Koolitused:

Veebiseminar - Olelusringi kulud riigihangetel

2018-11-21

Veebiseminari eesmärk on tutvustada, millal tuleb hankijal kasutada olelusringi kulusid riigihanke tingimuste üles ehitamisel ja millised on seaduse nõuded ning senine praktika olelusringi kulude metoodika sõnastamisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 79.00 €
Kestus: kell 11.00–12.00

Telefon: +372 58 043 270 + 372 670 66 06

Tähelepanekuid kohtute ja Riigihangete vaidlustuskomisjoni lahenditest hankeasjades

2018-11-26

Koolitusteemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ja näidete baasil. Kõigepealt antakse koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Korrektse toitlustushanke läbiviimine

2018-11-28

Koolituse eesmärk on anda hankijale juhised, kuidas paremini läbi viia toitlustushankeid. Kevadine hangete hooaeg tõendas, et hankijatel on jätkuvalt probleeme nii lähteülesande korrektse sõnastamise, kvalifitseerimis- ja vastavustingimuste seadmisega, kui ka hindamiskriteeriumite leidmisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 + 372 670 66 06

Kõik hankelepingust

2018-12-06

Koolitusel tuleb juttu sellest, mis on muutunud seoses uue seaduse jõustumisega hankelepinguid puudutavas regulatsioonis ning milliseid asjaolusid tuleks hankelepingute sõlmimisel, muutmisel ja lõpetamisel arvestada ning millele tähelepanu pöörata. Koolitusel „visatakse õhku“ ka huvitavaid küsimusi praktikast. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

EHITUSHANGETE LÄBIVIIMINE UUE RIIGIHANGETE SEADUSE JÄRGI

2018-12-11

1. septembril 2017 aastal jõustus uus riigihangete seadus, mis tõi olulises mahus muudatusi just ehitushangetesse. Muutunud piirmäärad, kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimise tingimused on põhjustanud suure segaduse, hankepass tekitab küsimusi nii hankijale kui ka pakkujale jne. Hinnale lisandub km.  

Hind: 169.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 18 ak.t.

Telefon: 615 0367, 518 4574

Riigihangete algkursus uue seaduse valguses

2019-01-30

Kahepäevane kursus sobib isikutele, kes soovivad saada operatiivset ülevaadet riigihangete valdkonnast praktilise nurga alt, et siseneda riigihangete maastikule kas hankijana (hankespetsialist, hankejurist), pakkujana (projektijuhid), kontrollijana või hankeuudiseid kajastava ajakirjanikuna. Hinnale lisandub km.

Hind: 309.00 €
Kestus: 30. ja 31. jaanuaril 2019 kell 10.00–14.05; 10 ak.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked

2019-02-12

 Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest riigihangete seadusest tulenevatest olulisematest muudatustest võrreldes varem kehtinud hankeregulatsiooniga (rõhuasetusega ehitushangetele). Lektor: Marko Mehilane

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: +372 525 6655

Raamlepingute sõlmimine uue riigihangete seaduse kohaselt

2019-03-07

Riigihanke raamlepingute regulatsioon on andnud hankijatele võimaluse olulisel määral oma riigihangete korraldamist paindlikumaks muuta. Samas pole paljud hankijad siiski raamlepingute kasutamist omaks võtnud. Hinnale lisandub km.

Hind: 209.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Riigihangete algkursus uue seaduse valguses

2019-05-22

Kahepäevane kursus sobib isikutele, kes soovivad saada operatiivset ülevaadet riigihangete valdkonnast praktilise nurga alt, et siseneda riigihangete maastikule kas hankijana (hankespetsialist, hankejurist), pakkujana (projektijuhid), kontrollijana või hankeuudiseid kajastava ajakirjanikuna. Hinnale lisandub km.

Hind: 309.00 €
Kestus: 22. ja 23. mail 2019 kell 10.00–14.05.; 10 ak.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

RIIGIHANGETE TREFF 2019!

2019-05-30

Juba viiendat aastat toimub Riigihangete Treff, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - nii hankijad kui pakkujad, juristid, advokaadid, vandeadvokaadid jt! Trefipäeval analüüsime uue seaduse jõustumisega ilmsiks tulnud valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Hinnale lisandub km.

Hind: 239.00 €
Kestus: kell 10.00 - 16.50

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06