Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Erivajadustega õppija klassiruumis. Koolitaja koolituse meisterklass Tallinn

2020-11-02

Koolitajad ja koolitusjuhid analüüsivad õpperühma õpi- ja erivajadusi.  Kursuse sisu Mida arvestada õppekoha kujundamisel erivajadustega õppijale: mis on erivajadus; erivajadustega inimesed klassiruumis, sh intellektipuudega õppija, psüühikahäirega õppija, ajutraumaga õppija, kuulmispuudega õppija, nägemispuudega õppija ja liikumispuudega õppija klassiruumis; õppekoha kujundamine Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 114.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega Tartu

2020-11-09

Koolitusel tutvustatakse tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega. SIHTGRUPP Õendus- ja hooldustöötajad, kes töötavad igapäevaselt dementsussündroomiga inimestega

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Autismispektri häire - sümptomaatika ja käsitlus

2020-11-12

  Dr Viivika Lauri räägib kuidas tunda ära esmaseid võimalikke viiteid autismispektrihäirele; kuidas mõista last või noort, kellel esineb ASH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: 9:30-15:00

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

VEEBISEMINAR Söömisprobleemid ja tualetitreening

2020-11-19

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele. Seminare viib läbi psühholoog Liis Nõupuu, kes omab põhjalikke teadmisi ning mitmekülgseid kogemusi autistlike laste vanemate nõustajana ja koolitajana. Veebiseminare toimub kokku 6 (Suhte loomine ja hoidmine; Motiveerimine ja premeerimine; Vastuvõttude ülesehitus. Efektiivne õpetamine; Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid; Söömisprobleemid ja tualetitreening; Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek). Hinnale lisandub km.

Hind: 26.00 €
Kestus: 2 ak.t. 13.00-14.30

Telefon: 508 1737

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

2020-11-19

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas. Kursusel käsitletakse kahte struktureeritud sekkumist: Oskuste ja Vastutuse õpet. Kursuse eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste/noorukite käitumisprobleemidega toime tulemiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 135.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega Tallinn

2020-11-27

Koolituse eesmärgiks on suurendada õppijate teadlikkust ergonoomikast ning õigete ergonoomiliste töövõtete kasutamise vajalikkusest. Kursuse sisu Koolitusel käsitletakse järgmiseid teemasid: Töökoha ergonoomika; Abivahendite kasutamine ergonoomilises hooldustöös.

Hind: 110.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Veebikoolitus - Mänguterapeutilised tehnikad ärevusega toimetulekuks ja enesehinnangu tõstmiseks

2020-11-30

See kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad õppida terapeutilisi oskusi ärevuse ja/või enesehinnanguprobleemidega laste aitamiseks. Kursusel tutvume probleemi sümptomite, nende väljendumise ja väljendamisega läbi mitte-direktiivsete mänguteraapia meetodite. Vaatame võimalusi, kuidas saame aidata lastel ise oma probleemidega toime tulla ja enesehinnangut tõsta nii, et nad saaksid taas hakata tundma rõõmu laps olemisest. Kursus on peamiselt praktilise suunitlusega ning seetõttu ootame osalejatelt valmisolekut ka iseendaga tööd teha. NB! Õpitakse terapeutilisi, mitte õpetamise/kiire lahenduse pakkumise tehnikaid. Maksumus: Registreerudes kuni 9. novembrini 86€ (pärast 9. novembrit 96€)

Hind: 96.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: +372 7441 340

VEEBISEMINAR Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek

2020-12-03

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele. Seminare viib läbi psühholoog Liis Nõupuu, kes omab põhjalikke teadmisi ning mitmekülgseid kogemusi autistlike laste vanemate nõustajana ja koolitajana. Veebiseminare toimub kokku 6 (Suhte loomine ja hoidmine; Motiveerimine ja premeerimine; Vastuvõttude ülesehitus. Efektiivne õpetamine; Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid; Söömisprobleemid ja tualetitreening; Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek). Hinnale lisandub km.

Hind: 26.00 €
Kestus: 2 ak.t. 13.00-14.30

Telefon: 508 1737

Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

2020-12-03

Sihtgrupp   Täiendusõppeks tugiisikutele, sotsiaaltöötajatele, kogemusnõustajatele, lastekaitsespetsialistidele, noorsootöötajatele, lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele. Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Hind: 135.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartu

2020-12-08

Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest. Lisaks läbitakse 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses.   Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

Hind: 1232.00 €
Kestus: 08.12.20 - 12.03.21; 240 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Toidulisandite täiendkoolitus- Seedeelundkonna toetamine toidulisanditega (nõustaja tasemel)

2020-12-09

Seedeelundkonna toetamine lisanditega toitumisnõustaja tasemel – ensüümid, pro- ja prebiootikumid. Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused. (Tervisekooli praegustele ja endistele õpilastele soodushind 40€ päev)

Hind: 65.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: +372 7441 340

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega Tallinn

2020-12-09

(Õppekava on uuendamisel, info lähiajal). Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajab lapse kasvatamise küsimuses toetust.   Sihtgrupp   Inimesed, kes soovivad hakata tööle tugiisikuna.

Hind: 1518.00 €
Kestus: 09.12.20 - 09.04.21; 260 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737