Koolitused:

Fototöötlus visualiseerimiseks

2019-09-13

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös 2D aiaplaani, lõike, perspektiivi visualiseerimist, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 13. - 28. sept. 2019; 40 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

AutoCAD aiakujundajatele

2019-09-20

Sihtgrupp: Aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös AutoCAD programmi 2D kasutamise oskust aiaplaanide koostamisel, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 20.sept. - 05.okt. 2019; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Tekstiilide korrastamine, hooldus ja säilitamine

2019-09-28

Sihtrühm: Erialase hariduseta oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad toodangu mitmekesistamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks  ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Eelistatud on madalama haridustasemega (põhi- ja keskharidus) täiskasvanud ja aegunud kutseoskustega inimesed vanuses 50+. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.sept. - 20.okt. 2019; 60 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Portfoolio koostamine InDesign’is

2019-10-11

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma tööde esitamiseks ühtset väljundit, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud selle koostamisel. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 11. okt. - 2. nov. 2019; 40 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

3D SketchUp algajatele

2019-11-08

Sihtgrupp: Aegunud oskustega arhitektidele, aiakujundajatele, maastikuarhitektidele, kõigile, kel on vaja end väljendada erialases töös 3D maailmas. Õppe alustamise tingimuseks on arvutialased oskused tavakasutaja tasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 8. - 16. november 2019; 30 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209