Koolitused:

Завершающая стадия обучения в Азери

2019-09-21

Выбери подходящее обучение: • ОДНОДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (11.00-21.00) • МНОГОДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (11.00-16.30) • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (13.00-16.30) ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОГО ВОЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ С ИНСТРУКТОРОМ

Hind: 101.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Aseri

Telefon: 324 0893 , 53 451 061

Lõppastme koolitus Aseris

2019-09-21

Vali endale sobiv koolitus: * ÜHEPÄEVANE KOOLITUS (08.00-18.00) * KOOLITUS MITMEL PÄEVAL (08.00-13.30) SÄÄSTLIK SÕIT TOIMUB KOKKULEPPEL ÕPETAJAGA * E-ÕPPE KOOLITUS (10.00-13.30)

Hind: 101.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Aseri

Telefon: 324 0893 , 53 451 061

C-kategooria koolitus e-õppes Rakveres

2019-09-24

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi ja sõiduki kasutamist MNT eksamil. Paberkandjal õppematerjale (liiklustestid, LS ja veoauto õppematerjale) on võimalik soovi korral soetada õppeklassis hinnaga 25.-. Lisasõidutund 35 €.

Hind: 423.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 324 0893 , 53 451 061

C-kategooria e-õppe koolitus Rakveres (C1-kat. olemasolul)

2019-09-24

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 5 sõidutundi. Paberkandjal õppematerjale (liiklustestid, LS ja veoauto õppematerjale) on võimalik soetada õppeklassis hinnaga 25.-. Soovi korral saate meie sõidukit kasutada MNT eksamil, mille tasu on 48.-.  Lisasõidutund 35 €.

Hind: 200.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 324 0893 , 53 451 061

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis

2019-09-24

Õppe eesmärk: Selgitada ettevõtlusega alustavatele inimestele/õppijatele, kuidas koostada bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibeplaani Excelis. Selgitada, kuidas neid arvnäitajaid süsteemselt analüüsida ja mida tulemuste tõlgendamise kaudu järgmisel perioodil paremini planeerida.

Hind: 480.00 €
Kestus: 24-25.09.2019; 16 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus RAKVERES

2019-09-24

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: +372 509 4137

B-kategooria algastme koolitus Rakveres

2019-09-25

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat, 21 sõidutundi, algastme libedasõidu koolitust, pimeda aja koolitust ja esmaabi koolitust. Lisa sõidutund 20€. Õppesõite on võimalik teha ka automaatkäigukastiga autoga.    NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!

Hind: 595.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 324 0893 , 53 451 061

Lõppastme koolitus Rakveres

2019-09-26

Lõppastme koolitus Rakveres.  * KOOLITUS MITMEL PÄEVAL. TEOORIA ALGAB NELJAPÄEVAL RAKVERE ÕPPEKLASSIS KELL 17.00, E-ÕPPE VALIKUL ALGAB TEOORIA KELL 19.00 LIBEDASÕIT TOIMUB REEDE ASERIS. SÄÄSTLIK SÕIT TOIMUB KOKKULEPPEL ÕPETAJAGA. Koolituspakett koosneb teooriast, libedasõidust ja 

Hind: 101.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 324 0893 , 53 451 061

Müügioskuste arendamine

2019-09-26

Õpiväljundundid: Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine. Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline ülesanne ja debatt. 

Hind: 240.00 €
Kestus: 8 ak.t., kell 11.00

Telefon: 55 40 677

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus Rakveres

2019-09-27

Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub Rakvere õppeklassis Jakobsoni 11.  RIIETUS SPORTLIK!

Hind: 34.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 324 0893 , 53 451 061

Juhatuse liikme õiguslik seisund

2019-09-27

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade juriidilise isiku juhatuse liikme õiguslikust staatusest ja erisustest. Lisaks õiguskeskkonna analüüsile annab kursus praktilise lahendusena juhatuse liikme lepingu võimalikud koostisosad. Sellele lisanduvad praktilised soovitused lepingu õiguslikuks sisustamiseks.  

Hind: 480.00 €
Kestus: 8 ak.t algus kell 10.00

Telefon: 55 40 677

Завершающая стадия обучения в Азери

2019-09-28

Выбери подходящее обучение: • ОДНОДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (11.00-21.00) • МНОГОДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (11.00-16.30) • ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (13.00-16.30) ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОГО ВОЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ С ИНСТРУКТОРОМ

Hind: 101.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Aseri

Telefon: 324 0893 , 53 451 061