Koolitused:

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale

2019-09-27

Sihtrühm: Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga isikud, kelle toiduainetööstuse valdkonna oskused vajavad arendamist ja täiendamist. Sihtgrupina näeme ka aegunud oskustega 50+ toiduainetööstuse valdkonna töötajaid, et arendada erialaseid teadmisi ja täiendada praktilisi oskusi.

Hind: 0.00 €
Kestus: 160 t

Telefon: 515 5611

Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd?

2019-10-16

Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute sotsiaalseid oskusi (koostööoskust), parandada nende õpihoiakuid ning julgustada osalema elukestvas õppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 16.10 - 17.10.2019; 12 ak.t.

Telefon: 7361 540

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-10-28

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 28.-30.10.2019; 24 ak.t.
Koht: Paide

Telefon: 55649399

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2019-10-29

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00
Koht: Paide

Telefon: 7 428 000

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

2019-10-29

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00
Koht: Paide

Telefon: 55649399

Laminaatparketi paigaldamise koolitus

2019-11-02

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi laminaatparketi õigest paigaldamisest. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi laminaatparketi paigaldamise erialal

Hind: 0.00 €
Kestus: (20 t) 2. nov ja 3. nov

Telefon: 515 5611

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-11-07

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 07.-08.11; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2019-11-07

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 69.00 €
Kestus: 07.-08.11.2019; 16 ak.t.
Koht: Paide

Telefon: 7 428 000

Esmaabi täiendkoolitus

2019-11-08

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Paide

Telefon: 7 428 000