Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Täiendus- ja ümber
Firma:
Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Telefon:
+372 4427870
Facebook: www.facebook.com/kutsehariduskeskus


PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE TÄIENDus- JA ÜMBERÕPPE TEENISTUS PAKUB:

Tööalased koolitused vaata koolituste nimekirja siit!

Autokool  vaata koolituste nimekirja siit! 

Huvialakoolitused  vaata koolituste nimekirja siit!

Avatud õpe  vaata koolituste nimekirja siit! 

E-kursused  vaata koolituste nimekirja siit! 

Tasuta koolitused  vaata koolituste nimekirja siit!

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.
 
Kool on sõnastanud oma missiooniks:
 
Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.
Kooli tunnuslause on kutse heast koolist.
 
Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega. Pärnu maakonna juhtivateks majandusharudeks on metsa- ja puidutööstus, masina- ja metallitööstus, tekstiilitööstus, elektroonikatööstus ja turismi- ja hotellimajandus. PKHK-s eelisarendatakse ka vastavaid õppevaldkondi. PKHK loodi 2003. aastal.
Selleks korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli, Pärnu Kodumajanduskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus. Kooli õppetegevus toimub Pärnu linna territooriumil aadressidel Niidupargi tn 12, 12/1 ja 8. Saarde valla territooriumil asukohaga paikneb kooli metskond suurusega 5489 ha. 1.aprillil 2005 anti Pärnu linna poolt Pärnumaa Kutsehariduskeskuse käsutusse Niidupargi kinnistu. 2004. aastal rakendus ja viidi lõpule Eesti riigi ja Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 - 2006”, mille tulemusena valmis õppehoone jaanuaris 2006 ning õppetöökoda puidu- ja ehituserialadele 01. juunil 2006 Voltveti koolituskeskuse peahoone tiiva renoveerimine jõudis lõpule 2008.a jaanuaris. Projekti II etapi tulemusena valmis 2010/11 õppeaasta alguseks teeninduse ja toitlustuse õppehoone.
Majutamise ja toitlustamise valdkonna uus õppehoone pälvis Eesti graafilise disaini aasta-auhinna keskkonnadisaini kategoorias, mis näitab õppekeskkonna kaasaegsust ja õpilasesõbralikkust. Oktoobris 2011 valmis autoremondi- ja metallitöö eriala õppebaas ning 2012. a septembris avati Niidupargi õpilaskodu. Riigi Kinnisvara AS vahendusel teostati 2012. a CO2 kvoodi vahenditest Voltveti Koolituskeskuse mõisahoone ulatuslikud ehitustööd fassaadi, katuse ja küttesüsteemi osas ning Niidupargi õppekompleksi võimlale teostati välisfassaadi soojustus ja katusetööd.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Arvutigraafika koolitus  Ehitus- ja töö  Inglise keel  Keeleõpe  Kokanduskursused  Kunstikursused  Nahakunst  Prantsuse keel  Puhastusalane koolitus  Saksa keel  Soome keel  Tervisekoolitused  Toiduhügieeni koolitus  Toitlustus  Vene keel  Venekeelsed koolitused  Huviringid täiskasvanutele  Töökeskkond ja tööohutus  Tekstiiltooted  Käsitöökursused  Õpetajate täiendkoolitus  Koolitusalased konsultatsioonid  Sisekujundus  Õmblemine  Tehnika  Kunsti ja kultuurialased koolitused  Siidimaal  Õmblusstuudiod  Arvutiklubid  Kunstiringid  Konsultatsioonid  Keevitajate koolitus  Arvutiõpe ja IT  Arvutikasutaja baaskursus  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Arvutigraafika baaskurusus  Arvutikoolitused  Esmaabikoolitused  Kelnerite koolitus  Haridusalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Tekstiilikunst  Müüja eriala  Lukksepp  Lapsevanema koolitused  Arvuti kursused  Keevitamine  Naisteklubid  Koolitaja koolitus  Pagar-kondiitrite koolitus  Pagar-kondiitrite koolitus  Müüja koolitus  Toitlustusteenindaja koolitus  Kokkade koolitus  Koduse kokkamise koolitus  Pedagoogide täienduskoolitus  Fotokursused algajatele  Kutsekoolid  Kaugkoolitus  Pagar-kondiiter  Fotokursus  Fotokursused  Fotograafia  Ehitusviimistlus  Aiakujundus  Klaasikursus  Nahkehistöö  Ruumikujundus  Vitspunutised  Avalikud koolitused  Hügieenikoolitus  MS Office  MS Windows  Dokumendihaldus  Arvutikasutaja koolitused  Arvutiprogrammid  Toitlustusalased konsultatsioonid  Programmeerimine  Võõrkeeled  Word  Excel  Teabe- ja koolituspäevade korraldamine  Eesti keel välismaalastele  Keevitajate algõpe  Haljastusalane koolitus  Vitraazimaali valmistamine  Haljasalade rajamine  Programmeerimise alused  Pottsepa koolitused  Koristajate koolitus  Koolitused firmadele  Puidupingi tööline  Plaatimiskoolitus  Suvekoolid  Suvekoolid  Tasuta koolitused  Abikokk  Kunst ja disain  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Täiskasvanute koolitus  Pärnumaa Kutsehariduskeskus  Restaureerimine  Tasuta kursused  Lapsehoidja täienduskoolitus  Maitse– ja ravimtaimede kasvatamine ja hooldus  Menüü koostamine ja kalkulatsioon asutustele  Tasuta tööalased kursused (HTM)  Ehitusviimistlus (maaler)  Ahjumeistri koolitus- soojasalvestav kaminahi, potikivist ahi  Digiajastu tehnoloogiate kasutamine- Google Drive  Elektroonikaseadmete koostaja koolitus- elektroonilised komponendid  Fototöötlus vabavaralise pilditöötlusprogrammi GIMP baasil  Koostelukksepp-keevitaja baasoskused  Lukksepatööde põhioskused  Maalritöö põhioskused  Praktiline dokumentide ja protokollide vormistamine arvutil  Puitkonstruktsioonide ehitaja põhioskused  Puittoodete valmistamine ning viimistlus  Sõiduautode rehvitehnik- veermiku hooldaja esmaõpe  Tabelarvutuse baaskoolitus (büroo- ja kaubandustöötajad)  Abikoka täiendkoolitus pagaritöö lisaoskusega  Jalgade ja käte hooldus eakale ning puuetega abivajajale  Kondiitri tehnoloogia jätkukursus  Müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutseeksami ettevalmistuskursus  Pagari tehnoloogia jätkukursus  Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täiendusõpe  Dementsusega patsiendi/kliendi hooldamine  Ergonoomika ja abivahendite koolitus hooldustöötajale  Haljasalade rajamine ja hooldamine  Hooldusraied ja võsasae kasutamine  Metsamarjakasvatus  Metsataimekasvatus  Püsikute kasvatamine  Vaarika- ja maasikakasvatus  Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus 

KOOLITUSKALENDER

Sissejuhatus ettevõtlusesse

2020-09-28

Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest. Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.

Hind: 330.00 €
Kestus: 28.09-09.10.2020; 30 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

CNC-pingi koolitus

2020-09-28

Kellele: freesijad, puidutöötlejad, CNC-pingi tehnoloogiast huvitatud täiendõppijad. Eeldused: CNC-pingi tööpõhimõtete üldteadmised, arvutikasutuse oskus

Hind: 800.00 €
Kestus: 28.09- 18.11.2020; 48 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Praktiline Facebookis ja Instragamis turundamise koolitus E-ÕPE

2020-09-28

Praktiline koolitus annab sulle teadmised ja oskused lehe seadistamiseks, sisuplaani loomiseks, statistika lugemiseks ja tasulise reklaami võimalustest.

Hind: 105.00 €
Kestus: 5 akadeemilist tundi; kell 10.00-13.45
Koht: E-õpe

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Abikoka koolitus

2020-09-28

Eesmärk: Anda ettevalmistus abikokana töötamiseks. Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.

Hind: 2200.00 €
Kestus: 28.09.20-15.01.21; 220 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4427870; 53446945

Beseetaignast kookide valmistamine

2020-09-29

Eesmärk: Õppija omandab oskused beseetaignast kookide valmistamiseks.

Hind: 75.00 €
Kestus: kell 16.00-20.30; 6 ak.t.
Koht: Niidupargi tn. 8/12, Pärnu

Telefon: 4427870; 53446945

Soome keel algajatele

2020-09-29

Eesmärk: arendada suulise kõne oskust soome keeles ning õppida vastama üldistele huvitavatele küsimustele õpitud teemadel.

Hind: 290.00 €
Kestus: 29.09-26.11.20; 50 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 442 7870; 534 46945

Tugiisiku baaskoolitus koos esmaabi koolitusega

2020-10-01

Sihtrühm:  -Isikud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi tugiisiku alasel baaskoolitusel; -Isikud, kes soovivad tööle asuda erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodu, haigla, lastekodu, kool, lasteasutus, varjupaik, päevakeskus jne).

Hind: 990.00 €
Kestus: 01.10- 21.12.2020; 140 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

TÖÖTAVALE Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe).

2020-10-05

Sihtgrupp: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana tööd alustada soovivad inimesed, kes on valmis hoolima ja hoolitsema ning kes on huvitatud täiendama teadmisi, oskusi ja vilumusi kompetentsidest lähtuvalt (hooldustöötaja tase 3)

Hind: 990.00 €
Kestus: 05.10-14.12.2020; 110 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

ALGAJALE Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe).

2020-10-05

õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana tööd alustada soovivad inimesed, kes on hoolivad ja valmis hoolitsema ning kes on huvitatud  teadmiste täiendamisest ning oskuste ja vilumute saamisest läbi praktika 

Hind: 1850.00 €
Kestus: 05.10-14.12.2020; 246 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Praktiline turundamine Googles algajatele

2020-10-05

Antud koolitus on 100% e-õpe ja toimub keskkonnas Zoom. Koolitus on mõeldud sulle, kui tegeled ettevõttes turunduse või müügiga. Saad kindlasti paremini kaasa mõelda ja töötada, kui sul on juba olemas ettevõtte Google Ads konto.

Hind: 105.00 €
Kestus: 5 akadeemilist tundi; kell 10.00-13.45
Koht: E-õpe

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Tutvus vabavaralise kujundusprogrammiga CANVA

2020-10-05

Koolitus on mõeldud erinevas vanuses huvilistele, kel puudub varasem kokkupuude kujundusprogrammidega, ent aeg-ajalt tekib vajadus kujundada mõni materjal (teade, kutse,kuulutus jms.) natuke erilisemalt. Kursus sobib ka väikeettevõtete töötajatele.

Hind: 96.00 €
Kestus: 5- 12.10.2020; 6 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Puhastusteenindaja koolitus

2020-10-05

Sihtrühm:  Majutusasutuste töötajad, puhastusteenindajad, koduabilised, kes tegelevad erinevate pindade, tekstiilide puhastamisega. Huvilised, kes soovivad rohkem teada korrektsest koristamisest enda kodus.

Hind: 200.00 €
Kestus: 05.10-19.10.2020; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 53446945,

Puitmööbli korrastamine

2020-10-06

Eesmärk: Anda praktilisi teadmisi ja oskusi vana puitmööbli restaureerimiseks Tulemus: Osaleja kaasa võetud väiksem puidust ese on korrastatud 

Hind: 444.00 €
Kestus: 06.10- 12.11.2020; 48 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Tegevusjuhendaja koolitus (sh esmaabi väljaõpe)

2020-10-07

Sihtgrupp: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana tööd alustada soovivad inimesed, kes on valmis hoolima ja hoolitsema ning kes on huvitatud täiendama teadmisi, oskusi ja vilumusi kompetentsidest lähtuvalt (hooldustöötaja tase 3)

Hind: 2000.00 €
Kestus: 07.10.2020 - 29.01.2021; 286 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine ning kulmude korrigeerimine

2020-10-12

Eesmärk: koolituse läbinu saab ettevalmistuse ja teadmised ning oskused iseseisvalt värvida keemiliselt ripsmeid ja kulme ning korrigeerida kulme.

Hind: 70.00 €
Kestus: 12.10-13.10.2020; 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 4427870; 53446945

Mööbli tasapindade kaunistamine intarsia tehnikas

2020-10-13

Intarsia on õhukeste puitlehtede vajalikeks kujunditeks lõikamine ja nende kombineerimine mosaiikornamentideks ja figuraalseteks kompositsioonideks erinevatel puitesemetel. Lihtsamalt öeldes kasutatakse erinevate puiduliikide spoone, et moodustada soovitud kujund või pilt, millega dekoreeritakse soovitud ese.

Hind: 335.00 €
Kestus: 13.10- 12.11.2020 ; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Veebilehe loomine ja haldus sisuhaldussüsteemiga Joomla!

2020-10-14

Sihtrühm: Ettevõtlusega alustanud väikeettevõtjad, kel puuduvad algteadmised kodulehe valmistamisest ja haldamisest, kuid kes soovivad piiratud ressursside tõttu ise teha ja hallata oma veebilehte. Inimesed, kes soovivad vaba väljundit oma ideede või mõtete viimiseks teisteni. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.  

Hind: 750.00 €
Kestus: 14.10- 25.11.2020; 44 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

2020-10-16

Eesmärgiks on anda töökeskkonna spetsialistidele, -volinikele ja –nõukogu liikmetele, samuti tööandjatele ja ettevõtete juhtidele töötervishoiu- ja tööohutusalaseid teadmisi.Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”

Hind: 192.00 €
Kestus: 16-30.10.2020; 24 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu,

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

MTÜ raamatupidamine

2020-10-19

Kursus on suunatud isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema MTÜ raamatupidamisega või on tegutsevad MTÜ-d, kellel on vajadus saada ülevaade MTÜ raamatupidamise põhitõdedest.

Hind: 170.00 €
Kestus: 19.10-21.10.2020; 15 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Arvutiga sõbraks (Excel)- alustame nullist

2020-10-19

Koolitus on kõigile, kes soovivad omandada algteadmisi tabeltöötlusest. Õpe toimub väikeses ning aeglase tempoga grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.

Hind: 520.00 €
Kestus: 19.10- 18.11.2020; 40 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Ettevõtlusega alustamine- äriplaani koostamine

2020-10-19

Sihtrühm: ettevõtlusega alustada soovijad või alustavad ettevõtjad, kes tahavad taotleda toetust Eesti Töötukassast, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, LEADER tegevusgrupist või mujalt.

Hind: 703.00 €
Kestus: 19.10- 04.12.2020 ; 90 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 501 4291

Baasväljaõppega kogemusnõustajate täienduskoolitus

2020-10-19

Majandustegevuse registris rehabilitatsioonispetsialistina registreeritud kogemusnõustaja. Vähemalt 117-tunnise kogemusnõustaja baaskoolituse läbinud inimene, kes tegutseb kogemusnõustajana või on valmis liituma rehabilitatsioonimeeskonnaga kogemusnõustajana.

Hind: 650.00 €
Kestus: 19.10- 18.12.2020; 65 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Vene keel algajatele

2020-10-19

Eesmärk: arendada suulise kõne oskust vene keeles ning õppida vastama üldistele huvitavatele küsimustele õpitud teemadel.

Hind: 400.00 €
Kestus: 19.10-14.12.2020; 50 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8/12, Pärnu

Telefon: 5344 6945; 445 1968

TÖÖTAVALE Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe).

2020-10-20

Sihtgrupp: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana tööd alustada soovivad inimesed, kes on valmis hoolima ja hoolitsema ning kes on huvitatud täiendama teadmisi, oskusi ja vilumusi kompetentsidest lähtuvalt (hooldustöötaja tase 3)

Hind: 990.00 €
Kestus: 20.10-26.11.2020; 110 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

ALGAJALE Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe).

2020-10-20

õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana tööd alustada soovivad inimesed, kes on hoolivad ja valmis hoolitsema ning kes on huvitatud  teadmiste täiendamisest ning oskuste ja vilumute saamisest läbi praktika 

Hind: 1850.00 €
Kestus: 20.10-17.12.2020; 246 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 55642968

Kergete rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine

2020-10-20

Sihtrühm: Õppijad, kes soovivad oma õmblemisoskuse kõrvale saada juurde ka konstrueerimist ja modelleerimist.

Hind: 330.00 €
Kestus: 20.10-10.12.2020,; 60 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 445 1968; 5344 6945

KÜPSETAMINE Tordid

2020-10-28

Eesmärk: õppida valmistama erinevaid torte ning tortide kaunistamist Tulemus: oskab kirjeldada erinevaid tortide valmistamise tehnoloogiaid ja valmistada ning kaunistada erinevaid torte.

Hind: 80.00 €
Kestus: 28.10-29.10.2020; 10 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53446945

Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus TASUTA

2020-10-29

Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 29.10-31.10.2020; 26 ak.t.
Koht: Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 55642968

Laotöö korraldamine

2020-11-03

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud Töötab tootmisettevõttes, laos

Hind: 600.00 €
Kestus: 03.11-22.12.2020,; 80 ak.t.
Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968; 534 46945

Hotelliteenindaja algõppe kursus

2020-11-04

Eesmärk: Anda õppijatele teadmised turismimajanduse ja majutusteeninduse olemusest ning teadmised sellest, kuidas vastuvõtu administraatorina külastajatele majutusettevõtte teenuseid tutvustada ja müüa.

Hind: 595.00 €
Kestus: 04.11.2020- 18.02.2021; 70 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe

2020-11-06

Sihtrühm: Töökeskkonna spetsialistid, -volinikud ja –nõukogu liikmed, samuti tööandjad ja ettevõtete juhid, keda on ettevõttes volitatud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

Hind: 88.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu,

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

AutoCad edasijõudnutele

2020-11-10

Sihtrühm:  insenerid, metalli ja puidutööga seotud spetsialistid, tehnilise haridusega huvilised, joonestajad või  AutoCadi algkursuse läbinud, kes on õppinud tehnilist joonestamist AutoCad Classic tarkvaraga ning soovivad kiirendada ja/ või hõlbustada oma tööd selle programmi abil.

Hind: 312.00 €
Kestus: 10.11- 03.12.2020 ; 26 ak.t.
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Telefon: 4451968; 5014291

Sotsiaalnõustamise baaskoolitus

2020-11-16

Eesmärk: Ülevaade sotsiaalnõustamise põhimõtetest ja teraapia teooriatest. Valmisolek tööks tugiisiku/ sotsiaalnõustajana. Oskus kasutada nõustamisel erinevaid tehnikaid.

Hind: 300.00 €
Kestus: 16.11- 14.12.2020; 20 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12, Pärnu

Telefon: 445 1968, 501 4291

Väliruumi kavandamine arvutis (Gravit Designer`i baasil)

2020-11-18

Koolitus on mõeldud kõigile huvilistele, kellel on vajadus enne aiatöödele asumist panna täpsemalt paika väliruumi 2D-plaan. Koolitus sobib ka haljastusega tegelevate firmade töötajatele ning alustavatele aiandusettevõtjatele tutvumiseks mitmel moel kasutatava vabavaralise kujundusprogrammiga GRAVIT DESIGNER. Koolitus on mõtteliselt seotud e-kursusega Ruumiplaani loomine algajatele (GravitDesigneri baasil). Üks kursus täiendab teist ja kinnistab programmi loogika ja töövõtete omandamist.       

Hind: 230.00 €
Kestus: 18.11- 02.12.2020; 24 akadeemilist tundi
Koht: E-õpe

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistuskursus

2020-11-19

28 sõidutundi + pimedasõit 1 tund + libedasõitu 1 tund + sõidueksam 1 tund. Kokku 31 tundi. Sõidutunni kestus 45 minutit.

Hind: 710.00 €
Kestus: 19.11.2020- 16.02.2021
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Telefon: 501 4291

FIE raamatupidamine

2020-11-24

Eesmärk: Õppija omab algteadmisi FIE raamatupidamise arvestusest raamatupidamisseaduse, RT juhendite ja Eesti hea tava järgi.

Hind: 100.00 €
Kestus: 24.11-26.11.2020; 10 ak.t.
Koht: Niidupargi tn. 8/12, Pärnu

Telefon: 4427870; 4451968, 53446945

Kringlid, stritslid ja struudlid

2020-11-25

Eesmärk: omandada oskused valmistada suuri pärmi- ja pärmilehttaigna küpsetisi, saada teadmised taigna tehnoloogiast, erinevatest vormimisviisidest, lõigete tegemisest jms.

Hind: 75.00 €
Kestus: kell 14.30-20.00; 7 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 44 51 968, 53446945

Kogemusnõustaja esmakoolitus

2020-12-07

Eesmärk: õppija omandab esmased teadmised ja oskused psühholoogia ja kogemusnõustamise valdkonnas. Kohustuslikeks komponentideks on isikliku kogemuse läbitöötamise ja taastumiskogemuse analüüs; esmased nõustamisoskused (nõustamiseeetika ja nõustamisoskused tööks nii individuaalselt kui grupiga); kriisinõustamisaluste tundmine; grupiprotsesside tundmine, töötamine grupiga ja grupijuhtimise oskus; superviseeritud praktika; kovisioonigrupi töökogemus.

Hind: 1295.00 €
Kestus: 185 tundi, 07.12.2020- 31.05.2021
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu,

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

Pritstehnika koolitus

2020-12-10

Eesmärk: õppija omandab oskused pritstehnikast. Tulemus: Kasutab pritstehnika kasutamisel vajaminevat toorainet, ning omandab algteadmised erinevatest pritstehnika kaunistamisvõimalustest.

Hind: 75.00 €
Kestus: kell 16.00-20.30; 6 ak.t.
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Keevitaja (osakutsega TIG-keevitaja)

2020-12-14

Avame grupi siis, kui registreerub 4 soovijat. Sihtrühm: puuduva või aegunud kvalifikatsiooniga metallivaldkonnas töötavad ning täiendõpet vajavad inimesed; muudes valdkondades töötavad isikud, kes soovivad värskendada või omandada teadmisi ning praktilisi oskusi keevitajana (osakutsega TIG-keevitaja); eriala vahetada plaanivad täiskasvanud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja –oskusi keevitajana (osakutsega TIG-keevitaja).

Hind: 1025.00 €
Kestus: 60 tundi, 14.12.2020- 26.02.2021
Koht: Niidupargi tn 8//12 Pärnu,

Telefon: 44 51 968, 53 446 945