Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Erinevad tööõiguslikud suhted Tallinn

2021-01-20

Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine, isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus. Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 16 ak.t., 20, 21.01.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 55 40 677

Sekretär-juhiabi ABC koos bürootöötaja arvutiõppega Tartu

2021-01-20

Kursuse tulemusena on õppijal bürootööks vajalikud teadmised. Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalikke internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara. Hinnale lisandub km.

Hind: 990.00 €
Kestus: 20.01-07.05; 122 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega Tartu

2021-01-20

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1783.00 €
Kestus: 20.01-07.05; 274 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus Tartu

2021-01-20

Sihtgrupp Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina. Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 20.01.2021 – 07.05.2021; 194 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Lõppastme koolitus Tartus

2021-01-21

Hind: al. 130 € - 140 € Vali endale ühepäevane või mitmepäevane e-õppe koolitus.  

Hind: 130.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartu

Telefon: 7456040