Koolitused:

Excel “Alg- ja kesktase” - avalik koolitus

2018-10-15

Exceli “Alg- ja kesktase” koolitus annab põhjalikud baasoskused Exceli tõhusaks kasutamiseks. Tagasiside: "Selge ja ladus. Arusaadavas keeles. Puust ja punaselt koolitus. Väga hea lektor.” Lisaks koolituspäevale kogu materjal videotena ja isiklik nõustamine piiramatus mahus.

Hind: 120.00 €
Kestus: 5,5 tundi

Telefon: 55657400

ITK-342 - Küljendamine Adobe InDesign’ga

2018-09-27

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele võimalus omandada praktiline oskusteave, et tõhusalt kasutada Adobe InDesign'i küljendusprogrammi. Koolitus on praktiline ja viiakse läbi Adobe CS6 tarkvaral.

Hind: 380.00 €
Kestus: 27.09 - 28.09.2018; 16 ak.t.

Telefon: 618 1720

ITK-413 - Kujundamine ja küljendamine

2018-09-27

Koolituspakett sisaldab endas järgmiseid alamkursuseid: Küljendamine Adobe InDesign'ga - Vektorgraafika loomine ja toimetamine Adobe Illustratoriga Infomaterjali kujundamine tasuta veebitööriistadega Pilditöötlus Adobe Photoshopiga

Hind: 1080.00 €
Kestus: 27.09 - 15.10.2018;56 ak.t.

Telefon: 618 1720

Lõppastmekoolitus Tallinnas

2018-09-27

Vali endale sobiv koolitus: * KIIRKURSUS 8.00-12.45  Koolituspakett koosneb teooriast, libedasõidust Männikul ja linnasõidust. Sõiduki kasutamise eest täiendavat tasu ei lisandu. Kasutada saad autokooli autot või enda kasutuses olevat sõidukit!

Hind: 134.00 €
Kestus: vali omale sobiv aeg
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Kaasaegne asjaajamine ja arhiivitöö ettevõttes- probleemid ja lahendused

2018-09-27

Koolitus annab põhiteadmised kaasaegse dokumendi- ja arhiivihalduse korraldusest. Koolitusel osaleja saab mahuka õppe- ja näidismaterjali. Koolitus on praktilise suunitlusega, andes põhiteadmised ja oskused organisatsiooni dokumendihalduse efektiivseks ning säästlikuks korraldamiseks ja sinna on kutsutud kõik organisatsiooni dokumendi- ja/või arhiivihaldusega tegelevad töötajad.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Uus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (jõustus 01.07.2018). Tehnorajatiste talumise tasu

2018-09-27

Eesmärk: käsitleda 1. juulil 2018 jõustunud kinnisasja avalikes huvides omandamise seadust (KAHOS) põhirõhuga kinnisasja omandamise põhimõtetel ja sundvalduse seadmisel. Käsitletakse ka tehnorajatise talumise tasu suuruse uut regulatsiooni, mis jõustub 01.01.2019 ja selle seoseid KAHOSiga.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 – 15.30; 5,7 ak.t.

Telefon: 646 0002

Ehitamise dokumenteerimise muutunud nõuded. 5TP

2018-09-27

Ehitamise dokumenteerimine haarab kõiki etappe alates ehitise projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu lõpuni (lammutamiseni). See hõlmab ehitise projekteerimist, uuringuid, kõiki ehitustöid, omanikujärelevalvet, ehitise kasutamise ja hooldamise juhendeid, ehitise auditeid ja ehitises tehtud hilisemaid ümberehitusi. Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00 - 16.15; 7 ak.t.

Telefon: +372 55 695 775 | + 372 670 66 06

Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitus (Eesti + rahvusvahelised load)

2018-09-27

Koolitusele on oodatud ehitusvaldkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldamise väljaõpet.

Hind: 167.00 €
Kestus: 16 ak.t. 27.09 - 28.09.2018
Koht: Tallinn

Telefon: 5394 0539

Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitus

2018-09-27

Koolitusele on oodatud ehitusvaldkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldamise väljaõpet.

Hind: 115.00 €
Kestus: 16 ak.t. 27.09 - 28.09.2018
Koht: Tallinn

Telefon: 5394 0539

Feng Shui Sinu Kodus

2018-09-27

Selle aasta suvekuudel viime läbi praktilised koolitused eesti kodudes nii korterites kui eramutes. Koolituse käigus külastame üht Eestimaa kodu, kus viime läbi praktilise feng shui nõustamise. Suve jooksul on plaanis läbi viia 10 koolitust. Leia pakutud aegadest enda jaoks sobiv ja registreeru aegsasti, sest kohtade arv on piiratud. 2 osa.

Hind: 18.00 €
Kestus: 18:00 - 20:00

Telefon: 505 9080

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2018-09-27

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 27.09.2018 - 28.09.2018; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492