Koolitused:

Lõppastme koolitus Viljandis

2019-07-20

E-õppe grupp. Osalemise tingimused www.autosoit.ee "e-autokool" lingilt. Koolituspäeva algus kell 7:30 20.07.2019.aadressil Tallinna tn.3. Libedasõit viiakse läbi Tartus. Viljandi-Tartu-Viljandi sõidu käigus läbitakse säästlik sõit.

Hind: 110.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 7456040

KLAASIKOKKUTULEK IX – Kuidas Seltsimees Klaas võidab minu südame?

2019-08-11

Teemad: klaaspindade puhastusained, -tarvikud, -masinad Klaasi kaitseainega töötlemine? Latipesu/kaikapesu – kuhu ja miks? „ime vesi“/aktiivvesi klaasile Mis uudist klaaside puhastamisel?

Hind: 300.00 €
Kestus: 11.08.2019 - 13.08.2019

Telefon: 5092094

Ettevõtluse intensiivkursus

2019-08-22

Ettevõtluskoolitus on just see koolitus, mis aitab Sind eduka äriplaani vormimisel kui ka just selle elujõulise äriidee otsingul. Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Hinnale lisandub km.

Hind: 736.00 €
Kestus: 22.08.2019-08.11.2019; 120 ak.t.
Koht: Viljandi

Telefon: 733 3690

Tööohutusalane kursus (24 tundi)

2019-09-16

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 169.00 €
Kestus: 16.-18.09.2019; 24 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-09-16

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 16.-18.09.2019; 24 ak.t.

Telefon: 55649399

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2019-09-17

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00

Telefon: 7 428 000

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-09-18

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 18.-19.09; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2019-09-18

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 69.00 €
Kestus: 18.-19.09.2019; 16 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabi täiendkoolitus

2019-09-19

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 7 428 000