ettevõtlusesse

2019-09-23

Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest. Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.

Hind: 330.00 €
Kestus: 23.09- 03.10.2019; 30 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Joonestamise baaskursus (tehniline joonestamine ja AutoCad)

2019-09-24

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised detailide ja koostude kujutamisest ning oskused lugeda tehnilist joonist, joonestada lihtsamate detailide ja koostude eskiise. Anda teadmised, kuidas koostada masinprojekteerimistarkvara abil vormistada ja joonestada kahe- ja kolmemõõtmelisi jooniseid AutoCAD Classic joonestusprogrammis.

Hind: 540.00 €
Kestus: 24.09- 12.11.2019; 60 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Fototöötlus vabavaralise pilditöötlusprogrammi GIMP baasil

2019-09-25

Sihtrühm: Kursus on mõeldud inimestele, kes vajavad oma teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi fototöötluses. Nõuded õpingute alustamiseks: algtasemel arvutikasutamise oskus.

Hind: 180.00 €
Kestus: 25.09-06.11.2019 ; 21 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Ettevõtte esmaabiandjate väljaõpe

2019-09-25

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 70.00 €
Kestus: 25.09-26.09.2019; 16 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Ettevõtte esmaabiandjate täiendõpe

2019-09-26

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks

Hind: 40.00 €
Kestus: 8 tundi; kell 09.00-16.00
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Pottsepa esmaõpe

2019-09-26

Sihtgrupp: pottsepatööst huvitatud mehed ja naised, kellel on huvi füüsilise töö tegemise vastu ning tahet iseseisvalt töötamiseks.

Hind: 910.00 €
Kestus: 130 tundi, 26.09- 30.11.2019
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Sõiduauto elektrik

2019-09-26

Eesmärk: Anda teadmised autodel kasutatavate arvutivõrkude ülesannetest, ehitusest, tööpõhimõttest, diagnoosimisest ja oskused mõõta multimeetriga ja ostsilloskoobiga arvutivõrkude signaale, OBD normatiividest, diagnoosipistmiku ülesandest, heitgaaside koostise järelevalve olemusest, rikkekoodide lugemisest ja diagnoosiandmete kustutamisest.

Hind: 540.00 €
Kestus: 26.09-26.10.2019; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968 ; 501 4291

Lasteaiaõpetaja abi koolitus

2019-09-30

Koolituse tulemusel saab õppija lasteaiaõpetaja abile vajalikud algteadmised pedagoogikas, suhtlemispsühholoogias, toidukäitlemises ja puhastusteeninduses. Õppija tuleb toime esmaabi andmisega.

Hind: 850.00 €
Kestus: 30.09.19-29.01.2019; 150 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 442 7870; 534 46945

Raamatupidamise algõpe erinevate raamatupidamisprogrammide ülevaatega

2019-09-30

Eesmärk: Õpetada raamatupidamise arvestust raamatupidamisseaduse, RT juhendite ja Eesti hea tava järgi. Teooriale vaheldub praktiliste ülesannete koostamine ja lahendamine.

Hind: 650.00 €
Kestus: 30.09-19.12.2019; 100 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 53 446 945

Sotsiaalnõustamise baaskoolitus

2019-09-30

Eesmärk: Ülevaade sotsiaalnõustamise põhimõtetest ja teraapia teooriatest. Valmisolek tööks tugiisiku/ sotsiaalnõustajana. Oskus kasutada nõustamisel erinevaid tehnikaid.

Hind: 240.00 €
Kestus: 30.09-28.10.2019; 20 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968 ; 501 4291

Meigikoolitus- jumestus iseendale

2019-09-30

Eesmärk: on anda ülevaade jumestustoodetest, nende kasutamise võimalustest ning teha endale kaunis jumestus.

Hind: 60.00 €
Kestus: kell 16.00-20.45; 6 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 534 46945 /445 1968

Suhtlemine ja meeskonnatöö tervishoid ja hoolekande töötajatele

2019-10-01

Sihtrühm: Tervishoiu- või hoolekandeasutustes töötavad inimesed, kes puutuvad igapäevatöös kokku keeruliste suhtlemissituatsioonidega ning soovivad suurendada kliendi/patsiendiga suhtlemise professionaalsust ja tõhustada meeskonnatöö tulemuslikkust.

Hind: 0.00 €
Kestus: 01.10 – 10.12.2019; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Koduaiakujundus

2019-10-03

Eesmärk: Anda teadmisi koduaia kujundamisest, kompositsioonist, kujundamise materjalidest ja nendekasutamisest. Näpunäiteid jagatakse ilupuudest ja põõsastest, sortide valimisest vastavaltkasvukohatingimustele, sobitamises aiakujunduses jne.Kursuse tulemusena saavad osalejad ideid ja oskusi koduaia kujundamiseks ja hooldamiseks.

Hind: 140.00 €
Kestus: 03.10- 14.11.2019; 20 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968 5014291

Elektriku B1 pädevusklassi koolitus

2019-10-04

Sihtrühm: Elektritööde juhi pädevustunnistuse eksamiks valmistujatele. Õppima tuleku eelduseks on:elektrialane kutseharidus või sisetööde elektrik, tase 3 kutsekvalifikatsioon ja vastava elektritöö kogemus, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul. Eelistatud on: aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Hind: 0.00 €
Kestus: 04.10-01.11.2019,; 44 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Massaazi täiendusõpe juuksuritele

2019-10-07

Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad juuksurite või iluteenindajatena, kes soovivad juurde õppida pea- ja ülabüsti massaaživõtteid ning kavatsevad hakata pakkuma kompaktsemat teenust .

Hind: 0.00 €
Kestus: 07.10 - 30.10.2019; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Meeskondade juhtimine ja juhendamine

2019-10-07

Sihtgrupp: Kõik inimesed läbivalt erinevate valdkondade ja ametikohtade lõikes, kes juhivad meeskondi ja töötavad meeskondadega või kes alustavad tööd meeskonna juhina.

Hind: 75.00 €
Kestus: kell 9.30 - 16.30; 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Enesejuhtimine ja ajaplaneerimine

2019-10-08

Koolituse läbinu oskab ennast analüüsida, seada eesmärke ja teab oma hoiakute mõju eesmärkide realiseerimisel. Oskab ajakasutust paremini analüüsida ja aega planeerida. Saab aru stressi tekkemehhanismidest ja leida sobivaid maandamise meetmeid. 

Hind: 75.00 €
Kestus: kell 09.30-16.30; 5 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Peolaua toitude valmistamine ja serveerimine

2019-10-08

Sihtrühm:  Peoteenindusest sh klienditeenindusest, peolaua toitude valmistamisest ja serveerimisest huvitunud inimestele, kes töötavad toitlustusega tegelevates ettevõtetetes. Eelistatud on: ● erialase tasemehariduseta täiskasvanud, ● keskhariduseta täiskasvanud, ● aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Hind: 0.00 €
Kestus: 08.10-10.12.2019; 80 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Veebilehe loomine ja haldus sisuhaldussüsteemiga Joomla!

2019-10-08

Sihtrühm: Ettevõtlusega alustanud väikeettevõtjad, kel puuduvad algteadmised kodulehe valmistamisest ja haldamisest, kuid kes soovivad piiratud ressursside tõttu ise teha ja hallata oma veebilehte. Inimesed, kes soovivad vaba väljundit oma ideede või mõtete viimiseks teisteni.  

Hind: 480.00 €
Kestus: 08.10-07.11.2019; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

CNC-pingi koolitus

2019-10-09

Kellele: freesijad, puidutöötlejad, CNC-pingi tehnoloogiast huvitatud täiendõppijad. Eeldused: CNC-pingi tööpõhimõtete üldteadmised, arvutikasutuse oskus

Hind: 480.00 €
Kestus: 09.10-18.11.2019; 48 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Arvutiga sõbraks (Excel)- alustame nullist

2019-10-14

Koolitus on kõigile, kes soovivad omandada algteadmisi tabeltöötlusest. Õpe toimub väikeses ning aeglase tempoga grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.

Hind: 360.00 €
Kestus: 14.10-13.11.2019 ; 30 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Jalgade ja käte hooldus

2019-10-21

Sihtrühm: Õppijad, kes soovivad õppida jalgade ja käte hooldust ja osaksid seda teha nii endale kui kliendile.

Hind: 715.00 €
Kestus: 21.10-16.12.2019,9; 80 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Keevitaja (osakutse poolautomaat keevitaja MIG/MAG)

2019-10-28

Eesmärk: Poolautomaat (MIG/MAG) keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning hoolde ja remonditöödel. Keevitaja põhitöö on keevitusliidete ettevalmistamine ja teostamine ning järeltöötlus koos tulemuste kontrolliga. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide tundmist.

Hind: 1440.00 €
Kestus: 28.10.19- 31.01.20 ; 120 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Hooldustöötaja 3.taseme ettevalmistamine kutseeksamiks

2019-10-31

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.Sihtgrupp: Töötavad hooldustöötajad, kelle praktilised kutsealased oskused on omandatud töö käigus ja kes soovivad ette valmistada hooldustöötaja 3. taseme kutseeksamiks. Lisaks on oodatud õppima koolitusest motiveeritud huvilised, kellel puudub hooldustöötaja koolituse kompetentsid.

Hind: 0.00 €
Kestus: 31.10 – 12.12.2019; 100 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Karamellitordi valmistamine

2019-11-04

Eesmärk: õppida valmistama karamellitorti. Tulemus: oskab kirjeldada tordi valmistamise tehnoloogiaid ja valmistada ning kaunistada torte.

Hind: 70.00 €
Kestus: 04.11-05.11.2019; 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 53446945 /4451968

Ettevõtte esmaabiandjate väljaõpe

2019-11-06

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 70.00 €
Kestus: 06.11-07.11.2019; 16 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Ettevõtte esmaabiandjate täiendõpe

2019-11-07

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks

Hind: 40.00 €
Kestus: 8 tundi; kell 09.00-16.00
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Tugiisiku baaskoolitus koos esmaabi koolitusega

2019-11-07

Sihtrühm:  -Isikud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi tugiisiku alasel baaskoolitusel; -Isikud, kes soovivad tööle asuda erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodu, haigla, lastekodu, kool, lasteasutus, varjupaik, päevakeskus jne).

Hind: 975.00 €
Kestus: 07.11.2019- 10.03.2020; 140 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Tööseadusandlus, töösuhted väikeettevõttes

2019-11-13

Sihtrühm: FIEd, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad, väikeettevõtjad ja äritegevusega alustavad ettevõtjad.

Hind: 0.00 €
Kestus: 13.11-11.12.2019; 20 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

AutoCad edasijõudnutele

2019-11-19

Sihtrühm:  insenerid, metalli ja puidutööga seotud spetsialistid, tehnilise haridusega huvilised, joonestajad või  AutoCadi algkursuse läbinud, kes on õppinud tehnilist joonestamist AutoCad Classic tarkvaraga ning soovivad kiirendada ja/ või hõlbustada oma tööd selle programmi abil.

Hind: 312.00 €
Kestus: 19.11- 12.12.2019; 26 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Ettevõtte esmaabiandjate väljaõpe

2019-12-11

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 70.00 €
Kestus: 11.12-12.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Ettevõtte esmaabiandjate täiendõpe

2019-12-12

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks

Hind: 40.00 €
Kestus: 8 tundi; kell 09.00-16.00
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Puitmööbli korrastamine

2020-02-04

Eesmärk: Anda praktilisi teadmisi ja oskusi vana puitmööbli restaureerimiseks Tulemus: Osaleja kaasa võetud väiksem puidust ese on korrastatud 

Hind: 320.00 €
Kestus: 04.02-04.03.2020; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Sõiduautode rehvitehnik- veermiku hooldaja esmaõpe

2020-02-04

Sihtrühm: Eelkõige meesterahvad,  keda huvitab tehnika ja kes on tulevikus potentsiaalsed rehvivahetuspunkti või autotöökoja töölised.

Hind: 300.00 €
Kestus: 04.02- 22.02.2020; 30 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 501 4291; 445 1968

Ettevalmistuskursus bioloogias ülikooli sisseastumiseks. E-kursus

2020-03-02

Eesmärk: Täiendada teadmisi bioloogias ülikooli sisseastumisel interaktiivses õpikeskkonnas. Tulemus: Kurusus annab ülevaate IV kooliastme bioloogiakursusest. Suurendab valmisolekut edukaks ülikooli sisseastumiseks.

Hind: 125.00 €
Kestus: 1 AP, kestvus 12 nädalat
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51968; 5014291

Plaatija koolitus

2020-05-18

Eesmärk: Õppija õpib tundma tehis- ja looduskivist plaatmaterjale ja käsitsema plaatimistöödel kasutatavaid töövahendeid; omandab oskused tehis- ja looduskivist plaatmaterjalide paigaldamise tehnoloogiast; õpib tundma tööohutuse- ja kvaliteedinõudeid plaatimistööde teostamisel.

Hind: 960.00 €
Kestus: 18.05-19.06.2020; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968; 501 4291