Koolitused:

Päikesepits ja tuniisitehnika käsitöötoodete valmistamiseks

2018-09-30

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on erialase hariduseta oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad oma toodangu mitmekesistamiseks, atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi Koolituse alustamise nõudeks on tikkimise ja heegeldamise oskus vähemalt algtasemel. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30. sept. - 27. okt. 2018; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

3D SketchUp algajatele

2018-10-01

Sihtgrupp: Aegunud oskustega arhitektidele, aiakujundajatele, maastikuarhitektidele, kõigile, kel on vaja end väljendada erialases töös 3D maailmas. Õppe alustamise tingimuseks on arvutialased oskused tavakasutaja tasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 1. - 15. okt. 2018; 30 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Eesti keel klienditeenindajale

2018-10-01

 Sihtgrupp: Eelisjärjekorras saavad kursusel osaleda erialase hariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega Eesti elanikud vanuses 50+. Korrektset eesti keele oskust vajavad teenindajad selleks, et tunda ennast töösituatsioonides kindlamalt ning vältida puudulikust keeleoskusest tingitud arusaamatusi klientide ning tööandjatega. Keeleoskus annab lisavõimalusi tööturul kandideerimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1. okt. - 23. nov. 2018; 120t

Telefon: 5346 1209

AutoCAD aiakujundajatele

2018-10-05

Sihtgrupp: Aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös AutoCAD programmi 2D kasutamise oskust aiaplaanide koostamisel, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 5. – 26. oktoober 2018; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Fototöötlus visualiseerimiseks

2018-10-06

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös 2D aiaplaani, lõike, perspektiivi visualiseerimist, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6.okt. - 3.nov. 2018; 40 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Tööalane motivatsioon ja enesearengu juhtimine

2018-10-10

Täienduskoolitus täiskasvanud töötavale inimesele, kes soovib analüüsida oma tööalaseid motivaatoreid ja enesearengu võimalusi. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 10. - 31.okt. 2018; 16 ak.t.

Telefon: 5346 1209

Metsapuutaimede kasvatus

2018-10-11

Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Hind: 0.00 €
Kestus: 11. - 25. oktoober 2018; 20 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Tänapäevase arvutikasutuse algõpe

2018-10-15

Sihtgrupp: Erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanuid vanusest olenemata, kelle tööalane pädevus nõuab elementaarset ja kaasaegsemat arvutioskust. Koolituse läbimiseks on vajalik arvuti kasutamise võimalus tööl või kodus. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 15. okt. - 2. nov. 2018; 90 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Puittaimede talvitumiseks ettevalmistamine

2018-10-17

Sihtrühm: • haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents; • aegunud oskustega 50+ inimesed; • haljastust pakkuvad väikeettevõtjad. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 17. - 19. okt. 2018; 32 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Dokumendi ja tabeltöö oskuskoolitus, suhtlemine e-riigiga

2018-10-30

Sihtgrupp: Erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanuid vanusest olenemata, kelle tööalane pädevus nõuab elementaarset ja kaasaegsemat arvutioskust. Koolituse läbimiseks on vajalik arvuti kasutamise võimalus tööl või kodus. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 30. okt. - 15. nov. 2018; 24 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209