Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

УХОД ЗА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОКРЫТИЙ Rakvere (8 УРОКОВ)

2020-06-01

Каждая поверхность имеет свою специфику очистки, что требует индивидуального подхода. Как  ухаживать и защищать различные покрытия, чтобы они сохраняли свой  привлекательный внешний вид и за ними  можно было легко и просто ухаживать. Не зная материалов покрытий, очень легко повредить их во время уборки. В ходе обучения мы узнаем о наиболее распространенных покрытиях и особенностях их очистки. Мы являемся партнером учебной карты Эстонского фонда страхования по безработице! Учебный план группы: услуги по уборке на дому

Hind: 100.00 €
Kestus: 01.06.2020 - 01.06.2020

Telefon: 5092094

EVS 914;2012 standardi Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine (INSTA) 3 teadmiste taseme koolitus (24 tundi)

2020-06-02

Koristus on sageli tegevuspõhine- teeme igapäevaselt hulka tegevusi, igal korral pea ühtemoodi, sageli mõtestamata miks, ehk puhtuse saavutamine jääb tahaplaanile. Koristustööde kvaliteedistandard aitab erinevatel osapooltel üheselt aru saada teenuse oodatavast tulemusest ning hiljem ka hinnata, kas oodatud tulemus on saavutatud.

Hind: 360.00 €
Kestus: 02.06.2020 - 09.06.2020

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

УХОД ЗА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОКРЫТИЙ Narva (8 УРОКОВ)

2020-06-02

Каждая поверхность имеет свою специфику очистки, что требует индивидуального подхода. Как  ухаживать и защищать различные покрытия, чтобы они сохраняли свой  привлекательный внешний вид и за ними  можно было легко и просто ухаживать. Не зная материалов покрытий, очень легко повредить их во время уборки. В ходе обучения мы узнаем о наиболее распространенных покрытиях и особенностях их очистки. Мы являемся партнером учебной карты Эстонского фонда страхования по безработице! Учебный план группы: услуги по уборке на дому

Hind: 100.00 €
Kestus: время: 09:15 - 16:15; Общее время обучения: 8 час

Telefon: 5092094

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ УБОРКА

2020-06-04

Целью уборки является чистота. Часто при уборке мы ориентируемся на выполнение работы, а не на результат. Практические навыки уборки необходимы, чтобы сделать уборку легче и продуктивнее. Тренинг дает хорошую возможность приобрести навыки уборки стандартных помещений с помощью практических занятий.

Hind: 229.00 €
Kestus: 04.06.2020 - 05.06.2020; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Erinevate pinnakatete hooldus Tartus (8 tundi)

2020-06-09

Sihtrühm:  eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, kvaliteedijuhid, haldurid. Eesmärk: Koolituse tulemusena oskab õppija eristada enamlevinud pinnakatteid ja teab, kuidas neid hooldada igapäevase töö käigus.

Hind: 100.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15

Telefon: 5092094

УХОД ЗА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОКРЫТИЙ Jõhvi (8 УРОКОВ)

2020-06-10

Каждая поверхность имеет свою специфику очистки, что требует индивидуального подхода. Как  ухаживать и защищать различные покрытия, чтобы они сохраняли свой  привлекательный внешний вид и за ними  можно было легко и просто ухаживать. Не зная материалов покрытий, очень легко повредить их во время уборки. В ходе обучения мы узнаем о наиболее распространенных покрытиях и особенностях их очистки. Мы являемся партнером учебной карты Эстонского фонда страхования по безработице! Учебный план группы: услуги по уборке на дому

Hind: 100.00 €
Kestus: время: 09:15 - 16:15; Обучение в классе 8 часов

Telefon: 5092094

УХОД ЗА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОКРЫТИЙ

2020-06-11

Каждая поверхность имеет свою специфику очистки, что требует индивидуального подхода. Как  ухаживать и защищать различные покрытия, чтобы они сохраняли свой  привлекательный внешний вид и за ними  можно было легко и просто ухаживать. Не зная материалов покрытий, очень легко повредить их во время уборки. В ходе обучения мы узнаем о наиболее распространенных покрытиях и особенностях их очистки.

Hind: 139.00 €
Kestus: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 5092094

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ УБОРКА Rakvere (16 часов, на русском языке)

2020-06-25

Целью уборки является чистота. Часто при уборке мы ориентируемся на выполнение работы, а не на результат. Практические навыки уборки необходимы, чтобы сделать уборку легче и продуктивнее. Тренинг дает хорошую возможность приобрести навыки уборки стандартных помещений с помощью практических занятий.   Мы являемся партнером учебной карты Эстонского фонда страхования по безработице! Учебный план группы: услуги по уборке на дому

Hind: 200.00 €
Kestus: 25.06.2020 - 26.06.2020

Telefon: 5092094

Praktilised eripuhastustööd Tartus (16 tundi)

2020-08-13

Sihtrühm: eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid. Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija praktilisi teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Hind: 230.00 €
Kestus: 13.08.2020 - 14.08.2020

Telefon: 5092094

Hoolduskoristuse teostamine teoorias ja praktikas

2020-08-24

Koolituse läbinu oskab: • kasutab koristusvaldkonna sõnavara; • eristab pinnakattematerjale ning teab nende omadusi; • määratleb erinevate ruumitüüpide koristusvajadust; • valib sobivad koristustarvikud ja -ained lähtuvalt mustuse tüübist, hulgast ja pinnakattematerjalidest; • kasutab sobivat puhastusmeetodit vastavalt mustuse tüübile ja pinnakattematerjalile; • planeerib ja tõhustab oma tööd, kasutades otstarbekaid puhastusmeetodeid vastavalt olukorrale (koristusjuhendid).

Hind: 150.00 €
Kestus: august-september; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Eripuhastustööd teoorias ja praktikas

2020-08-24

Sihtrühma kuuluvad puhastusteenindajad, kes soovivad spetsialiseeruda eripuhastustöödele. Eelistatud on aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja madalama haridustasemega inimesed. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olema läbitud puhastusteenindaja algtaseme koolitus või töötama puhastusteenindajana ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.08. - 28.08.2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПЕЦУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

2020-09-09

Обслуживание и защита современных материалов покрытий также ставит ежедневные задачи перед опытным работником. На практике мы часто сталкиваемся с поврежденными покрытиями в результате некомпетентности. Обучение предоставит вам богатые знания о современных покрытиях, особенностях их ухода и защиты.

Hind: 245.00 €
Kestus: 09.09.2020 - 10.09.2020; 16 ak.t.

Telefon: 5092094