Koolitused:

Google interaktiivsete vahendite kasutamine koolisisese suhtlemiskeskkonna loomiseks vene keeles

2018-03-22

Koolituse läbinu: kasutab Google Contacts ja Google Mail e-kirju haldamiseks ja korrastamiseks koostab individuaalseid ja koostöö tegevusplaane Google Calendri rakenduses loob tekstdokumente, elektroonilisi tabeleid, esitlusi ja online küsitlusi kasutades Google vahendeid oskab jagada oma Google ressurse ühistöö jaoks

Hind: 99.00 €
Kestus: 22.-23.03.2018; 16 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja täiendõpe vene keeles

2018-03-22

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. 

Hind: 54.00 €
Kestus: 9.00-14.007; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Tuletöö tegemise koolitus vene keeles

2018-03-22

Eesmärk: Anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 09:00-16:00; 8 ak. t.

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Esmaabiandja täiendõpe (s.h AED aparaadi kasutamine)

2018-03-26

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises.

Hind: 54.00 €
Kestus: 26.-27.03.2018; 6 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja väljaõpe (s.h AED aparaadi kasutamine) vene keeles

2018-03-26

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 72.00 €
Kestus: 26.-29.03.2018; 16 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Arvuti, internet ja e-teenused algajatele

2018-03-28

Kursuse läbinu: teab arvutialaseid mõisteid ja ohtusid tervisele; kasutab tekstitöötlusprogrammi dokumentide loomisel; kasutab internetti vajaliku info otsimiseks; oskab ID kaarti kasutada erinevatesse keskkondadesse sisenemiseks ja dokumentide allkirjastamiseks; kirjutab korrektseid e-kirju, lisab kirjale faile ja oskab kirjadele vastata.

Hind: 79.00 €
Kestus: 28.-29.03.2018; 16 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Toiduhügieenikoolitus

2018-03-29

Sihtgrupp: toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, klienditeenindajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejana. 

Hind: 30.00 €
Kestus: 9.00-14.00; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Põhjamaade tööohutuse (roheline kaart) koolitus vene keeles

2018-03-29

Iga osaleja, kes osaleb koolitusel täies mahus ning sooritab selle lõpus edukalt testi (75% õigeid vastuseid), saab personaalse plastikkaardi, mis on kehtiv Põhjamaades: Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis. Tööohutuse tunnistus kehtib 5 aastat. Tööohutuse tunnistuse saamiseks nõutakse koolitusel osalemist täies mahus ning testi läbimist.

Hind: 117.60 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2018-04-02

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 66.00 €
Kestus: 03.-04.04
Koht: Jõhvi

Telefon: 7 428 000

Ettevõtluse kiirkursus

2018-04-02

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 960.00 €
Kestus: 02.04.2018 - 25.04.2018; 64 ak.t.
Koht: Jõhvi

Telefon: 55 40 677

Esmaabi väljaõppekoolitus vene keeles

2018-04-03

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 66.00 €
Kestus: 3.-4.04

Telefon: 55649399