Koolitused:

Tööõigus ja palgarvestus

2018-01-13

Koolitusel saab ülevaate raamatupidajate ja personalispetsialistide igapäevatöös töölepingu ja töötasustamisega seonduvatest praktilistest teemadest. Koolituse käigus saab teadmisi töölepingu seadusest ja vastavast praktikast, keskmise töötasu arvestamisest, puhkuse tasustamisest, haigushüvitiste ja lähetustasude maksmisest ning töötasudega seonduvatest maksudest.

Hind: 156.00 €
Kestus: 13.-14.jaanuaril, kell 11.00-16.00; 12 ak.t.

Telefon: 555 47 622

Moltivatsiooni- ja karjääriõpe tööotsijatele

2018-01-20

Kursus on suunatud pikaajalistele töötutele, lühiajalistele töötutele, koolide lõpetajatele, lapsepuhkuse lõppemisel tööle minna soovivatele noortele emadele ja töökoha vahetust planeerivatele isikutele.

Hind: 75.00 €
Kestus: 20., 21. ja 27. jaanuaril kell 11.00-16.00; 16 ak.

Telefon: 555 47 622

Esmaabi väljaõppekoolitus

2018-01-23

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 64.00 €
Kestus: 23.-24.01.18

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2018-01-24

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 44.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00

Telefon: 55649399

Peamassaaži töötuba Raplas

2018-02-06

Mis on peamassaaž? Pea on meie mõistuse kodu, mis vajab hoolt, et meid kaua ja tõrgeteta teenida. Pea masseerimiseks on välja mõeldud erinevatel maadel palju erinevaid nippe. Just nende hulgast on õpetaja teinud valiku peanaha efektiivseks töötlemiseks.

Hind: 29.00 €
Kestus: kell 16.00-19.00

Telefon: 66 46 193, 53 420 404

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2018-03-27

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 27.-29.03.2017

Telefon: 55649399