Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Itaalia keel A 1.1 e-kursus

2020-09-23

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kasutatakse õpikut Italiano facile, Tommaso Bueno. Kursuse sisu: Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel. Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi. Kursuse eesmärk on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses.  

Hind: 130.00 €
Kestus: 23. september - 16. detsember 2020; 26 ak.t.

Telefon: 7361 540

Itaalia keel A 2

2020-09-23

Kursus sobib neile, kes on läbinud algajate A 1 taseme kursuse. Kasutatakse õpikut Italiano facile, Tommaso Bueno. Kursuse sisu Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Hind: 195.00 €
Kestus: 23. september - 16. detsember 2020; 39 ak.t.

Telefon: 7361 540

Itaalia keel algajatele

2020-09-29

Algajate itaalia keel on hea võimalus selle kõlava keelega sammukaupa tutvuda. Võetakse läbi Euroopa keeleraamistiku tasemele A1 vastavad teemad, tuginedes õpikule Nuovo Progetto Italiano 1. Alustatakse tähestiku ja häälduse õppimisega, minnakse edasi tervituste ja enda tutvustamise juurde, et tekiks oskus ning julgus vestelda lihtsate lausetega rahvusest, päritolust, vanusest, tööst, hobidest, sõpradest ja perest. Kindlasti mahuvad tundidesse ka kuulamisharjutused, videod, laulud ja õpilaste julged dialoogid ning sõnavõtud itaalia keeles.

Hind: 180.00 €
Kestus: 29. september - 15. detsember 2020; 36 ak.t.

Telefon: 630 6508