Koolitused:

Eesti keel B1 taseme keeleõpe

2020-02-01

Sihtgrupp: eesti keelest erineva kodukeelega täiskasvanud õppijad, kelle vähene eesti keele oskus ei võimalda neil siseneda tööturule. Koolituse alustamiseks on vajalik läbitud A2 taseme keeleõppekursuse või omandanud selle taseme keeleoskuse iseseisvalt.

Hind: 375.00 €
Kestus: 150 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209