Koolitused:

Raamatupidamise E-kursus

2020-02-04

Koolituse sihtgrupp on alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust. 

Hind: 768.00 €
Kestus: 64 ak.t. Täpne algusaeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

25.02.20 algab raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena

2020-02-25

Koolituse hind: 259 eurot. Soodushind 10.02.2020 on 239 eurot. Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Hind: 239.00 €
Kestus: 25.02.2020 – 13.04.2020.; 60 ak.t.

Telefon: 53 045 566

Raamatupidamise E-kursus

2020-03-03

Koolituse sihtgrupp on alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust. 

Hind: 768.00 €
Kestus: 64 ak.t. Täpne algusaeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

17.04.2020 toimub majandusaasta aruande koolitus

2020-04-17

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande  koostamise  käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest. Soodushind kuni  on 154.80 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 178.80 eurot.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 53 045 566

20.04.20 algab raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena

2020-04-20

Koolituse hind: 382.80 eurot. Soodushind 03.04.2020 on 358.80 eurot. Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

Hind: 358.80 €
Kestus: 20.04.2020 – 22.06.2020.; 74 ak.t.

Telefon: 53 045 566