Jõõpre Põhikool

Jõõpre Põhikool
Firma:
Jõõpre Põhikool
Telefon:
446 5573
Koduleht:
jooprepk.audru.ee/
Kõrguvate puude all, endises mõisa pargis, umbes paarkümmend kilomeetrit Pärnu linnapiirist põhja poole asub kahekordne kollaseks värvitud puitehitus-Jõõpre Põhikool. Jõõpre nimi on tulnud tõenäoliselt Jõõpre mõisa nimetusest (saksa keeles Jaenpern).
Professor Tiit Rosenbergi uurimustöös,,Eesti mõisad" on öeldud, et Jõõpre mõis on rajatud 17.saj. keskel ja kuulus riigimõisade hulka. Kui nüüd ajas veel kaugemale tagasi minna,siis leiame koguteosest ,,Pärnumaa",et Jõõpre mõisa alguse suhtes puuduvad kirjalikud teated. Rahva traditsioon väidab, et mõis olevat mõisastatud kahest Jõepere talust,mis asunud hilisema mõisa kohal jõe kaldal.Huvitegevus:
*ringide töö
*kooli traditsiooniliste ürituste korraldamine
*maakondlikest üritustest osavõtt
*osalemine vabariiklikes projektides
*tunniväline ainealane töö
*näituste korraldamine
*spordipäevade korraldamine

TASUTA RINGID:
*Õpilastele ( olenemata koolist) võrkpall, jalgpall, rahvastepall, korvpall. Kevadel noorema ja vanema grupi võistlusreis (jalgpall) Rootsi Halstahammerisse.
*Aeroobika
*Näite- ja folklooriringid
*Keraamika
*Käsitööring, meisterdamine
*Laulu- ja plokkflöödiansambel
*Pühapäevakool
*Folklooriring ja rahvatants
*Matemaatika
*Kunst
*Koolileht
*Arvutiring, internet Muusika- ja kunstikool:
*Alates 1. sept. 2004.a. töötab Jõõpre Põhikoolis muusikakool.
*Klaveriõpe (eriala) + muusikateooria.
*Grupis 10 õpilast, Tasu: 100. – kuus.
4 õppeaasta järel muusikakoolitunnistus.

*Alates 1. sept. 2005.a. alustas tegevust Jõõpre Kunstikool ( 4. – 8. klassile)
*Maal, graafika, kompositsioon, skulptuur, kunstiajalugu.
*Õppeaeg 4 aastat.
*Lõpetamisel Haridusministeeriumi kunstikooli lõputunnistus.
*Kooli poolt ekskursioonid kunstinäitustele. Grupis 14 õpilast.
Tasu: 50. – kuus
*Sel õppeaastal alustatkse fotokroonika koostamisega
* Suvepraktika toimub maalilaagris

Aasta läbi tähistatakse traditsioonilisi üritusi.
Tööle on rakendatud järgmise suunitlusega ringid:
1.koorid (lastekoor, mudilaskoor)
2.ansamblid
3.näitering(id)
4.rahvatantsuring(id)
5.liikumis-, tantsu- ja võimlemisringid tütarlastele
6.pallimängu- ja spordiringid poistele ja tütarlastele
7.ringid käelise tegevuse arendamiseks (voolimine, käsitöö, kunsti vms)
Haridusasutused  Kunstikoolid  Kunstiõpetus  Põhikoolid  Tantsuringid tantsukoolid  Huviringid lastele  Aeroobika  Arvutiklubid  Näiteringid  Kunstiringid  Graafika  Muusikakoolid  Aktiivne tegevus ja sportimine  Rahvatants  Joonistamine  Klaverimäng  Skulptuuride valmistamine  Kompositsioon  Jalgpalliklubid  Korvpall  Võrkpall