Koolitused:

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

2018-01-18

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2016.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Samuti anda ülevaade Raamatupidamise Toimkonna Juhendites toimunud olulistest muudatustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 140.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30

Telefon: 744 9600; 556 63492

Tööõigus ja palgarvestus

2018-02-10

Koolitusel saab ülevaate raamatupidajate ja personalispetsialistide igapäevatöös töölepingu ja töötasustamisega seonduvatest praktilistest teemadest. Koolituse käigus saab teadmisi töölepingu seadusest ja vastavast praktikast, keskmise töötasu arvestamisest, puhkuse tasustamisest, haigushüvitiste ja lähetustasude maksmisest ning töötasudega seonduvatest maksudest.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10.-11.veebruaril, kell 11.00-16.00; 12 ak.t.

Telefon: 555 47 622

Esmaabi väljaõppekoolitus

2018-02-13

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 64.00 €
Kestus: 13.-14.02.18

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2018-02-14

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 44.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2018-02-16

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 16.02., 22.02 ja 26.02.2018

Telefon: 55649399

Raamatupidamise alused

2018-03-03

Raamatupidamise aluste kursus on suunatud neile, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele; väike- ning perefirmade juhtidele; sekretäridele/juhiabidele; andmesisestajatele ja algajatele, kellel puudub varasem kokkupuude raamatupidamisega ning kõikidele huvilistele. Registreerimisel kuni 25.veebruar 205.- eurot

Hind: 225.00 €
Kestus: 03.03-25.03.2018; 60 ak.t.

Telefon: 555 47 622