Koolitused:

Esitluse tegemise koolitus PowerPointiga, avalik koolitus

2018-06-14

Koolitus annab põhjalikud oskused PowerPointiga esitluse loomiseks - et esitluses oleks nii “powerit” kui “pointi”! Sobib nii vähem kui rohkem kogenud PowerPointi kasutajatele. Käsitleme koolitusel ka esitluse valmistamise põhitõdesid. Tasuta e-kursus ja isiklik nõustamine piiramatuks ajaks peale koolitust!

Hind: 120.00 €
Kestus: 1 päev

Telefon: 55657400

Geelküünte baaskoolitus

2018-05-25

Neljapäevasel geelküünte baaskoolitusel saab õppija geelküünte paigalduse (tippidel ja vormidel), hoolduse ja elementaarse disaini oskused. Lisaks tasuta salongihügieeni ja -tervishoiu kursus e-õppes.

Hind: 245.00 €
Kestus: 30 akadeemilist tundi

Telefon: +37255515282

Depilatsiooni meistrikoolitus

2018-05-25

Depilatsiooni meistrikoolitusel saab õppida kõikidele erinevatele kehapiirkondadele (ka bikiin) sobivaid depileerimistehnikaid ja erinevate vahade kasutamist. Lisandub tasuta salongihügieeni ja -tervishoiu e-kursus. 

Hind: 240.00 €
Kestus: 42 akadeemilist tundi

Telefon: +37255515282

Планирование производства и эффективное управление производственной деятельностью

2018-05-25

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Дать обзор основополагающих истин планирования и управления производственным процессом, с помощью которых участники обучения смогут повысить эффективность производственной деятельности на своем предприятии.

Hind: 217.00 €
Kestus: kl 10.-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Sisekommunikatsioon, suhtekorraldus

2018-05-25

Sihtgrupp: Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad. Eesmärk: Omandada teadmisi organisatsiooni sisekommunikatsiooni arendamise võimalustest.  Registreerimine kuni 1 nädal enne kursuse algust. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 5 tundi

Telefon: 5164388

Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes

2018-05-25

Koolituse eesmärgiks on korrastada ja süstematiseerida osalejate olemasolevaid teadmisi läbi teoreetiliste seisukohtade, pakkuda metoodikaid ja lahenduslikke mudeleid ostujuhtimises üles kerkivate küsimuste lahendamiseks, anda uusi teadmisi ja kogemusi

Hind: 217.00 €
Kestus: kl 10.-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Innovaatiline mõtlemine ja mõttemustrite muutmine teeninduses

2018-05-25

Innovaatika või loovus teeninduses on eelkõige inimese võime mõelda teistmoodi ehk oskus muuta enda mõttemustreid, näha tavapärases töö või muus eluprotsessis teistsuguseid lähenemisi ning lahendada olukordi uudsel viisil. Koolitus julgustab osalejaid igapäevases elus olema innovaatilisem, nägema suuremat pilti ja olema avatum uutele vaatenurkadele.

Hind: 139.00 €
Kestus: 10:00 – 17:00

Telefon: 646 13 80

Laste meisterdusklubi

2018-05-25

Tunnid toimuvad kahes vanuserühmas – 7-9 ja 10-14 aastat. Juhendavad Jaanika ja Signe. Vanemad lapsed teevad keerukamaid projekte ja pisemad sama põnevaid aga pisut lihtsamaid. Teemadeks nagu eelmiselgi aastal paber, tekstiil, looduslikud- ja taaskasutusmaterjalid.

Hind: 7.00 €
Kestus: 15.45-17.30

Telefon: 52 15 262

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2018-05-25

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Imiku hoidmine

2018-05-25

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused imikuga tegelemiseks, toitmiseks ja arendamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 63.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Ravimtaimede ja fütopreparaatide kasutamisega seotud ohud

2018-05-25

Koolituse sisu: psühhofüsioloogilised ohutegurid, kõrvaltoimed, koostoimed ravimitega, allergia, vale annustamine, rasedus, imik, väikelapsed. Riskide vähendamise võimalused. Koolituse läbinu​ ​oskab orienteeruda peamistes ravimtaimede ja fütopreparaatide kasutamisega seotud ohuaspektides. suudab neis küsimustes patsiente nõustada.

Hind: 85.00 €
Kestus: kell 10:00 - 13:30; 4 ak.t.

Telefon: 56 44411

Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades. Jätkukoolitus

2018-05-25

Eesmärk Koolituse läbinud õpetaja omab vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli metoodiliseks rakendamiseks õppetöös. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 15.05.2018 - 16.05.2018

Telefon: 6199516