Koolitused:

28.09.18 koolitus haldusõigus. Õiguspär

2018-09-28

Toimub kuni 14.09.18 soodusregistreerimine (129 eurot + km, tavahind on 149 eurot + km) 28.09.18 toimuvale koolitusele- haldusakt. Õiguspärane haldustoiming.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

PAINDLIK, LIHTNE JA NÕUDLIKULT HEATAHTLIK KOHALIKU OMAVALITSUSE HALDUSMENETLUS.

2018-09-28

Koolitus on mõeldud haldusmenetlusest huvitatud või menetlust läbiviivatele asjatundjatele ja praktikutele. Hinnale lisandub km.

Hind: 125.00 €
Kestus: 8:45 - 16:15

Telefon: 615 0367, 518 4574

PAINDLIK, LIHTNE JA NÕUDLIKULT HEATAHTLIK KOHALIKU OMAVALITSUSE HALDUSMENETLUS.

2018-10-05

Koolitus on mõeldud haldusmenetlusest huvitatud või menetlust läbiviivatele asjatundjatele ja praktikutele. Hinnale lisandub km.

Hind: 125.00 €
Kestus: 8:45 - 16:15
Koht: Tartu

Telefon: 615 0367, 518 4574

Veebiseminar - Olelusringi kulud riigihangetel

2018-10-09

Veebiseminari eesmärk on tutvustada, millal tuleb hankijal kasutada olelusringi kulusid riigihanke tingimuste üles ehitamisel ja millised on seaduse nõuded ning senine praktika olelusringi kulude metoodika sõnastamisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 79.00 €
Kestus: kell 11.00–12.00

Telefon: +372 58 043 270 + 372 670 66 06

Raamlepingute sõlmimine uue riigihangete seaduse kohaselt

2018-10-16

Riigihanke raamlepingute regulatsioon on andnud hankijatele võimaluse olulisel määral oma riigihangete korraldamist paindlikumaks muuta. Samas pole paljud hankijad siiski raamlepingute kasutamist omaks võtnud. Hinnale lisandub km.

Hind: 209.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Riigihangete sümpoosion Pariisis

2018-10-23

Sümpoosion toob Pariisi hulgaliselt majandusteadlasi, juriste ning hankespetsialiste. Korraldajate ambitsioon on dialoogi ja diskursuse kaudu vähendada majandusteadlaste ja advokaatide vahelist terminoloogilist barjääri, sh ka kultuurilist lõhet ja saavutada praktiliste küsimuste ühine laiem arusaamine. Hinnale lisandub km.

Hind: 1390.00 €
Kestus: 23.–26. oktoobrini 2018
Koht: Pariis

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Riigihangete algkursus

2018-10-23

Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.   Hind alates 9. oktoober 349 eurot + 20% km osaleja kohta.

Hind: 299.00 €
Kestus: 23.-24.10.18

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Riigihangete algkursus uue seaduse valguses

2018-10-29

Kahepäevane kursus sobib isikutele, kes soovivad saada operatiivset ülevaadet riigihangete valdkonnast praktilise nurga alt, et siseneda riigihangete maastikule kas hankijana (hankespetsialist, hankejurist), pakkujana (projektijuhid), kontrollijana või hankeuudiseid kajastava ajakirjanikuna. Hinnale lisandub km.

Hind: 309.00 €
Kestus: 29. ja 30. oktoobril; kell 10.00-14.05; 10 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

RIIGIHANGETE KONVERENTS

2018-11-08

Konverentsile kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - nii hankijad kui pakkujad, juristid jt! Konverentsil analüüsime uue seaduse jõustumisega ilmsiks tulnud valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Loomulikult käsitleme aktuaalset kohtupraktikat! Hinnale lisandub km.

Hind: 239.00 €
Kestus: kell 10.00 - 17.00

Telefon: + 372 55 662 741

Olulisemad muudatused kvalifitseerimistingimuste ja kõrvaldamise alustega seoses

2018-11-20

Koolituse eesmärk on kvalifitseerimistingimuste ja kõrvaldamise aluste osas anda nii hankijaid kui pakkujaid arvestav tervikpilt: ühest küljest hankijatele ülevaade, kuidas tagada eesmärgipärane ja toimiv pakkujate selekteerimise protsess ja kuidas vältida vaidlusi ning pakkujatele ülevaade, mida arvestada, et edukalt kvalifitseerimise protseduurist väljuda ja mida ning millal probleemide ilmnemisel vaidlustada. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 + 372 670 66 06

Tähelepanekuid kohtute ja Riigihangete vaidlustuskomisjoni lahenditest hankeasjades

2018-11-26

Koolitusteemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ja näidete baasil. Kõigepealt antakse koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06