Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos juhendatud praktikaga

2020-08-17

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad, tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina. 

Hind: 1750.00 €
Kestus: 17.08 - 06.11.20200; 290 ak.t.

Telefon: 52 122 09

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

2020-08-18

Grupp on täitunud! Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.   Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust . Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Hind: 1650.00 €
Kestus: 18.08.20 - 27.11.20; 302 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

2020-09-18

Koolituse läbinu:  1) teab erinevaid võimalusi lapse kõne arengu toetamiseks; 2) teab probleeme, mis võivad kõne arengut takistada; 3) teab levinumaid kõnepuudeid ja kuidas kõnepuudega last toetada; 4) leiab võimalusi suhtlemiseks mitterääkiva lapsega.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 508 1737

SÜGISE-ERI Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2020-10-05

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

2020-10-09

Kirjeldus Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.   "Loov- ja rollimängud koolieelses eas" õppekava   Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

2020-10-13

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.   Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust . Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Hind: 1650.00 €
Kestus: 13.10.20 - 28.01.21; 302 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Loov- ja rollimängud koolieelses eas Tallinnas

2020-10-19

Kirjeldus Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.   "Loov- ja rollimängud koolieelses eas" õppekava   Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi

Telefon: 508 1737