Koolitused:

Õendustegevus neurogeensete põiehäiretega ja sooleprobleemidega patsiendi korral vene keeles

2018-09-28

Koolituse eesmärk: Anda õdedele ülevaade neurogeensetest põiehäiretest ja sooletöö häiretest, täiendada õdede teoreetilisi ja praktilisi teadmisi patsiendiga toimetulekuks ja patema õendusabi osutamiseks.

Hind: 119.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja täiendõpe (AED aparaadi kasutamine) vene keeles

2018-10-01

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises.

Hind: 54.00 €
Kestus: 01.-02.10.2018; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja väljaõpe

2018-10-01

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 66.00 €
Kestus: 01.-02.10.2018, 16 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Toitlustusettevõtte käivitamine ja arendamine vene keeles

2018-10-01

Ettevõtlus, mõisted, põhimõtted. Ettevõtluskeskkond ja ettevõtlusstatistika valdkonnas 8 tundi. Ettevõtte asutamine, käivitamine. Toitlustusettevõtte ja selle arendamine. Seadusandlus. Äriidee ja äriplaan 16 tundi. Toidukäitlemisest teatamine, tegevusloa taotlemine.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 01.10.2018 - 26.10.2018; 86 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Raamatupidaja-finantsist

2018-10-01

Kursuse läbinu rakendab Eesti head raamatupidamistava ja erialaga seonduvaid õigusnorme. Kasutab erialases töös majandustarkvara. Planeerib majandusüksuse finantstegevust, analüüsib ja hindab lähtudes majandusaasta aruandest finantsolukorda. 

Hind: 2280.00 €
Kestus: 01.10.2018 - 08.12.2018; 152 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Täiskasvanute koolitaja/andragoog tase 5 vene keeles

2018-10-01

Koolituse lõpetanu: Oskab määratleda ja eesmärgistada tugiiisku/ isikliku abistaja rolli Oskab määratleda Maslow teooriast lähtuvalt kliendi vajadusi Teab kommunikatsiooniprotsessi dünaamikat ja oskab alustada, arendada ja lõpetada kliendisuhet On teadlik ja oskab rakendada tugiisiku/ isikliku abistaja töö eetilistest põhimõtteid Omab ülevaadet teenuse osutaja tegevust reguleerivast seadusandlusest ja teab, kust leida vastavat teavet Omab ülevaadet seadusega pakutud võimalustest kliendi huvide kaitseks ja suudab saadud informatsiooni analüüsida ja edastada jne.

Hind: 2490.00 €
Kestus: 01.10.-21.12.2018; 200 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Koolitus kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, õigusalase teadlikkuse tõstmine

2018-10-01

Koolitus on rahastatud EL Sotsiaalfondi vahenditest. Koolituse eesmärk on anda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele juriidilisi teadmisi nende töövaldkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1.-2.10.2018

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Esmaabiandja täiendõpe

2018-10-02

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. 

Hind: 54.00 €
Kestus: 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Eesti keele kui teise keele riigieksamiks ja B2-tasemeeksamiks ettevalmistamine

2018-10-03

Eesmärk: B2-tasemel kuulamis-, lugemis- ja keele struktuuri testide harjutamine; ametlike kirjade ning arutluse kirjutamise õppimine; vestlusoskuse ja seisukohtade esitamise oskuse arendamine. Registreerumise tähtaeg: 30.09.2018

Hind: 250.00 €
Kestus: 03.10. - 29.11.2018; 2.0 EAP

Telefon: 336 3933

Kursus lastele - Varsti kooli

2018-10-03

Kursus on mõeldud 6.-7.aastastele lastele. Õppeprogrammis: matemaatika läbi mängu eesti keel ja kõne läbi mängu loodusõpetus läbi mängu käelised tegevused väärtuskasvatus läbiva teemana sotsiaalsete oskuste arendamine. Õppemaks kuus: 50 EUR.

Hind: 50.00 €
Kestus: 03.10.18-15.05.19

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Immuniseerimise täiendõppe baaskursus vene keeles

2018-10-05

Vaktsineerimise alane õiguskord Eestis Immuniseerimiskava vaktsiinid Vaktsineerimine riiklikus immuniseerimiskavas ettenähtud tähtaegade hilinemise korral Vaktsineerimise vastunäidustused Immuunpuudulike vaktsineerimine Immuniseerimiskava välised vaktsiinid Riskirühmadesse kuuluvate isikute vaktsineerimine Reisivaktsineerimine.

Hind: 190.00 €
Kestus: 16 ak. t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016