Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Täiendus- ja ümber
Firma:
Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Telefon:
+372 4427870
Facebook: www.facebook.com/kutsehariduskeskus


PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE TÄIENDus- JA ÜMBERÕPPE TEENISTUS PAKUB:

Tööalased koolitused vaata koolituste nimekirja siit!

Autokool  vaata koolituste nimekirja siit! 

Huvialakoolitused  vaata koolituste nimekirja siit!

Avatud õpe  vaata koolituste nimekirja siit! 

E-kursused  vaata koolituste nimekirja siit! 

Tasuta koolitused  vaata koolituste nimekirja siit!

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.
 
Kool on sõnastanud oma missiooniks:
 
Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.
Kooli tunnuslause on kutse heast koolist.
 
Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega. Pärnu maakonna juhtivateks majandusharudeks on metsa- ja puidutööstus, masina- ja metallitööstus, tekstiilitööstus, elektroonikatööstus ja turismi- ja hotellimajandus. PKHK-s eelisarendatakse ka vastavaid õppevaldkondi. PKHK loodi 2003. aastal.
Selleks korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli, Pärnu Kodumajanduskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus. Kooli õppetegevus toimub Pärnu linna territooriumil aadressidel Niidupargi tn 12, 12/1 ja 8. Saarde valla territooriumil asukohaga paikneb kooli metskond suurusega 5489 ha. 1.aprillil 2005 anti Pärnu linna poolt Pärnumaa Kutsehariduskeskuse käsutusse Niidupargi kinnistu. 2004. aastal rakendus ja viidi lõpule Eesti riigi ja Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 - 2006”, mille tulemusena valmis õppehoone jaanuaris 2006 ning õppetöökoda puidu- ja ehituserialadele 01. juunil 2006 Voltveti koolituskeskuse peahoone tiiva renoveerimine jõudis lõpule 2008.a jaanuaris. Projekti II etapi tulemusena valmis 2010/11 õppeaasta alguseks teeninduse ja toitlustuse õppehoone.
Majutamise ja toitlustamise valdkonna uus õppehoone pälvis Eesti graafilise disaini aasta-auhinna keskkonnadisaini kategoorias, mis näitab õppekeskkonna kaasaegsust ja õpilasesõbralikkust. Oktoobris 2011 valmis autoremondi- ja metallitöö eriala õppebaas ning 2012. a septembris avati Niidupargi õpilaskodu. Riigi Kinnisvara AS vahendusel teostati 2012. a CO2 kvoodi vahenditest Voltveti Koolituskeskuse mõisahoone ulatuslikud ehitustööd fassaadi, katuse ja küttesüsteemi osas ning Niidupargi õppekompleksi võimlale teostati välisfassaadi soojustus ja katusetööd.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Arvutigraafika koolitus  Ehitus- ja töö  Inglise keel  Keeleõpe  Kokanduskursused  Kunstikursused  Nahakunst  Prantsuse keel  Puhastusalane koolitus  Saksa keel  Soome keel  Tervisekoolitused  Toiduhügieeni koolitus  Toitlustus  Vene keel  Venekeelsed koolitused  Huviringid täiskasvanutele  Töökeskkond ja tööohutus  Tekstiiltooted  Käsitöökursused  Õpetajate täiendkoolitus  Koolitusalased konsultatsioonid  Sisekujundus  Õmblemine  Kunsti ja kultuurialased koolitused  Siidimaal  Õmblusstuudiod  Arvutiklubid  Kunstiringid  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Arvutikasutaja baaskursus  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Arvutigraafika baaskurusus  Arvutikoolitused  Esmaabikoolitused  Kelnerite koolitus  Haridusalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Tekstiilikunst  Lapsevanema koolitused  Arvuti kursused  Naisteklubid  Koolitaja koolitus  Pagar-kondiitrite koolitus  Toitlustusteenindaja koolitus  Kokkade koolitus  Koduse kokkamise koolitus  Pedagoogide täienduskoolitus  Kutsekoolid  Kaugkoolitus  Ehitusviimistlus  Aiakujundus  Klaasikursus  Nahkehistöö  Ruumikujundus  Vitspunutised  Avalikud koolitused  Hügieenikoolitus  MS Office  MS Windows  Arvutikasutaja koolitused  Arvutiprogrammid  Toitlustusalased konsultatsioonid  Programmeerimine  Võõrkeeled  Word  Excel  Teabe- ja koolituspäevade korraldamine  Eesti keel välismaalastele  Ahjumeistri koolitus- soojasalvestav kaminahi, potikivist ahi  Haljastusalane koolitus  Vitraazimaali valmistamine  Haljasalade rajamine  Programmeerimise alused  Pottsepa koolitused  Koristajate koolitus  Koolitused firmadele  Plaatimiskoolitus  Suvekoolid  Suvekoolid  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Täiskasvanute koolitus  Pärnumaa Kutsehariduskeskus  Restaureerimine  Lapsehoidja täienduskoolitus  Digiajastu tehnoloogiate kasutamine- Google Drive  Elektroonikaseadmete koostaja koolitus- elektroonilised komponendid  Fotokursused algajatele  Fotokursus  Fotokursused  Fotograafia  Fototöötlus vabavaralise pilditöötlusprogrammi GIMP baasil  Koostelukksepp-keevitaja baasoskused  Keevitajate koolitus  Keevitajate algõpe  Keevitamine  Lukksepp  Lukksepatööde põhioskused  Ehitusviimistlus (maaler)  Maalritöö põhioskused  Dokumendihaldus  Praktiline dokumentide ja protokollide vormistamine arvutil  Puitkonstruktsioonide ehitaja põhioskused  Puidupingi tööline  Puittoodete valmistamine ning viimistlus  Sõiduautode rehvitehnik- veermiku hooldaja esmaõpe  Tabelarvutuse baaskoolitus (büroo- ja kaubandustöötajad)  Abikokk  Abikoka täiendkoolitus pagaritöö lisaoskusega  Jalgade ja käte hooldus eakale ning puuetega abivajajale  Pagar-kondiitrite koolitus  Pagar-kondiiter  Kondiitri tehnoloogia jätkukursus  Menüü koostamine ja kalkulatsioon asutustele  Müüja eriala  Müüja koolitus  Müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutseeksami ettevalmistuskursus  Pagari tehnoloogia jätkukursus  Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täiendusõpe  Dementsusega patsiendi/kliendi hooldamine  Ergonoomika ja abivahendite koolitus hooldustöötajale  Haljasalade rajamine ja hooldamine  Hooldusraied ja võsasae kasutamine  Maitse– ja ravimtaimede kasvatamine ja hooldus  Metsamarjakasvatus  Metsataimekasvatus  Püsikute kasvatamine  Vaarika- ja maasikakasvatus  Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus  Tasuta koolitused  Tasuta kursused  Tasuta tööalased kursused (HTM)  Tehnika 

KOOLITUSKALENDER

Karamellitordi valmistamine

2019-04-29

Eesmärk: õppida valmistama karamellitorti. Tulemus: oskab kirjeldada tordi valmistamise tehnoloogiaid ja valmistada ning kaunistada torte.

Hind: 70.00 €
Kestus: 29.04-30.04.19; 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 53446945 /4451968

Kosmeetiku algõpe. Näohooldus

2019-05-02

Sihtrühm: Õppijad, kes soovivad rohkem teada näohooldusest ja õppida seda põhjalikumalt, et teha seda ka kliendil. Õppijad, kes töötavad spa-s, heaolukeskustes, hooldekodudes, tervishoiuasutustes, kelle töö vajaks lisaoksust näohoolitsuse osas.

Hind: 395.00 €
Kestus: 02.05-13.06.2019; 32 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Sissejuhatus ettevõtlusesse

2019-05-02

Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest. Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.

Hind: 300.00 €
Kestus: 02.05-08.05.2019; 30 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Hooldustegevust toetav massaaž

2019-05-06

Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad tervishoid ja heaolu valdkonnas sh sotsiaalvaldkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas. Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 06.05-12.06.2019; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Sõiduauto elektrik

2019-05-09

Eesmärk: Anda teadmised autodel kasutatavate arvutivõrkude ülesannetest, ehitusest, tööpõhimõttest, diagnoosimisest ja oskused mõõta multimeetriga ja ostsilloskoobiga arvutivõrkude signaale, OBD normatiividest, diagnoosipistmiku ülesandest, heitgaaside koostise järelevalve olemusest, rikkekoodide lugemisest ja diagnoosiandmete kustutamisest.

Hind: 540.00 €
Kestus: 09.05-06.06.2019; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968 ; 501 4291

Elektriku B1 pädevusklassi koolitus

2019-05-10

Sihtrühm: Elektritööde juhi pädevustunnistuse eksamiks valmistujatele. Õppima tuleku eelduseks on:elektrialane kutseharidus või sisetööde elektrik, tase 3 kutsekvalifikatsioon ja vastava elektritöö kogemus, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul. Eelistatud on: aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Hind: 0.00 €
Kestus: 10.05 - 07.06.2019; 44 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Makroonide valmistamine

2019-05-10

Eesmärk: õppida valmistama erineva täidisega makroone. Tulemus: oskab kirjeldada makroonide valmistamise tehnoloogiaid ja praktiliselt läbi teha makroonide valmistamine.

Hind: 60.00 €
Kestus: kell 16.15- 20.00; 5 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 53446945 /4451968

Õnnitluskaartide valmistamise õpituba

2019-05-10

Kellele: õppijad, kes soovivad valmistada õnnitluskaarte ja praktikas see ise läbi teha.

Hind: 35.00 €
Kestus: kell 17.00-20.30, 4,5 tundi
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

Sotsiaalnõustamise baaskoolitus

2019-05-13

Eesmärk: Ülevaade sotsiaalnõustamise põhimõtetest ja teraapia teooriatest. Valmisolek tööks tugiisiku/ sotsiaalnõustajana. Oskus kasutada nõustamisel erinevaid tehnikaid.

Hind: 240.00 €
Kestus: 13.05-10.06.2019; 20 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968 ; 501 4291

Veebilehe loomine ja haldus sisuhaldussüsteemiga Joomla!

2019-05-14

Sihtrühm: Ettevõtlusega alustanud väikeettevõtjad, kel puuduvad algteadmised kodulehe valmistamisest ja haldamisest, kuid kes soovivad piiratud ressursside tõttu ise teha ja hallata oma veebilehte. Inimesed, kes soovivad vaba väljundit oma ideede või mõtete viimiseks teisteni.  

Hind: 480.00 €
Kestus: 14.05- 13.06.2019; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Hea supi saladused

2019-05-14

Sihtrühm:  Maitsvate puljongite, suppide, lisandiks serveeritavate toodete valmistamisest ja serveerimisest huvitunud inimestele, kes eelkõige töötavad laste toitlustusega tegelevas ettevõttes või majutus – toitlustusettevõttes, kes soovivad antud valdkonnas ennast täiendada.

Hind: 0.00 €
Kestus: 14.05-04.06.2019; 35 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Konteinerköögiviljandus

2019-05-16

Sihtrühm: Huvilised, kes soovivad istutada, kujundada, kasvatada rõdul, terrassil või konteinerites köögivilju.

Hind: 45.00 €
Kestus: kell 16.30-19.30; 4 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 44 51 968

Vene keel algajatele

2019-05-16

Eesmärk: arendada suulise kõne oskust vene keeles ning õppida vastama üldistele huvitavatele küsimustele õpitud teemadel.

Hind: 320.00 €
Kestus: 16.05-27.06.2019; 50 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 44 51 968

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus

2019-05-16

Sihtrühm: Koolitus on vajalik mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelevatele töötajatele, kes soovivad sooritada autotehniku I osakutse eksamit (mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja)

Hind: 122.00 €
Kestus: 9 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Koduköögi nõuded, töötlemine ja turustamine

2019-05-17

Eesmärk: Toota ja valmistada oma kodus klientidele küpsetisi, hoidiseid, teesid ja muid tooteid, mida on võimalus ja soov kodus teha.

Hind: 100.00 €
Kestus: 17.05-18.05.19; 10 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

Rõdul- terrassil ja konteineris taimede kasvatus ja kujundus

2019-05-17

Eesmärk: Anda teadmisi rõdu- ja terassitaimede kompositsioonist, kujundamise materjalidest ja nende kasutamisest. Näpunäiteid jagatakse taimesortide valimisest vastavalt kasvukohatingimustele jne. Kursuse tulemusena saavad osalejad ideid ja oskusi rõdu- ja terassitaimede kujundamiseks ja hooldamiseks.

Hind: 175.00 €
Kestus: 17.05-31.05.2019; 18 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 44 51 968

Puhastusteenindaja koolitus

2019-05-20

Sihtrühm:  Majutusasutuste töötajad, puhastusteenindajad, koduabilised, kes tegelevad erinevate pindade, tekstiilide puhastamisega. Huvilised, kes soovivad rohkem teada korrektsest koristamisest enda kodus.

Hind: 260.00 €
Kestus: 20.05-20.06.201; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 53446945,

Isetehtud hamburgeri valmistamine

2019-05-20

Eesmärk: Koolituse eesmärk on omandada oskused hamburger kukli-, pihvi-, majoneesi-, kastmete-, friikartulite ja salatite valmistamiseks jms.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 14.00-20.00; 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

Ettevõtlusega alustamine- äriplaani koostamine

2019-05-20

Sihtrühm: ettevõtlusega alustada soovijad või alustavad ettevõtjad, kes tahavad taotleda toetust Eesti Töötukassast, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, LEADER tegevusgrupist või mujalt.

Hind: 666.00 €
Kestus: 20.05-20.06.2019; 90 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Plaatija koolitus

2019-05-20

Eesmärk: Õppija õpib tundma tehis- ja looduskivist plaatmaterjale ja käsitsema plaatimistöödel kasutatavaid töövahendeid; omandab oskused tehis- ja looduskivist plaatmaterjalide paigaldamise tehnoloogiast; õpib tundma tööohutuse- ja kvaliteedinõudeid plaatimistööde teostamisel.

Hind: 540.00 €
Kestus: 20.05-14.06.2019; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968; 501 4291

MTÜ raamatupidamine

2019-05-21

Kursus on suunatud isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema MTÜ raamatupidamisega või on tegutsevad MTÜ-d, kellel on vajadus saada ülevaade MTÜ raamatupidamise põhitõdedest.

Hind: 110.00 €
Kestus: 21.05-23.05.19; 10 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Arvutiga sõbraks (Excel)- alustame nullist

2019-05-22

Koolitus on kõigile, kes soovivad omandada algteadmisi tabeltöötlusest. Õpe toimub väikeses ning aeglase tempoga grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.

Hind: 360.00 €
Kestus: 22.05-26.06.2019 ; 30 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Meeskondade juhtimine ja juhendamine

2019-05-27

Sihtgrupp: Kõik inimesed läbivalt erinevate valdkondade ja ametikohtade lõikes, kes juhivad meeskondi ja töötavad meeskondadega või kes alustavad tööd meeskonna juhina.

Hind: 75.00 €
Kestus: kell 9.30 - 16.30; 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Toimetulek käitumisraskustega lastega

2019-05-27

Kellele: spetsialistid ja vabatahtlikud, kes töötavad lastega. Lasteaia personal ja algklassiõpetajad. Võimalus on tellida ka ettevõtte koolitusena ainult oma töötajatele.

Hind: 112.00 €
Kestus: 27.05-29.05.2019; 16 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8/12, Pärnu

Telefon: 4427870; 53446945

Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe)

2019-05-28

Sihtgrupp: töötavad hooldustöötajad või kes soovivad valdkonnas tööd alustada, et saada juurde teadmisi ja oskusi ning ettevalmistada kutse taotlemiseks.

Hind: 850.00 €
Kestus: 28.05 - 20.06 ja 15.08-29.08.2019; 100 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Puitmööbli korrastamine

2019-05-28

Eesmärk: Anda praktilisi teadmisi ja oskusi vana puitmööbli restaureerimiseks Tulemus: Osaleja kaasa võetud väiksem puidust ese on korrastatud 

Hind: 320.00 €
Kestus: 28.05-26.06.2019; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Väikelapse esmaabi

2019-05-29

Eesmärk: Koolitus annab ülevaate imiku ja väikelapse elustamisest, proovitakse nuku peal kunstlikku hingamist ning südamemassaaži. Teemaks on ka eluohtlikud situatsioonid ja seisundid ning kuidas neid vältida, verejooksud, kukkumised, traumad. Näited igapäevaelust.

Hind: 45.00 €
Kestus: 29.05-30.05.2019; 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968; 5014291

Ettevõtte esmaabiandjate väljaõpe

2019-06-04

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 70.00 €
Kestus: 04.06-05.06.2019; 16 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Tordi kaunistamise koolitus

2019-06-05

Õpiväljundid:  - Valmistab tordi ette kaunistamiseks; - Valmistab ja kujundab tordi kaunistusi.

Hind: 60.00 €
Kestus: kell 16.00-19.45; 5 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Kingituste pakkimine

2019-06-05

Kellele: huvilised, kes soovivad õppida, kuidas kingitusi erinevatel viisidel pakkida. Koolitus sobib kõikidele, kes töötavad antud valdkonnas, kus on vaja kingitusi pakkida või soovija, kes tahab enda tarbeks õppida kingituste pakkimist.

Hind: 75.00 €
Kestus: 05.06-06.06.2019; 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Ettevõtte esmaabiandjate täiendõpe

2019-06-05

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks

Hind: 40.00 €
Kestus: 8 tundi; kell 09.00-16.00
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Küpsetamine- väikesed saiad ja pirukad

2019-06-06

Eesmärk: omandada oskused valmistada väiksemaid küpsetisi erinevatest taignatüüpidest, saada teadmised taigna tehnoloogiast, erinevatest vormimisviisidest, täidiste valmistamisest jms.

Hind: 70.00 €
Kestus: kell 15.00-20.45; 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53 446945

Praktiline sisuturunduse ja - loome koolitus

2019-06-07

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija oskab oma ettevõtet, toodet paremini turundada.

Hind: 145.00 €
Kestus: kell 10.00-15.15; 6 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53 446945

Keedu-, liiva- ja muretaignast küpsetised

2019-06-11

Eesmärk: omandada oskused valmistada keedu-, liiva- ja muretaignast erinevaid küpsetisi, kooke ja saada teadmised taignate tehnoloogiast, täidiste valmistamisest ja kookide kaunistamisest.

Hind: 60.00 €
Kestus: kell 16.00 - 20.30; 6 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4427870; 53446945

Sefiiritortide koolitus

2019-06-12

Kellele: Õppijad, kes soovivad praktilisi oskusi sefiiritordi valmistamiseks ja kaunistamiseks. Koolitus sobib kõikidele küpsetushuvilistele.

Hind: 70.00 €
Kestus: 12.06-13.06.2019; 9 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8/12, Pärnu

Telefon: 4427870; 53446945

Kringlid, stritslid ja struudlid

2019-06-17

Eesmärk: omandada oskused valmistada suuri pärmi- ja pärmilehttaigna küpsetisi, saada teadmised taigna tehnoloogiast, erinevatest vormimisviisidest, lõigete tegemisest jms.

Hind: 75.00 €
Kestus: kell 14.30-20.00; 7 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53446945

Depilatsiooni koolitus

2019-06-17

Eesmärk: Anda koolituse läbinule teadmised ja ettevalmistus depilatsiooni tegemiseks

Hind: 70.00 €
Kestus: 17.06-18.06.2019; 10 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 4427870; 534 46945

Klassikaliste ripsmepikenduste koolitus algajatele

2019-08-14

Eesmärk: Ripsmepikenduste paigaldamise koolitusel õpid, kuidas kvaliteetselt teostada ripsmepikenduste paigaldamist ja hooldust. Saad teada, milliseid materjale kasutada.

Hind: 225.00 €
Kestus: 14.08-26.08.2019; 20 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

Dekoratiivviimistlustehnikad sisekujunduses

2019-08-21

Sihtrühm: eelneva õpi- või töökogemusega ehituserialal töötavad/ tööd otsivad madalama haridustasemega, aegunud oskustega või 50+ isikud, kes vajavad maalritööde teostamiseks täiendõpet, mis laiendaks võimalusi sisekujunduse teostamisel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 21.08-26.09.2019; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Erialane inglise keel asjaajamisvaldkonnas töötavale inimesele

2019-08-22

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud, kellel on tööturul puudu tööalasest inglise keele oskusest või julgusest klientidega võõrkeeles suhelda. Kursus on üles ehitatud töökeskkonnas vajaminevale sõnavarale.

Hind: 0.00 €
Kestus: 22.08- 17.12.2019; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Erialane inglise keel asjaajamisvaldkonnas töötavale inimesele

2019-08-22

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud, kellel on tööturul puudu tööalasest inglise keele oskusest või julgusest klientidega võõrkeeles suhelda. Kursus on üles ehitatud töökeskkonnas vajaminevale sõnavarale.

Hind: 0.00 €
Kestus: 22.08- 17.12.2019; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Massaaži täiendusõpe iluteenindajatele

2019-08-26

Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad iluteenindajatena spaades või salongides ning kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi massaaživõtetest ja liikidest.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.08 – 02.10.2019; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Lilleseade ja kompositsiooni kursus

2019-08-27

Koolituse sihtgrupiks on õppija, kes huvitub kaasaaegsest lilleseadest ja selle stiilidest, seadete ja kimpude valmistamise tehnikast, värvusõpetusest ja kompositsioonist seadete loomisel.

Hind: 875.00 €
Kestus: 27.08.19 - 17.12.19; 68 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968 ; 53446945

Arvutiga sõbraks (Word, Internet, E-post) - alustame nullist

2019-09-09

Sihtrühm: Koolitus on kõigile, kes soovivad omandada arvutialaseid algteadmisi. Õpe toimub väikeses ning aeglase tempoga grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.

Hind: 390.00 €
Kestus: 09.09-09.10.2019; 30 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Pulmafloristika koolitus

2019-09-09

Koolitusel osaleja õpib tegema pruudikimpe ja dekoratiivseid kaunistusi pulma, pruudi käe-ja peakaunistusi ning peigmehe rinnakaunistust, erinevaid seadeid ruumi dekoreerimiseks

Hind: 335.00 €
Kestus: 09.09 - 18.11.2019; 42 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968 ; 53446945

A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

2019-09-16

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B1 tasemel. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Hind: 1120.00 €
Kestus: 16.09.2019- 31.01.2020; 300 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Infomaterjalide loomine vabavaralise tarkvara ja tasuta veebivahenditega

2019-09-18

See koolitus on mõeldud inimestele, kellel on vajadus ise kujundada infomaterjale, töödelda fotosid, luua videosid ja valmistada turunduslikke materjale sotsiaalmeediasse ja oma kodulehe tarvis. Oodatud on täiskasvanud, kes igapäevaselt kasutavad arvutit, omavad Android operatsioonisüsteemiga nutitelefoni.

Hind: 400.00 €
Kestus: 18.09- 21.10.2019; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Fototöötlus vabavaralise pilditöötlusprogrammi GIMP baasil

2019-09-25

Sihtrühm: Kursus on mõeldud inimestele, kes vajavad oma teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi fototöötluses. Nõuded õpingute alustamiseks: algtasemel arvutikasutamise oskus.

Hind: 180.00 €
Kestus: 25.09-06.11.2019 ; 21 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Lasteaiaõpetaja abi koolitus

2019-09-30

Koolituse tulemusel saab õppija lasteaiaõpetaja abile vajalikud algteadmised pedagoogikas, suhtlemispsühholoogias, toidukäitlemises ja puhastusteeninduses. Õppija tuleb toime esmaabi andmisega.

Hind: 850.00 €
Kestus: 30.09.19-29.01.2019; 150 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 442 7870; 534 46945

Suhtlemine ja meeskonnatöö tervishoid ja hoolekande töötajatele

2019-10-01

Sihtrühm: Tervishoiu- või hoolekandeasutustes töötavad inimesed, kes puutuvad igapäevatöös kokku keeruliste suhtlemissituatsioonidega ning soovivad suurendada kliendi/patsiendiga suhtlemise professionaalsust ja tõhustada meeskonnatöö tulemuslikkust.

Hind: 0.00 €
Kestus: 01.10 – 10.12.2019; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Elektriku B1 pädevusklassi koolitus

2019-10-04

Sihtrühm: Elektritööde juhi pädevustunnistuse eksamiks valmistujatele. Õppima tuleku eelduseks on:elektrialane kutseharidus või sisetööde elektrik, tase 3 kutsekvalifikatsioon ja vastava elektritöö kogemus, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul. Eelistatud on: aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Hind: 0.00 €
Kestus: 04.10-01.11.2019,; 44 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Massaazi täiendusõpe juuksuritele

2019-10-07

Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad juuksurite või iluteenindajatena, kes soovivad juurde õppida pea- ja ülabüsti massaaživõtteid ning kavatsevad hakata pakkuma kompaktsemat teenust .

Hind: 0.00 €
Kestus: 07.10 - 30.10.2019; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Peolaua toitude valmistamine ja serveerimine

2019-10-08

Sihtrühm:  Peoteenindusest sh klienditeenindusest, peolaua toitude valmistamisest ja serveerimisest huvitunud inimestele, kes töötavad toitlustusega tegelevates ettevõtetetes. Eelistatud on: ● erialase tasemehariduseta täiskasvanud, ● keskhariduseta täiskasvanud, ● aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Hind: 0.00 €
Kestus: 08.10-10.12.2019; 80 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Jalgade ja käte hooldus

2019-10-21

Sihtrühm: Õppijad, kes soovivad õppida jalgade ja käte hooldust ja osaksid seda teha nii endale kui kliendile.

Hind: 715.00 €
Kestus: 21.10-16.12.2019,9; 80 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Tööseadusandlus, töösuhted väikeettevõttes

2019-11-13

Sihtrühm: FIEd, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad, väikeettevõtjad ja äritegevusega alustavad ettevõtjad.

Hind: 0.00 €
Kestus: 13.11-11.12.2019; 20 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291