Koolitused:

Viljapuude lõikamine ja hooldamine

2018-03-23

Sihtrühm: Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja aiandusettevõtjad ning nende töötajad. Aegunud tasemeharidusega 50+ ja madalama haridustasemega inimesed, kes soovivad alustada aianduslikku ettevõtlust. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 23.03.-13.04.2018; 24 tundi
Koht: Võru

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Hoolduskoristuse teostamine ja tõhustamine

2018-03-23

Sihtrühm: puhastusteenindajad, töötajad, kelle töö sisuks või üheks tööülesandeks on puhastustööde teostamine, korraldamine valdade hooldustöötajad ja kodudele koristusteenust pakkuvad väikeettevõtjad tasemehariduseta või aegunud teadmistega madalama haridustasemega inimesed pikaajalised töötud, kes soovivad naasta tööturule. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 23.03. – 20.04.2018; 40 tundi
Koht: Võru

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Tööohutusalane kursus (24 tundi)

2018-03-26

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 159.00 €
Kestus: 26.-28.03.2018

Telefon: 7 428 000

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2018-03-26

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 26.-28.03.2017

Telefon: 55649399

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2018-03-26

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00

Telefon: 7 428 000

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2018-03-27

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00

Telefon: 7 428 000

Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias

2018-04-05

Eesmärk Omandada lisateadmisi- ja oskusi avastus- ja uurimusliku õppe meetodite rakendamiseks arendustegevuse rikastamisel lasteaias. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 EAP
Koht: Võru

Telefon: 53428566

Esmaabi väljaõppekoolitus

2018-05-15

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 66.00 €
Kestus: 15.-16.05

Telefon: 55649399

Tuletöö tegemise koolitus

2018-05-15

Eesmärk: Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides. Hinnale lisandub km.

Hind: 83.00 €
Kestus: 10:00 - 16:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2018-05-16

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 44.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00

Telefon: 55649399