Koolitused:

Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus

2020-02-21

Koolituse tulemusel omandab õppija vajalikud oskused taimekaitse eksami sooritamiseks ja tunnistuse saamiseks.

Hind: 65.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Säreveres

Telefon: 5329 2188

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale

2020-02-25

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega väikeetevõtjana tegutsemist alustavad isikud või juba tegutsevad väikeettevõtjad või väikeettevõtte töötajad, kes tegelevad ettevõtte finantsarvestusega ja kelle oskused majandustegevuse valdkonnas on vähesed ning soovivad teadmisi täiendada.

Hind: 0.00 €
Kestus: 80 ak.t.

Telefon: 515 5611

Tegevusjuhendajate koolitus

2020-02-26

Sihtrühm: Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, kes soovivad tegevusjuhendajana tööd alustada. Samuti võivad õppida omastehooldajad või koolitusest motiveeritud huvilised, kellel puudub tegevusjuhendaja koolituse väljaõpe.

Hind: 0.00 €
Kestus: 260 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises

2020-03-03

Sihtrühm: Kursus on mõeldud emakeelepädevuse kui ülekantava oskuse arendamiseks ja täiendamiseks nendele täiskasvanutele, kelle töös on korrektse emakeele kasutamine nii suulises kui ka kirjalikus suhtlemises vajalik ja kes soovivad omandada uusi teadmisi, et parandada oma igapäevast kirjaoskust ning täiendada korrektset ametialast eesti keelt. Ka aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26 ak.t.

Telefon: 515 5611

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks

2020-03-16

Sihtgrupp Kutselised korstnapühkijad, kes valmistuvad korstnapühkija tase 4 kutse taastõendamiseks. Koolituse läbinud korstnapühkijad täiendavad oma teadmisi ja oskusi tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse, klienditeeninduse ja dokumenteerimise vallas, tagavad tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu ja on valmis kutse taastõendamiseks

Hind: 135.00 €
Kestus: (24 t) 16.-18.märts

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks

2020-03-16

Kutselised korstnapühkijad, kelle teadmised on vananenud ja kes soovivad täiendada teadmisi korstnapühkijate tööülesannete valdkonnas sh tuleohutust puudutava standardi osas. Samuti korstnapühkijad, kes valmistuvad kutse taastõendamiseks või taseme tõstmiseks.

Hind: 160.00 €
Kestus: 16.-18.märts ja 19.-20.aprill; 40 ak.t.

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Tööohutusalane kursus (24 tundi)

2020-03-25

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 169.00 €
Kestus: 25.-27.03; 24 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabi täiendõppe koolitus

2020-03-26

Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" – igas töökohas peab olema väljaõppe (16-tunnine koolitus) läbinud esmaabiandja. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10.00 - 16.30; 6 ak.t

Telefon: 744 9600; 556 63492

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2020-03-26

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00; 8 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2020-03-31

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 74.00 €
Kestus: 31.03-01.04; 16 ak.t.

Telefon: 7 428 000