Koolitused:

Esmaabiandja täiendõpe (s.h AED aparaadi kasutamine)

2019-03-26

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises.

Hind: 54.00 €
Kestus: 9.00-14.00; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Базовый курс водителя погрузчика и оператора телескопического подъёмника

2019-03-27

Как правило, несчастные случаи связанные с погрузчиками имеют серьезные последствия, часто из-за небрежности, невнимательности и неосмотрительности. Водители погрузчиков из-за халатности или от незнания элементарных правил безопасности часто наносят ущерб компании. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 27.03.2019 - 28.03.2019

Telefon: 744 9600; 556 63492

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis

2019-03-28

Õppe eesmärk: Selgitada ettevõtlusega alustavatele inimestele/õppijatele, kuidas koostada bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibeplaani Excelis. Selgitada, kuidas neid arvnäitajaid süsteemselt analüüsida ja mida tulemuste tõlgendamise kaudu järgmisel perioodil paremini planeerida.

Hind: 480.00 €
Kestus: 28.03.2019 - 29.03.2019; 16 ak.t.
Koht: Jõhvi

Telefon: 55 40 677

KУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (Финляндия)

2019-03-28

Целью является защита работников от существующих на рабочем месте рисков здоровья и несчастных случаев. Курс обучения проводится на русском языке. Каждому удачно прошедшему курс обучения выдается пластиковое удостоверение- Карта безопасности труда (työturvallisuuskortti), которое действует 5 лет и акцептируется в Финляндии.

Hind: 90.00 €
Kestus: 9:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Краткосрочная работа в Эстонии для иностранцев- проблемы и регуляции

2019-03-29

Цель семинара: объяснить работодателям, которые собираются нанимать работников из-за границы, как это правильно сделать. Что, прежде всего, стоит учитывать, если собираетесь нанять на работу работников из-за границы.

Hind: 77.00 €
Kestus: 11:00-13:15; 3 ak.t.

Telefon: +372 509 4137

Курсы по пожарной безопасности (Северные страны)

2019-03-29

Организуем курсы по пожарной безопасности при проведение строительных работ согласно действующим требованиям Северных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания). В странах Северной Европы для повышения, обновления и поддержания уровня квалификации лиц, связанных с проведением огневых работ, регулярно организуются курсы по технике безопасности огневых работ.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Ettevõtluse kiirkursus

2019-04-02

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1440.00 €
Kestus: 94 ak.t. 02.04.2019 - 24.04.2019
Koht: Jõhvi

Telefon: 55 40 677

Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine

2019-04-02

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Kutseeksamite sooritamiseks eeldusi loovate teadmiste ja oskuste omandamine nii personalitöös tase V kui raamatupidamises tase V ja VI ning alustada ettevõtlust koostades edukas äriplaan.

Hind: 2400.00 €
Kestus: 02.04.2019 - 29.05.2019; 160 ak.t.
Koht: Jõhvi

Telefon: 55 40 677

Raamatupidaja-finantsist

2019-04-04

Kursuse läbinu rakendab Eesti head raamatupidamistava ja erialaga seonduvaid õigusnorme. Kasutab erialases töös majandustarkvara. Planeerib majandusüksuse finantstegevust, analüüsib ja hindab lähtudes majandusaasta aruandest finantsolukorda. 

Hind: 2400.00 €
Kestus: 04.04.2019 - 30.04.2019; 120 ak.t.
Koht: Jõhvi

Telefon: 55 40 677

Müügiesindaja/müügikorraldaja

2019-04-04

Koolituse eesmärk on teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine müügiesindaja kutsealal. Lisandväärtus tasuta 2 päeva– teemad jae- ja hulgikaubandus, vahendus-ja frantsiisikaubandus, e-kaubandus ning kaubandusettevõtte asutamine. 

Hind: 1400.00 €
Kestus: 04.04.2019 - 30.04.2019; 56 ak.t.
Koht: Jõhvi

Telefon: 55 40 677