Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos juhendatud praktikaga Viljandis

2021-01-25

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad, tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina. Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid. 

Hind: 1750.00 €
Kestus: 25.01.2020 – 12.05.2020
Koht: Viljandi

Telefon: 52 122 09

Sõbrapäeva eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2021-02-08

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega Tartu

2021-02-09

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.   Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust . Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Hind: 1662.00 €
Kestus: 302 ak.t., 09.02.21 - 31.05.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Loov- ja rollimängud koolieelses eas Tallinnas

2021-03-01

Kirjeldus Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.   "Loov- ja rollimängud koolieelses eas" õppekava   Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos juhendatud praktikaga Tallinn

2021-03-01

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad, tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina. 

Hind: 1750.00 €
Kestus: 01.03-14.06.2021; 290 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 52 122 09

Lapsehoidja täiendkoolitus

2021-03-01

Koolitus on mõeldud neile, kes on eelnevalt läbinud lapsehoidja koolituse ning kes soovivad täiendada oma kutseoskusi.Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardi kompetentse B.2.4 (8), B.2.5, B.2.6, B.2.7, B.2.8, B.2.10 (3-8).

Hind: 846.00 €
Kestus: 23.11-30.04.2021; 124 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 52 122 09

UUS! Algteadmisi agressiivsusest- ellujäämise kiirkursus

2021-03-26

Koolitusel läbitakse järgmised teemad: Agressiivne, vihane ja vägivaldne käitumine. Agressiivsuse neli seadust. Agressiivsuse peamised liigid. Agressiivsuse põhjused ja ennetusvõimalused. Õiguslik regulatsioon. Agressiivse vm emotsionaalselt pingelise või ohtliku olukorra lahendamise võimalused ja kahju vähendavad põhimõtted.  

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Algteadmisi agressiivsusest- ellujäämise kiirkursus

2021-04-09

Koolitusel läbitakse järgmised teemad: Agressiivne, vihane ja vägivaldne käitumine. Agressiivsuse neli seadust. Agressiivsuse peamised liigid. Agressiivsuse põhjused ja ennetusvõimalused. Õiguslik regulatsioon. Agressiivse vm emotsionaalselt pingelise või ohtliku olukorra lahendamise võimalused ja kahju vähendavad põhimõtted.  

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Kevadised meisterdused! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2021-04-16

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Kevade eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2021-04-19

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

2021-04-20

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

2021-04-22

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737