Koolitused:

Metsataimekasvatus

2020-04-24

Sihtrühm: Metsandusvaldkonnas töötavad või erametsaomanikud või inimesed, kes soovivad hakata tegelema metsataimekasvatusega. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.04-09.05.2020; 40 ak.t.

Telefon: 55642968