Koolitused:

Motivatsiooni “nuppude” avastamine. E-kursus

2018-03-22

Käesolev koolitus on eelkõige suunatud meeskonna ja organisatsiooni juhtidele, kelle ülesandeks on igapäevaselt enda töötajaid motiveerida ning innustada. Leiate antud lühikoolitusest ka nippe ja tehnikaid meeskonna- või organisatsioonisisese motivatsioonisüsteemi väljatöötamiseks või uuendamiseks.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Toiduhügieeni e-koolitus

2018-03-22

Toiduhügieeni e-koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kus on olemas õppematerjalid ja teadmiste kontrolli test, mille täitmise korral väljastatakse tunnistus*. Toiduhügieeni e-koolitus on mõeldud toidukäitlejatele (toitlustus-, toidukaubandus-, toidutootmisettevõtete töötajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal jne.) *testi vastustest 60% peavad olema õiged. Testi on võimalik teha 2 korda. Hinnale lisandub km.

Hind: 7.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 527 1907

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ

2018-03-22

SIHTGRUPP: toidu käitlemisega kokku puutuvad töötajad (kokad, abikokad, nõudepesijad, teenindajad jt.) VASTAVUS: Toiduseadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr. 852/2004.

Hind: 10.00 €
Kestus: 3 tundi, kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Veebiseminar - Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond 2018

2018-03-27

Asutuse dokumendi- ja arhiivihalduse efektiivseks ja seaduspäraseks korraldamiseks on vaja olla kursis kehtiva õiguskeskkonnaga, milles on lähiajal toimunud muudatusi, näiteks haldusmenetluse seaduses. See on abiks asutuse dokumendihalduse korralduse ja seda reguleerivate juhiste kaasajastamisel ning kogu asutuses tekkiva teabe õiguspärase haldamise tagamisel Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.30; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

B-kategooria juhilubade esmaõpe, teooria e-õpe

2018-03-28

 Aabe Cool autokoolis on Sul autokooli teooriakursused võimalik läbida E-autokooli põhiselt, kasutades Teooria.ee e-õppekeskkonda. Teooria.ee on kaasaegne ja kasutajasõbralik liiklusteooria e-õppekeskkond, mis võimaldab Sul ise valida õppimise aja, koha ning rütmi. Õppekeskkond on lihtsalt navigeeritav ja sisaldab funktsioone, millega saad oma õppetööd paremini organiseerida. Kursuse hind sisaldab teooriat ja 20 sõidutundi. (Teooria.ee materjalid – Hinna sees) (Ühe sõidutunni (45 min) hind on 11.€.) Sõidutundide eest saab maksta otse FIE`st sõiduõpetajale sularahas või pangaülekandega.

Hind: 349.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal

Telefon: 580 00776

Veebiseminar - Erisoodustused, mida ja millal maksustada?

2018-03-29

TEEMAD Erisoodustuse mõiste ja olemus, erinevused kingitustest, annetustest ja ettevõtlusega mitteseotud kuludest. Erisoodustuste saajate ring ja erisoodustuste liigid. Töötervishoid, tööolme, kodukontor. Töötajate koolitamine, laenud töötajatele, töötajate kindlustamine. Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.30; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõppe e-kursus

2018-03-29

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid Eesmärk: Anda osalejatele täiendõpet Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete rakendamiseks ettevõttes. NB! Valida on kolme erineva teema vahel TEEMA 1. JUHENDAMINE JA TERVIS, 2. TÖÖVAHENDID JA OHUTU KESKKOND, 3. TÖÖKESKKONNAS ESINEVAD OHUD JA RISKIANALÜÜS. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal

Telefon: 527 1907

Teenindaja kui juht. E-kursus

2018-03-30

Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma. Lisaks sellele kujundab ettevõtte maine kliendi silmis just teenindaja, kellega klient igapäevaselt kokku puutub, seega tuleb täita ka esindamise funktsiooni, kuna iga teenindaja on oma ettevõtte visiitkaart.

Hind: 19.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202