Koolitused:

Эффективное использование времени (Enese juhtimine ajas)

2017-10-23

Обучение предназначено для тех, кто хочет научиться более эффективно планировать своё время. Обучение имеет прикладной характер. Цель: Осознать необходимость эффективного использования времени. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 10.00-17.00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabiandja väljaõpe

2017-10-23

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 

Hind: 66.00 €
Kestus: 23.-24.10.2017, 16 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Формирующее оценивание (Kujundav hindamine)

2017-10-23

Цели курса: Поддержать и придать учителям уверенности при внедрении/ использовании формирующего оценивания и формировании мотивирующей учебной среды на своих уроках. Дать учителям возможность апробировать и проанализировать разные методы для дальнейшего использования на практике. Hinnale lisandub km.

Hind: 103.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabiandja täiendõpe

2017-10-24

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. 

Hind: 54.00 €
Kestus: 09:00-14:00; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Обслуживание клиентов (от А до Я)

2017-10-24

Цели обучения • Разъяснить специфику обслуживания • Научить чувствовать клиента и оценивать клиента с первого взгляда • Обучить основным главным правилам обслуживания • Сформировать отношения, направленные на клиента • Научить гибкому реагированию • Через разные формы обучения тренировать навык работы с разными типами людей

Hind: 139.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕIGUSLIK REGULEERIMINE

2017-10-26

Koolitus mõeldud eeskätt koolidirektoritele, õppealajuhatajatele, maakondade ja omavalitsuste haridusametnikele, omavalitsusjuhtidele, juristidele, hoolekogude liikmetele, haridus-, nõustamis-, sotsiaal- ja alaealiste komisjonide liikmetele, kuid ka kõigile õpetajatele. Hinnale lisandub km.

Hind: 50.00 €
Kestus: 11:00 – 17:00

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Toiduhügieenikoolitus vene keeles

2017-10-26

Sihtgrupp: toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, klienditeenindajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejana.

Hind: 30.00 €
Kestus: 09:00 – 14:00; 6 ak. t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2017-10-26

Eesmärk: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. Hinnale lisandub km.

Hind: 83.00 €
Kestus: 10:00 - 16:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

ANDMEKAITSEREFORMIST TULENEVAD MUUDATUSED. MIDA PEAVAD ASUTUSED / ETTEVÕTTED MUUTMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL?

2017-10-26

Eesmärk: koolitusel antakse ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusest ning õiguskaitse asutustes isikuandmete töötlemise ja nende vaba liikumise direktiivist. Antakse juhiseid, mida peavad asutused/ettevõtted oma tegevuses muutma isikuandmete kaitsmisel, töötlemisel ja säilitamisel. Teemasid käsitletakse koos aktuaalsete probleemidega andmekaitseõiguses, samuti uuemas kohtupraktikas.

Hind: 162.00 €
Kestus: 10:00-15:00; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

ADR-koolitus vene keeles

2017-10-27

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituskursusele (ADR-kursusele) võetakse vastu Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, kellel on olnud kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat.

Hind: 214.00 €
Kestus: 27.-29.10.2017
Koht: Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

B-kategooria e-õppe algastme koolitus Jõhvis

2017-10-30

B-kategooria e-õpe kursus Jõhvis! Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat, 21 sõidutundi, pimeda aja koolitust, libedasõidu koolitust, esmaabi koolitust ja õppematerjale. Lisa sõidutund 18 €. NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!

Hind: 545.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 53062556