Koolitused:

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus

2018-11-15

Sihtgrupp Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t. 3. mai
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Tabelarvutuse kasutamise põhikursus tervishoiu- ja hoolekande valdkonna töötajatele

2018-11-15

Sihtrühm: Oma töös tabelarvutusprogrammi MS Excel vajavad tervishoiu- ja hoolekande valdkonna töötajad, kellel töökohustuste täitmiseks napib oskusi tabelarvutusprogrammis töövõtete sooritamiseks. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) novembris

Telefon: 515 5611

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel

2018-11-20

Sihtrühm: Kodulinde kasvatavad väiketootjad, sh. üle 50 aastased maainimesed, kuid ilma linnukasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes soovivad linnukasvatusest tulu teenida. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (30 t) 20.-22.nov

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

2018-11-20

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00; 8 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

2018-11-20

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 154.00 €
Kestus: 20.11.2018 - 22.11.2018

Telefon: 744 9600; 556 63492

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega

2018-11-23

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 23.nov- 15.dets

Telefon: 5329 2188

Töödeldud palgist hoone ehitamine

2018-11-24

Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi töödeldud palgist hoone ehitamiseks. Madala haridustasemega või aegunud oskustega, samuti 50+ isikud, kes soovivad omandada teadmisi töödeldud palgist hoone ehitamiseks. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 24.nov-9.dets

Telefon: 515 5611

Rullmaterjalide seintele paigaldamise koolitus

2018-11-24

Sihtrühm: Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada/täiendada põhiteadmisi ja –oskusi rullmaterjalide seintele paigaldamisel. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (30 t) 24.nov, 25.nov ja 1.dets

Telefon: 515 5611

Esmaabi väljaõppekoolitus

2018-11-27

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 66.00 €
Kestus: 27.-28.11.18; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2018-11-27

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 66.00 €
Kestus: 27.-28.11; 16 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabiandjate väljaõpe

2018-11-27

Sihtgrupp Ettevõtete esmaabiandjad, autokoolides õppijad jt. kellel on huvi ja vajadus esmaabi osutada. Igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja.

Hind: 85.00 €
Kestus: 27. ja 28. november; 16 ak.t.
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2018-11-28

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 109.00 €
Kestus: 28.-30. november 2018
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188