Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Masinkudumine algajatele

2020-08-15

Alustame augustis 2020 kui õppegrupp on täitunud. Kursuse läbinu: – kasutab masinkudumiseks sobivaid materjale ja töövahendeid; – kasutab kudumisel masina erinevaid võimalusi; – planeerib kavandi põhjal töökäigu, konstrueerib lihtsaid lõikeid; – koob juhendi alusel sobivat tehnoloogiat kasutades lihtsalõikelise kudumi; – kasutab materjali säästlikult.

Hind: 150.00 €
Kestus: 50 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Hoolduskoristuse teostamine teoorias ja praktikas

2020-08-24

Koolituse läbinu oskab: • kasutab koristusvaldkonna sõnavara; • eristab pinnakattematerjale ning teab nende omadusi; • määratleb erinevate ruumitüüpide koristusvajadust; • valib sobivad koristustarvikud ja -ained lähtuvalt mustuse tüübist, hulgast ja pinnakattematerjalidest; • kasutab sobivat puhastusmeetodit vastavalt mustuse tüübile ja pinnakattematerjalile; • planeerib ja tõhustab oma tööd, kasutades otstarbekaid puhastusmeetodeid vastavalt olukorrale (koristusjuhendid).

Hind: 150.00 €
Kestus: august-september; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Eripuhastustööd teoorias ja praktikas

2020-08-24

Sihtrühma kuuluvad puhastusteenindajad, kes soovivad spetsialiseeruda eripuhastustöödele. Eelistatud on aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja madalama haridustasemega inimesed. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olema läbitud puhastusteenindaja algtaseme koolitus või töötama puhastusteenindajana ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.08. - 28.08.2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

2020-08-26

Koolitus arendab suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustab positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut. Tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.08 - 04.09.2020; 40 ak.t.
Koht: Põlva

Telefon: 7361 540

Ilukirja baaskursus

2020-09-10

Toimumisaeg täpsustamisel! Sihtgrupp:  Lille- ja käsitöö poodides ning tavanditeeninduses  töötavad inimesed, kes vajavad oma töös kauni kirja praktilist valdamist. Osaleda võivad ka kõik teised, kes soovivad õppida kalligraafia algtõdesid. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras.

Hind: 150.00 €
Kestus: 24 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Inglise keel teenindajale

2020-09-10

  Õpiväljundid: 1. Kasutab kliendiga suheldes inglise keelt, kasutades müügi- ja teenindusalast sõnavara müügiprotsessis. 2. Lahendab, kasutades võõrkeelt, lihtsamaid klienditeeninduses tekkinud probleeme ja/või konflikte. 3. Koostab inglisekeelse CV.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel; 40 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Värvilise pitsi kasutamine käsitöötoodete kaunistamiseks ja valmistamiseks

2020-09-10

Koolituse sihtgrupiks on erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega elanikkond üle 50,  oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad oma toodangu mitmekesistamiseks, atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olemas olema algteadmised heegeldamisest ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel; 45 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Heegeldamise kasutamine kodutekstiili esemete valmistamiseks

2020-09-10

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud  ja aegunud oskustega elanikud vanuses 50, oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed , kes vajavad toodangu mitmekesistamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks  ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Koolituse alustamise nõudeks on heegeldamise oskus vähemalt algtasemel. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Hind: 160.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel, 60 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Uus- ja taaskasutusmaterjalidest individuaalrõivaste disain

2020-09-10

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud (s.h keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, varem massõmblusettevõttes töötanud õmblejad, madalama haridustasemega tekstiilkäsitöölised) Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel, 160 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Nõuetekohane toitlustamine lasteasutustes

2020-10-01

Sihtrühm:  Lasteasutuste toitlustajad, kokad ja abikokad  Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 01.10. - 05.11. 2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Menüüde koostamine ja hinnakujundus toitlustusteenuse pakkujale

2020-10-10

Sihtgrupp: • Aegunud erialaste oskustega töötajad (sh vanuses 50+), kes soovivad täiendada teadmisi ja tõsta konkurentsivõimet, rakendudes tööturul ametites või uutes tööülesannetes, mis nõuavad teadmisi toiduteenuse hinnakujundusest; sh väikeettevõtjana majutus-toitlustusvaldkonnas. • Aegunud oskustega inimesed (sh vanuses 50+), kes soovivad ümberõppe käigus omandada uusi teadmisi toiduteenuse hinnakujundusest, mis toetab sihtgrupi rakendumist tööturul alustava väikeettevõtjana majutus-toitlustusvaldkonnas. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Täistaimse toidu koolitus toitlustajatele

2020-10-17

Sihtgrupp: Koolide, lasteaedade ja toitlustusettevõtete kokad, abikokad ja muud toitlustamisega kokku puutuvad inimesed. Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 17.10. - 25.10. 2020; 44 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209