Koolitused:

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2019-03-27

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 0.00 €
Kestus: 27. - 29. märts (22 ak.t.)

Telefon: 5329 2188

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel

2019-03-27

Sihtrühm: Kodulinde kasvatavad väiketootjad, sh. üle 50 aastased maainimesed, kuid ilma linnukasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes soovivad linnukasvatusest tulu teenida. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (30 t) 27. - 29. märts

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks

2019-04-01

Sihtrühm: Kutselised korstnapühkijad, kelle teadmised on vananenud ja kes soovivad täiendada teadmisi korstnapühkijate tööülesannete valdkonnas sh tuleohutust puudutava standardi osas. Samuti korstnapühkijad, kes valmistuvad kutse taastõendamiseks või taseme tõstmiseks

Hind: 0.00 €
Kestus: 1. aprill - 4. aprill, 9. aprill - 10. aprill

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes vene keeles

2019-04-02

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 02.-04.04.19; 24 ak.t.

Telefon: 55649399

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine

2019-04-06

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes töötavad isikud, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi hoonete kaldkatuste katete (proiilpleki) paigaldamisel. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 6. aprill, 7. aprill, 13. aprill ja 14. apr

Telefon: 515 5611

Hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine

2019-04-07

Sihtrühm: Ilma vastava erihariduseta inimesed kelle igapäevane töö on seotud hobustega, hobuvarustuse hooldamise, parandamise ja uuendamisega ning inimesed kes soovivad antud valdkonnas tegutseda. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 7. aprill- 24. mai

Telefon: 5329 2188

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks

2019-04-08

Sihtrühm ja selle kirjeldus ja õppe alustamise nõuded: Kutselised korstnapühkijad, kes valmistuvad korstnapühkija tase 4 kutse taastõendamiseks. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (24 t) 8 .- 10. aprill

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

2019-04-09

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00; 8 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

2019-04-09

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 09.04.2019 - 11.04.2019

Telefon: 744 9600; 556 63492