Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Põrandate betoneerimise koolitus

2020-08-25

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi põrandate betoneerimisest. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi betoneerimise erialal.

Hind: 672.00 €
Kestus: (50 t)

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks

2020-08-27

Kutselised korstnapühkijad, kelle teadmised on vananenud ja kes soovivad täiendada teadmisi korstnapühkijate tööülesannete valdkonnas sh tuleohutust puudutava standardi osas. Samuti korstnapühkijad, kes valmistuvad kutse taastõendamiseks või taseme tõstmiseks.

Hind: 160.00 €
Kestus: 27.august-1.september; 40 ak.t.

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine

2020-09-03

Sihtgrupp Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond, kelle IKT kasutamise oskused vajaks arendamist. Samuti väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad ja teised huvilised, kes soovivad ise teha ja hallata oma veebilehte. 

Hind: 576.00 €
Kestus: 45 ak.t.

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Plaatimistööd siseruumides

2020-09-04

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 768.00 €
Kestus: 60 ak.t.

Telefon: 53292188

Personaalne Väikeettevõtte raamatupidamine koos tarkvaraga Jõhvi

2020-09-07

Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Hind: 2080.00 €
Kestus: Toimumisaeg kokkuleppel ; 84 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tegevusjuhendajate koolitus

2020-09-08

Sihtrühm: Erialase hariduseta või madala kvalifikatsiooniga erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, kes soovivad selles valdkonnas sh tegevusjuhendajana tööd alustada või isikud, kes puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega. Samuti võivad õppida omastehooldajad või koolitusest motiveeritud huvilised. Järvamaa Kutsehariduskeskusel on sõlmitud 9.mail 2016 koostöölepe AS Hoolekandekeskusega, kus on märgitud koolitusvajadus Tartu, Paide ja Järvamaa piirkonna erihoolekandeasutuste töötajate väljaõppeks.

Hind: 1956.00 €
Kestus: 260 ak.t., 8.september 2020 - 30.juuni 2021

Telefon: 5329 2188

Pottsepp-sell ettevalmistav koolitus kutseeksamiks

2020-09-10

Sihtgrupp -  Varasem ehitusalane (pottsepatöödel) töötamise kogemus või vähese ettevalmistusega ehituse valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad omandada pottsepatöös lisaoskuseid ja sooritada pottsepp sell tase 3 kutseekasm.

Hind: 2490.00 €
Kestus: 238 t, toimumisaeg selgitamisel

Telefon: 5329 2188

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks

2020-09-13

Õpingute alustamise tingimuseks on eelnevalt tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu ja aluseks on ettevõttepraktika kokkuleppetaotlus. 

Hind: 1398.00 €
Kestus: Toimumisaeg selgitamisel, (60 t teooriat + 180 t p

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus

2020-09-18

Tööealine täiskasvanu, kes vajab ekskavaatorijuhina töötamiseks erialast väljaõpet. Samuti madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga töötajate oskuste arendamiseks, kes soovivad kaasajastada või omandada ekskavaatorijuhi tööalaseid oskusi ja töötada ekskavaatori- ja/või laadurekskavaatori juhina.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 28 ak.t.

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Laminaatparketi paigaldamise koolitus

2020-09-25

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi laminaatparketi õigest paigaldamisest. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi laminaatparketi paigaldamise erialal

Hind: 540.00 €
Kestus: 26 ak.t.

Telefon: 515 5611

Coaching Skills Certificate

2020-10-01

Tule, koge ja mõtesta, milles seisneb coaching’u võlu ja mõjukus! Coaching Skills Certificate 2-päevase programmi eesmärgiks on saada teada mis on coaching ja arendada praktilisi coaching'u-oskusi, mida saab kasutada igapäevases juhtimises. 

Hind: 871.20 €
Kestus: 2 päeva

Telefon: 665 1323

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus

2020-10-02

 Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi dekoratiivviimistlemisel. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 768.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi

Telefon: 515 5611