Koolitused:

Nutikool

2019-09-07

Kui Teil on nutiseade ja soovite sellega paremaks sõbraks saada, siis tulge koolitusele, kus tehakse puust ja punaseks selgeks, kuidas nutiseadme erinevaid võimalusi kasutada. Koolituse sihtrühmaks on põhi- või keskhariduseta täiskasvanud, erialase ettevalmistuseta või aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud, vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed ja majanduslikult mitteaktiivsed kuni 64-aastased elanikud.

Hind: 0.00 €
Kestus: 07.09 - 19.10.2019 ; 32 ak.t.

Telefon: 7361 540

Rahaasjade planeerimise põhitõed

2019-10-09

Kuidas planeerida paremini oma rahaasju ja arukalt majandada? Kuidas koostada pere eelarvet? Tasuta koolitus on mõeldud kuni 64-aastastele madalama haridustaseme ja väikse sissetulekuga töötavatele inimestele, kellel pole võimalust olnud seni elukestvas õppes osaleda. Samuti on oodatud lastega kodus olevad vanemad, kelle võimalused osaleda tööelus või õpingutes on katkenud.

Hind: 0.00 €
Kestus: 09.10 - 13.11.2019 ; 32 ak.t.

Telefon: 7361 540