Koolitused:

RIIGIHANGETE TREFF 2019!

2019-05-30

Juba viiendat aastat toimub Riigihangete Treff, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - nii hankijad kui pakkujad, juristid, advokaadid, vandeadvokaadid jt! Trefipäeval analüüsime uue seaduse jõustumisega ilmsiks tulnud valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Hinnale lisandub km.

Hind: 239.00 €
Kestus: kell 10.00 - 16.50

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Probleemide vältimine riigihanke raamlepingutes

2019-06-06

Koolitusel antakse praktilisi nõuandeid, kuidas sõnastada raamlepingu tingimusi nii, et nende alusel hankelepingute sõlmimine ja minikonkursside läbiviimine ei tekitaks vaidlustusi ega tagasinõudeid, arvestades praeguse hankijale ebasoodsa tõlgendamispraktika väljakutseid. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 + 372 670 66 06

Lihthankemenetluse eelised ja kitsaskohad praktikas

2019-06-12

Koolitus annabki ülevaate lihthankemenetluse läbiviimise peamistest reeglitest ning kohalduvatest nõuetest. Samuti käsitleme koolitusel seda, milline on hankija otsustusruum tingimuste kehtestamisel ning milliseid tingimusi oleks hankijal mõistlik ja otstarbekas lihthankemenetluse läbiviimisel kehtestada. Hind alates 29. mai 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Riigihangete algkursus

2019-10-29

Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.   Hind alates 15. oktoober 359 € + km

Hind: 309.00 €
Kestus: 29.-30.10.2019; 12 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448