Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Rootsi keel algajad 1.-2. klass

2020-09-22

Kursuse eesmärk on tutvuda rootsi keelega laulude ja mängude vahendusel, omandada elementaarteadmised hääldusest. Tundides me: kuulame, mängime, kanname ette dialooge variatsioonidega, esitame peast laule ja salme, teeme värvimisülesandeid, lahendame ristsõnu.  Kohatasu 24.- eurot kuus, tasudes I õppepoolaasta eest korraga, 63.-eurot

Hind: 24.00 €
Kestus: sept – dets 2020, jätkub jaanuaris

Telefon: 627 4065

Rootsi keele algkursus 2. aasta

2020-09-24

Kursuse eesmärgiks on rootsi keele omandamine igapäevase suhtluse tasandil. Algkursuse lõpetanu on võimeline läbivõetud sõnavara ulatuses: end tutvustama, kasutama viisakusväljendeid, saama hakkama lihtsama telefonivestlusega, rääkima oma sõpradest, pereliikmetest, kirjeldama oma kodu ja esemeid seal, vestlema ilmast, ajast, vabast ajast ja oma hobidest, küsima kaupade hinda, küsima teed, suhtlema reisil, kirjutama kirja, rääkima Rootsist.

Hind: 154.00 €
Kestus: 24. september – 01. dets 2020 (jätkub jaanuaris)

Telefon: 627 4065

Rootsi keele algkursus

2020-09-29

Kursuse eesmärgiks on rootsi keele omandamine igapäevase suhtluse tasandil. Algkursuse lõpetanu on võimeline läbivõetud sõnavara ulatuses: end tutvustama, kasutama viisakusväljendeid, saama hakkama lihtsama telefonivestlusega, rääkima oma sõpradest, pereliikmetest, kirjeldama oma kodu ja esemeid seal, vestlema ilmast, ajast, vabast ajast ja oma hobidest, küsima kaupade hinda, küsima teed, suhtlema reisil, kirjutama kirja, rääkima Rootsist.

Hind: 164.00 €
Kestus: 29. sept – 08. dets 2021 (jätkub jaanuaris) ,T kel

Telefon: 627 4065

Rootsi keele kesktase 4.- 5. aasta

2020-09-30

Kursuse eesmärgiks on varasemalt õpitut kinnistada ja süvendada, suurendada sõnavara ja julgust ennast rootsi keeles väljendada, ka diskuteerida rootsi keeles. Kursuse lõpetanu on võimeline: Mõistma kõnes ja kirjas igapäevast teksti, vestlema lihtsamatel päevakajalistel teemadel, teksti oma sõnadega umber jutustama, kirjeldama oma tööd ja tegevusala, mõistma igapäevast slängi, suutma eristada keele stiililisi erinevusi (kõnekeel, range kirjakeel, kantseliit jne.) mõistma erinevaid fraseologisme, olema võimeline vajadusel argumenteerima, oma seisukohti põhjendama.

Hind: 154.00 €
Kestus: 30. sept – 09. dets, jätkub jaanuaris

Telefon: 627 4065