Koolitused:

Kogemusega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus

2020-01-30

 Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad ladudes või nende töös võib ette tulla töötamist tõstukitega, korvtõstukiga, laaduritega või teiste sisetranspordi liikurmasinatega (tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga varustatud sisepõlemismootoriga või elektriajamiga (laadurid, tõstukid, virnastajad, kärud). 

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabi koolitus (16-tundi) vene keeles

2020-01-30

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 69.00 €
Kestus: 30.-31.01 .2020 ; 16 ak.t.

Telefon: 7 428 000

KУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (Финляндия)

2020-01-30

Целью является защита работников от существующих на рабочем месте рисков здоровья и несчастных случаев. Курс обучения проводится на русском языке. Каждому удачно прошедшему курс обучения выдается пластиковое удостоверение- Карта безопасности труда (työturvallisuuskortti), которое действует 5 лет и акцептируется в Финляндии.

Hind: 90.00 €
Kestus: 9:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Esmaabi täiendkoolitus vene keeles

2020-01-31

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Продюсирование в сфере культуры и искусства

2020-02-01

В современном мире всё больше места остаётся творчеству. И это очень хорошо! Совсем не обязательно работать на нелюбимой работе, а можно зарабатывать любимым делом и реализовывать свои самые смелые идеи. Продюсировать группу музыкантов, знакомого художника, открыть школу рукоделия или фотоателье,  организовать гастроли спектакля или музыкальный фестиваль; открыть воскресную школу для детей и т.д.

Hind: 495.00 €
Kestus: 1.02.2020 -22.02.2020
Koht: Narva

Telefon: +372 555 65 149

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2020-02-03

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 03.02.2020 - 04.02.2020; 16 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Personaalne Väikeettevõtte raamatupidamine koos tarkvaraga

2020-02-03

Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Hind: 1920.00 €
Kestus: 03.02.2020 - 29.02.2020; 84 ak.t.
Koht: Jõhvi

Telefon: 55 40 677

Курсы по теме - Гигиена труда и безопасность труда-

2020-02-03

В соответствии с Постановлением Министерства Социальных дел № 80 от 14 декабря 2000 г. «Порядок проведения курсов по обучению и совершенствованию знаний в области гигиены труда и безопасности труда»...Hinnale lisandub km.

Hind: 173.00 €
Kestus: 03.02.2020 - 05.02.2020; 24 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendkoolitus tervishoiutöötajatele (vene keeles)

2020-02-04

Esmaabi täendkoolituse eesmärk : Koolitus õpetab ära tundma eluohtlikke seisundeid ja osutama nende puhul esmaabi. Sihtgrupp: peremeditsiin, koolitervishoid, tugispetsialistid tervishoiuvaldkonnas. 

Hind: 80.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 5 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabi täiendõppe koolitus

2020-02-04

Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" – igas töökohas peab olema väljaõppe (16-tunnine koolitus) läbinud esmaabiandja. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 6 ak.t

Telefon: 744 9600; 556 63492

Интернет-обучение начальной стадии категорий А2 в Йыхви

2020-02-05

Курсы категории А2 для тех у кого нет прав вождения В-категории. Минимальный возраст 17,5 лет. На русском языке! Теорию проходят в электронной cрeде обучения. Стоимость курса содержит теорию и 12 уроков вождения.  Дополнительную информацию можно получить на нашей домашней страничке Из описания курса A-категории из полученного после регистрации информационного письма и по телефону 53062556.

Hind: 505.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 53062556

Интернет-обучение на повышения квалификации категорий А и А2 в JÕHVI

2020-02-05

Теорию проходят в электронной cрeде обучения. Стоимость курса содержит теорию и 10 уроков вождения.  Дополнительную информацию можно получить на нашей домашней страничке Из описания курса A2-категории и  из полученного после регистрации информационного письма и по телефону 53062556.

Hind: 425.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 53062556