Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Täiskasvanute koolitajate ja arendajate koolitus – koolitajaks olemise kunst - Metafoorne mõtlemine ja metafooride kasutamine

2020-10-28

Koolitaja jt arendusspetsialistide (sisekoolitaja, personalitöötaja, juhendaja, juht jt) igapäevane töö esitab nõudmisi väga mitmekülgsetele oskustele. Koolitajate jt arenguvajadusega erialaspetsialistide tööriistakasti täitmiseks kaasaegsete meetoditega ning isiksusliku kasvu toetamiseks töötasime välja 10 -päevase professionaalse ja isiksusliku kasvu programmi “Koolitajaks olemise kunst”. Töövahendid koolitajale-arendajale (Õppekavarühm 0114 Aineõpetaja koolituse õppekavarühm) I moodul: 13.-14.10.2020   Küsimusmõtlemine ja küsimuste kasutamine;  II moodul: 28.-29.10.2020 Metafoorne mõtlemine ja metafooride kasutamine;  III moodul: 10.–11.11.2020 Ajupõhine õppimine – õppijakesksed kaasamismeetodid Koolitaja-arendaja psühholoogiline heaolu (Õppekavarühm 0031 Isikuarengu õppekavarühm);  IV moodul: 25.–26.11.2020   Isiksusena kasvamine;  V moodul: 9.-10.12.2020 Psühholoogiline paindlikkus. • Soodushind kogu kursuse eest ühekordse maksena tasumisel 850 eurot (kokku 70 tundi) + 20% käibemaks (kokku 1020 eurot)....

Hind: 200.00 €
Kestus: 14 tundi; 28.-29.10.2020

Telefon: 5646 4265

KARJÄÄRINÕUSTAJA VÄLJAÕPE

2020-10-28

Põhjalik ja praktiline karjäärinõustaja väljaõpe, mis annab Sulle tugeva baasi, teadmised ja oskused valdkonnas töötamiseks ning inimeste toetamiseks kutse, töö, koolituse ja haridustee valimisel elukäigu jooksul. Koolituse läbimine loob eeldused tegutsemiseks karjäärinõustaja, -spetsialisti, karjääriõpetuse kursuste läbiviijana, inimeste arengu ja karjääritee toetajana avalikus või erasektoris, organisatsioonide personali- ja koolitusüksustes, koolides, nõustamis- ja noortekeskusestes jt.

Hind: 1500.00 €
Kestus: 28.10.2020-11.03.2021, 144 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 55541081

Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus Tartu

2020-11-02

Koolituse eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, mis on kirjeldatud  Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentsidena. Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 02.11.20-29.01.21; 130 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitajate ja arendajate koolitus – koolitajaks olemise kunst - Ajupõhine õppimine – õppijakesksed kaasamismeetodid

2020-11-10

Koolitaja jt arendusspetsialistide (sisekoolitaja, personalitöötaja, juhendaja, juht jt) igapäevane töö esitab nõudmisi väga mitmekülgsetele oskustele. Koolitajate jt arenguvajadusega erialaspetsialistide tööriistakasti täitmiseks kaasaegsete meetoditega ning isiksusliku kasvu toetamiseks töötasime välja 10 -päevase professionaalse ja isiksusliku kasvu programmi “Koolitajaks olemise kunst”. Töövahendid koolitajale-arendajale (Õppekavarühm 0114 Aineõpetaja koolituse õppekavarühm) I moodul: 13.-14.10.2020   Küsimusmõtlemine ja küsimuste kasutamine;  II moodul: 28.-29.10.2020 Metafoorne mõtlemine ja metafooride kasutamine;  III moodul: 10.–11.11.2020 Ajupõhine õppimine – õppijakesksed kaasamismeetodid Koolitaja-arendaja psühholoogiline heaolu (Õppekavarühm 0031 Isikuarengu õppekavarühm);  IV moodul: 25.–26.11.2020   Isiksusena kasvamine;  V moodul: 9.-10.12.2020 Psühholoogiline paindlikkus. • Soodushind kogu kursuse eest ühekordse maksena tasumisel 850 eurot (kokku 70 tundi) + 20% käibemaks (kokku 1020 eurot)....

Hind: 200.00 €
Kestus: 14 tundi; 10.–11.11.2020

Telefon: 5646 4265

Täiskasvanute koolitajate ja arendajate koolitus – koolitajaks olemise kunst - Isiksusena kasvamine

2020-11-25

Koolitaja jt arendusspetsialistide (sisekoolitaja, personalitöötaja, juhendaja, juht jt) igapäevane töö esitab nõudmisi väga mitmekülgsetele oskustele. Koolitajate jt arenguvajadusega erialaspetsialistide tööriistakasti täitmiseks kaasaegsete meetoditega ning isiksusliku kasvu toetamiseks töötasime välja 10 -päevase professionaalse ja isiksusliku kasvu programmi “Koolitajaks olemise kunst”. Töövahendid koolitajale-arendajale (Õppekavarühm 0114 Aineõpetaja koolituse õppekavarühm) I moodul: 13.-14.10.2020   Küsimusmõtlemine ja küsimuste kasutamine;  II moodul: 28.-29.10.2020 Metafoorne mõtlemine ja metafooride kasutamine;  III moodul: 10.–11.11.2020 Ajupõhine õppimine – õppijakesksed kaasamismeetodid Koolitaja-arendaja psühholoogiline heaolu (Õppekavarühm 0031 Isikuarengu õppekavarühm);  IV moodul: 25.–26.11.2020   Isiksusena kasvamine;  V moodul: 9.-10.12.2020 Psühholoogiline paindlikkus. • Soodushind kogu kursuse eest ühekordse maksena tasumisel 850 eurot (kokku 70 tundi) + 20% käibemaks (kokku 1020 eurot)....

Hind: 200.00 €
Kestus: 14 tundi; 25.–26.11.2020

Telefon: 5646 4265

'Täiskasvanute koolitaja koolitus Tartu

2020-11-27

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. UUENDUS: lisasime koolitusele praktika päeva. Samuti pakume personaalset mentorlust! Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1380.00 €
Kestus: 160 ak.t., 27.11.2020-12.03.2021
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

VEEBISEMINAR - KOOLITAJA JA ÕPETAJA DIGIPÄDEVUSED

2020-12-01

Millised digioskused ja keskkonnad on vajalikud kaasaegse koolitaja, õpetaja ja haridustöötaja pagasis? Milliseid oskusi ja keskkondi on kasulik tunda, et parimal viisil toetada täiskasvanud õppijat? Veebiseminaril saad ülevaate, milliseid digivahendeid kasutada koolituse planeerimisel, läbiviimisel ja hindamisel, ning soovituse erinevate digivahendite kasutamiseks õpetamisel.

Hind: 49.00 €
Kestus: kell 11:00 – 13:15

Telefon: +372 55541081

Täiskasvanute koolitajate ja arendajate koolitus – koolitajaks olemise kunst - Psühholoogiline paindlikkus

2020-12-09

Koolitaja jt arendusspetsialistide (sisekoolitaja, personalitöötaja, juhendaja, juht jt) igapäevane töö esitab nõudmisi väga mitmekülgsetele oskustele. Koolitajate jt arenguvajadusega erialaspetsialistide tööriistakasti täitmiseks kaasaegsete meetoditega ning isiksusliku kasvu toetamiseks töötasime välja 10 -päevase professionaalse ja isiksusliku kasvu programmi “Koolitajaks olemise kunst”. Töövahendid koolitajale-arendajale (Õppekavarühm 0114 Aineõpetaja koolituse õppekavarühm) I moodul: 13.-14.10.2020   Küsimusmõtlemine ja küsimuste kasutamine;  II moodul: 28.-29.10.2020 Metafoorne mõtlemine ja metafooride kasutamine;  III moodul: 10.–11.11.2020 Ajupõhine õppimine – õppijakesksed kaasamismeetodid Koolitaja-arendaja psühholoogiline heaolu (Õppekavarühm 0031 Isikuarengu õppekavarühm);  IV moodul: 25.–26.11.2020   Isiksusena kasvamine;  V moodul: 9.-10.12.2020 Psühholoogiline paindlikkus. • Soodushind kogu kursuse eest ühekordse maksena tasumisel 850 eurot (kokku 70 tundi) + 20% käibemaks (kokku 1020 eurot)....

Hind: 200.00 €
Kestus: 14 tundi; 9.-10.12.2020

Telefon: 5646 4265