Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Täiendus- ja ümber
Firma:
Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Telefon:
+372 4427870
Facebook: www.facebook.com/kutsehariduskeskus


PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE TÄIENDus- JA ÜMBERÕPPE TEENISTUS PAKUB:

Tööalased koolitused vaata koolituste nimekirja siit!

Autokool  vaata koolituste nimekirja siit! 

Huvialakoolitused  vaata koolituste nimekirja siit!

Avatud õpe  vaata koolituste nimekirja siit! 

E-kursused  vaata koolituste nimekirja siit! 

Tasuta koolitused  vaata koolituste nimekirja siit!

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.
 
Kool on sõnastanud oma missiooniks:
 
Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.
Kooli tunnuslause on kutse heast koolist.
 
Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega. Pärnu maakonna juhtivateks majandusharudeks on metsa- ja puidutööstus, masina- ja metallitööstus, tekstiilitööstus, elektroonikatööstus ja turismi- ja hotellimajandus. PKHK-s eelisarendatakse ka vastavaid õppevaldkondi. PKHK loodi 2003. aastal.
Selleks korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli, Pärnu Kodumajanduskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus. Kooli õppetegevus toimub Pärnu linna territooriumil aadressidel Niidupargi tn 12, 12/1 ja 8. Saarde valla territooriumil asukohaga paikneb kooli metskond suurusega 5489 ha. 1.aprillil 2005 anti Pärnu linna poolt Pärnumaa Kutsehariduskeskuse käsutusse Niidupargi kinnistu. 2004. aastal rakendus ja viidi lõpule Eesti riigi ja Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 - 2006”, mille tulemusena valmis õppehoone jaanuaris 2006 ning õppetöökoda puidu- ja ehituserialadele 01. juunil 2006 Voltveti koolituskeskuse peahoone tiiva renoveerimine jõudis lõpule 2008.a jaanuaris. Projekti II etapi tulemusena valmis 2010/11 õppeaasta alguseks teeninduse ja toitlustuse õppehoone.
Majutamise ja toitlustamise valdkonna uus õppehoone pälvis Eesti graafilise disaini aasta-auhinna keskkonnadisaini kategoorias, mis näitab õppekeskkonna kaasaegsust ja õpilasesõbralikkust. Oktoobris 2011 valmis autoremondi- ja metallitöö eriala õppebaas ning 2012. a septembris avati Niidupargi õpilaskodu. Riigi Kinnisvara AS vahendusel teostati 2012. a CO2 kvoodi vahenditest Voltveti Koolituskeskuse mõisahoone ulatuslikud ehitustööd fassaadi, katuse ja küttesüsteemi osas ning Niidupargi õppekompleksi võimlale teostati välisfassaadi soojustus ja katusetööd.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Arvutigraafika koolitus  Ehitus- ja töö  Inglise keel  Keeleõpe  Kokanduskursused  Kunstikursused  Nahakunst  Prantsuse keel  Puhastusalane koolitus  Saksa keel  Soome keel  Tervisekoolitused  Toiduhügieeni koolitus  Toitlustus  Vene keel  Venekeelsed koolitused  Huviringid täiskasvanutele  Töökeskkond ja tööohutus  Tekstiiltooted  Käsitöökursused  Õpetajate täiendkoolitus  Koolitusalased konsultatsioonid  Sisekujundus  Õmblemine  Kunsti ja kultuurialased koolitused  Siidimaal  Õmblusstuudiod  Arvutiklubid  Kunstiringid  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Arvutikasutaja baaskursus  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Arvutigraafika baaskurusus  Arvutikoolitused  Esmaabikoolitused  Kelnerite koolitus  Haridusalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Tekstiilikunst  Lapsevanema koolitused  Arvuti kursused  Naisteklubid  Koolitaja koolitus  Pagar-kondiitrite koolitus  Toitlustusteenindaja koolitus  Kokkade koolitus  Koduse kokkamise koolitus  Pedagoogide täienduskoolitus  Kutsekoolid  Kaugkoolitus  Ehitusviimistlus  Aiakujundus  Klaasikursus  Nahkehistöö  Ruumikujundus  Vitspunutised  Avalikud koolitused  Hügieenikoolitus  MS Office  MS Windows  Arvutikasutaja koolitused  Arvutiprogrammid  Toitlustusalased konsultatsioonid  Programmeerimine  Võõrkeeled  Word  Excel  Teabe- ja koolituspäevade korraldamine  Eesti keel välismaalastele  Ahjumeistri koolitus- soojasalvestav kaminahi, potikivist ahi  Haljastusalane koolitus  Vitraazimaali valmistamine  Haljasalade rajamine  Programmeerimise alused  Pottsepa koolitused  Koristajate koolitus  Koolitused firmadele  Plaatimiskoolitus  Suvekoolid  Suvekoolid  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Täiskasvanute koolitus  Pärnumaa Kutsehariduskeskus  Restaureerimine  Lapsehoidja täienduskoolitus  Digiajastu tehnoloogiate kasutamine- Google Drive  Elektroonikaseadmete koostaja koolitus- elektroonilised komponendid  Fotokursused algajatele  Fotokursus  Fotokursused  Fotograafia  Fototöötlus vabavaralise pilditöötlusprogrammi GIMP baasil  Koostelukksepp-keevitaja baasoskused  Keevitajate koolitus  Keevitajate algõpe  Keevitamine  Lukksepp  Lukksepatööde põhioskused  Ehitusviimistlus (maaler)  Maalritöö põhioskused  Dokumendihaldus  Praktiline dokumentide ja protokollide vormistamine arvutil  Puitkonstruktsioonide ehitaja põhioskused  Puidupingi tööline  Puittoodete valmistamine ning viimistlus  Sõiduautode rehvitehnik- veermiku hooldaja esmaõpe  Tabelarvutuse baaskoolitus (büroo- ja kaubandustöötajad)  Abikokk  Abikoka täiendkoolitus pagaritöö lisaoskusega  Jalgade ja käte hooldus eakale ning puuetega abivajajale  Pagar-kondiitrite koolitus  Pagar-kondiiter  Kondiitri tehnoloogia jätkukursus  Menüü koostamine ja kalkulatsioon asutustele  Müüja eriala  Müüja koolitus  Müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutseeksami ettevalmistuskursus  Pagari tehnoloogia jätkukursus  Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täiendusõpe  Dementsusega patsiendi/kliendi hooldamine  Ergonoomika ja abivahendite koolitus hooldustöötajale  Haljasalade rajamine ja hooldamine  Hooldusraied ja võsasae kasutamine  Maitse– ja ravimtaimede kasvatamine ja hooldus  Metsamarjakasvatus  Metsataimekasvatus  Püsikute kasvatamine  Vaarika- ja maasikakasvatus  Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus  Tasuta koolitused  Tasuta kursused  Tasuta tööalased kursused (HTM)  Tehnika  Kunst ja disain 

KOOLITUSKALENDER

E- ÕPE Hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja abi lühikoolitus

2020-08-17

Kõikidele motiveeritud huvilistele, kes soovivad saada esmaseid teadmisi hügieenireeglitest ning kuidas kasutada isikukaitsevahendeid, et ennast ja teisi inimesi viiruse eest kaitsta. Kuidas sooritada õigesti hooldustoiminguid ja jälgida ergonoomika põhimõtteid, kuidas käituda  psüühikahäirega kliendi eripärasid arvestades.

Hind: 80.00 €
Kestus: 17.08 - 24.08.2020; 10 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 4427870; 534 46945

Lilleseade ja kompositsiooni kursus

2020-08-24

Koolituse sihtgrupiks on õppija, kes huvitub kaasaaegsest lilleseadest ja selle stiilidest, seadete ja kimpude valmistamise tehnikast, värvusõpetusest ja kompositsioonist seadete loomisel.

Hind: 870.00 €
Kestus: 24.08.2020-25.01.2021; 116 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968 ; 53446945

Rull ja plaat põrandakattematerjalide paigaldamise koolitus (PVC, naturaalne linoleum, kummikatted, vinüülkatted, vaipkatted)

2020-09-02

Sihtrühm: Erialase hariduseta/ keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kes soovivad saada oskused pindade ettevalmistamiseks viimistlustöödeks ja maalritöö tegemiseks. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 02.09- 12.09.2020; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Lasteaiaõpetaja abi koolitus

2020-09-03

Koolituse tulemusel saab õppija lasteaiaõpetaja abile vajalikud algteadmised pedagoogikas, suhtlemispsühholoogias, toidukäitlemises ja puhastusteeninduses. Õppija tuleb toime esmaabi andmisega.

Hind: 900.00 €
Kestus: 03.09-15.12.2020; 150 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 442 7870; 534 46945

Sisselõikeliste taskute töötlemine

2020-09-07

Sihtrühm: • isikud, kes töötavad õmblejatena, kellel on aegunud erialane kvalifikatsioon või puuduvad spetsiifilised erialased teadmised; • erialase hariduseta täiskasvanud, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada antud valdkonnas; • õmblusalal töötavad või töötada soovijad, kel põhi- või keskharidus või aegunud oskustega õmblejad vanuses 50+, et püsida tööturul konkurentsivõimeline. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 07.09-07.10.2020, E ja K, kell 17.00-20.00, 4 ak t
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

2020-09-07

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B1 tasemel. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 07.09.2020-31.01.2021; 300 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Pagar-kondiitri koolitus

2020-09-12

Eesmärk: Anda pagar-kondiitri valdkonna algteadmised. Kellele: Inimesed, kes soovivad omandada pagar-kondiitri algteadmisi või täiendada oma teadmisi pagar-kondiitri valdkonnas.

Hind: 615.00 €
Kestus: 12.09-19.12.20; 60 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8/12, Pärnu

Telefon: 4427870; 53446945

Sissejuhatus dokumendihaldusesse. E-KURSUS

2020-09-21

Kursuse läbides õppija • Omandab asjaajamise algteadmised • Oskab kirjeldada dokumendihalduse mõistet, normdokumente dokumendihalduses • Oskab koostada dokumendiplanki, tunneb elementide vorminõudeid ning oskab koostada ametikirju. Kursuse ülesehitus

Hind: 185.00 €
Kestus: 20 tundi, 100% e-õpet, 21.09-16.10.2020
Koht: toimub e-õppekeskkonnas nimega MOODLE

Telefon: 445 1968

E- ÕPE Hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja abi lühikoolitus

2020-09-25

Kõikidele motiveeritud huvilistele, kes soovivad saada esmaseid teadmisi hügieenireeglitest ning kuidas kasutada isikukaitsevahendeid, et ennast ja teisi inimesi viiruse eest kaitsta. Kuidas sooritada õigesti hooldustoiminguid ja jälgida ergonoomika põhimõtteid, kuidas käituda  psüühikahäirega kliendi eripärasid arvestades.

Hind: 80.00 €
Kestus: 25.09 - 29.09.2020; 10 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 4427870; 534 46945

Abikoka koolitus

2020-09-28

Eesmärk: Anda ettevalmistus abikokana töötamiseks. Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.

Hind: 2200.00 €
Kestus: 28.09.20-15.01.21; 220 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4427870; 53446945

Soome keel algajatele

2020-09-29

Eesmärk: arendada suulise kõne oskust soome keeles ning õppida vastama üldistele huvitavatele küsimustele õpitud teemadel.

Hind: 290.00 €
Kestus: 29.09-26.11.20; 50 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 442 7870; 534 46945

Puhastusteenindaja koolitus

2020-10-05

Sihtrühm:  Majutusasutuste töötajad, puhastusteenindajad, koduabilised, kes tegelevad erinevate pindade, tekstiilide puhastamisega. Huvilised, kes soovivad rohkem teada korrektsest koristamisest enda kodus.

Hind: 200.00 €
Kestus: 05.10-19.10.2020; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 53446945,

KÜPSETAMINE Tordid

2020-10-28

Eesmärk: õppida valmistama erinevaid torte ning tortide kaunistamist Tulemus: oskab kirjeldada erinevaid tortide valmistamise tehnoloogiaid ja valmistada ning kaunistada erinevaid torte.

Hind: 80.00 €
Kestus: 28.10-29.10.2020; 10 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53446945

Laotöö korraldamine

2020-11-03

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud Töötab tootmisettevõttes, laos

Hind: 600.00 €
Kestus: 03.11-22.12.2020,; 80 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968; 534 46945

Puhastusteenindaja koolitus

2020-11-09

Sihtrühm:  Majutusasutuste töötajad, puhastusteenindajad, koduabilised, kes tegelevad erinevate pindade, tekstiilide puhastamisega. Huvilised, kes soovivad rohkem teada korrektsest koristamisest enda kodus.

Hind: 200.00 €
Kestus: 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 53446945,

Kringlid, stritslid ja struudlid

2020-11-25

Eesmärk: omandada oskused valmistada suuri pärmi- ja pärmilehttaigna küpsetisi, saada teadmised taigna tehnoloogiast, erinevatest vormimisviisidest, lõigete tegemisest jms.

Hind: 75.00 €
Kestus: kell 14.30-20.00; 7 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53446945

Pritstehnika koolitus

2020-12-10

Eesmärk: õppija omandab oskused pritstehnikast. Tulemus: Kasutab pritstehnika kasutamisel vajaminevat toorainet, ning omandab algteadmised erinevatest pritstehnika kaunistamisvõimalustest.

Hind: 75.00 €
Kestus: kell 16.00-20.30; 6 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945