Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Hispaania keel algajatele

2020-09-22

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut Hola Espanol. Kursuse eesmärk: Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel. Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi. Tundides võetakse läbi peatükid Unidades 1-5

Hind: 195.00 €
Kestus: 22. september - 15. detsember 2020; 39 ak.t.

Telefon: 630 6508