Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

B – KAT. MANUAAL-JA AUTOMAATKÄIGUKASTIGA

2020-07-27

Teooria+e-õpe+28 sõidutundi ESMANE SISSEMAKSE vähemalt 70€ Lisandub pimeda aja-, libeda- ja esmaabi koolitus kokku 160€ Täispakett kokku 710€ Maksata saab osade kaupa. Lisandub autokooli sõidueksam ja vajadusel lisasõidutund 25€/tund

Hind: 540.00 €
Kestus: algus kell 16:00

Telefon: +372 507 82 30

Euroopa angerjas

2020-07-27

Projekti raames toimub Räpina Aianduskoolis angerja-teemaline ettekanne. Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur Priit Bernotas tutvustab angerja bioloogiat, kaitset ning uuringuid  Loeng lükkub edasi! Uue toimumisaja teatame esimesel võimalusel siinsamas!

Hind: 0.00 €
Kestus:

Telefon: 796 1549, 5346 1209

AutoCAD aiakujundajatele

2020-08-03

Sihtgrupp: Aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös AutoCAD programmi 2D kasutamise oskust aiaplaanide koostamisel, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 03.08. - 07.08. 2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Masinkudumine algajatele

2020-08-15

Alustame augustis 2020 kui õppegrupp on täitunud. Kursuse läbinu: – kasutab masinkudumiseks sobivaid materjale ja töövahendeid; – kasutab kudumisel masina erinevaid võimalusi; – planeerib kavandi põhjal töökäigu, konstrueerib lihtsaid lõikeid; – koob juhendi alusel sobivat tehnoloogiat kasutades lihtsalõikelise kudumi; – kasutab materjali säästlikult.

Hind: 150.00 €
Kestus: 50 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Hoolduskoristuse teostamine teoorias ja praktikas

2020-08-24

Koolituse läbinu oskab: • kasutab koristusvaldkonna sõnavara; • eristab pinnakattematerjale ning teab nende omadusi; • määratleb erinevate ruumitüüpide koristusvajadust; • valib sobivad koristustarvikud ja -ained lähtuvalt mustuse tüübist, hulgast ja pinnakattematerjalidest; • kasutab sobivat puhastusmeetodit vastavalt mustuse tüübile ja pinnakattematerjalile; • planeerib ja tõhustab oma tööd, kasutades otstarbekaid puhastusmeetodeid vastavalt olukorrale (koristusjuhendid).

Hind: 150.00 €
Kestus: august-september; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Eripuhastustööd teoorias ja praktikas

2020-08-24

Sihtrühma kuuluvad puhastusteenindajad, kes soovivad spetsialiseeruda eripuhastustöödele. Eelistatud on aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja madalama haridustasemega inimesed. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olema läbitud puhastusteenindaja algtaseme koolitus või töötama puhastusteenindajana ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.08. - 28.08.2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Ilukirja baaskursus

2020-09-10

Toimumisaeg täpsustamisel! Sihtgrupp:  Lille- ja käsitöö poodides ning tavanditeeninduses  töötavad inimesed, kes vajavad oma töös kauni kirja praktilist valdamist. Osaleda võivad ka kõik teised, kes soovivad õppida kalligraafia algtõdesid. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras.

Hind: 150.00 €
Kestus: 24 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Inglise keel teenindajale

2020-09-10

  Õpiväljundid: 1. Kasutab kliendiga suheldes inglise keelt, kasutades müügi- ja teenindusalast sõnavara müügiprotsessis. 2. Lahendab, kasutades võõrkeelt, lihtsamaid klienditeeninduses tekkinud probleeme ja/või konflikte. 3. Koostab inglisekeelse CV.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel; 40 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Värvilise pitsi kasutamine käsitöötoodete kaunistamiseks ja valmistamiseks

2020-09-10

Koolituse sihtgrupiks on erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega elanikkond üle 50,  oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad oma toodangu mitmekesistamiseks, atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olemas olema algteadmised heegeldamisest ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel; 45 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Heegeldamise kasutamine kodutekstiili esemete valmistamiseks

2020-09-10

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud  ja aegunud oskustega elanikud vanuses 50, oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed , kes vajavad toodangu mitmekesistamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks  ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Koolituse alustamise nõudeks on heegeldamise oskus vähemalt algtasemel. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Hind: 160.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel, 60 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Uus- ja taaskasutusmaterjalidest individuaalrõivaste disain

2020-09-10

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud (s.h keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, varem massõmblusettevõttes töötanud õmblejad, madalama haridustasemega tekstiilkäsitöölised) Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel, 160 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Nõuetekohane toitlustamine lasteasutustes

2020-10-01

Sihtrühm:  Lasteasutuste toitlustajad, kokad ja abikokad  Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 01.10. - 05.11. 2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209