Koolitused:

Tugiisiku baaskoolitus

2020-02-01

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või aegunud teadmistega isikud, kes soovivad asuda tööle erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodudes, haiglates, lastekodudes, koolides, lasteasutustes, varjupaikades, päevakeskuste) tugiisikuks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele või eakate-, laste- või erivajadustega inimestega töötajad; ka vanusegrupp 50+

Hind: 0.00 €
Kestus: 144 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Kogemusnõustaja baaskoolitus

2020-02-07

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või aegunud teadmistega isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskuseid esmase kogemusnõustamise alasel väljaõppel ning soovivad hakata pakkuma kogemusnõustamise teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad abi läbi endasarnase isikliku kogemuse.

Hind: 0.00 €
Kestus: 182 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Nahast hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine

2020-02-08

Sihtrühm: Ilma vastava erihariduseta inimesed, kelle igapäevane töö on seotud hobustega, nahast hobuvarustuse hooldamise, parandamise ja uuendamisega ning inimesed kes soovivad antud valdkonnas tegutseda.

Hind: 0.00 €
Kestus: 60 ak.t.; 8. veebruar-1. märts

Telefon: 515 5611

Pagaritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus

2020-02-12

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta ja vananenud oskustega töötajad (kokad, abikokad, kondiitrid), kellel on vajadus erialase pagari- ja kondiitritoodete valmistamise täienduskoolituste järele. Toitlustusvaldkonnas töötavad isikud, kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi pagari-ja kondiitri eriala valdkonnas, et olla konkurentsivõimelisem tööturul. Samuti ilma erialase ettevalmistuseta FIE-d, eraisikud, kes tegelevad pagari- ja kondiitritoodete valmistamisega.

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t.

Telefon: 515 5611

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2020-02-13

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 74.00 €
Kestus: 13.-14.02 ; 16 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabi väljaõppekoolitus

2020-02-13

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 74.00 €
Kestus: 13.-14.02.2020; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2020-02-14

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 54.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendkoolitus

2020-02-14

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 54.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabiandja koolitus

2020-02-15

Sihtgrupp Ettevõtete esmaabiandjad, mootorsõiduki juhiloa ja relvaloa taotlejad, lapsehoidjad, treenerid jm elukutsete esindajad, kellel on esmaabi koolitus kohustuslik. Teised huvilised, kellel on vajadus esmaabi osutada.

Hind: 85.00 €
Kestus: 15.-16. veebruar; 16 akt.
Koht: Särevere

Telefon: 515 5611

Esmaabiandja täienduskoolitus

2020-02-16

Sihtgrupp Ettevõtete esmaabiandjad, mootorsõiduki juhiloa ja relvaloa taotlejad, lapsehoidjad, treenerid jm elukutsete esindajad, kellel on esmaabi koolitus kohustuslik. Teised huvilised, kellel on vajadus esmaabi osutada.

Hind: 46.00 €
Kestus: 8 akt.
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega

2020-02-17

Lasteaedade töötajad, huvikoolide töötajad, huvialaringide juhendajad, puudega lapse hooldajad, noorsootöötajad, lapsehoidjad, sotsiaalpedagoogid, lastega töötavad spetsialistid, tugiisikud, kes puutuvad igapäevatöös kokku erivajadustega lastega ja noorukitega ja nende peredega ning vajavad täiendavaid teadmisi erivajaduse märkamiseks ja probleemiga tegelemiseks ja võimalikeks lahendusvariantideks. Ka aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Hind: 0.00 €
Kestus: 17.veebruar, 26. veebruar ja 5. märts; 26 ak.t.

Telefon: 515 5611

Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus

2020-02-21

Koolituse tulemusel omandab õppija vajalikud oskused taimekaitse eksami sooritamiseks ja tunnistuse saamiseks.

Hind: 65.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Säreveres

Telefon: 5329 2188