Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Koolitaja koolitus

2020-08-27

Sihtgrupp: koolitajad, õpetajad, lektorid, õppejõud, mentorid, konsultandid ning spetsialistid, kes soovivad hakata tegelema täiskasvanute koolitamisega. ​ Eesmärk: Tegu on täiskasvanute täiendkoolitusega. Koolituse sisu vastab täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tasemele 5,6 ja 7. Kursuse läbinul on võimalus minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras.

Hind: 1960.00 €
Kestus: 210 ak.t.27. august – 26. veb 2021

Telefon: 5611 1717

Kogemusnõustaja väljaõpe

2020-09-02

Sihtgrupp: Inimesed, kes omavad kogemust mõnest füüsilisest haigusest, psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga (pikaajaline töötus, kodu või lähedase kaotus, lähedase hooldamine, perevägivald jms) toimetulemisest ja soovivad kasutada oma kogemust teiste toetamiseks. ​ Eesmärk: Omandada kogemusnõustaja kvalifikatsioon. Koolitus keskendub kohanemise, muutumise ja kriisist taastusmise teemadele. Need käivad kaasas ka tõsiste haiguste ja kaotustega. Lõpetades on sul võimalik teha tööd ja toetada psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas ka siis, kui probleemid tulevad keerulistest olukordadest, näiteks töötus, füüsiline haigus või puue jmt. 

Hind: 2080.00 €
Kestus: 200 ak.t. 2. sept – 8. veb 2021

Telefon: 5611 1717

08.09.2020. ETTEVALMISTUS TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KUTSEEKSAMIKS

2020-09-08

Koolitus on Sulle, kui oled tegev koolitaja ja soovid sooritada täiskasvanute koolitaja kutseeksami ning vajad teadmisi ja tuge, et hästi orienteeruda kutse taotlemise protsessis, koostada kompetentsipõhist eneseanalüüsi ning selget ja hästiloetavat e-portfooliot.Koolituse eesmärk on, et õppe läbinul on valmisolek minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset.  Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:   omab ülevaadet täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse taotlemise protsessist; analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana sobivaid analüüsimeetodeid kasutades; valib asjakohaseid tõendusmaterjale; oskab luua täiskasvanute koolitaja kompetentse tõendavat e-portfooliot.

Hind: 125.00 €
Kestus: 7 akadeemilst tundi, 10:00-16:30

Telefon: +372 55541081

Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus Tartu

2020-10-05

Koolituse eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, mis on kirjeldatud  Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentsidena. Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 05.10.20-28.12.20; 130 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus Tartu

2020-11-02

Koolituse eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, mis on kirjeldatud  Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentsidena. Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 02.11.20-29.01.21; 130 ak.t.

Telefon: 58 43 9917