Autosõit OÜ Tallinnas

Autosõit OÜ Tallin
Firma:
Autosõit OÜ Tallinnas
Telefon:
648 8080
Koduleht:
www.autosoit.ee

  
 
Kaitslik liiklemine on meie kõigi turvalisema tuleviku võti!

OÜ Autosõit alustas tegevust 2002. aasta algul alarmsõidukijuhtide ja professionaalsete juhtide täiendkoolitusega. Alustanud väikeettevõttest on tänaseks saanud Eesti suurim ja kaasaegseim autokool ning tuntud kaubamärk. 
 
Hetkel tegutseme filiaalidega Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Viljandis, Paides, Võrus, kus pakume huvitavaid ja vajalikke teadmisi ning oskusi liikluskeerises ellujäämiseks. 
 
Koolituskursuste nimekirjas on kursused nii algajatele autojuhtidele, professionaalidele kui ka lastele.
 
Ainsa autokoolina Baltikumis omab OÜ Autosõit ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimis- süsteemile vastavuse sertifikaati.
 
OÜ Autosõit õpilastele kehtivad erinevad soodustused ka koostööpartnerite juures.
 
 
B-kategooria koolitus
B-kategooria algõppe kursuste teooriatunnid viiakse läbi Tallinnas õppeklassides aadressil: Pärnu mnt. 28. 
Teoorialoengud toimuvad Tallinnas üks kord nädalas, kindlal nädalapäeval. 
Teoorialoengu läbiviimisel on kasutusel kaasaegsed õppevahendid ja -materjalid. Koolituse käigus kasutame suhteliselt palju originaalset videomaterjali. Õpilastel on võimalik kasutada lisaõppematerjale e-õppe keskkonnas.
B-kategooria koolitust on võimalus läbida ka e-õppes.
 
 
B-kategooria lõppastme koolitus.
B-kategooria lõppastme koolitused viiakse läbi Männikul asuval aastaringselt kasutataval libedarajal. B-kategooria lõppastme koolitus koosneb teoorialoengust, libedasõidust ja säästlikust sõidust linnaliikluses. Pakume kursust väga erinevates vormides, mille hulgast saate leida endale sobivama.
Lõppastme koolitus e-õppena
Pärast kursusele registreerumist saate läbida teooria iseseisvalt e-õppe keskkonnas. Teooriakursus e-õppes kestab orienteeruvalt 3 tundi (2X45 min teoorialoengut + testide lahendamine) ja üks tunnine loeng tuleb kuulata ka auditoorses õppes. E-õppe materjali on võimalik läbida osade kaupa. Teooria peab olema läbitud enne sõitma minekut.
Libedasõit toimub meie harjutusväljakul, kuupäev määratakse kursusele registreerumisel.   Kestvus ~2 tundi.
Säästliku sõidu aeg lepitakse kokku libedasõidul.
 
Ühepäevane koolitus
Kõik koolituse osad läbitakse ühel päeval. Samal päeval toimub ka libedasõit ja säästliku sõidu harjutamine - koolituspäeva kestvus koos pausidega on orienteeruvalt 7-12 tundi.
 
Mitmepäevane koolitus
Koolituse ühe variandina toimuvad kõik kolm koolituse osa erinevatel päevadel või teise variandina toimub teoorialoeng ja libedasõit samal päeval. Teoorialoengus lepitakse kokku järgmise koolitusetapi läbimise aeg.
 
Automaatkäigukastiga koolitus
Koolitus on mõeldud juhtidele, kes tunnevad ennast kindlamalt automaatkäigukastiga auto roolis. Selle koolituse osalejate juhilubadele mingeid erimärkusi ei tehta.
Koolituse ühe variandina toimuvad kõik kolm koolituse osa erinevatel päevadel või teise variandina toimub teoorialoeng ja libedasõit samal päeval. Teoorialoengus lepitakse kokku järgmise koolitusetapi läbimise aeg.
 
Kiirkursus
Koolitus läbitakse ajavahemikul kell 9:00 kuni 14.30. Eelnevalt peab olema läbitud teooriakursuse 2 tundi e-õppes (+ testid). Koolitus algab säästliku sõidu treeninguga, seejärel loengutund klassis ja koolitus libedarajal. Kui koolitataval on kaasas Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, tehakse sellele koolituse lõppedes ka märge koolituse läbimise kohta.
 
 
A-kategooria koolitus
A-, A1- ja A2-kategooria õpet viime läbi märtsist oktoobrini. Kursused toimuvad nii tavaõppes kui ka mugavas e-õppes. 
 
 
BE-kategooria koolitus
BE-kategooria juhtimisõigust saab omandada täiendõppe korras. Koolitusele asuval isikul peab olema kehtiv B-kategooria juhtimisõigus. Teooriakursuse maht minimaalselt 3 tundi, sõiduõppe maht vähemalt 2 sõidutundi. BE-kategooria koolitust võimalus läbida ka e-õppes.
 
 
Mopeedijuhi kursused
Osaleja peab olema vähemalt 14 aastane. Teoreetilise õppe läbimine toimub e-õppes ja selle läbimiseks on vajalik interneti kasutamise võimalus. Kursuse teoreetiline osa koosneb 8-st loengust ja kontrolltestidest iga loengu järel ning lõpeb eksamiga koolitaja juures.
Sõidupraktika käigus läbitakse põhilised sõiduharjutused mopeediga toimetulekuks ja omandatakse põhilised ohutu sõidu võtted, mopeedi käsitsemine, sõit õppeplatsil, sõit liikluses, sõit erioludes.
 
C- ja CE-kategooria koolitused
Vaata lähemalt meie koduleheküljelt www.autosoit.ee
 
 
Alarmsõidukijuhi koolitus
Alarmsõiduki koolitus on mõeldud autojuhtidele, kes oma tööülesannete täitmiseks vajavad õigust juhtida alarmsõidukit (nt politsei- või kiirabisõidukit). Koolitusel osaleja peab omama vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba. Koolitamisel õpetatakse sõidukijuhte, kellel on seadusega lubatud kõrvale kalduda liikluseeskirja nõuetest ja kelle võimalikud vead või väär tegutsemine kõrgendatud riskiolukorras võivad põhjustada raskeid või korvamatuid tagajärgi.
 
Alarmsõidukijuhi koolitus viiakse läbi vastavalt Teede- ja sideministri 4. aprilli 2001. a määrusele nr 33 „Alarmsõidukijuhi koolituse eeskiri, koolituskursuse õppekava, autojuhi kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm“. Koolituse toimub 31- tunnise kursusena, mille edukas läbinu saab alarmsõidukijuhi koolitustunnistuse. Tunnistuse omanik tohib juhtida alarmsõidukit Eesti Vabariigis.
 
 
Ohutu- ja libedasõidu koolituskursusest
• Millal osalesid Sina viimati liiklusõnnetuses?
• Kas Sina põhjustasid liiklusõnnetuse?
• Kas oleksid saanud midagi teha teisiti, et õnnetust ära hoida? Mida? 
 
Ohutu- ja libedasõidu koolituskursus sisaldab teoreetilisi loenguid ja praktilisi sõiduharjutusi aastaringselt kasutatavatel libedarajal.
 
 
Veoautojuhi ametikoolitus
Ametikoolitus on veoautojuhile kohustuslik. Ametikoolitus sisaldab transpordialal töötavale autojuhile hädavajalikke teadmisi ja oskusi, mida juhi koolitus ei hõlma või mis täiendavad juhi koolitust. Alates 1. jaanuarist 2006 kontrollib ametikoolituse tunnistust liikluses ka politsei.
 
Isik, kel on vähemalt kaks aastat olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus, võetakse vastu 35-tunnisele täienduskoolituse kursusele. Seda ka juhul, kui ta pole varem ametikoolitust läbinud.
Veoautojuht, kel on olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus alla kahe aasta, võetakse tema enda valikul vastu kas 140-tunnisele ametikoolituse või 70-tunnisele kiirendatud ametikoolituse kursusele.
 
 
Laste liikluskasvatus
Laste liikluskasvatus on hääbunud peale Eesti taasiseseisvumist, napib tegijaid ja tahet lastega tegeleda. Seetõttu on OÜ Autosõit võtnud eesmärgiks tegeleda eelkõige personali koolitamisega, kes suudavad tulevikus ise atraktiivseid ja kasulike koolitusi lastele läbi viia.
OÜ Autosõit pakub järgmisi koolitusi lasteaialastele ja koolide õpilastele ning õpetajatele:
Lasteaia lapse helkurikoolitus
Algkooli õpilase helkurikoolitus
Turvavarustuse kasutamine algkooli õpilastele
Liiklusring (teooria + praktika) põhikooli õpilasele
Mopeedikoolitus põhikooli õpilasele jpm.
 
 
Säästlik sõidustiil – Eco-Driving
Auto juhtimise ajal ei mõtle me tavaliselt sellega kaasnevatele kulutustele. Märkimisväärse osa kuludest auto kasutamisel moodustab kütuse maksumus. Kasutades säästlikku sõidustiili suudad kokku hoida 15-20% kütust. Sõites päevas 100 kilomeetrit jääb üks tankimine kuus vahele ja moodustub reaalne kokkuhoid. Kasutades säästlikku sõidustiili jõuad sihtpunkti kiiremini ja ohutumalt. Samas väsib juht ise vähem ja reisijate jaoks on sõit turvalisem.
 
 
Liikluse reguleerija koolitus
Liikluse reguleerijate abi vajatakse erinevates ametkondades, kui tavaliiklus on häiritud või mingil põhjusel on vaja liiklust ajutiselt ümber suunata. Liikluse reguleerija oskuslikust tegutsemisest sõltub liikluse sujuvus ja reguleerija enda ning liiklejate ohutus. Samas võib koolitamata reguleerija oma tegevusega põhjustada korvamatuid tagajärgi. 
Kasutatakse järgmist koolituse liigitust:
- I pädevus
- II pädevus
- III pädevus
- IV pädevus
Pärast koolituse läbimist ja eksami sooritamist anname välja nõuetekohase tunnistuse ning saadame osalejate isikuandmed Maanteeametile.
 
 
Mootorsõidukijuhi õpetaja „riskikoolituse“ instruktori koolitus
Koolituse käigus omandab mootorsõidukijuhi õpetaja vajalikud teadmised ja oskused „Riskikoolituse“ läbi viimiseks. Koolitus viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Koolitusel osalemiseks vajalik kehtiv mootorsõidukijuhi teooria- ja sõiduõpetaja tunnistus.

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  A-kategooria mootorratturi juhikursused   Auto- ja transpordivahendijuhi ametikoolitus  Autokoolid  B-kategooria autojuhikursused  C-kategooria autojuhikursused  E-õpe  Ohutu sõidu kursused  Lõppastmekoolitus  Taksojuhtide ametikoolitus  Taksojuhtide täiendkoolitus  Esmaabikoolitused  Autokool Tallinnas  Alarmsõidukijuhi koolitus  Liiklusregulleerija koolitus  Transport ja logistika  Autokoolid noortele  Обучение и курсы  Autosõit OÜ  Riskivältimise koolitus 

KOOLITUSKALENDER

A2-kategooria e-õppe täiendkoolitus Tallinnas

2019-10-17

A2-kategooria E-ÕPPE kursus Tallinnas B-kategooria juhiloa omanikele! Vanus vähemalt 17,5 aastat + juhiloa olemasolu. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 10 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 36 €.   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 395.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-10-17

Vali endale sobiv koolitus: * E-ÕPPE ÜHEPÄEVANE KOOLITUS (10.45-16.00) * E-ÕPPE MITMEPÄEVANE KOOLITUS (10.45-14.00) Koolitus automaat- või manuaalkäigukastiga Koolituspakett koosneb teooriast, libedasõidust Männikul ja linnasõidust.

Hind: 105.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

A-kategooria e-õppe täiendkoolitus Tallinnas

2019-10-17

A-kategooria E-ÕPPE kursus Tallinnas B-kategooria juhiloa omanikele! Vanus vähemalt 23,5 aastat + juhiloa olemasolu. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, harjutusväljaku kasutamise tasu ja 10 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 36 €. NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 395.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на повышения квалификации категорий А в Таллинне

2019-10-17

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. Стоимость курса содержит теорию, использование площадки и 10 уроков вождения. Стоимость дополнительного урока вождения 36 €. NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 395.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

4-rattalise mopeedijuhi e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-17

4-rattalise mopeedijuhi E-ÕPPE kursus Tallinnas. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 8 sõidutundi. Lisa sõidutund 36 €. Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes.Sõidutundidega alustatakse Sauelt (Segu1).   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 350.00 €
Kestus: kodulehel täpne aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Mopeedijuhi e-õppe 2+4 koolitus Tallinnas

2019-10-17

Mopeedijuhi E-ÕPPE 2+4 kursus Tallinnas. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 12 sõidutundi. Lisa sõidutund 36 €. Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes. Sõidud toimuvad vabal valikul nii 2-rattalise kui ka 4-rattalise mopeediga. Sõidutundidega alustatakse Sauelt (Segu1).   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 540.00 €
Kestus: kodulehel täpne aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme koolitus Tallinnas

2019-10-17

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat, 21 sõidutundi.  NB! Kaasa tasuta e-õppe koolitus!  Võimalus tasuda ka osade kaupa! Teoorialoengud toimuvad kolmapäeviti Pärnu mnt 28 õppeklassis kell 17.30-20.00.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 668.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel kirjas
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-10-18

Vali endale sobiv koolitus: * E-ÕPPE ÜHEPÄEVANE KOOLITUS (10.45-16.00) * E-ÕPPE MITMEPÄEVANE KOOLITUS (10.45-14.00) Koolitus automaat- või manuaalkäigukastiga Koolituspakett koosneb teooriast, libedasõidust Männikul ja linnasõidust.

Hind: 105.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Завершающая стадия обучения в Таллинне

2019-10-19

Выбери подходящее обучение: • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (14.30-17.45) • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА АВТОМАТЕ (14.30-17.45) Курс состоит из теории, скользкого вождения и вождения в городе.

Hind: 115.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-10-19

Vali endale sobiv koolitus: * Ühepäevane tavaõpe koolitus (9.00-18.45) * Mitmepäevane tavaõpe koolitus (9.00-14.15) * Ühepäevane e-õpe koolitus (10.45-18.45) * Mitmepäevane e-õpe koolitus (10.45-14.15) Koolitus automaat- või manuaalkaigukastiga  

Hind: 115.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

BE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-22

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 2 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 40 €.   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.   Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusestning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 261.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

C-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-22

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 36 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel C-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 578.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

CE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-22

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 40 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 595.00 €
Kestus: kellaaeg kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на С-категорию в Таллинне

2019-10-22

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вождения, плата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 36 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 578.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на СЕ-категорию в Таллинне

2019-10-22

Курсы интернет-обучения на СЕ-категорию в Таллинне! На русском языке! ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!!!!! Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вожденияплата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 40 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 595.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-10-22

Vali endale sobiv koolitus: * E-ÕPPE ÜHEPÄEVANE KOOLITUS (10.00-18.30) * E-ÕPPE MITMEPÄEVANE KOOLITUS (10.00-13.15) Koolitus automaat- või manuaalkäigukastiga  

Hind: 105.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-23

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 21 sõidutundi.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa! Sissejuhatav loeng toimub 23.10.2019 kell 15:30-17:00 Pärnu mnt 28 õppeklassis - osavõtt kohustuslik.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 643.00 €
Kestus: täpne info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Завершающая стадия обучения в Таллинне

2019-10-24

Выбери подходящее обучение: • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (14.30-17.45) • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА АВТОМАТЕ (14.30-17.45) Курс состоит из теории, скользкого вождения и вождения в городе.

Hind: 105.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-10-24

Vali endale sobiv koolitus: * E-ÕPPE ÜHEPÄEVANE KOOLITUS (11.00-18.30) * E-ÕPPE MITMEPÄEVANE KOOLITUS (11.00-14.15) Koolitus automaat- või manuaalkäigukastiga

Hind: 105.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

A-kategooria e-õppe täiendkoolitus Tallinnas

2019-10-24

A-kategooria E-ÕPPE kursus Tallinnas B-kategooria juhiloa omanikele! Vanus vähemalt 23,5 aastat + juhiloa olemasolu. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, harjutusväljaku kasutamise tasu ja 10 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 36 €. NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 395.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на повышения квалификации категорий А в Таллинне

2019-10-24

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. Стоимость курса содержит теорию, использование площадки и 10 уроков вождения. Стоимость дополнительного урока вождения 36 €. NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 395.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

4-rattalise mopeedijuhi e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-24

4-rattalise mopeedijuhi E-ÕPPE kursus Tallinnas. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 8 sõidutundi. Lisa sõidutund 36 €. Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes.Sõidutundidega alustatakse Sauelt (Segu1).   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 350.00 €
Kestus: kodulehel täpne aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Mopeedijuhi e-õppe 2+4 koolitus Tallinnas

2019-10-24

Mopeedijuhi E-ÕPPE 2+4 kursus Tallinnas. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 12 sõidutundi. Lisa sõidutund 36 €. Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes. Sõidud toimuvad vabal valikul nii 2-rattalise kui ka 4-rattalise mopeediga. Sõidutundidega alustatakse Sauelt (Segu1).   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 540.00 €
Kestus: kodulehel täpne aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на повышения квалификации категорий А2 в Таллинне

2019-10-24

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. Стоимость курса содержит теорию и 10 уроков вождения. Стоимость дополнительного урока вождения 36 €. NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 395.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Veoautojuhi 35-tunnine täienduskoolitus Tallinnas

2019-10-24

NB! Koolitust saavad läbida ka need, kes teevad ametikoolitust esimest korda, kuid kellele on C1 või C-kategooria juhiluba väljastatud enne 10.09.2009. Õppetöö toimub 24.10-27.10.2019, Pärnu mnt. 555, Tallinn.  Esimene loeng 24.10.2019 algusega kell 09:00 (tunniplaan esimeses loengus).   Lisainfo: tel. nr. 5300 8809

Hind: 216.00 €
Kestus: info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 53008809

Veoauto- ja bussijuhi 35-tunnine täienduskoolitus Tallinnas

2019-10-24

Koolitust saavad läbida ka need, kes teevad ametikoolitust esimest korda, kuid kellele on C1 või C-kategooria juhiluba väljastatud enne 10.09.2009. Õppetöö toimub 24.10-27.10.2019, Pärnu mnt. 555, Tallinn. Esimene loeng 24.10.2019 algusega kell 09:00 (tunniplaan esimeses loengus).

Hind: 216.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel kirjas
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

A2-kategooria e-õppe esmane koolitus Tallinnas

2019-10-24

A2-kategooria E-ÕPPE kursus Tallinnas neile, kellel PUUDUB B-kategooria juhiluba (vanus vähemalt 17,5 aastat)! Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 12 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 36 €.   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.   Võimalus tasuda ka osade kaupa!

Hind: 547.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Mopeedijuhi e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-24

Mopeedijuhi E-ÕPPE kursus Tallinnas. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 8 sõidutundi. Lisa sõidutund 36 €. Teoorialoengud läbitakse põhiliselt iseseisvalt e-õppes. Sõidutundidega alustatakse Sauelt (Segu1).   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 350.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme pimeda aja koolitus Tallinnas

2019-10-24

Praktikum (1 õppetund) toimub Männiku Libedarajal (õppeväljakul). Ühepäevase koolituse puhul toimub sõidutund pimeda ajal avatud liikluses kohe peale praktikumi. Mitmepäevase koolituse puhul sõidutunni aeg tuleb broneerida e-autokooli kaudu moodulis "Sõidu broneerimine"

Hind: 60.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-10-25

Vali endale sobiv koolitus: * Ühepäevane tavaõpe koolitus (9.00-18.30) * Mitmepäevane tavaõpe koolitus (9.00-14.15) * Ühepäevane e-õpe koolitus (10.45-18.30) * Mitmepäevane e-õpe koolitus (10.45-14.15) Koolitus automaat- või manuaalkaigukastiga

Hind: 105.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Завершающая стадия обучения в Таллинне

2019-10-26

Выбери подходящее обучение: • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (14.30-17.45) • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА АВТОМАТЕ (14.30-17.45) Курс состоит из теории, скользкого вождения и вождения в городе.

Hind: 115.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-10-26

Vali endale sobiv koolitus: * Ühepäevane tavaõpe koolitus (9.00-18.30) * Mitmepäevane tavaõpe koolitus (9.00-14.15) * Ühepäevane e-õpe koolitus (10.45-18.30) * Mitmepäevane e-õpe koolitus (10.45-14.15) Koolitus automaat- või manuaalkaigukastiga

Hind: 115.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

BE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-29

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 2 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 40 €.   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.   Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusestning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 261.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

C-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-29

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 36 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel C-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 578.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

CE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-29

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 40 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 595.00 €
Kestus: kellaaeg kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на С-категорию в Таллинне

2019-10-29

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вождения, плата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 36 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 578.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на СЕ-категорию в Таллинне

2019-10-29

Курсы интернет-обучения на СЕ-категорию в Таллинне! На русском языке! ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!!!!! Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вожденияплата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 40 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 595.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-10-29

Vali endale sobiv koolitus: * E-ÕPPE ÜHEPÄEVANE KOOLITUS (12.30-18.00) * E-ÕPPE MITMEPÄEVANE KOOLITUS (12.30-15.45) Koolitus automaat- või manuaalkäigukastiga

Hind: 105.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-30

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 21 sõidutundi.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa! Sissejuhatav loeng toimub 30.10.2019 kell 13:00-14:30 Pärnu mnt 28 õppeklassis - osavõtt kohustuslik.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 643.00 €
Kestus: täpne info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Завершающая стадия обучения в Таллинне

2019-10-31

Выбери подходящее обучение: • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (14.30-17.45) • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА АВТОМАТЕ (14.30-17.45) Курс состоит из теории, скользкого вождения и вождения в городе.

Hind: 105.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

A2-kategooria e-õppe täiendkoolitus Tallinnas

2019-10-31

A2-kategooria E-ÕPPE kursus Tallinnas B-kategooria juhiloa omanikele! Vanus vähemalt 17,5 aastat + juhiloa olemasolu. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 10 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 36 €.   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 395.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-10-31

Vali endale sobiv koolitus: * Ühepäevane tavaõpe koolitus (9.00-18.30) * Mitmepäevane tavaõpe koolitus (9.00-14.15) * Ühepäevane e-õpe koolitus (10.45-18.30) * Mitmepäevane e-õpe koolitus (10.45-14.15) Koolitus automaat- või manuaalkaigukastiga

Hind: 105.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на повышения квалификации категорий А в Таллинне

2019-10-31

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. Стоимость курса содержит теорию, использование площадки и 10 уроков вождения. Стоимость дополнительного урока вождения 36 €. NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 395.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

4-rattalise mopeedijuhi e-õppe koolitus Tallinnas

2019-10-31

4-rattalise mopeedijuhi E-ÕPPE kursus Tallinnas. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 8 sõidutundi. Lisa sõidutund 36 €. Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes.Sõidutundidega alustatakse Sauelt (Segu1).   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 350.00 €
Kestus: kodulehel täpne aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Mopeedijuhi e-õppe 2+4 koolitus Tallinnas

2019-10-31

Mopeedijuhi E-ÕPPE 2+4 kursus Tallinnas. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 12 sõidutundi. Lisa sõidutund 36 €. Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes. Sõidud toimuvad vabal valikul nii 2-rattalise kui ka 4-rattalise mopeediga. Sõidutundidega alustatakse Sauelt (Segu1).   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 540.00 €
Kestus: kodulehel täpne aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-11-01

Vali endale sobiv koolitus: * Ühepäevane tavaõpe koolitus (9.00-18.30) * Mitmepäevane tavaõpe koolitus (9.00-14.15) * Ühepäevane e-õpe koolitus (10.45-18.30) * Mitmepäevane e-õpe koolitus (10.45-14.15) Koolitus automaat- või manuaalkaigukastiga

Hind: 105.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Завершающая стадия обучения в Таллинне

2019-11-02

Выбери подходящее обучение: • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (14.30-17.45) • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА АВТОМАТЕ (14.30-17.45) Курс состоит из теории, скользкого вождения и вождения в городе.

Hind: 115.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2019-11-02

Vali endale sobiv koolitus: * Ühepäevane tavaõpe koolitus (9.00-18.30) * Mitmepäevane tavaõpe koolitus (9.00-14.15) * Ühepäevane e-õpe koolitus (10.45-18.30) * Mitmepäevane e-õpe koolitus (10.45-14.15) Koolitus automaat- või manuaalkaigukastiga

Hind: 115.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus Tallinnas

2019-11-03

Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 03.11.2019 algusega kell 10.00 Pärnu mnt 28 õppeklassis. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel esmaabikoolituse kirjeldusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 40.00 €
Kestus: täpsem info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Veoauto- ja bussijuhi 35-tunnine täienduskoolitus Tallinnas

2019-11-04

Koolitust saavad läbida ka need, kes teevad ametikoolitust esimest korda, kuid kellele on C1 või C-kategooria juhiluba väljastatud enne 10.09.2009. Õppetöö toimub 04.11-07.11.2019, Pärnu mnt. 555, Tallinn. Esimene loeng 04.11.2019 algusega kell 09:00 (tunniplaan esimeses loengus).

Hind: 216.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel kirjas
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Профессиональное обучение по подготовке водителей грузовых автомобилей и автобусов – 35 часов

2019-11-04

Профессиональное обучение по подготовке водителей грузовых автомобилей и автобусов – 35 часов. NB! Курс предназначен для водителей грузовика, чьё квалификационное свидетельство станет/стало недействительным, за исключение тех, кому были выданы права категорий С1 или С до 10.09.2009 года.

Hind: 234.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

BE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-05

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 2 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 40 €.   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.   Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusestning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 261.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

C-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-05

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 36 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel C-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 578.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

CE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-05

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 40 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 595.00 €
Kestus: kellaaeg kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на С-категорию в Таллинне

2019-11-05

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вождения, плата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 36 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 578.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на СЕ-категорию в Таллинне

2019-11-05

Курсы интернет-обучения на СЕ-категорию в Таллинне! На русском языке! ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!!!!! Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вожденияплата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 40 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 595.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-06

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 21 sõidutundi.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa! Sissejuhatav loeng toimub 30.10.2019 kell 13:00-14:30 Pärnu mnt 28 õppeklassis - osavõtt kohustuslik.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 643.00 €
Kestus: täpne info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

BE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-12

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 2 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 40 €.   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.   Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusestning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 261.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

C-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-12

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 36 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel C-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 578.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

CE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-12

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 40 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 595.00 €
Kestus: kellaaeg kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на С-категорию в Таллинне

2019-11-12

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вождения, плата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 36 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 578.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на СЕ-категорию в Таллинне

2019-11-12

Курсы интернет-обучения на СЕ-категорию в Таллинне! На русском языке! ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!!!!! Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вожденияплата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 40 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 595.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-13

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 21 sõidutundi.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa! Sissejuhatav loeng toimub 30.10.2019 kell 13:00-14:30 Pärnu mnt 28 õppeklassis - osavõtt kohustuslik.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 643.00 €
Kestus: täpne info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme koolitus Tallinnas

2019-11-13

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat, 21 sõidutundi.  NB! Kaasa tasuta e-õppe koolitus!  Võimalus tasuda ka osade kaupa! Teoorialoengud toimuvad kolmapäeviti Pärnu mnt 28 õppeklassis kell 17.30-20.00.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 668.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel kirjas
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus Tallinnas

2019-11-16

Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 16.11.2019 algusega kell 10.00 Pärnu mnt 28 õppeklassis. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel esmaabikoolituse kirjeldusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 40.00 €
Kestus: täpsem info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Профессиональное обучение по подготовке водителей грузовых автомобилей и автобусов – 35 часов

2019-11-18

Профессиональное обучение по подготовке водителей грузовых автомобилей и автобусов – 35 часов. NB! Курс предназначен для водителей грузовика, чьё квалификационное свидетельство станет/стало недействительным, за исключение тех, кому были выданы права категорий С1 или С до 10.09.2009 года.

Hind: 234.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

BE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-19

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 2 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 40 €.   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.   Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusestning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 261.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

C-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-19

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 36 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel C-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 578.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

CE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-19

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 40 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 595.00 €
Kestus: kellaaeg kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на С-категорию в Таллинне

2019-11-19

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вождения, плата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 36 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 578.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на СЕ-категорию в Таллинне

2019-11-19

Курсы интернет-обучения на СЕ-категорию в Таллинне! На русском языке! ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!!!!! Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вожденияплата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 40 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 595.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-20

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 21 sõidutundi.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa! Sissejuhatav loeng toimub 30.10.2019 kell 13:00-14:30 Pärnu mnt 28 õppeklassis - osavõtt kohustuslik.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 643.00 €
Kestus: täpne info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Veoauto- ja bussijuhi 35-tunnine täienduskoolitus Tallinnas

2019-11-21

Koolitust saavad läbida ka need, kes teevad ametikoolitust esimest korda, kuid kellele on C1 või C-kategooria juhiluba väljastatud enne 10.09.2009. Õppetöö toimub 21.11-24.11.2019, Pärnu mnt. 555, Tallinn. Esimene loeng 21.11.2019 algusega kell 09:00 (tunniplaan esimeses loengus).

Hind: 216.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel kirjas
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Veoauto- ja bussijuhi 140-tunnine kiirendatud ametikoolitus Tallinnas

2019-11-25

Koolitust tuleb läbida neil, kes teevad ametikoolitust esimest korda, väljaarvatud need kellel C1 või C-kategooria juhiluba on väljastatud enne 10.09.2009.   Esimene loeng toimub 25.11.2019 kell 09:00, Pärnu mnt. 555, Tallinn (tunniplaan esimeses loengus).   Lisainfo: tel. nr 5300 8809

Hind: 1440.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

BE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-26

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 2 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 40 €.   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.   Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusestning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 261.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

C-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-26

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 36 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel C-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 578.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

CE-kategooria e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-26

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil ja harjutusväljaku kasutamise tasu. Lisasõidutund 40 €.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!   NB! Koolituse kuupäev ja kellaaeg tähendab seda millal avatakse Teile eAutokoolis loengud.

Hind: 595.00 €
Kestus: kellaaeg kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на С-категорию в Таллинне

2019-11-26

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вождения, плата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 36 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 578.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Интернет-обучение на СЕ-категорию в Таллинне

2019-11-26

Курсы интернет-обучения на СЕ-категорию в Таллинне! На русском языке! ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!!!!! Теорию проходят в электронной cрeде обучения. В стоимость входит теория, 10 уроков практического вожденияплата за использование машины на экзамене в ARK, использование площадки. Стоимость дополнительного урoка вождения 40 €.   NB! Дата и время начало курса означает время, когда в виртуальной автошколе откроют лекции!

Hind: 595.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Liiklusreguleerija III pädevuskoolitus Sauel

2019-11-26

Koolitus toimub 26. novembril algusega kell 08:00 Saue õppeklassis. Koolitusel osalejal vajalik kehtiv tervisetõend vähemalt B-kat. tasemel. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel Reguleerijate koolituste kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 53008809.

Hind: 145.00 €
Kestus: info kodulehel
Koht: Saue õppeklassis (Segu tn 1)

Telefon: 53008809

Liiklusreguleerija IV pädevuskoolitus Sauel

2019-11-26

Koolitus algab 26.11.19 kell 08:00 Saue õppeklassis. Teine koolituspäev 27.11.19 kell 9:00 Saue õppeklassis. Koolitusel osalejal vajalik kehtiv arstitõend ning CE-kategooria juhiluba. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel Reguleerijate koolituste kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 53008809.

Hind: 286.00 €
Kestus: info kodulehel
Koht: Saue õppeklassis (Segu tn 1)

Telefon: 53008809

B-kategooria algastme e-õppe koolitus Tallinnas

2019-11-27

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 21 sõidutundi.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa! Sissejuhatav loeng toimub 30.10.2019 kell 13:00-14:30 Pärnu mnt 28 õppeklassis - osavõtt kohustuslik.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 643.00 €
Kestus: täpne info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus Tallinnas

2019-12-01

Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 01.12.2019 algusega kell 10.00 Pärnu mnt 28 õppeklassis. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel esmaabikoolituse kirjeldusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 40.00 €
Kestus: täpsem info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme e-õppe koolitus Tallinnas

2019-12-04

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 21 sõidutundi.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa! Sissejuhatav loeng toimub 30.10.2019 kell 13:00-14:30 Pärnu mnt 28 õppeklassis - osavõtt kohustuslik.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 643.00 €
Kestus: täpne info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme koolitus Tallinnas

2019-12-10

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat, 21 sõidutundi.  NB! Kaasa tasuta e-õppe koolitus!  Võimalus tasuda ka osade kaupa! Teoorialoengud toimuvad kolmapäeviti Pärnu mnt 28 õppeklassis kell 17.30-20.00.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 668.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel kirjas
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme e-õppe koolitus Tallinnas

2019-12-11

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 21 sõidutundi.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa! Sissejuhatav loeng toimub 30.10.2019 kell 13:00-14:30 Pärnu mnt 28 õppeklassis - osavõtt kohustuslik.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 643.00 €
Kestus: täpne info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

B-kategooria algastme e-õppe koolitus Tallinnas

2019-12-18

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 21 sõidutundi.  NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa! Sissejuhatav loeng toimub 30.10.2019 kell 13:00-14:30 Pärnu mnt 28 õppeklassis - osavõtt kohustuslik.  Lisainformatsiooni saate meie kodulehel B-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 6488080. 

Hind: 643.00 €
Kestus: täpne info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080