Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Kuidas taotleda rahastust ja kirjutada rahastusprojekti?

2021-01-21

Ettevõtlusega alustamiseks ning ettevõtte kasvatamiseks on vajalik sageli kaasata raha, milleks võivad olla nii toetused, laenud või muud alternatiivsed allikad. Koolituse sisuks on anda koolitusel osalejatele ülevaade erinevatest rahastamisvõimalustest koos praktiliste soovitustega rahastusprojektide kirjutamiseks. Koolitusel tutvustatakse raha kaasamist nii Euroopa Liidu fondidest (EAS, Eesti Töötukassa, PRIA) kui ka krediidiasutustelt (pangad, ühisrahastus).  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 6. jaanuar 189 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 7. jaanuar 219 € + km. 

Hind: 189.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kuidas muutunud oludes tõhusalt värvata?

2021-01-21

Koolitus keskendub innovatiivsele värbamisprotsessile, mis arvestab nii tööandja kui ka töötaja vajadusi ning keskkonnast tulenevaid ootusi.  

Hind: 199.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktikult praktikule- Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

2021-01-21

Koolituse käigus jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas tulla toime vastaspoolega, kes esindab teistsugust väärtussüsteemi ja omab erinevaid vaateid. Samuti kuidas jõuda siduvate kokkulepeteni kui jõu osakaalud on erinevad läbirääkimistel. Koolituse saavad osalejad reaalselt õpitut kohe ka praktikas kasutada.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 6. jaanuar 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 7. jaanuar 229 € + km. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Controlling

2021-01-21

Controllingu roll ettevõttes. Controlling kui juhtimist toetav funktsioon ettevõttes. Controllingusüsteemi loomine ettevõttes. Vastutuskeskused ja vastutuspõhine planeerimine, arvestus ning kontroll ettevõttes. Eelarvete kasutamine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Finantskontroll. Motiveeritud käitumise seosed juhtimisarvestuse ja controllinguga. Controlleri eetika. Majandustulemustele suunatud planeerimis-, reguleerimis- ja kontrollsüsteemi infoga kindlustamine.

Hind: 256.00 €
Kestus: 21. jaan. 2021 - 16. aprill 2021

Telefon: 610 1916

Ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega Tartu

2021-01-22

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani kohta. Hinnale lisandub käibemaks. 

Hind: 955.00 €
Kestus: 96 akadeemilist tundi; 22.01- 05.02
Koht: Tartu

Telefon: +372 5554 9062

Müük ja kommunikatsioon

2021-01-24

Kursuse eesmärk on: selgitada kommunikatsioonijuhtimise protsesse ettevõttes ja kommunikatsioonivigade vältimise võimalusi; kommunikatsiooni sihtrühmi ja kanalite valikut ning sõnumite väljatöötamise põhimõtteid; internetiturunduse kanalite valiku põhimõtteid; kodulehe loomise põhimõtteid ja kasutajasõbralikkust; kodulehe külastaja suunamist müügile ja tegevuste jälgimist kodulehel; orgaaniliste otsingute ja makstud otsingute kasutamisvõimalusi; kodulehe leitavuse optimeerimist otsimootorites; tegevuste analüüsimine internetis; müügi ja kommunikatsiooni eripära sotsiaalmeedias ja e-maili teel.

Hind: 192.00 €
Kestus: 24. jaan. 2021 - 28. märts 2021

Telefon: 610 1916