Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Praktilised eripuhastustööd Tartus (16 tundi)

2020-08-13

Sihtrühm: eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid. Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija praktilisi teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Hind: 230.00 €
Kestus: 13.08.2020 - 14.08.2020

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 või 4 kutseeksamiks ettevalmistus Tartus (244 tundi)

2020-08-18

 Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; Soome puhastusteeninduse valdkonda tööle minejad; Puhastusteenindaja tase 3 või puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest huvitatud

Hind: 1920.00 €
Kestus: 18.08.2020 - 01.03.2021

Telefon: 5092094

Hoolduskoristuse teostamine teoorias ja praktikas

2020-08-24

Koolituse läbinu oskab: • kasutab koristusvaldkonna sõnavara; • eristab pinnakattematerjale ning teab nende omadusi; • määratleb erinevate ruumitüüpide koristusvajadust; • valib sobivad koristustarvikud ja -ained lähtuvalt mustuse tüübist, hulgast ja pinnakattematerjalidest; • kasutab sobivat puhastusmeetodit vastavalt mustuse tüübile ja pinnakattematerjalile; • planeerib ja tõhustab oma tööd, kasutades otstarbekaid puhastusmeetodeid vastavalt olukorrale (koristusjuhendid).

Hind: 150.00 €
Kestus: august-september; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Eripuhastustööd teoorias ja praktikas

2020-08-24

Sihtrühma kuuluvad puhastusteenindajad, kes soovivad spetsialiseeruda eripuhastustöödele. Eelistatud on aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja madalama haridustasemega inimesed. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olema läbitud puhastusteenindaja algtaseme koolitus või töötama puhastusteenindajana ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.08. - 28.08.2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Puhastusteenindaja põhitõed Tallinn (8 tundi)

2020-08-24

Koolituse läbinud isik: Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust; Tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja ained pinnakattematerjalist lähtuvalt; Mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana ning arvestab nendega tööd planeerides; Teab reaalse tööaja mõjutegureid; Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid ja kasutab neid juhendades: On omandanud teadmised, mis on vajalikud kutseeksami edukaks sooritamiseks. Sihtrühm: Puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest

Hind: 100.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15

Telefon: 5092094

Puhastustööde juhi põhitõed Tallinn (16 tundi)

2020-08-24

Sihtrühm: puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid. Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi puhastustööde juhi töö kontekstis. Koolituse läbinud isik: Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid põhimõtteid oma töös; Mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana; Teab reaalse tööaja mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides; Mõistab planeerimise tähtsust oma töös; Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, mis aitavad saavutada koristuses soovitud tulemust.

Hind: 239.00 €
Kestus: 24.08.2020 - 25.08.2020

Telefon: 5092094

КУРСЫ И ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ ОПЕРАТОР УБОРКИ НА 3 УРОВЕНЬ Tallinn( 244 УРОКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

2020-08-26

Результаты обучения: Понимает принципы целенаправленной уборки ; Знает классификацию моющих средств по pH и умеет использовать моющие средства в повседневной работе; Использует правильные методы работы и принципы асептической очистки при уборке помещений; Знает свойства различных покрытий и подбирает моющие средства и материалы на основе покрытий; Получил знания, необходимые для успешного прохождения профессионального экзамена.

Hind: 1920.00 €
Kestus: 26.08.2020 - 01.03.2021

Telefon: 5092094

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ РУКОВОЛИТЕЛЬ ПЕРСОНАЛА ПО УБОРКЕ НА 4 УРОВЕНЬ Tallinn (56 УРОКОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

2020-08-27

Хорошо функционирующая система уборки отвечает ожиданиям клиентов и обеспечивает удовлетворенность клиентов. Для этого нам нужно хорошее сотрудничество и действенное руководство со стороны разных сторон. Ключом к успеху ориентированной на результат уборки является подготовка  инструктора по уборке на уровне 4. Мы являемся партнером учебной карты Эстонского фонда страхования по безработице!

Hind: 695.00 €
Kestus: 27.08.2020 - 16.10.2020

Telefon: 5092094

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО УБОРКЕ, Tallinn

2020-08-27

Каждые курсы — это встреча с людьми в одной области. Совместная работа позволяет находить решения простых вещей. Хорошие идеи заслуживают совместного использования и реализации.  Приходите и найдите несколько хороших идей для их реализации.   Мы являемся партнером учебной карты Эстонского фонда страхования по безработице! EKHHL признает данное обучение, как дополнительное, при подготовке к сдаче экзамена на  Мастер по обслуживанию недвижимости 5 го уровня, специализирующийся на техническом обслуживании и ремонте юз конструкций зданий и сооружениц на участке. Учебный план группы: услуги по уборке на дому

Hind: 239.00 €
Kestus: 27.08.2020 - 28.08.2020

Telefon: 5092094

ОСНОВЫ РАБОТ ПО УБОРКЕ, Tallinn

2020-08-27

Результаты обучения: Понимает принципы целенаправленной уборки ; Умеет использовать правильные методы при уборке помещений; Знает различные методы уборки; Знает различные чистящие средства, рабочие инструменты и их правильное использование; Знает как использовать и обслуживать текстиль из микроволокна

Hind: 110.00 €
Kestus: 09:15 - 16:15

Telefon: 5092094

УХОД ЗА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОКРЫТИЙ Tallinn (8 УРОКОВ)

2020-09-02

Каждая поверхность имеет свою специфику очистки, что требует индивидуального подхода. Как  ухаживать и защищать различные покрытия, чтобы они сохраняли свой  привлекательный внешний вид и за ними  можно было легко и просто ухаживать. Не зная материалов покрытий, очень легко повредить их во время уборки. В ходе обучения мы узнаем о наиболее распространенных покрытиях и особенностях их очистки. Мы являемся партнером учебной карты Эстонского фонда страхования по безработице! Учебный план группы: услуги по уборке на дому

Hind: 139.00 €
Kestus: 09:15 - 16:15

Telefon: 5092094

Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine (INSTA800)

2020-09-09

Avaldati standardi EVS 914 “Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine” uus versioon.Koolituse teemad:- Standardi uuendusest- Standardi uus struktuur- Uus standard versus vana standard - mis on muutunud? Mida standardi kasutamisel tuleb edaspidi arvestada?- INSTA 800 kasutamise kogemus Eestis ja teistes maades

Hind: 173.00 €
Kestus: Kl 9.30-16.30

Telefon: 6055053