Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Individuaalne arvutiõpe Viljandi

2020-10-28

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 28.10.2020-27.11.2020; 16 ak.t.

Telefon: 733 3690

Individuaalne arvutiõpe algajatele Viljandi

2020-10-28

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 28.10.2020-27.11.2020; 16 ak.t.

Telefon: 7 333 690

Esmaabi põhikoolitus 16h – EPR Viljandimaa selts

2020-10-30

HIND KOKKULEPPEL. Kursuse eesmärk on anda inimesele (alates 13. eluaastast) põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Koolituse ülesehitus: Teoreetiline osa koos õppematerjalidega Praktiline osa Koolituse läbinule väljastatakse EPR rekvisiitidega tunnistus mida aktsepteeerivad ARK ja tööinspektsioon NB! Praktiliste tegevuste läbi viimiseks soovitame selga panna mugav riietus. Kursus omab rahvusvaheliselt tunnustatud eurosertifikaati.

Hind: 0.00 €
Kestus: 16 ak.t.
Koht: VILJANDI

Telefon: 514 7389

Esmaabi põhikoolitus 16h – EPR Viljandimaa selts

2020-11-10

HIND KOKKULEPPEL. Kursuse eesmärk on anda inimesele (alates 13. eluaastast) põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Koolituse ülesehitus: Teoreetiline osa koos õppematerjalidega Praktiline osa Koolituse läbinule väljastatakse EPR rekvisiitidega tunnistus mida aktsepteeerivad ARK ja tööinspektsioon NB! Praktiliste tegevuste läbi viimiseks soovitame selga panna mugav riietus. Kursus omab rahvusvaheliselt tunnustatud eurosertifikaati.

Hind: 0.00 €
Kestus: 16 ak.t.
Koht: VILJANDI

Telefon: 514 7389

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Viljandi

2020-11-11

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 173.00 €
Kestus: 24 ak.t.; 25.11.2020 - 27.11.2020

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolituse 8h VILJANDI

2020-11-17

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus (8h), e-koolitus on mõeldud ettevõtte juhile, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonna volinikule, töökeskkonna nõukogu liikmele või töötajale, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 59.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 55649399

Exceli koolitus Viljandis

2020-11-18

  Exceli kursus on Sulle kasulik ja sobiv, kui   soovid korrata baastõdesid, et hakata kasutama rohkemaid Exceli võimalusi oma töö kiirendamiseks. soovid muuta oma tööd lihtsamaks ja kiiremaks. oled iseõppija ja soovid oma teadmisi korrastada süsteemse lähenemise abil. soovid õppida kasutama olulisemaid Exceli tööriistu

Hind: 149.00 €
Kestus:
Koht: Viljandi

Telefon: 7428000

Esmaabi väljaõppekoolitus Viljandi

2020-11-19

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km. 

Hind: 74.00 €
Kestus: 19.-20.11; kell 10.00-17.00; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Kujundused ja trükised Canvaga - lihtsalt ja vabavaraga (Viljandis)

2020-11-20

Canva on internetipõhine kujundusprogramm, mis aitab luua imelihtsalt kodulehtede, blogide, sotsiaalmeedia ja muu sarnase jaoks reklaampilte ning enamkasutatavaid trükiseid Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes vajavad pilte kodulehele ja sotsiaalmeediasse, reklaambrozüüre, plakateid, visiitkaarte. 

Hind: 75.00 €
Kestus: 4 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabi põhikoolitus 16h – EPR Viljandimaa selts

2020-11-20

HIND KOKKULEPPEL. Kursuse eesmärk on anda inimesele (alates 13. eluaastast) põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Koolituse ülesehitus: Teoreetiline osa koos õppematerjalidega Praktiline osa Koolituse läbinule väljastatakse EPR rekvisiitidega tunnistus mida aktsepteeerivad ARK ja tööinspektsioon NB! Praktiliste tegevuste läbi viimiseks soovitame selga panna mugav riietus. Kursus omab rahvusvaheliselt tunnustatud eurosertifikaati.

Hind: 0.00 €
Kestus: 16 ak.t.
Koht: VILJANDI

Telefon: 514 7389