Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

EETILISED PÕHIMÕTTED, LÄHENEMISVIISID JA LAHENDUSED ÕPETAMISEL

2020-05-29

Koolituse läbinu: omab ülevaadet õpetamise eetilisest olemusest ja põhimõtetest; märkab õpetamisel ja õppimisel tekkivaid või kaasnevaid eetilisi probleeme ning dilemmasid; on analüüsinud konfliktide olemust, erinevust, vajalikkust ja teab, kuidas käituda professionaalselt ning eetiliselt. Koolitusel on teooria ja praktika omavahel põimitud, juhtumianalüüsid ja miniloengud vahelduvad arutelude, paari- ja grupitöödega. Koolituse väärtuseks on võimalus kohtuda oma valdkonna kolleegidega ning turvalises keskkonnas arutleda, kogemusi jagada ja õppida. Sihtgrupp: Koolitajad, nõustajad, õpetavad inimesed, keda huvitab eetika ja eetiliste valikute teema ning kes soovivad oma eetilist kompetentsust arendada. 

Hind: 125.00 €
Kestus: 7 akadeemilst tundi, 10:00-16:30

Telefon: +372 55541081

08.-09.06.2020. ÕPPEMATERJALIDE LOOMINE DIGIVAHENDITEGA. TALLINNAS

2020-06-08

Koolitusel õpid: millised on õppematerjalide loomise põhimõtted täiskasvanute õppimise toetamiseks; kuidas valida sobilik õppematerjal lähtuvalt õppe eesmärgist; kasutama õppematerjalide loomiseks sobilikke digivahendeid. Koolitus on praktiline, palume kaasa võtta sülearvuti ning olla valmis erinevatesse keskkondadesse kasutajakonto loomiseks. Sihtgrupp: kõik õpetavad inimesed

Hind: 290.00 €
Kestus: 08.-09.06.2020 | 11:00-16:30

Telefon: +372 55541081