Koolitused:

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega

2018-06-04

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või aegunud teadmistega erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, kes puutuvad kokku raske ja sügava vaimupuudega isikutega, kus vaimupuudele lisandub ka teine diagnoos, mis takistab oluliselt igapäevast toimetulekut (ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikutele). Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 4.juuni-20.juuni

Telefon: 5329 2188

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus

2018-06-06

Sihtgrupp Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t. 3. mai
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Esmaabi väljaõppekoolitus

2018-06-07

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 66.00 €
Kestus: 7.-8.06

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2018-06-08

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 44.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00

Telefon: 55649399

Vutikasvatuse põhitõed

2018-06-11

Sihtrühm: Täiskasvanud, sh. üle 50 aastased maainimesed, kuid ilma linnukasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes kasvatavad vutte ning soovivad sellelt ka tulu teenida. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 11.-21.juuni

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2018-06-13

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 109.00 €
Kestus: 13.-15. juuni, 22 ak.t.
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

PARE klubi kovisioon

2018-06-13

Kovisioonil osalejad saavad hea võimaluse jagada grupiga oma dilemmat või probleemi. Grupiliikmed toetavad teineteist jagades oma mõtteid, aidates näha erinevaid vaatenurki ning leides lahendusi. Lisaboonusena saavad kovisioonil osalejad laiendada oma suhtevõrgustikku, toetada ning saada ise head tuge teistelt personalivaldkonna kolleegidelt, õppida juurde ühe hea praktilise tööriista, mida ka enda ettevõttes rakendada juhtumite analüüsimisel.

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 14.00-16.30
Koht: Paide

Telefon: 611 6411

Vivendi laste suvelaager ööbimisega - Segasummasuvi

2018-06-17

- meisterdame nipiga asju - mängime mänge ise leiutatud reeglitega - loome oma laagri tantsu - peame tagurpidi võistlusi - korraldame pidusid hommikul ja teeme hommikuvõimlemist õhtul - ja palju muud, mis tavapäratu

Hind: 179.00 €
Kestus: 17.-22.juuni 2018

Telefon: 600 2244, gsm 537 28520

Vivendi laste suvelaager ööbimisega - Segasummasuvi

2018-08-05

- meisterdame nipiga asju - mängime mänge ise leiutatud reeglitega - loome oma laagri tantsu - peame tagurpidi võistlusi - korraldame pidusid hommikul ja teeme hommikuvõimlemist õhtul - ja palju muud, mis tavapäratu

Hind: 179.00 €
Kestus: 05.-10.august 2018

Telefon: 600 2244, gsm 537 28520

Plaatimistööd siseruumides

2018-09-08

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 8.-23.sept

Telefon: 515 5611

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega - hoonete energiasäästu tagamine

2018-09-08

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib täiendada teadmisi ja oskusi hoonete energiatõhususe tagamisel, soojusisolatsiooni materjalide paigaldamisel, sokli ja fassaadi viimistlemisel. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (50 t) 8.-22.sept

Telefon: 515 5611

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles

2018-09-17

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud, kellel on tööturul puudu praktilisest inglise keele oskusest või julgusest klientidega võõrkeeles suhelda. Lisaks täiskasvanud, kes töötavad teenindusvaldkonnas, kuid vajavad täiendavat inglise keele õpet töö kvaliteetsemaks teostamiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 60 ak.t.

Telefon: 5329 2188