Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus

2020-09-22

Koolitusel saab ülevaate korrektsete ingliskeelsete ametikirjade kirjutamisest rekvisiitide paigutuse ja kirja ülesehituse, õige stiilivaliku ja kaasaegse keelekasutuse osas. Saavutatakse kindlustunne sagedamini ettetulevate ametikirjade ja e-kirjade kirjutamisel.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 7. september 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 8. september 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Inglise keel B 1

2020-09-22

Kursus sobib neile, kes on läbinud elementaartaseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Pre-intermediate. Kursuse eesmärk: Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada elementaartaseme grammatikaoskusi.

Hind: 195.00 €
Kestus: 22. september - 15. detsember 2020; 39 ak.t.

Telefon: 630 6508

Elementary Intensive English for Sales + Marketing

2020-09-23

 Grupi suurus max 4 inimest. 3 x 90 min nädalas. Kogumaht 32 ak. h. (20 h. auditoorse ja praktiliise töö maht) (õppematerjal hinna sees). 

Hind: 460.00 €
Kestus: kokkuleppel

Telefon: +372 6277 170

Inglise keel A 2

2020-09-23

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Elementary, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja 

Hind: 195.00 €
Kestus: 23. september - 16. detsember 2020; 39 ak.t.

Telefon: 630 6508

Inglise keel B 1.2

2020-09-23

Kursus sobib neile, kes on läbinud B 1 taseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Intermediate.

Hind: 195.00 €
Kestus: 23. september - 16. detsember 2020; 39 ak.t.

Telefon: 630 6508

Inglise Keele Kursus (General English for Work and Life) 60 B2.1

2020-09-28

 Grupi suurus max 4 inimest. 60h, 2×90 min nädalas, 15 nädalat. E+K 15:15-16:45. Hind ei sisalda õpiku maksumust.

Hind: 550.00 €
Kestus: 28. sept-20. jaan

Telefon: +372 6277 170

Inglise Keele Kursus (General English for Work and Life) 60 C1+

2020-09-28

 Grupi suurus max 4 inimest. 60h, 2×90 min nädalas, 15 nädalat. E+K 17:00-18:30. Hind ei sisalda õpiku maksumust.

Hind: 550.00 €
Kestus: 28. sept-20. jaan

Telefon: +372 6277 170

Inglise Keele Kursus (General English for Work and Life) 60 B1.1

2020-09-29

 Grupi suurus max 4 inimest. 60h, 2×90 min nädalas, 15 nädalat. T+N 17:00-18:30. Hind ei sisalda õpiku maksumust. 

Hind: 550.00 €
Kestus: 29. sept-21. jaan

Telefon: +372 6277 170

Inglise Keele Kursus (General English for Work and Life) 60 B2.2

2020-09-29

 Grupi suurus max 4 inimest. 60h, 2×90 min nädalas, 15 nädalat. E+K 15:15-16:45. Hind ei sisalda õpiku maksumust.

Hind: 550.00 €
Kestus: 29. sept-21. jaan

Telefon: +372 6277 170

Inglise keele B2 taseme kursus (kõrgem kesktase/edasijõudnud)

2020-09-29

Ootame kursusele huvilisi, kes on läbinud inglise keele kesktaseme kursuse, on õppinud aastaid tagasi inglise keelt koolis, on õppinud inglise keelt vähemalt 4 aastat keelekursustel. Kursuse eesmärk on arendada keeleoskust selliselt, et kursuse läbinu suudaks jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne),  saaks aru ka keeruka sisuga suulisest või kirjalikust tekstist   ning oskaks teha selle põhjal üldistusi, vestelda spontaanselt ja ladusalt inglise keeles, väljendada ennast selgelt ning esineda pikemate monoloogidega (ettekannetega). Kursuse jooksul arendatakse võrdselt kõiki osaoskusi:  lugemist, kirjutamist, kuulamist, kõnelemist  ja keelestruktuure.

Hind: 159.00 €
Kestus: 29. sept – 08. dets 2020 (jätkub jaanuaris)

Telefon: 627 4065

Inglise keel. Gümnaasiumi lõpetajale

2020-09-30

Kursuse lõpul on õpilane valmis edukalt sooritama riigieksamit inglise keeles: suudab lugeda inglisekeelseid tekste ilma sõnaraamatuta oskab kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid (valiklugemine, üldlugemine, süvalugemine, loovlugemine) oskab kasutada õpitud grammatikat ja saab hakkama erinevate keelestruktuuridega ülesannetega leiab vajaliku info kuulamisülesannetest tunneb erinevaid kirjastiile oskab vormistada kirju, esseesid teab monoloogide esitamise nõudeid oskab esitada rollimängu riigieksamil

Hind: 159.00 €
Kestus: jaanuar – aprill 2021

Telefon: 627 4065