Koolitused:

Vivendi SEGASUMMA SUVELAAGER LASTELE

2019-07-21

- meisterdame nipiga asju - mängime mänge ise leiutatud reeglitega - loome oma laagri tantsu - peame tagurpidi võistlusi - korraldame pidusid hommikul ja teeme hommikuvõimlemist õhtul - ja palju muud, mis tavapäratu - aga kindlasti teeme iga päev ka täiesti tavapäraseid asju - mängime pallimänge (jalgpall, võrkpall, korvpall, rahvastepall, mädamuna jne), ujume, sööme kindlatel aegadel jms :) Lisatasu eest transport

Hind: 189.00 €
Kestus: 21.juuli - 26.juuli 2019

Telefon: 600 2244, gsm 537 28520

Vivendi SEGASUMMA SUVELAAGER LASTELE

2019-07-28

- meisterdame nipiga asju - mängime mänge ise leiutatud reeglitega - loome oma laagri tantsu - peame tagurpidi võistlusi - korraldame pidusid hommikul ja teeme hommikuvõimlemist õhtul - ja palju muud, mis tavapäratu - aga kindlasti teeme iga päev ka täiesti tavapäraseid asju - mängime pallimänge (jalgpall, võrkpall, korvpall, rahvastepall, mädamuna jne), ujume, sööme kindlatel aegadel jms :) Lisatasu eest transport

Hind: 189.00 €
Kestus: 28.juuli - 02.august 2019

Telefon: 600 2244, gsm 537 28520

A kat täiendõpe Paides e-õpe

2019-08-01

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 10 sõidutundi. Sõidud läbitakse kiirkursusel kahe päevaga. Lisasõidutunni maksumus 30€. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel A-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 53451061/3240893.

Hind: 450.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 53 320 088

A kat täiendõpe Paides e-õpe

2019-09-02

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 10 sõidutundi. Sõidud läbitakse kiirkursusel kahe päevaga. Lisasõidutunni maksumus 30€. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel A-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 53451061/3240893.

Hind: 450.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 53 320 088

Pottsepp-sell ettevalmistav koolitus kutseeksamiks

2019-09-04

Sihtgrupp -  Varasem ehitusalane (pottsepatöödel) töötamise kogemus või vähese ettevalmistusega ehituse valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad omandada pottsepatöös lisaoskuseid ja sooritada pottsepp sell tase 3 kutseekasm.

Hind: 2490.00 €
Kestus: 4.september 2019-30.juuni 2020; 238 t

Telefon: 5329 2188

Tugiisiku baaskoolitus

2019-09-07

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või madala kvalifikatsiooniga isikud, kes soovivad asuda tööle erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodudes, haiglates, lastekodudes, koolides, lasteasutustes, varjupaikades, päevakeskuste) tugiisikuks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele.  Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 144 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Eesti keele A1 taseme algkoolitus vene keele baasil II moodul

2019-09-11

Koolitus on planeeritud eesti keelt mitteoskavatele töötajatele, kes pole varem eesti keelt õppinud ja soovivad toime tulla Eesti elukeskkonnas, mis nõuab otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Hind: 1047.00 €
Kestus: (60 t)

Telefon: 515 5611

Kivisillutise rajamise koolitus

2019-09-14

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud inimene, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib omandada lisateadmisi ja -oskusi kivisillutise paigaldamisel ja ehitajad (sh teedeehitajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 14. sept, 15. sept, 21. sept ja 22. sept

Telefon: 515 5611

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine

2019-09-14

Erialase tasemehariduseta täiskasvanud inimene, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovivad omandada lisateadmisi ja -oskusi soojustusisolatsioonimaterjalide paigaldamisel ja ehitajad kes soovivad oma erialaseid oskusi laiendada ja kes on töötanud ehituse valdkonnas eesmärgiga tõsta kvalifikatsiooni ehitusviimistluse valdkonnas

Hind: 0.00 €
Kestus: 50 t) 14. sept- 28. sept

Telefon: 515 5611

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2019-09-16

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 16.09.2019-17.09.2019; 16 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppe koolitus

2019-09-18

Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" – igas töökohas peab olema väljaõppe (16-tunnine koolitus) läbinud esmaabiandja. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. Hinnale lisandub km.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492