Koolitused:

Veebiseminar - Mida peab teadma patsientide isikuandmete kaitsest tervishoiusüsteemis alates

2018-05-25

Antud veebiseminaril käsitletakse teemat just patsiendi andmete käitlemise vaatenurgast. Veebiseminar võtab kokku kõige olulisema, mida peab terviseasutuse (haigla, polikliinik jt) töötaja, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega, teadma isikuandmete kaitsest, et mitte eksida isikuandmete käitlemisele ja töötlemisele kehtestatud reeglite vastu. Hinnale lisandub km.

Hind: 79.00 €
Kestus: kell 10.00–11.30 ; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Toiduhügieeni e-koolitus

2018-05-25

Toiduhügieeni e-koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kus on olemas õppematerjalid ja teadmiste kontrolli test, mille täitmise korral väljastatakse tunnistus*. Toiduhügieeni e-koolitus on mõeldud toidukäitlejatele (toitlustus-, toidukaubandus-, toidutootmisettevõtete töötajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal jne.) *testi vastustest 60% peavad olema õiged. Testi on võimalik teha 2 korda. Hinnale lisandub km.

Hind: 7.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 527 1907

B-kategooria juhilubade esmaõpe, teooria e-õpe

2018-05-30

 Aabe Cool autokoolis on Sul autokooli teooriakursused võimalik läbida E-autokooli põhiselt, kasutades Teooria.ee e-õppekeskkonda. Teooria.ee on kaasaegne ja kasutajasõbralik liiklusteooria e-õppekeskkond, mis võimaldab Sul ise valida õppimise aja, koha ning rütmi. Õppekeskkond on lihtsalt navigeeritav ja sisaldab funktsioone, millega saad oma õppetööd paremini organiseerida. Kursuse hind sisaldab teooriat ja 20 sõidutundi. (Teooria.ee materjalid – Hinna sees) (Ühe sõidutunni (45 min) hind on 11.€.) Sõidutundide eest saab maksta otse FIE`st sõiduõpetajale sularahas või pangaülekandega.

Hind: 349.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal

Telefon: 580 00776

Veebiseminar - Dividendide ja laenude maksustamine

2018-05-30

Ootame Teid osalema veebiseminaril, kus maksuspetsialist Aule Kindsigo käsitleb dividendide ja laenude uusi maksustamise põhimõtteid ja muudatusi! Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: kell 10.00–11.30 ; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Ajajuhtimine. E-kursus

2018-05-30

Veebipõhine kursus, mis koosneb videoloengutest ning mida saab vaadata endale sobival ajal ja kohas! Katkestused ja ootamatud asjad löövad päevaplaani segi? Ajast tuleb puudu? Infotulv on ajuti üle mõistuse suur? Koormad end ülesannetega üle? Kipud asju edasi lükkama? Juhul kui tundsid, et osad neist punktidest puudutasid Sind isiklikult, siis soovitame võtta osa Ajajuhtimise veebikursusest, millele saab ligi igal pool ja kellaajast olenemata.

Hind: 29.00 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

Kuidas panna kliendid ostma. E-kursus

2018-05-30

Käesolev lühikoolitus on suunatud müügiga otseselt või kaudselt tegelevatele inimestele. Erinevaid müügiinimesi jälgides võib avastada, et osad on neist väga edukad ning neil õnnestub müüa praktiliselt igale kliendile (kusjuures klient on ka rahul:))

Hind: 9.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Veebiseminar - Esinduskulude ja kingituste maksustamine

2018-05-30

Kingituste maksustamine sõltub paljudest asjaoludest ja kingitustel on neli erinevat maksukoormust. Kuidas eristada erinevat liiki kingitusi ja millal võib tekkida erisoodustuse maksukäsitlus? Mida arvestada esindukuludena ning milline on siinkohal maksuspetsiifika? Toodud küsimustele saate vastused maksuspetsialist Aule Kindsigolt. Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: kell 12.00–13.00

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Töötervishoid- ja tööohutus 24 AK H koolitus, väljaõpe veebis

2018-05-30

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud Õpiväljundid: Koolituse lõpuks osaleja: 1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust; 2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes; 3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Hind: 90.00 €
Kestus: 24 ak.t. kliendile sobival ajal

Telefon: 6700 184

Töötervishoid- ja tööohutus 8 AK H koolitus, täiendõpe veebis

2018-05-30

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja oma ettevõttes pädev töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid üle võtma ja täitma. Õpiväljundid: Koolituse lõpuks osaleja: 1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust; 2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes; 3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Hind: 50.00 €
Kestus: 8 ak.t. kliendile sobival ajal

Telefon: 6700 184

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus eesti keeles (24h õppekava alusel)

2018-05-30

SIHTGRUPP: Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed. Sobilik nii esmaseks- kui ka täiendkoolituseks (max iga 5a. tagant). VASTAVUS: Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr. 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” KINNITUS: Sotsiaalministeerium 12.01.2018 nr. 1/2018.

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669