Koolitused:

Tööohutusalane kursus (24 tundi)

2017-10-23

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. Kõigile, kellele on oluline tööohutus oma töökohal.

Hind: 159.00 €
Kestus: 23-25.10.2017

Telefon: 7 428 000

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2017-10-23

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00

Telefon: 7 428 000

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2017-10-23

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 23.10.-25.10.2017

Telefon: 55649399

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine

2017-10-26

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond, kelle IKT kasutamise oskused vajaks arendamist. Samuti väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad ja teised huvilised, kes soovivad ise teha ja hallata oma veebilehte. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 45 ak.t.

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale

2017-10-26

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta mikro- ja väikeetevõtjana tegutsemist alustavad isikud või juba tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad või väikeettevõtte töötajad, kes tegelevad ettevõtte finantsarvestusega ja nende oskused on aegunud ning soovivad teadmisi majandustegevuse valdkonnas. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.okt, - 30. nov. 80 ak.t

Telefon: 5329 2188

Puitliidete valmistamise koolitus

2017-10-28

Sihtrühm: Aegunud oskustega täiskasvanud inimene, kes soovib puiduettevõttes töötamiseks täiendada enda erialaseid teadmisi ja omandada praktilisi töövõtteid. Tööealised isikud, kes soovivad omandada lisateadmisi ja -oskusi puitliidete valmistamisel ja ehitajad kes soovivad oma erialaseid oskuseid laiendada. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t.

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Esmaabi väljaõppekoolitus

2017-11-02

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 64.00 €
Kestus: 02.-03.11.2017

Telefon: 55649399

Töösuhete lõpetamine

2017-11-02

Oluline, et saadaksime töölt lahkuva inimese ära nii heade emotsioonidega kui võimalik, ise seejuures end säästes. Ükski astus ei saa lubada endale seda, et kibestunud töötaja hakkab lahkudes ettevõtte mainet kahjustama.

Hind: 35.00 €
Kestus: kell 12.00-15.00

Telefon: 5855 1212

Esmaabi täiendkoolitus

2017-11-03

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 44.00 €
Kestus: kella 10.00-16.30

Telefon: 7 428 000