Koolitused:

Tööalase arvutikasutuse algõpe (50+)

2017-11-09

Tasuta kursused on suunatud erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanutele, samuti aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+. Koolitusel - saad ülevaate arvuti riist- ja tarkvarast ning failihaldusest - õpid töötlema teksti- teksti sisestamine, kujundamine, salvestamine ja printimine - õpid liikuma Internetis ning otsima infot - õpid kasutama elektronposti ning ID-kaarti.

Hind: 0.00 €
Kestus: 09.11.2017 - 02.12.2017

Telefon: 7361833

Arvutiõpe edasijõudnutele 50+

2017-11-24

Tasuta kursused on suunatud erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanutele, samuti aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+. Koolitusel õpid - lihtsamaid arvuti seadistamise ja hooldamise võtteid; - koostama tekstidokumente, dokumente kujundama, salvestama ja printima; - koostama lihtsamaid tabeleid, andmeid sisestama ja muutma, tabeleid salvestama ja printima jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.11.2017 - 21.12.2017

Telefon: 7361833