Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

УХОД ЗА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОКРЫТИЙ Tallinn (8 УРОКОВ)

2021-04-21

Каждая поверхность имеет свою специфику очистки, что требует индивидуального подхода. Как  ухаживать и защищать различные покрытия, чтобы они сохраняли свой  привлекательный внешний вид и за ними  можно было легко и просто ухаживать. Не зная материалов покрытий, очень легко повредить их во время уборки. В ходе обучения мы узнаем о наиболее распространенных покрытиях и особенностях их очистки. Мы являемся партнером учебной карты Эстонского фонда страхования по безработице! Учебный план группы: услуги по уборке на дому

Hind: 139.00 €
Kestus: время: 09:15 - 16:15
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

Praktilised eripuhastustööd algajatele (16 tundi)

2021-05-05

Kaasaegsete pinnakatete hooldamine ja kaitsmine esitab igapäevaselt väljakutseid ka juba kogenenud tööde teostajale. Praktikas kohtame sageli teadmatusest ja oskamatusest rikutud pinnakatteid. Koolituselt saad rohkelt teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Hind: 245.00 €
Kestus: 05.05.2021 - 06.05.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

E-koolitus- Koristusteenuse müümine (8 tundi)

2021-05-11

Koolituse sisu: Millised on ostja ootused kvaliteetsele koristusteenusele? Kuidas aidata kliendil mõista miks tasub investeerida koristamisse? Kuidas tagada kõigi osapoolte rahulolu lepingu täitmisel? Mis mõjutab teenuse hinda? Kuidas eristuda konkurentsitihedal turul? Kuidas hinnata tööde mahtu? Kas kogemuslikust ruutmeetrist piisab?

Hind: 134.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

UUS! E-koolitus- Teaduspõhine lähenemine koristuskeemiale

2021-05-13

Ainulaadne võimalus! Tule kuula legendaarset maailmaklassi koolitajat Tuula Suontamot ja saa teada kogu tõde koristusest usaldusväärseimast allikast! Elav legend koristusvaldkonnast annab põhjaliku ülevaate koristamise võtmeteguritest keemiku vaatenurgast.

Hind: 149.00 €
Kestus: kell: 09:30 - 16:00

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

UUS! E-koolitus- Teaduspõhine lähenemine koristuskeemiale

2021-05-14

Ainulaadne võimalus! Tule kuula legendaarset maailmaklassi koolitajat Tuula Suontamot ja saa teada kogu tõde koristusest usaldusväärseimast allikast! Elav legend koristusvaldkonnast annab põhjaliku ülevaate koristamise võtmeteguritest keemiku vaatenurgast.

Hind: 149.00 €
Kestus: kell: 09:30 - 16:00

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Praktilised eripuhastustööd (16 tundi, vene keeles)

2021-05-26

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija praktilisi teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast. Sihtrühm: Eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid

Hind: 245.00 €
Kestus: 16 akadeemilist tundi, 26.05.2021 - 27.05.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПЕЦУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ (16 часов, на русском языке)

2021-05-26

Обслуживание и защита современных материалов покрытий также ставит ежедневные задачи перед опытным работником. На практике мы часто сталкиваемся с поврежденными покрытиями в результате некомпетентности. Обучение предоставит вам богатые знания о современных покрытиях, особенностях их ухода и защиты.

Hind: 245.00 €
Kestus: 26.05.2021 - 27.05.2021; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 või 4 kutseeksamiks ettevalmistus, vene keeles (244 tundi)

2021-05-31

Koolituse sisu: Millised on ostja ootused kvaliteetsele koristusteenusele? Kuidas aidata kliendil mõista miks tasub investeerida koristamisse? Kuidas tagada kõigi osapoolte rahulolu lepingu täitmisel? Mis mõjutab teenuse hinda? Kuidas eristuda konkurentsitihedal turul? Kuidas hinnata tööde mahtu? Kas kogemuslikust ruutmeetrist piisab?

Hind: 1920.00 €
Kestus: 31.05.2021 - 31.12.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ УБОРКА (16 часов)

2021-06-03

Целью уборки является чистота. Часто при уборке мы ориентируемся на выполнение работы, а не на результат. Практические навыки уборки необходимы, чтобы сделать уборку легче и продуктивнее. Тренинг дает хорошую возможность приобрести навыки уборки стандартных помещений с помощью практических занятий.

Hind: 229.00 €
Kestus: 03.06.2021 - 04.06.2021; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 või 4 kutseeksamiks ettevalmistus (244 tundi)

2021-06-07

 Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; Soome puhastusteeninduse valdkonda tööle minejad; Puhastusteenindaja tase 3 või puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest huvitatud

Hind: 1920.00 €
Kestus: 07.06.2021 - 31.12.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed (8 tundi) Tallinn

2021-06-09

Koolituse läbinud isik: Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust; Tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja ained pinnakattematerjalist lähtuvalt; Mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana ning arvestab nendega tööd planeerides; Teab reaalse tööaja mõjutegureid; Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid ja kasutab neid juhendades: On omandanud teadmised, mis on vajalikud kutseeksami edukaks sooritamiseks. Sihtrühm: Puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest

Hind: 110.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastustööde juhi põhitõed (16 tundi) Tallinn

2021-06-09

Sihtrühm: puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid. Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi puhastustööde juhi töö kontekstis. Koolituse läbinud isik: Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid põhimõtteid oma töös; Mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana; Teab reaalse tööaja mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides; Mõistab planeerimise tähtsust oma töös; Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, mis aitavad saavutada koristuses soovitud tulemust.

Hind: 239.00 €
Kestus: 09.06.2021 - 10.06.2021; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094