Koolitused:

Bruno Paillardi šampanjade meistriklass

2020-01-24

 Tähelepanu, sel korral proovime ühte ja sama šampanjat nii tavapudelist kui magunumist, kas ikka maitseb ühtmoodi? Lisaks degusteerime premium taseme šampanjat, mille on rahvusvahelised kriitikud hinnanud 95 (100st) punkti vääriliseks ja seda ainult Pärnus toimuvas meistriklassis koos šampanjamaja esindajaga.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 18.00

Telefon: 444 3412

Väikelapse esmaabi

2020-01-29

Eesmärk: Koolitus annab ülevaate imiku ja väikelapse elustamisest, proovitakse nuku peal kunstlikku hingamist ning südamemassaaži. Teemaks on ka eluohtlikud situatsioonid ja seisundid ning kuidas neid vältida, verejooksud, kukkumised, traumad. Näited igapäevaelust.

Hind: 45.00 €
Kestus: 29.01-30.01.2020; 8 ak.t.

Telefon: 44 51 968; 5014291

B1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

2020-02-03

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B1 tasemel. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 03.02.2020- 19.06.2020; 300 ak.t.

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Hispaania keel algajatele (tase A1.2)

2020-02-03

Kursuse eesmärk on tuletada meelde ja korrata eelnevalt õpitut, ühtlasi õppida end hispaania keeles väljendama tänaval, telefonikõnes, osata paluda teenet, kirjeldada inimest, rääkida ilmast ja aastaaegadest, rääkida minevikus ning osata koostada juhiseid, samuti tutvuda Hispaania ja Ladina-Ameerika kommete ja kultuuriga.

Hind: 300.00 €
Kestus: 03.02-17.05.2020; 40 ak.t.

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Lasteaiaõpetaja abi koolitus

2020-02-03

Koolituse tulemusel saab õppija lasteaiaõpetaja abile vajalikud algteadmised pedagoogikas, suhtlemispsühholoogias, toidukäitlemises ja puhastusteeninduses. Õppija tuleb toime esmaabi andmisega.

Hind: 850.00 €
Kestus: 03.02-20.05.2020; 150 ak.t.

Telefon: 442 7870; 534 46945

Koduaiakujundus

2020-02-06

Eesmärk: Anda teadmisi koduaia kujundamisest, kompositsioonist, kujundamise materjalidest ja nendekasutamisest. Näpunäiteid jagatakse ilupuudest ja põõsastest, sortide valimisest vastavaltkasvukohatingimustele, sobitamises aiakujunduses jne.Kursuse tulemusena saavad osalejad ideid ja oskusi koduaia kujundamiseks ja hooldamiseks.

Hind: 140.00 €
Kestus: 06.02- 19.03.2020; 20 ak.t.

Telefon: 44 51 968 5014291

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2020-02-10

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 74.00 €
Kestus: 10.-11.02; 16 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabi väljaõppekoolitus

2020-02-10

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 74.00 €
Kestus: 10.-11.02.2020; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2020-02-11

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 54.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendkoolitus

2020-02-11

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 54.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 7 428 000