Koolitused:

Курсы по теме - Гигиена труда и безопасность труда-

2019-09-23

В соответствии с Постановлением Министерства Социальных дел № 80 от 14 декабря 2000 г. «Порядок проведения курсов по обучению и совершенствованию знаний в области гигиены труда и безопасности труда» в обязанности работодателей входит организация курсов по гигиене труда и безопасности труда для уполномоченных по рабочей среде и членов советов по рабочей среде не позднее двух месяцев со времени их выборов или их назначения! Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 23.09.2019-25.09.2019

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-09-24

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. 

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30

Telefon: 744 9600; 556 63492

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis

2019-09-24

Õppe eesmärk: Selgitada ettevõtlusega alustavatele inimestele/õppijatele, kuidas koostada bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibeplaani Excelis. Selgitada, kuidas neid arvnäitajaid süsteemselt analüüsida ja mida tulemuste tõlgendamise kaudu järgmisel perioodil paremini planeerida.

Hind: 480.00 €
Kestus: 24-25.09.2019; 16 ak.t.
Koht: Jõhvi

Telefon: 55 40 677

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)

2019-09-24

Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 24.09.2019-25.09.2019; 16 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

2019-09-25

В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Hinnale lisandub km.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2019-09-26

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00

Telefon: +372 509 4137

KУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (Финляндия)

2019-09-26

Целью является защита работников от существующих на рабочем месте рисков здоровья и несчастных случаев. Курс обучения проводится на русском языке. Каждому удачно прошедшему курс обучения выдается пластиковое удостоверение- Карта безопасности труда (työturvallisuuskortti), которое действует 5 лет и акцептируется в Финляндии.

Hind: 90.00 €
Kestus: 9:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Juhatuse liikme õiguslik seisund

2019-09-27

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade juriidilise isiku juhatuse liikme õiguslikust staatusest ja erisustest. Lisaks õiguskeskkonna analüüsile annab kursus praktilise lahendusena juhatuse liikme lepingu võimalikud koostisosad. Sellele lisanduvad praktilised soovitused lepingu õiguslikuks sisustamiseks.  

Hind: 480.00 €
Kestus: 8 ak.t algus kell 10.00

Telefon: 55 40 677

Inglise keel tööalaseks suhtluseks

2019-09-30

Külaliste vastuvõtmine, inimestega tutvumine; enda, oma tööülesannete ning organisatsiooni tutvustamine; vestluse alustamine ja käigus hoidmine; suhtlemine koosolekul, kohtumiste kokkuleppimine, plaanide tegemine, viisakas vestlus e small talk, oma vaba aja tegevustest rääkimine, ettepanekute tegemine, ettepanekutega nõustumine ja viisakas keeldumine, oma ettevõtte tutvustamine, haridusest ja töökogemusest vestlemine.  Registreerumise tähtaeg: 26.09.2019

Hind: 299.00 €
Kestus: 30.09.-4.12.2019; 40 ak.t.

Telefon: 336 3933

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-10-01

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 -16:30

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2019-10-01

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 69.00 €
Kestus: 01.-02.10.2019; 16 ak.t.

Telefon: +372 509 4137

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus

2019-10-02

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00; 8 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492