Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

HEA SUHTLEJA TÄIENDUSKOOLITUS TURVATÖÖTAJALE

2020-11-02

Hea suhtleja täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad arendada oma enesejuhtimise oskusi erinevates suhtlemissituatsioonides. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, kus lahendatakse kaasuseid, mis kirjeldavad tööelus tekkivaid suhtlusolukordi. Koolituse läbimise tulemusena tunneb osaleja ennast paremini ja oskab teisi isikuid paremini mõista ning valida isiksuse tüübile vastava käitumise. Lisaks oskab osaleja tunda kultuuride erinevusi ja oskab suhelda eri kultuuritaustaga klientidega.

Hind: 160.00 €
Kestus: 2. - 3. november 2020

Telefon: 5647 6055

TURVATÖÖTAJA, TASE 3 PÕHIÕPE

2020-11-04

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni. Õppe eesmärk: Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana.

Hind: 270.00 €
Kestus: 4. - 11. november 2020, 70 akadeemilist tundi

Telefon: 5647 6055

TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6 / TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5

2020-11-11

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused on: a) kõrgharidus, b) tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on: a) keskharidus, b) kutse turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale. Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 esmasel ja kutse taastõendamisel: 208,00 EUR Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 esmasel ja kutse taastõendamisel: 156,00 EUR

Hind: 156.00 €
Kestus:

Telefon: 5647 6055

Lennundusjulgestustöötaja täiendkoolitus - tellimuskoolitus

2020-11-16

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestuse läbivaatust tegevad töötajad Õpiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõige uuemad teadmised ja oskused lennundusjulgestuse töövaldkonnast Koolitusel osalemise eeltingimused: lennundusjulgestustöötaja riikliku tunnustuse olemasolu. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-11-16

Vastavalt Tuleohutuse seadusele § 3, lg 2 on ettevõtte või asutuse juht kohustatud korraldama töötajale töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse. Käesolev koolitus on mõeldud turvavaldkonna töötajatele, kes vastutavad valevobjektil tuleohutuse tagamise eest, ja teiste asutuste tuleohutuse eest vastutavatele isikutele (nt. haldusjuhid, tehnika- ja tootmisjuhid, majandusjuhatajad jms.), kes soovivad omandada tuleohutuse alaseid teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil koordineerida objektil tuleohutusalast tegevust.  

Hind: 135.00 €
Kestus: 16. - 17. november 2020
Koht: Tallinn

Telefon: 5647 6055

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 INFOSEMINAR-PRAKTIKUM

2020-11-17

Tule ja õpi meie juures parimatelt ekspertidelt! Kursus on mõeldud uutele ja juba töötavatele turvasüsteemide tehnikutele. Kursuse fookuses on turvasüsteemide tehnik, tase 4 üldised pädevused ning lisaks turvasüsteemide ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamine ja hooldamine. Koolituse käigus läbitakse nii teoreetiline kui ka praktiline osa, kus saab teadmised kehtivatest nõuetest ning parimatest töövõtetest ning proovitakse need ka läbi.

Hind: 230.00 €
Kestus: 17-26.nov
Koht: Tallinn

Telefon: 5647 6055

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4

2020-11-18

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on: a) keskharidus *Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Hind: 100.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 5647 6055

TURVAJUHT, TASE 5 / TURVATÖÖTAJA, TASE 3

2020-11-19

Kutseeksami tasu hinnad Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemine ja korduseksami sooritamine:            50,00 EUR Turvajuht, tase 5 kutse esmane taotlemine ja korduseksami sooritamine: 120,00 EUR Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamine ja korduseksami sooritamine:        64,00 EUR

Hind: 50.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 5647 6055

Esmaabi 16h ja 6h koolitus- tellimuskoolitus

2020-11-19

G4Si esmaabikoolitused on alati praktilise suunitlusega. Valikus on 6- ja 16-tunnine programm vastavalt kehtivatele seadustele. Koolitusi viivad läbi erakorralise meditsiini eksperdid. Koolituse sihtrühm: ettevõtte personal – esmaabi eest vastutavad isikud Õpiväljundid: koolituse läbija saab põhiteadmised ja praktilised oskused esmaabi osutamiseks ning kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel

Telefon: 6511 761, 6511 728

Praktiline tulekustutusharjutus - tellimuskoolitus

2020-11-19

Praktilise tulekustutiharjutuse läbiviimiseks pakume kahte erinevat moodust: Keskkonnasõbraliku gaasileegisimulaatoriga (kustutitena kasutatakse vesikustutit või süsihappegaaskustutit). Põlevvedeliku kustutamist spetsiaalses metallvannis (kustutitena kasutatakse pulberkustutit või süsihappegaaskustutit). Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 1 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728

Teenindaja turvakoolitus

2020-11-20

Teenindajad puutuvad aeg-ajalt kokku inimestega, kes käituvad väljakutsuvalt ning mõnel juhul lausa norivad tüli. Peamiselt tekivad niisugused mured asutustes, mis teenindavad oma kliente öisel ajal ning kus on korraga tööl vähe inimesi. Asutused panustavad turvalisuse nimel valveseadmetesse, valvekaameratesse ja häireteenustesse, kuid võimalike konfliktide lahendamise puhul jäädakse sageli lootma töötaja isikuomadustele ja tema varasemale töö- ja elukogemusele.

Hind: 72.00 €
Kestus: 3 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus - tellimuskoolitus

2020-11-20

Sihtgrupp: Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtte/asutuse tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 8 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728