Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Täiendus- ja ümber
Firma:
Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Telefon:
+372 4427870
Facebook: www.facebook.com/kutsehariduskeskus


PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE TÄIENDus- JA ÜMBERÕPPE TEENISTUS PAKUB:

Tööalased koolitused vaata koolituste nimekirja siit!

Autokool  vaata koolituste nimekirja siit! 

Huvialakoolitused  vaata koolituste nimekirja siit!

Avatud õpe  vaata koolituste nimekirja siit! 

E-kursused  vaata koolituste nimekirja siit! 

Tasuta koolitused  vaata koolituste nimekirja siit!

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.
 
Kool on sõnastanud oma missiooniks:
 
Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.
Kooli tunnuslause on kutse heast koolist.
 
Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega. Pärnu maakonna juhtivateks majandusharudeks on metsa- ja puidutööstus, masina- ja metallitööstus, tekstiilitööstus, elektroonikatööstus ja turismi- ja hotellimajandus. PKHK-s eelisarendatakse ka vastavaid õppevaldkondi. PKHK loodi 2003. aastal.
Selleks korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli, Pärnu Kodumajanduskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus. Kooli õppetegevus toimub Pärnu linna territooriumil aadressidel Niidupargi tn 12, 12/1 ja 8. Saarde valla territooriumil asukohaga paikneb kooli metskond suurusega 5489 ha. 1.aprillil 2005 anti Pärnu linna poolt Pärnumaa Kutsehariduskeskuse käsutusse Niidupargi kinnistu. 2004. aastal rakendus ja viidi lõpule Eesti riigi ja Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 - 2006”, mille tulemusena valmis õppehoone jaanuaris 2006 ning õppetöökoda puidu- ja ehituserialadele 01. juunil 2006 Voltveti koolituskeskuse peahoone tiiva renoveerimine jõudis lõpule 2008.a jaanuaris. Projekti II etapi tulemusena valmis 2010/11 õppeaasta alguseks teeninduse ja toitlustuse õppehoone.
Majutamise ja toitlustamise valdkonna uus õppehoone pälvis Eesti graafilise disaini aasta-auhinna keskkonnadisaini kategoorias, mis näitab õppekeskkonna kaasaegsust ja õpilasesõbralikkust. Oktoobris 2011 valmis autoremondi- ja metallitöö eriala õppebaas ning 2012. a septembris avati Niidupargi õpilaskodu. Riigi Kinnisvara AS vahendusel teostati 2012. a CO2 kvoodi vahenditest Voltveti Koolituskeskuse mõisahoone ulatuslikud ehitustööd fassaadi, katuse ja küttesüsteemi osas ning Niidupargi õppekompleksi võimlale teostati välisfassaadi soojustus ja katusetööd.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Arvutigraafika koolitus  Ehitus- ja töö  Inglise keel  Keeleõpe  Kokanduskursused  Kunstikursused  Nahakunst  Prantsuse keel  Puhastusalane koolitus  Saksa keel  Soome keel  Tervisekoolitused  Toiduhügieeni koolitus  Toitlustus  Vene keel  Venekeelsed koolitused  Huviringid täiskasvanutele  Töökeskkond ja tööohutus  Tekstiiltooted  Käsitöökursused  Õpetajate täiendkoolitus  Koolitusalased konsultatsioonid  Sisekujundus  Õmblemine  Kunsti ja kultuurialased koolitused  Siidimaal  Õmblusstuudiod  Arvutiklubid  Kunstiringid  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Arvutikasutaja baaskursus  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Arvutigraafika baaskurusus  Arvutikoolitused  Esmaabikoolitused  Kelnerite koolitus  Haridusalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Tekstiilikunst  Lapsevanema koolitused  Arvuti kursused  Naisteklubid  Koolitaja koolitus  Pagar-kondiitrite koolitus  Toitlustusteenindaja koolitus  Kokkade koolitus  Koduse kokkamise koolitus  Pedagoogide täienduskoolitus  Kutsekoolid  Kaugkoolitus  Ehitusviimistlus  Aiakujundus  Klaasikursus  Nahkehistöö  Ruumikujundus  Vitspunutised  Avalikud koolitused  Hügieenikoolitus  MS Office  MS Windows  Arvutikasutaja koolitused  Arvutiprogrammid  Toitlustusalased konsultatsioonid  Programmeerimine  Võõrkeeled  Word  Excel  Teabe- ja koolituspäevade korraldamine  Eesti keel välismaalastele  Ahjumeistri koolitus- soojasalvestav kaminahi, potikivist ahi  Haljastusalane koolitus  Vitraazimaali valmistamine  Haljasalade rajamine  Programmeerimise alused  Pottsepa koolitused  Koristajate koolitus  Koolitused firmadele  Plaatimiskoolitus  Suvekoolid  Suvekoolid  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Täiskasvanute koolitus  Pärnumaa Kutsehariduskeskus  Restaureerimine  Lapsehoidja täienduskoolitus  Digiajastu tehnoloogiate kasutamine- Google Drive  Elektroonikaseadmete koostaja koolitus- elektroonilised komponendid  Fotokursused algajatele  Fotokursus  Fotokursused  Fotograafia  Fototöötlus vabavaralise pilditöötlusprogrammi GIMP baasil  Koostelukksepp-keevitaja baasoskused  Keevitajate koolitus  Keevitajate algõpe  Keevitamine  Lukksepp  Lukksepatööde põhioskused  Ehitusviimistlus (maaler)  Maalritöö põhioskused  Dokumendihaldus  Praktiline dokumentide ja protokollide vormistamine arvutil  Puitkonstruktsioonide ehitaja põhioskused  Puidupingi tööline  Puittoodete valmistamine ning viimistlus  Sõiduautode rehvitehnik- veermiku hooldaja esmaõpe  Tabelarvutuse baaskoolitus (büroo- ja kaubandustöötajad)  Abikokk  Abikoka täiendkoolitus pagaritöö lisaoskusega  Jalgade ja käte hooldus eakale ning puuetega abivajajale  Pagar-kondiitrite koolitus  Pagar-kondiiter  Kondiitri tehnoloogia jätkukursus  Menüü koostamine ja kalkulatsioon asutustele  Müüja eriala  Müüja koolitus  Müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutseeksami ettevalmistuskursus  Pagari tehnoloogia jätkukursus  Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täiendusõpe  Dementsusega patsiendi/kliendi hooldamine  Ergonoomika ja abivahendite koolitus hooldustöötajale  Haljasalade rajamine ja hooldamine  Hooldusraied ja võsasae kasutamine  Maitse– ja ravimtaimede kasvatamine ja hooldus  Metsamarjakasvatus  Metsataimekasvatus  Püsikute kasvatamine  Vaarika- ja maasikakasvatus  Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus  Tasuta koolitused  Tasuta kursused  Tasuta tööalased kursused (HTM)  Tehnika  Kunst ja disain 

KOOLITUSKALENDER

Kergete rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine

2020-01-20

Sihtrühm: Õppijad, kes soovivad oma õmblemisoskuse kõrvale saada juurde ka konstrueerimist ja modelleerimist.

Hind: 330.00 €
Kestus: 20.01-09.03.2020; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 5344 6945

Arvutiga sõbraks (Excel)- alustame nullist

2020-01-20

Koolitus on kõigile, kes soovivad omandada algteadmisi tabeltöötlusest. Õpe toimub väikeses ning aeglase tempoga grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.

Hind: 390.00 €
Kestus: 20.01-19.02.2020; 30 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistuskursus

2020-01-21

Sõiduõpe: 21 sõidutundi + pimedasõit 1 tund + libedasõitu 1 tund + sõidueksam 1 tund. Kokku 24 tundi. Sõidutunni kestus 45 minutit.

Hind: 500.00 €
Kestus: 21.01-31.03.2020
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 501 4291

Joonestamise baaskursus (tehniline joonestamine ja AutoCad)

2020-01-21

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised detailide ja koostude kujutamisest ning oskused lugeda tehnilist joonist, joonestada lihtsamate detailide ja koostude eskiise. Anda teadmised, kuidas koostada masinprojekteerimistarkvara abil vormistada ja joonestada kahe- ja kolmemõõtmelisi jooniseid AutoCAD Classic joonestusprogrammis.

Hind: 600.00 €
Kestus: 21.01- 10.03.2020; 60 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Ettevõtte esmaabiandjate väljaõpe

2020-01-22

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 72.00 €
Kestus: 22.01-23.01.2020; 16 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Ettevõtte esmaabiandjate täiendõpe

2020-01-23

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks

Hind: 44.00 €
Kestus: 8 tundi; kell 09.00-16.00
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Väikelapse esmaabi

2020-01-29

Eesmärk: Koolitus annab ülevaate imiku ja väikelapse elustamisest, proovitakse nuku peal kunstlikku hingamist ning südamemassaaži. Teemaks on ka eluohtlikud situatsioonid ja seisundid ning kuidas neid vältida, verejooksud, kukkumised, traumad. Näited igapäevaelust.

Hind: 45.00 €
Kestus: 29.01-30.01.2020; 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968; 5014291

Hispaania keel algajatele (tase A1.2)

2020-02-03

Kursuse eesmärk on tuletada meelde ja korrata eelnevalt õpitut, ühtlasi õppida end hispaania keeles väljendama tänaval, telefonikõnes, osata paluda teenet, kirjeldada inimest, rääkida ilmast ja aastaaegadest, rääkida minevikus ning osata koostada juhiseid, samuti tutvuda Hispaania ja Ladina-Ameerika kommete ja kultuuriga.

Hind: 300.00 €
Kestus: 03.02-17.05.2020; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

B1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

2020-02-03

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B1 tasemel. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 03.02.2020- 19.06.2020; 300 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Lasteaiaõpetaja abi koolitus

2020-02-03

Koolituse tulemusel saab õppija lasteaiaõpetaja abile vajalikud algteadmised pedagoogikas, suhtlemispsühholoogias, toidukäitlemises ja puhastusteeninduses. Õppija tuleb toime esmaabi andmisega.

Hind: 850.00 €
Kestus: 03.02-20.05.2020; 150 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 442 7870; 534 46945

Sõiduautode rehvitehnik- veermiku hooldaja esmaõpe

2020-02-04

Sihtrühm: Eelkõige meesterahvad,  keda huvitab tehnika ja kes on tulevikus potentsiaalsed rehvivahetuspunkti või autotöökoja töölised.

Hind: 300.00 €
Kestus: 04.02- 22.02.2020; 30 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 501 4291; 445 1968

Koduaiakujundus

2020-02-06

Eesmärk: Anda teadmisi koduaia kujundamisest, kompositsioonist, kujundamise materjalidest ja nendekasutamisest. Näpunäiteid jagatakse ilupuudest ja põõsastest, sortide valimisest vastavaltkasvukohatingimustele, sobitamises aiakujunduses jne.Kursuse tulemusena saavad osalejad ideid ja oskusi koduaia kujundamiseks ja hooldamiseks.

Hind: 140.00 €
Kestus: 06.02- 19.03.2020; 20 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968 5014291

Pottsepa esmaõpe

2020-02-06

Sihtgrupp: pottsepatööst huvitatud mehed ja naised, kellel on huvi füüsilise töö tegemise vastu ning tahet iseseisvalt töötamiseks.

Hind: 1560.00 €
Kestus: 130 tundi, 06.02.2020- 12.04.2020
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Ettevõtlusega alustamine- äriplaani koostamine

2020-02-17

Sihtrühm: ettevõtlusega alustada soovijad või alustavad ettevõtjad, kes tahavad taotleda toetust Eesti Töötukassast, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, LEADER tegevusgrupist või mujalt.

Hind: 666.00 €
Kestus: 17.02- 31.03.2020; 90 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Head suhted lastega

2020-02-17

Eesmärk: Ülevaade praktilistest kasvatusmeetoditest. Kuidas mõista lapsi/ noori? Edukas koostöö lastega.

Hind: 48.00 €
Kestus: kell 17.15-20.30; 4 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Arvutiga sõbraks (Word, Internet, E-post) - alustame nullist

2020-02-26

Sihtrühm: Koolitus on kõigile, kes soovivad omandada arvutialaseid algteadmisi. Õpe toimub väikeses ning aeglase tempoga grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.

Hind: 390.00 €
Kestus: 26.02-30.03.2020; 30 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Ettevalmistuskursus bioloogias ülikooli sisseastumiseks. E-kursus

2020-03-02

Eesmärk: Täiendada teadmisi bioloogias ülikooli sisseastumisel interaktiivses õpikeskkonnas. Tulemus: Kurusus annab ülevaate IV kooliastme bioloogiakursusest. Suurendab valmisolekut edukaks ülikooli sisseastumiseks.

Hind: 125.00 €
Kestus: 1 AP, kestvus 12 nädalat
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51968; 5014291

Raamatupidamise algõpe erinevate raamatupidamisprogrammide ülevaatega

2020-03-02

Eesmärk: Õpetada raamatupidamise arvestust raamatupidamisseaduse, RT juhendite ja Eesti hea tava järgi. Teooriale vaheldub praktiliste ülesannete koostamine ja lahendamine.

Hind: 700.00 €
Kestus: 02.03-25.05.2020; 100 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 53 446 945

Lasterõivaste disainimine ja õmblemine

2020-03-16

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija konstrueerib laste rõivaste lõiked vastavalt mõõtudele ja õmbleb laste rõivaid kasutades sobivat tehnoloogiat, järgides kvaliteedinõudeid ja ajakava

Hind: 495.00 €
Kestus: 16.03-05.05.2020; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

Vene keel algajatele

2020-03-17

Eesmärk: arendada suulise kõne oskust vene keeles ning õppida vastama üldistele huvitavatele küsimustele õpitud teemadel.

Hind: 400.00 €
Kestus: 17.03-14.05.2020; 50 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8/12, Pärnu

Telefon: 5344 6945; 445 1968

AutoCad edasijõudnutele

2020-03-17

Sihtrühm:  insenerid, metalli ja puidutööga seotud spetsialistid, tehnilise haridusega huvilised, joonestajad või  AutoCadi algkursuse läbinud, kes on õppinud tehnilist joonestamist AutoCad Classic tarkvaraga ning soovivad kiirendada ja/ või hõlbustada oma tööd selle programmi abil.

Hind: 312.00 €
Kestus: 17.03-09.04.2020; 26 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Laojuhataja tase 5 ettevalmistuskursus kutseeksamiks

2020-03-23

Sihtrühm: Laotöötajad, kes soovivad ettevalmistus laojuhataja tase 5 kutseeksamiks. Kutseeksamile ei ole kohustus minna. Eksam toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 03.06.2019.

Hind: 150.00 €
Kestus: 23.03-01.04.; 16 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 53446945

Ettevõtte esmaabiandjate väljaõpe

2020-04-01

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 72.00 €
Kestus: 01.04-02.04.2020; 16 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Ettevõtte esmaabiandjate täiendõpe

2020-04-02

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks

Hind: 44.00 €
Kestus: 8 tundi; kell 09.00-16.00
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Sissejuhatus ettevõtlusesse

2020-04-13

Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest. Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.

Hind: 330.00 €
Kestus: 13.04-30.04.2020; 30 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Puitmööbli korrastamine

2020-04-14

Eesmärk: Anda praktilisi teadmisi ja oskusi vana puitmööbli restaureerimiseks Tulemus: Osaleja kaasa võetud väiksem puidust ese on korrastatud 

Hind: 444.00 €
Kestus: 14.04- 28.05.2020; 48 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Sissejuhatus dokumendihaldusesse. E-KURSUS

2020-04-20

Kursuse läbides õppija • Omandab asjaajamise algteadmised • Oskab kirjeldada dokumendihalduse mõistet, normdokumente dokumendihalduses • Oskab koostada dokumendiplanki, tunneb elementide vorminõudeid ning oskab koostada ametikirju. Kursuse ülesehitus

Hind: 185.00 €
Kestus: 20 tundi, 100% e-õpet, 20.04-15.05.2020
Koht: toimub e-õppekeskkonnas nimega MOODLE

Telefon: 445 1968

CNC-pingi koolitus

2020-05-04

Kellele: freesijad, puidutöötlejad, CNC-pingi tehnoloogiast huvitatud täiendõppijad. Eeldused: CNC-pingi tööpõhimõtete üldteadmised, arvutikasutuse oskus

Hind: 800.00 €
Kestus: 04.05-15.06.2020; 48 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Makroonide valmistamine

2020-05-07

Eesmärk: õppida valmistama erineva täidisega makroone. Tulemus: oskab kirjeldada makroonide valmistamise tehnoloogiaid ja praktiliselt läbi teha makroonide valmistamine.

Hind: 60.00 €
Kestus: kell 16.15- 20.00; 5 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 53446945 /4451968

Plaatija koolitus

2020-05-18

Eesmärk: Õppija õpib tundma tehis- ja looduskivist plaatmaterjale ja käsitsema plaatimistöödel kasutatavaid töövahendeid; omandab oskused tehis- ja looduskivist plaatmaterjalide paigaldamise tehnoloogiast; õpib tundma tööohutuse- ja kvaliteedinõudeid plaatimistööde teostamisel.

Hind: 960.00 €
Kestus: 18.05-19.06.2020; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968; 501 4291

Ettevõtte esmaabiandjate väljaõpe

2020-06-10

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 72.00 €
Kestus: 10.06-11.06.2020; 16 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Ettevõtte esmaabiandjate täiendõpe

2020-06-11

Eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks

Hind: 44.00 €
Kestus: 8 tundi; kell 09.00-16.00
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Martsipanitortide valmistamine

2020-06-11

Eesmärk: õppida valmistama martsipani torti. Tulemus: oskab kirjeldada tordi valmistamise tehnoloogiaid ja valmistada ning kaunistada torte.

Hind: 70.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 53446945 /4451968

A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

2020-09-16

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B1 tasemel. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 07.09.2020-31.01.2021; 300 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291