Koolitused:

Hügieenikoolitus koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele, E-õpe

2020-04-06

Täiendõppekursus annab hügieeniteemadest huvitatutele, sh lastehoidude ja lasteaedade õpetajatele, õpetaja abidele, kooliõpetajatele, laste ja noortega vahetult kokku puutuvatele töötajatele jt., ülevaate hügieeninõuetest koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele, tutvustab halbadest hügieeniharjumustest tulenevaid ohtusid nii laste kui personali tervisele ning selgitab haigustekitajate leviku viise ja ennetamise võimalusi mängu- ja töökeskkonnas.    

Hind: 45.00 €
Kestus: 06.04.2020 - 06.05.2020; 26 ak.t. 1 EAP
Koht: Internetis

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses, E-õpe

2020-05-11

Kursuse eesmärk on omandada või meelde tuletada tööks vajalikud hügieenialased teadmised ning tähtsamad hügieeninõuded võimaldades kursuse läbijal paremini mõista hügieeni vajalikkust, tähtsust ja mõju kliendi tervisele.    

Hind: 45.00 €
Kestus: 11.05.2020 - 11.06.2020; 26 ak.t. 1 EAP
Koht: Internetis

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844