Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

2021-04-14

Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

Hind: 1449.00 €
Kestus: 14.04.21 - 12.08.21; 244 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartu

2021-04-15

(Õppekava on uuendamisel, info lähiajal). Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajab lapse kasvatamise küsimuses toetust.   Sihtgrupp   Inimesed, kes soovivad hakata tööle tugiisikuna.

Hind: 1530.00 €
Kestus: 15.04.21 - 30.07.21; 268 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Autismispektri häire- sümptomaatika ja käsitlus

2021-04-15

Dr Viivika Lauri räägib kuidas tunda ära esmaseid võimalikke viiteid autismispektrihäirele; kuidas mõista last või noort, kellel esineb ASH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 9:30-15:00

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

VEEBIKOOLITUS! Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

2021-05-04

Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

Hind: 1449.00 €
Kestus: 04.05.21 - 13.08.21; 244 ak.t.

Telefon: 508 1737

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

2021-05-05

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas. Kursusel käsitletakse kahte struktureeritud sekkumist: Oskuste ja Vastutuse õpet. Kursuse eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste/noorukite käitumisprobleemidega toime tulemiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Käitumishäire - millal on ikka liig, mis liig? Mida teha?

2021-05-06

Dr Viivika Lauri selgitab mis on käitumishäire; kuidas sotsiaalselt toetada last või noort, kellel esineb käitumishäire ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 9:30-15:00

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartu

2021-05-11

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.

Hind: 1778.00 €
Kestus: 11.05-24.08; 260 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartus

2021-05-11

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.

Hind: 1778.00 €
Kestus: 11.05.21 - 24.08.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega Tallinn

2021-05-24

(Õppekava on uuendamisel, info lähiajal). Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajab lapse kasvatamise küsimuses toetust.   Sihtgrupp   Inimesed, kes soovivad hakata tööle tugiisikuna.

Hind: 1530.00 €
Kestus: 24.05.21 - 17.09.21; 268 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

2021-05-26

Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

Hind: 1477.00 €
Kestus: 26.05.21 - 31.08.21; 244 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

2021-05-26

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.     Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele.

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737