Arsise Kellade Kool

Arsise Kellade Kool
Firma:
Arsise Kellade Kool
Telefon:
+372 6621 855, +372 52 84 682
E-post:
info@arsis.ee
Koduleht:
arsis.ee
Facebook: www.facebook.com/Arsis-Handbell-Ensembles

Meie peamisteks eesmärkideks on - laste huvi äratamine muusika vastu ja tulevase kontserdipubliku harimine.

Arsise kellade kooli Tallinna meeskonna ühisteks märksõnadeks on ARSISe kammerkoor, Arsise kellade ansambel ja Eesti Muusikaakadeemia. Sarnane taustsüsteem, sarnased põhimõtted ja väärtused ning arusaamad - need loovad pinnase heaks meeskonna tööks. Meie väike kollektiiv hindab kõige enam sõbralikku ja harmoonilist õhkkonda, mida me ise kujundame oma igapäevase töö ja tegemistega läbi koosõppimise ja koosmusitseerimise. Positiivseid emotsioone, mida saame oma tööst, püüame edasi anda ka oma õpilastele!

Uute õpilaste vastuvõtt toimub kevadeti ja sügiseti. Vajalik eelnev registreerimine telefonitsi (6 621 855) või meilitsi (info@arsis.ee)

Jälgi meie tegemisi kodulehe vahendusel või facebooki lehel.
Huviringid täiskasvanutele  Esinejad ja õhtujuhid  Huviringid lastele  Muusikakoolid  Ansamblid  Solfedzho  Muusikalugu  Klaverimäng  Käsikellade ansambel  Arsise Kellade Kool  Muusikaringid  Muusikastuudio  Väikelaste muusikaring