Koolitused:

Piirkond:

Esmaabi väljaõppe koolitus

2020-04-07

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 75.00 €
Kestus: 07/04/2020 - 08/04/2020

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2020-04-08

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 -17:00

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2020-04-14

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Koolituse järgselt väljastatav tunnistus kehtib Eestis  ning kehtivusaeg on 5 aastat.

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00; 8 ak.t.
Koht: Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

2020-05-05

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 90.00 €
Kestus: 05/05/2020 - 07/05/2020
Koht: Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2020-05-05

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Hind: 170.00 €
Kestus: 05/05/2020 - 07/05/2020
Koht: Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2020-05-08

Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" – igas töökohas peab olema väljaõppe (16-tunnine koolitus) läbinud esmaabiandja. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10.00 - 16.30; 6 ak.t

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2020-05-12

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 12.05.2020 - 13.05.2020; 16 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2020-05-13

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 13.05.2020 - 14.05.2020; 16 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Müügioskuste arendamine Rakvere

2020-05-15

Õpiväljundundid: Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine. Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline ülesanne ja debatt. 

Hind: 480.00 €
Kestus: 6 ak.t., kell 11.00

Telefon: 55 40 677

Väikeettevõtte raamatupidamise finantsdokumentide koostamine MS Exceli abil Rakvere

2020-05-18

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Excel tööaken, põhimõisted, töövõtted. Andmete sisestamine. Harjutusülesanne. Arve koostamine, valemite moodustamine, vormindamine. Töö Exceli töölehel ja töövihikuga. Registri moodustamine jne.

Hind: 640.00 €
Kestus: 16k.t. 18- 26. mai

Telefon: 55 40 677