Koolitused:

Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe

2020-04-07

Õppe eesmärk: Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana. Registreerimise lõpp: 31. märts 2020. Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 324.00 €
Kestus: 7. - 15. aprill 2020; 70 ak.t.

Telefon: 5647 6055

Turvajuht, tase 5 baasõpe

2020-04-13

Koolitus on mõeldud turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele või tööd alustavatele inimestele, kes soovivad omandada turvajuhi baasteadmisi ja -oskusi ning taotleda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Registreerimise lõpp: 3. aprill 2020. Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 132.00 €
Kestus: 13. - 14. aprill 2020; 94 ak.t.

Telefon: 5647 6055

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-04-14

Vastavalt Tuleohutuse seadusele § 3, lg 2 on ettevõtte või asutuse juht kohustatud korraldama töötajale töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse. Käesolev koolitus on mõeldud turvavaldkonna töötajatele, kes vastutavad valevobjektil tuleohutuse tagamise eest, ja teiste asutuste tuleohutuse eest vastutavatele isikutele (nt. haldusjuhid, tehnika- ja tootmisjuhid, majandusjuhatajad jms.), kes soovivad omandada tuleohutuse alaseid teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil koordineerida objektil tuleohutusalast tegevust. Registreerimise lõpp: 7. aprill 2020.    Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 162.00 €
Kestus: 14. ja 16. aprill 2020; 16 ak.t.

Telefon: 5647 6055

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 infoseminar

2020-04-17

Kursusel saad ülevaate turvasüsteemide paigaldamisest, kehtivatest standarditest, valvesüsteemide saladuste tagamisest. Lisaks antakse ülevaade tulekahjusignalisatsioonide tööpõhimõtetest, nõuetest ja paigaldamisest, gaasi-, vee- ja vahukustutussüsteemidest, töötervishoiust jpm. Registreerimise lõpp: 13. aprill 2020. Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 408.00 €
Kestus: 17.-18. ja 20.-21. aprill 2020; 34 ak.t.

Telefon: 5647 6055

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus - tellimuskoolitus

2020-04-17

Sihtgrupp: Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtte/asutuse tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 8 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728

Käitumine äkkrünnaku korral

2020-04-17

Koolitusel räägime äkkrünnaku olemusest ja probleemi tõsidusest. Koolituse eesmärk on vähendada äkkrünnaku toimepanemise tõenäosust läbi asutuse personali ennetava käitumise ning tõsta töötajate teadlikkust äkkrünnaku olukorras tegutsemisel.

Hind: 72.00 €
Kestus: 3 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728

Koolitus lennundusjulgestustöötajatele -AVSEC 123 BASIC - tellimuskoolitus

2020-04-20

Õpiväljundid: koolituse läbija omandab vajalikud teadmised ja oskused, et töötada lennundusjulgestustöötajana Koolitusel osalemise eeltingimused: vähemalt keskharidus, läbitud kaitsepolitsei taustakontroll, eesti keele tase B2, läbitud tervisekontroll, vanus vähemalt 19 eluaastat. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 480.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 84 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728

Esmaabi 16h ja 6h koolitus- tellimuskoolitus

2020-04-23

G4Si esmaabikoolitused on alati praktilise suunitlusega. Valikus on 6- ja 16-tunnine programm vastavalt kehtivatele seadustele. Koolitusi viivad läbi erakorralise meditsiini eksperdid. Koolituse sihtrühm: ettevõtte personal – esmaabi eest vastutavad isikud Õpiväljundid: koolituse läbija saab põhiteadmised ja praktilised oskused esmaabi osutamiseks ning kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel

Telefon: 6511 761, 6511 728

Praktiline tulekustutusharjutus - tellimuskoolitus

2020-04-23

Praktilise tulekustutiharjutuse läbiviimiseks pakume kahte erinevat moodust: Keskkonnasõbraliku gaasileegisimulaatoriga (kustutitena kasutatakse vesikustutit või süsihappegaaskustutit). Põlevvedeliku kustutamist spetsiaalses metallvannis (kustutitena kasutatakse pulberkustutit või süsihappegaaskustutit). Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 1 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728

Sularaha turvaelemendid

2020-04-24

Et vähendada valerahaga seonduvaid riske, oleme välja töötanud koolitusprogrammi, kus tutvustame levinumate müntide ja paberrahade (euro, USA dollar, Norra kroon jm) turvaelemente. Koolitusel anname praktilisi soovitusi valeraha tuvastamiseks ja pöörame tähelepanu detailidele, mida tuleb jälgida sularahaga töötades.

Hind: 72.00 €
Kestus: 2 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuletöö tegemise koolitus - tellimuskoolitus

2020-04-24

1. Tuletöö olemus ja liigid. 2. Tuletööga kaasnevad riskid. 3. Tulekahju olemus ja selle levik. 4. Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused jne. Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel

Telefon: 6511 761, 6511 728

Vetelpääste/rannavalve - tellimuskoolitus

2020-04-27

Koolituse sihtrühm: rannavalve töötajad või töötada soovijad, ujumisinstruktorid Õpiväljundid: ohuolukordade äratundmise võime; ohuolukordade ennetusoskus; oskus tegutseda ohuolukordades. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24–60 tundi

Telefon: 6511 761, 6511 728