Koolitused:

7 päevane detox - toormahlad, ürditeed, hingamistöö ja liikumine – puhastunult ja väeliselt sügisesse!

2019-09-21

See on kerge ja lõbus KEHA ja MEELE puhastus koos hingamispraktikate ja liikumisega heas seltskonnas heade juhendajatega. Aeg restardiks, et puhtas ja puutumatus looduses luua endale terveim ja rõõmsaim sügis- ja talv! See seitsmepäevane mahlapaast koos ürditeede, hingamistöö ja liikumispraktikatega on parim puhkus – energiat ja inspiratsiooni andev ritriit, mis on disainitud sinu füüsilise ja vaimse mina iga aspekti laadimiseks.

Hind: 410.00 €
Kestus: 21 – 28 septembril

Telefon: 5178313

Raamatupidamise algkursus laupäevadel Pärnus

2019-09-21

Majandusarvestuse Keskusel on 20. aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas. Paljud Eesti juhid ja otsustajad on saanud oma esimesed raamatupidamisteadmised meie juures. Käibemaksu ei lisandu.

Hind: 199.00 €
Kestus: 21.09; 28.09; 05.10; 12.10 ja 19.10.2019

Telefon: 652 1624

Esmaabi 16h koolitus Pärnus e-õpe

2019-09-22

Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 22.09.2019 algusega kell 10:00, Pikk 11-301 õppeklassis. Praktilises osas mängitakse läbi erinevate liiklusõnnetustes aset leidvate vigastustega toimetulek.

Hind: 30.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel
Koht: Pärnu

Telefon: 444 0408 , 50 69 290

B-kategooria algastme koolitus e-õppena Pärnus

2019-09-23

E-ÕPPE KOOLITUS! Koolituse alguse kuupäev ning kellaaeg tähistavad teooriakursuse aktiveerumist eAutokoolis.    Põhipakett 510 € sisaldab: teooriat ja 21 sõidutundi. Tasuda võib ka osadena: I osamakse miinimum 90 € (tasumine, hiljemalt koolituse alguskuupäevaks, ülekandega või õppeklassis Pikk 11-301 sularahas). Lisasõidutund (45 min) 20 €. Lisaks tuleb läbida pimeda aja koolitus, libedal liiklemise koolitus ja esmaabikoolitus.  

Hind: 545.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 444 0408

Soodusregistreerimine! 23.09.19 algab raamatupidamise algkursus Pärnus õhtusel ajal

2019-09-23

Koolituse hind: 245 eurot. Soodushind 225 eurot kuni 09.09.2019. Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. 

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 ak.t. 23.09.2019 – 20.11.2019

Telefon: 53 045 566

Sissejuhatus ettevõtlusesse

2019-09-23

Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest. Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.

Hind: 330.00 €
Kestus: 23.09- 03.10.2019; 30 ak.t.

Telefon: 4451968; 5014291

Kogemusnõustaja esmakoolitus

2019-09-23

Eesmärk: õppija omandab esmased teadmised ja oskused psühholoogia ja kogemusnõustamise valdkonnas. Kohustuslikeks komponentideks on isikliku kogemuse läbitöötamise ja taastumiskogemuse analüüs; esmased nõustamisoskused (nõustamiseeetika ja nõustamisoskused tööks nii individuaalselt kui grupiga); kriisinõustamisaluste tundmine; grupiprotsesside tundmine, töötamine grupiga ja grupijuhtimise oskus; superviseeritud praktika; kovisioonigrupi töökogemus.

Hind: 900.00 €
Kestus: 185 tundi, 23.09.2019-31.03.2020

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

Joonestamise baaskursus (tehniline joonestamine ja AutoCad)

2019-09-24

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised detailide ja koostude kujutamisest ning oskused lugeda tehnilist joonist, joonestada lihtsamate detailide ja koostude eskiise. Anda teadmised, kuidas koostada masinprojekteerimistarkvara abil vormistada ja joonestada kahe- ja kolmemõõtmelisi jooniseid AutoCAD Classic joonestusprogrammis.

Hind: 540.00 €
Kestus: 24.09- 12.11.2019; 60 ak.t.

Telefon: 4451968; 5014291

BE-kategooria Pärnus e-õpe

2019-09-24

E-ÕPPE KOOLITUS! Koolituse alguse kuupäev ning kellaaeg tähistavad teooriakursuse aktiveerumist eAutokoolis.  Täispakett 250 € sisaldab: teooriat, 2 sõidutundi ja õppeauto ning haagise kasutust MNT sõidueksamil (ühel korral). Tasumine hiljemalt koolituse alguskuupäevaks, ülekandega või õppeklassis Pikk 11-301 sularahas. Lisasõidutund (45 min) 35 €.    Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 4440408.

Hind: 250.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 444 0408

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-09-24

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 24.-25.09; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppe koolitus

2019-09-24

(2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 75.00 €
Kestus: 16 ak.t.

Telefon: +372 509 4137