Koolitused:

Vivendi laste suvelaager ööbimisega - Segasummasuvi

2018-08-05

- meisterdame nipiga asju - mängime mänge ise leiutatud reeglitega - loome oma laagri tantsu - peame tagurpidi võistlusi - korraldame pidusid hommikul ja teeme hommikuvõimlemist õhtul - ja palju muud, mis tavapäratu

Hind: 179.00 €
Kestus: 05.-10.august 2018

Telefon: 600 2244, gsm 537 28520

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega

2018-08-21

Sihtrühm: Täiskasvanud, kes tegutsevad väikeettevõtluses või soovivad alustada ettevõtlusega, kuid puuduvad teadmised sel alal. Erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+; Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 21.aug, -20.sept

Telefon: 515 5611

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis

2018-08-23

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta isikud, kellel puuduvad eelnevad teadmised raamatupidamisest ning soovivad omandada baasteadmisi selles valdkonnas. Isikud, kes omavad vajadust hakata tegelema raamatupidamisega väikeettevõttes. Alustavad ettevõtjad, et paremini aru saada kajastatud majandustehingutest ettevõttes ning saadud teadmisi kasutades võtta vastu paremaid juhtimisotseid. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 80 ak.t.

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Tugiisiku baaskoolitus

2018-09-07

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või madala kvalifikatsiooniga isikud, kes soovivad asuda tööle erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodudes, haiglates, lastekodudes, koolides, lasteasutustes, varjupaikades, päevakeskuste) tugiisikuks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele. Grupi suurus 15 osalejat.

Hind: 925.00 €
Kestus: 144 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Plaatimistööd siseruumides

2018-09-08

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 8.-23.sept

Telefon: 515 5611

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega - hoonete energiasäästu tagamine

2018-09-08

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib täiendada teadmisi ja oskusi hoonete energiatõhususe tagamisel, soojusisolatsiooni materjalide paigaldamisel, sokli ja fassaadi viimistlemisel. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (50 t) 8.-22.sept

Telefon: 515 5611

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

2018-09-13

Koolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

Hind: 145.00 €
Kestus: 13.sept, 14.sept ja 17.sept; 24 ak.t.

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles

2018-09-17

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud, kellel on tööturul puudu praktilisest inglise keele oskusest või julgusest klientidega võõrkeeles suhelda. Lisaks täiskasvanud, kes töötavad teenindusvaldkonnas, kuid vajavad täiendavat inglise keele õpet töö kvaliteetsemaks teostamiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 60 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe

2018-09-17

Koolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

Hind: 50.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus

2018-09-22

Sihtrühm: Koolitus on suunatud isikutele, kes tegelevad mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga ja kes soovivad sooritada mootorsõidukitehniku osakutse eksamit (mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4). Samuti erialase tasemehariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud, kes töötavad mootorsõidukite hoolduse ja remondi alal. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (20 t) 22.sept ja 23.sept

Telefon: 515 5611

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega

2018-09-24

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või aegunud teadmistega erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, kes puutuvad kokku raske ja sügava vaimupuudega isikutega, kus vaimupuudele lisandub ka teine diagnoos, mis takistab oluliselt igapäevast toimetulekut (ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikutele). Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 24.sept, 25.sept, 10.okt, 11.okt ja 12.okt

Telefon: 5329 2188

Müügi - ja teenindusalane vene keel

2018-10-09

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või keskhariduseta müügi- või teenindusvaldkonnas töötavad täiskasvanud, kes vajavad täiendavat vene keele õpet igapäevase klienditeeninduse valdkonna töö teostamiseks paremal tasemel. Koolitusele on oodatud ka need inimesed, kes soovivad oma vene keele oskust parandada ja kes on vene keele unustanud ja vajavad tööalaselt vene keele oskust. Grupi suurus 10 inimest.

Hind: 0.00 €
Kestus: 60 ak.t

Telefon: 5329 2188