Koolitused:

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale

2019-09-27

Sihtrühm: Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga isikud, kelle toiduainetööstuse valdkonna oskused vajavad arendamist ja täiendamist. Sihtgrupina näeme ka aegunud oskustega 50+ toiduainetööstuse valdkonna töötajaid, et arendada erialaseid teadmisi ja täiendada praktilisi oskusi.

Hind: 0.00 €
Kestus: 160 t

Telefon: 515 5611

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-10-28

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 28.-30.10.2019; 24 ak.t.
Koht: Paide

Telefon: 55649399

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2019-10-29

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00
Koht: Paide

Telefon: 7 428 000

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

2019-10-29

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00
Koht: Paide

Telefon: 55649399

Laminaatparketi paigaldamise koolitus

2019-11-02

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi laminaatparketi õigest paigaldamisest. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi laminaatparketi paigaldamise erialal

Hind: 0.00 €
Kestus: (20 t) 2. nov ja 3. nov

Telefon: 515 5611

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-11-07

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 07.-08.11; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-11-08

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00

Telefon: 55649399

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus

2019-11-13

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00; 8 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus

2019-11-13

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 13.11.2019-15.11.2019

Telefon: 744 9600; 556 63492