Koolitused:

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2019-01-29

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 69.00 €
Kestus: 29.-30.01.2019; 16 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-01-29

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 29.-30.01.2019; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-01-30

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00

Telefon: 55649399

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

2019-02-22

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2016.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Samuti anda ülevaade Raamatupidamise Toimkonna Juhendites toimunud olulistest muudatustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 140.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi 16h Paides e-õpe

2019-03-02

Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub Pärnu tn 114 Paide õppeklassis. Täiendav info iseseisva töö kohta saadetakse peale registreerumist e-mailiga. Praktilises osas mängitakse läbi erinevate liiklusõnnetustes aset leidvate vigastustega toimetulek.

Hind: 34.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 324 0893 , 53 451 061

Tegevusjuhendajate koolitus

2019-03-07

Sihtrühm: Erialase hariduseta või madala kvalifikatsiooniga erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, kes soovivad selles valdkonnas sh tegevusjuhendajana tööd alustada või isikud, kes puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega. Samuti võivad õppida omastehooldajad või koolitusest motiveeritud huvilised. Järvamaa Kutsehariduskeskusel on sõlmitud 9.mail 2016 koostöölepe AS Hoolekandekeskusega, kus on märgitud koolitusvajadus Tartu, Paide ja Järvamaa piirkonna erihoolekandeasutuste töötajate väljaõppeks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 260 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Tegevusjuhendajate koolitus

2019-03-14

Sihtrühm: Erialase hariduseta või madala kvalifikatsiooniga erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, kes soovivad selles valdkonnas sh tegevusjuhendajana tööd alustada või isikud, kes puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega. Samuti võivad õppida omastehooldajad või koolitusest motiveeritud huvilised. Järvamaa Kutsehariduskeskusel on sõlmitud 9.mail 2016 koostöölepe AS Hoolekandekeskusega, kus on märgitud koolitusvajadus Tartu, Paide ja Järvamaa piirkonna erihoolekandeasutuste töötajate väljaõppeks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 260 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-03-21

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 21.-22.03.2019 ja 25.03.2019; 24 ak.t.

Telefon: 55649399

Tööohutusalane kursus (24 tundi)

2019-03-21

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 169.00 €
Kestus: 21.-22.03.2019 ja 25.03.2019; 24 ak.t.

Telefon: 7 428 000