Koolitused:

Piirkond:

Tisleritöö põhioskused (mööblitoodete valmistamine)

2020-04-08

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, kes on huvitatud töötamisest või juba töötavad mööblitööstuse valdkonnas.  Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 08.04- 03.06.2020; 80 ak.t.

Telefon: 44 51 968, 50 14 291

Arvutiga sõbraks (Excel)- alustame nullist

2020-04-13

Koolitus on kõigile, kes soovivad omandada algteadmisi tabeltöötlusest. Õpe toimub väikeses ning aeglase tempoga grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.

Hind: 390.00 €
Kestus: 13.04- 13.05.2020; 30 ak.t.

Telefon: 4451968; 5014291

Sissejuhatus ettevõtlusesse

2020-04-13

Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest. Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.

Hind: 330.00 €
Kestus: 13.04-30.04.2020; 30 ak.t.

Telefon: 4451968; 5014291

Soome tööohutuskaardikoolitus

2020-04-13

Soome tööturvalisuskaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00

Telefon: 56 44 054

Esmaabi väljaõppe koolitus

2020-04-14

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 75.00 €
Kestus: 14/04/2020-15/04/2020

Telefon: +372 509 4137

Küünetehniku põhiõpe- Kombineeritud pediküür koos geellakiga (65 ak tundi)

2020-04-14

(65 ak tundi), millest (45 ak tundi KÕ + 20 ak tundi IÕ) Eesmärk on pakkuda täiendava kompetentsina pediküüri koolitust vastavalt küünetehnikute kutsestandile tase 3 ja tase 4 nõuetele.  Koolitus on 5 päeva, millest 4 on õppepäevad ja viimane päev on teooria ja praktiliste oskuste kontrolltöö. Õppekava sisaldab teooriat ja võimalust omandada praktilistes tundides erinevaid pediküüri tehnikaid:  Klassikaline pediküür küünelakiga  Klassikaline pediküür geellakiga  Aparaadipediküür  Spa pediküür 

Hind: 395.00 €
Kestus: 14.04.2020 - 06.05.2020, 65 akadeemilist tundi

Telefon: 55594049

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2020-04-14

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00-17:00; 8 ak.t.

Telefon: 56 44 054