Koolitused:

Viinamarjakasvatus

2018-07-26

Kursuse läbinu: tunneb viinapuude soovitussorte ja liike, millest need on aretatud; teab viinapuude paljundamisviise, oskab valida paljasjuurseid ja nõuistikuid, säilitada neid istutamiseni, istutada, hooldada esimesel kasvuaastal ning talvel; oskab viinapuid lõigata suve kestel ja sügisel ning katta neid sõltuvalt sordi talvekindlusest jne.

Hind: 130.00 €
Kestus: 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Portfolio koostamine InDesignis

2018-08-22

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma tööde esitamiseks ühtset väljundit, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud selle koostamisel. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 22. - 24. august 2018; 30 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Fototöötlus visualiseerimiseks

2018-08-30

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös 2D aiaplaani, lõike, perspektiivi visualiseerimist, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30.aug. - 7.sept. 2018; 40 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Erinevate pindade suurpuhastus ja katmine kaitseainega

2018-09-03

Eelistus kursusele saamiseks on neil, kes on varem läbinud puhastusteenindaja algkoolituse. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: sept. - nov. 2018; 40 tundi
Koht: Värska

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Praktiline klienditeeninduse ja müügi aluskoolitus

2018-09-17

Ootame koolitusele kõiki müügi- ja klienditeeninduse valdkonnas tööd alustavaid isikud, oma teadmiste värskendamist või täiendamist soovivaid isikud ja väikeettevõtjad oma toote/teenuse paremaks müügiks. Käesolev kursus on kõigile, kes vajavad klienditeeninduse ja müügialaseid oskusi oma töös, tööturul konkurentsivõime säilitamiseks või eraettevõtluse parandamiseks.

Hind: 65.00 €
Kestus: 17. – 18. september ; 16 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Päikesepits ja tuniisitehnika käsitöötoodete valmistamiseks

2018-09-30

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on erialase hariduseta oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad oma toodangu mitmekesistamiseks, atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi Koolituse alustamise nõudeks on tikkimise ja heegeldamise oskus vähemalt algtasemel. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30. sept. - 27. okt. 2018; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Õitsvate põõsaste lõikamine

2018-10-01

Sihtrühm:  Haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents.  Aegunud oskustega 50+ inimesed.  Haljastust pakkuvad väikeettevõtjad. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: oktoober 2018; 32 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Puittaimede talvitumiseks ettevalmistamine

2018-10-01

Sihtrühm: • haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents; • aegunud oskustega 50+ inimesed; • haljastust pakkuvad väikeettevõtjad. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: oktoober 2018; 32 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

3D SketchUp algajatele

2018-10-01

Sihtgrupp: Aegunud oskustega arhitektidele, aiakujundajatele, maastikuarhitektidele, kõigile, kel on vaja end väljendada erialases töös 3D maailmas. Õppe alustamise tingimuseks on arvutialased oskused tavakasutaja tasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 1. - 15. okt. 2018; 30 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

AutoCAD aiakujundajatele

2018-10-05

Sihtgrupp: Aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös AutoCAD programmi 2D kasutamise oskust aiaplaanide koostamisel, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 5. – 26. oktoober 2018; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Metsapuutaimede kasvatus

2018-10-11

Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Hind: 0.00 €
Kestus: 11. - 25. oktoober 2018; 20 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209