Koolitused:

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus

2019-11-16

Sihtrühm: Koolitus on suunatud isikutele, kes tegelevad mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga ja kes soovivad sooritada mootorsõidukitehniku osakutse eksamit (mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4). Samuti erialase tasemehariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud, kes töötavad mootorsõidukite hoolduse ja remondi alal. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (20 t) 16.nov ja 23.nov

Telefon: 515 5611

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2019-11-18

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 0.00 €
Kestus: 18. - 20. november
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Leinafloristika

2019-11-18

Sihtgrupp: Lillepoes töötavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Floristina tööd alustavad inimesed, kellel on algõpe läbitud. Eelistatud on madalama haridustasemega ja/või 50+ vanuses inimesed.

Hind: 0.00 €
Kestus: 18.11. - 03.12. 2019; 34 tundi
Koht: Põltsamaa

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

2019-11-19

Sihtrühm: Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal,või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt.  Eesmärk: Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga. Hinnale lisandub km.

Hind: 139.00 €
Kestus: 19.11.2019-20.11.2019

Telefon: 744 9600; 556 63492

Puitliidete valmistamise koolitus

2019-11-23

Sihtrühm: Aegunud oskustega täiskasvanud inimene, kes soovib puiduettevõttes töötamiseks täiendada enda erialaseid teadmisi ja omandada praktilisi töövõtteid. Tööealised isikud, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50-ne, kes soovivad omandada lisateadmisi ja -oskusi puitliidete valmistamisel ja ehitajad kes soovivad oma erialaseid oskuseid laiendada

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t. 23. nov, 24. nov, 30. nov ja 1. dets

Telefon: 515 5611

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises

2019-11-26

Sihtrühm: Kursus on mõeldud emakeelepädevuse kui ülekantava oskuse arendamiseks ja täiendamiseks nendele täiskasvanutele, kelle töös on korrektse emakeele kasutamine nii suulises kui ka kirjalikus suhtlemises vajalik ja kes soovivad omandada uusi teadmisi, et parandada oma igapäevast kirjaoskust ning täiendada korrektset ametialast eesti keelt. Ka aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Hind: 0.00 €
Kestus: 20 ak.t.

Telefon: 515 5611

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega

2019-11-28

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 28.nov.-18.dets

Telefon: 515 5611

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine

2019-11-30

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t.

Telefon: 515 5611

Rasketehnika diagnostika baaskursus

2019-11-30

Sihtrühm: Õppima võib asuda erialase tasemehariduseta või madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita isik, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi mootorsõidukite (liikurmasinate) hoolduse ja remondi kutsealal. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 30.nov, 1.dets, 7.dets ja 8.dets (40 t)

Telefon: 515 5611

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2019-12-09

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042