Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

VEEBISEMINAR - TÄISKASVANUD ÕPPIJA E-ÕPPES

2020-11-26

Koolitust kavandades mõtleb koolitaja läbi, milliseid õppetegevusi peaksid õppijad tegema, et nad koolituselt võimalikult suurt kasu saaksid. Milliseid meetodeid kasutada, kuidas õppijaid kaasata, kuidas võimaldada õppijal endal aktiivselt uusi teadmisi ja oskusi omandada, mis on parim viis õppimise toetamiseks ja  õppimiseks tingimuste loomiseks. Professionaalse koolitaja jaoks tähendab see täiskasvanud õppija eripäraga arvestamist.

Hind: 49.00 €
Kestus: kell 11:00 – 13:15

Telefon: +372 55541081

VEEBISEMINAR - KOOLITAJA JA ÕPETAJA DIGIPÄDEVUSED

2020-12-01

Millised digioskused ja keskkonnad on vajalikud kaasaegse koolitaja, õpetaja ja haridustöötaja pagasis? Milliseid oskusi ja keskkondi on kasulik tunda, et parimal viisil toetada täiskasvanud õppijat? Veebiseminaril saad ülevaate, milliseid digivahendeid kasutada koolituse planeerimisel, läbiviimisel ja hindamisel, ning soovituse erinevate digivahendite kasutamiseks õpetamisel.

Hind: 49.00 €
Kestus: kell 11:00 – 13:15

Telefon: +372 55541081

KAASAVATE VEEBISEMINARIDE LÄBIVIIMINE. TALLINNAS

2020-12-02

Koolitusel õpid: millised on veebiseminaride läbiviimise põhimõtteid; kuidas valida ja kasutada veebiseminaride läbiviimiseks sobivaid infotehnoloogilisi vahendeid ja lahendusi; arvestama õppeprotsessi juhtimise põhimõtteid veebiseminaril.     Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud täiskasvanute koolitajad ja koolituse korraldajad, juhid, eksperdid, spetsialistid, projektijuhid, kes viivad läbi või kavatsevad läbi viima hakata veebiseminare. Koolitus sobib algajale ja kogemusega veebiseminaride läbiviijale.

Hind: 310.00 €
Kestus: 16 tundi, 02.-09.12.2020
Koht: Tallinn

Telefon: +372 55541081

VEEBISEMINAR - VAJADUSEST TEOSTUSENI

2020-12-10

Teemad:   • Veebiseminar õppe läbiviimiseks • Tehnoloogia ja selle võimalused • Veebiseminari planeerimine • Veebiseminari läbiviimine ja õppija kaasamise võimalused

Hind: 49.00 €
Kestus: kell 11:00 – 13:15

Telefon: +372 55541081