Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

B – KAT. MANUAAL-JA AUTOMAATKÄIGUKASTIGA

2020-05-27

Teooria+e-õpe+28 sõidutundi ESMANE SISSEMAKSE vähemalt 70€ Lisandub pimeda aja-, libeda- ja esmaabi koolitus kokku 160€ Täispakett kokku 710€ Maksata saab osade kaupa. Lisandub autokooli sõidueksam ja vajadusel lisasõidutund 25€/tund

Hind: 540.00 €
Kestus: algus kell 16:00

Telefon: +372 507 82 30

Mahemaasika kasvatamine

2020-05-29

Ootame koolitusele erialase tasemehariduseta marjakasvatajaid ja keskhariduseta täiskasvanuid, kes soovivad alustada marjakasvatusettevõtlusega. Koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema algteadmised rohttaimedest.

Hind: 100.00 €
Kestus: 26 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Magnooliad – uued lemmikud koduaias ja linnahaljastuses

2020-06-11

Koolitajaks on mitmete raamatute autor, metsanduse, looduskaitse, aianduse ja haljastusega nii Räpina Aianduskoolis õpetajana, EMÜ-s lektorina kui ka mitmetes riiklikes institutsioonides erinevatel ametikohtadel seotud olnud Urmas Roht.  Ootame koolitusele kõiki aednikke (s.h. vallaaednikud), avalike haljasalade ja mänguväljakute haljastajaid ja hobiaednikke. Koolitusele tulijal peaksid olemas olema algteadmised roht- ja puittaimedest. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Mullaõpetus

2020-06-17

Toimumisaeg täpsustamisel! Koolituse läbinu: Teab enamlevinud mullatüüpe ja valib taimele sobiva mulla. Võtab ja pakib mullaproovi. Määrab mulla lõimise, happesuse ja N P K Tunneb mullaparandusaineid. Valib sobiva mullaparandusaine ja arvutab selle vajaduse. Kasutab info leidmiseks mullastikukaarti.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

B – KAT. MANUAAL-JA AUTOMAATKÄIGUKASTIGA

2020-07-27

Teooria+e-õpe+28 sõidutundi ESMANE SISSEMAKSE vähemalt 70€ Lisandub pimeda aja-, libeda- ja esmaabi koolitus kokku 160€ Täispakett kokku 710€ Maksata saab osade kaupa. Lisandub autokooli sõidueksam ja vajadusel lisasõidutund 25€/tund

Hind: 540.00 €
Kestus: algus kell 16:00

Telefon: +372 507 82 30

Euroopa angerjas

2020-07-27

Projekti raames toimub Räpina Aianduskoolis angerja-teemaline ettekanne. Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur Priit Bernotas tutvustab angerja bioloogiat, kaitset ning uuringuid  Loeng lükkub edasi! Uue toimumisaja teatame esimesel võimalusel siinsamas!

Hind: 0.00 €
Kestus:

Telefon: 796 1549, 5346 1209

AutoCAD aiakujundajatele

2020-08-03

Sihtgrupp: Aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös AutoCAD programmi 2D kasutamise oskust aiaplaanide koostamisel, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 03.08. - 07.08. 2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Masinkudumine algajatele

2020-08-15

Alustame augustis 2020 kui õppegrupp on täitunud. Kursuse läbinu: – kasutab masinkudumiseks sobivaid materjale ja töövahendeid; – kasutab kudumisel masina erinevaid võimalusi; – planeerib kavandi põhjal töökäigu, konstrueerib lihtsaid lõikeid; – koob juhendi alusel sobivat tehnoloogiat kasutades lihtsalõikelise kudumi; – kasutab materjali säästlikult.

Hind: 150.00 €
Kestus: 50 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Hoolduskoristuse teostamine teoorias ja praktikas

2020-08-24

Koolituse läbinu oskab: • kasutab koristusvaldkonna sõnavara; • eristab pinnakattematerjale ning teab nende omadusi; • määratleb erinevate ruumitüüpide koristusvajadust; • valib sobivad koristustarvikud ja -ained lähtuvalt mustuse tüübist, hulgast ja pinnakattematerjalidest; • kasutab sobivat puhastusmeetodit vastavalt mustuse tüübile ja pinnakattematerjalile; • planeerib ja tõhustab oma tööd, kasutades otstarbekaid puhastusmeetodeid vastavalt olukorrale (koristusjuhendid).

Hind: 150.00 €
Kestus: august-september; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Eripuhastustööd teoorias ja praktikas

2020-08-24

Sihtrühma kuuluvad puhastusteenindajad, kes soovivad spetsialiseeruda eripuhastustöödele. Eelistatud on aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja madalama haridustasemega inimesed. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olema läbitud puhastusteenindaja algtaseme koolitus või töötama puhastusteenindajana ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.08. - 28.08.2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Ilukirja baaskursus

2020-09-10

Toimumisaeg täpsustamisel! Sihtgrupp:  Lille- ja käsitöö poodides ning tavanditeeninduses  töötavad inimesed, kes vajavad oma töös kauni kirja praktilist valdamist. Osaleda võivad ka kõik teised, kes soovivad õppida kalligraafia algtõdesid. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras.

Hind: 150.00 €
Kestus: 24 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209