Koolitused:

“Autistliku ja ATH lapse emotsioonide ja probleemse käitumisega toimetuleku toetamine

2018-03-26

Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.-27.03
Koht: Paide

Telefon: 5667 7290

Catering-teeninduse korraldamine

2018-04-02

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta isik või aegunud oskustega inimene, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada toitlustamise erialal. Samuti madala kvalifikatsiooniga töötaja, kes vajab täiendavat ettevalmistust toitlustuse valdkonnas töötamiseks ja catering – teeninduse pakkumiseks. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t)

Telefon: 5329 2188

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2018-04-04

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 66.00 €
Kestus: 05.-06.04
Koht: Paide

Telefon: 7 428 000

Esmaabi väljaõppekoolitus

2018-04-05

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 66.00 €
Kestus: 5.-6.04

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendkoolitus

2018-04-05

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 44.00 €
Kestus: 06.04
Koht: Paide

Telefon: 7 428 000

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2018-04-06

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 44.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00

Telefon: 55649399

Praktilised pottsepatööd algajatele

2018-04-07

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija , madala kvalifikatsiooniga isik või aegunud oskustega elanikkond vanusega üle 50-ne, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi pottsepatöödest. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (80 t) 7.aprill-29.aprill

Telefon: 515 5611

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine

2018-04-07

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Eritüüpi laudade katmise ja teenindamise koolitus

2018-04-10

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud toitlustusteenust pakkuvates ettevõtetes töötavatele erialase tasemehariduseta või algajatele teenindajatele, aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50 + lisaoskuste arendamiseks või tööotsijale, kes soovib leida tööd toitlustusteeninduses. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24 ak.t.

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel

2018-04-11

Sihtrühm: Kodulinde kasvatavad väiketootjad, sh. üle 50 aastased maainimesed, kuid ilma linnukasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes soovivad linnukasvatusest tulu teenida. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (30 t) 11.-13.aprill

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine

2018-04-13

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond, kelle IKT kasutamise oskused vajaks arendamist. Samuti väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad ja teised huvilised, kes soovivad ise teha ja hallata oma veebilehte. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 45 ak.t. 13.aprill-25.mai

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine

2018-04-14

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes töötavad isikud, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi hoonete kaldkatuste katete (proiilpleki) paigaldamisel. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 14.- 22.aprill

Telefon: 515 5611