Koolitused:

Koerte massaaž ja füsioteraapia alused

2018-09-27

Sihtrühm: Vastava erihariduseta inimesed kelle igapäevane töö on seotud koerte pidamise, õpetamise ja heaolu tagamisega sh. koerakasvatajad, koertega tegelevad MTÜ-d, loomade varjupaikade töötajad, vabatahtlikud ning inimesed kes soovivad antud valdkonnas tegutseda. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 27.-30.sept

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks

2018-10-01

Sihtrühm: Kutselised korstnapühkijad, kelle teadmised on vananenud ja kes soovivad täiendada teadmisi korstnapühkijate tööülesannete valdkonnas sh tuleohutust puudutava standardi osas. Samuti korstnapühkijad, kes valmistuvad kutse taastõendamiseks või taseme tõstmiseks Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 1.okt, 2.okt, 3.okt, 8.okt

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Esmaabiandjate väljaõpe

2018-10-02

Sihtgrupp Ettevõtete esmaabiandjad, autokoolides õppijad jt. kellel on huvi ja vajadus esmaabi osutada. Igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja.

Hind: 85.00 €
Kestus: 2. - 3. oktoober; 16 ak.t.
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Esmaabiandjate täiendõpe

2018-10-03

Sihtgrupp: Ettevõtete esmaabiandjad, autokoolides õppijad jt. kellel on huvi ja vajadus esmaabi osutada. Igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja.

Hind: 46.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2018-10-03

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 03.-05.10.2018; 24 ak.t.

Telefon: 55649399

Tööohutusalane kursus (24 tundi)

2018-10-03

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 159.00 €
Kestus: 03.-05.10.2018; 24 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2018-10-04

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00

Telefon: 7 428 000

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2018-10-09

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 66.00 €
Kestus: 09.-10.10; 16 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabi väljaõppekoolitus

2018-10-09

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 66.00 €
Kestus: 09.-10.10.18; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Müügi - ja teenindusalane vene keel

2018-10-09

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või keskhariduseta müügi- või teenindusvaldkonnas töötavad täiskasvanud, kes vajavad täiendavat vene keele õpet igapäevase klienditeeninduse valdkonna töö teostamiseks paremal tasemel. Koolitusele on oodatud ka need inimesed, kes soovivad oma vene keele oskust parandada ja kes on vene keele unustanud ja vajavad tööalaselt vene keele oskust. Grupi suurus 10 inimest.

Hind: 0.00 €
Kestus: 60 ak.t

Telefon: 5329 2188