Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Värvilise pitsi kasutamine käsitöötoodete kaunistamiseks ja valmistamiseks

2020-09-26

Koolituse sihtgrupiks on erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega elanikkond üle 50,  oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad oma toodangu mitmekesistamiseks, atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olemas olema algteadmised heegeldamisest ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.09. - 11.10.2020; 45 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Uus- ja taaskasutusmaterjalidest individuaalrõivaste disain

2020-09-26

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud (s.h keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, varem massõmblusettevõttes töötanud õmblejad, madalama haridustasemega tekstiilkäsitöölised) Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 120 ak.t. 26.09. – 05.12.2020

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Nõuetekohane toitlustamine lasteasutustes

2020-10-01

Sihtrühm:  Lasteasutuste toitlustajad, kokad ja abikokad  Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 01.10. - 05.11. 2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Vaarikakasvatuse õppepäev

2020-10-02

Ootame koolitusele kõiki huvilisi, kes juba tegelevad või sooviksid hakata tegelema vaarikakasvatusega ning kes soovivad saada teadmisi, kuidas hoida oma istandus terve ja saagirohke. Koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema algteadmised õistaimedest.

Hind: 55.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Menüüde koostamine ja hinnakujundus toitlustusteenuse pakkujale

2020-10-10

Sihtgrupp: • Aegunud erialaste oskustega töötajad (sh vanuses 50+), kes soovivad täiendada teadmisi ja tõsta konkurentsivõimet, rakendudes tööturul ametites või uutes tööülesannetes, mis nõuavad teadmisi toiduteenuse hinnakujundusest; sh väikeettevõtjana majutus-toitlustusvaldkonnas. • Aegunud oskustega inimesed (sh vanuses 50+), kes soovivad ümberõppe käigus omandada uusi teadmisi toiduteenuse hinnakujundusest, mis toetab sihtgrupi rakendumist tööturul alustava väikeettevõtjana majutus-toitlustusvaldkonnas. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Ilukirja baaskursus

2020-10-13

Toimumisaeg täpsustamisel! Sihtgrupp:  Lille- ja käsitöö poodides ning tavanditeeninduses  töötavad inimesed, kes vajavad oma töös kauni kirja praktilist valdamist. Osaleda võivad ka kõik teised, kes soovivad õppida kalligraafia algtõdesid. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras.

Hind: 150.00 €
Kestus: 24 ak.t. 13.10. - 03.11. 2020

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Euroopa angerjas

2020-10-14

Projekti raames toimub Räpina Aianduskoolis angerja-teemaline ettekanne. Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur Priit Bernotas tutvustab angerja bioloogiat, kaitset ning uuringuid  Loeng lükkub edasi! Uue toimumisaja teatame esimesel võimalusel siinsamas!

Hind: 0.00 €
Kestus:

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Viinapuude sügislõikus ja paljundamine

2020-10-15

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 9 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Masinkudumine algajatele

2020-10-16

Alustame augustis 2020 kui õppegrupp on täitunud. Kursuse läbinu: – kasutab masinkudumiseks sobivaid materjale ja töövahendeid; – kasutab kudumisel masina erinevaid võimalusi; – planeerib kavandi põhjal töökäigu, konstrueerib lihtsaid lõikeid; – koob juhendi alusel sobivat tehnoloogiat kasutades lihtsalõikelise kudumi; – kasutab materjali säästlikult.

Hind: 150.00 €
Kestus: 50 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Täistaimse toidu koolitus toitlustajatele

2020-10-17

Sihtgrupp: Koolide, lasteaedade ja toitlustusettevõtete kokad, abikokad ja muud toitlustamisega kokku puutuvad inimesed. Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 17.10. - 25.10. 2020; 44 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Metsapuutaimede kasvatamine

2020-10-29

Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid.

Hind: 65.00 €
Kestus: 16 ak.t. 29.10. - 30.10. 2020

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Leinafloristika

2020-11-02

Sihtgrupp: Lillepoes töötavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Floristina tööd alustavad inimesed, kellel on algõpe läbitud. Eelistatud on madalama haridustasemega ja/või 50+ vanuses inimesed.

Hind: 0.00 €
Kestus: 02.11. - 17.11. 2020; 34 tund

Telefon: 796 1549, 5346 1209