Koolitused:

Läbiva teema “liiklusohutus” lõimimine ainetundidesse

2017-10-23

Eesmärk: Kujundada õpetajate teadmisi ja oskusi läbiva teema “liiklusohutus” lõimimiseks oma aine tundides. Läbivate teemade lõimise eesmärgiks õppetöös on valmistada õpilasi ette elus toimetulekuks nii õppimise ajal kui ka tulevikus, iseseisvasse ellu astununa. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on tasuta töötavatele põhikooli ja gümnaasiumi astme õpetajatele. Registreerimise tähtaeg 19.10.2017

Hind: 0.00 €
Kestus: 23.10.2017 - 30.11.2017

Telefon: 372 619 9516, + 372 5212339

Tööohutusalane kursus (24 tundi)

2017-10-24

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. Kõigile, kellele on oluline tööohutus oma töökohal.

Hind: 159.00 €
Kestus: 24-26.10.2017

Telefon: 7 428 000

3D modelleerimine algajatele

2017-11-14

Eesmärk Omandada algtõed 3D modelleerimisest SolidEdge tarkvara abil. Selgitada 3D mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele.

Hind: 210.00 €
Kestus: 14.11.2017 - 14.12.2017

Telefon: 5354 3495

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

2017-11-27

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

2017-11-27

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 154.00 €
Kestus: 27.11.2017 - 29.11.2017

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppe koolitus

2017-12-12

Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" – igas töökohas peab olema väljaõppe (16-tunnine koolitus) läbinud esmaabiandja. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2017-12-12

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 68.00 €
Kestus: 12.12.2017 - 13.12.2017; 16 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

2018-01-24

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2016.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Samuti anda ülevaade Raamatupidamise Toimkonna Juhendites toimunud olulistest muudatustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 140.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30

Telefon: 744 9600; 556 63492