Koolitused:

Tekstiilide korrastamine, hooldus ja säilitamine

2019-10-19

Sihtrühm: Erialase hariduseta oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad toodangu mitmekesistamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks  ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Eelistatud on madalama haridustasemega (põhi- ja keskharidus) täiskasvanud ja aegunud kutseoskustega inimesed vanuses 50+. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 19.10. - 01.12. 2019; 60 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Viinapuude sügislõikus ja paljundamine

2019-10-28

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 9 tundi, oktoobri lõpp

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Fototöötlus visualiseerimiseks

2019-11-22

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös 2D aiaplaani, lõike, perspektiivi visualiseerimist, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 22.11. - 30.11. 2019 40 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

B – kat. manuaal- või automaatkäigukastiga

2019-11-27

Koolitusele vastuvõtt: B-kategooria mootorsõiduki koolitusele saab asuda 15,5 aastane isik. Vajalik on I grupi mootorsõidukijuhi tervisetõend perearstilt ja registreerumine gruppi kodulehel. Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine: vähemalt esmane sissemakse tuleb teha enne koolituse algust, e-keskkonnas, ülekandega arveldusarvele, pangakaardiga või sularahas kohapeal. Töötukassa poolt suunatud õpilased on vabastatud õppetasu maksmisest.

Hind: 440.00 €
Kestus: algus kell 16:00

Telefon: +372 507 82 30

B – kat. manuaal- või automaatkäigukastiga

2019-11-27

Koolitusele vastuvõtt: B-kategooria mootorsõiduki koolitusele saab asuda 15,5 aastane isik. Vajalik on I grupi mootorsõidukijuhi tervisetõend perearstilt ja registreerumine gruppi kodulehel. Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine: vähemalt esmane sissemakse tuleb teha enne koolituse algust, e-keskkonnas, ülekandega arveldusarvele, pangakaardiga või sularahas kohapeal. Töötukassa poolt suunatud õpilased on vabastatud õppetasu maksmisest.

Hind: 590.00 €
Kestus: algus kell 16:00

Telefon: +372 507 82 30

Eesti keel B1 taseme keeleõpe

2020-02-01

Sihtgrupp: eesti keelest erineva kodukeelega täiskasvanud õppijad, kelle vähene eesti keele oskus ei võimalda neil siseneda tööturule. Koolituse alustamiseks on vajalik läbitud A2 taseme keeleõppekursuse või omandanud selle taseme keeleoskuse iseseisvalt.

Hind: 375.00 €
Kestus: 150 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209