Koolitused:

RIIGIHANGETE TREFF 2018! Salvestised

2018-05-31

Taaskord salvestame Riigihangete Treff 2018 paralleelsaalides toimuvad ettekanded. Kokku toimub 9 ettekannet, mille kuulamine tagab Sulle mugava võimaluse saada ülevaade kõikidest päeva jooksul käsitletud teemadest! Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus:

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

RIIGIHANGETE TREFF 2018!

2018-05-31

Riigihangete Treff 2018 on riigihangete valdkonda käsitlev suursündmus, kus tuntud riigihanke juristid ja spetsialistid analüüsivad uue seaduse jõustumisega ilmsiks tulnud valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul.

Hind: 149.00 €
Kestus: kell 10.00 - 16.30

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Läbirääkimiste lubatavus hankelepingu sõlmimise eelsetes ja järgsetes suhetes

2018-06-06

Koolituse eesmärk on selgitada hankija ja pakkuja vaheliste läbirääkimiste pidamisele kehtivaid nõudeid nii hankemenetluses kui ka hankelepingu sõlmimise järgses suhtes. Hinnale lisandub km.

Hind: 199.00 €
Kestus: kell 10.00 - 15.30; 6 ak.t.

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

IT hangete praktilised nõuanded

2018-06-13

Koolituse eesmärk on anda IT riigihangetel osalejatele praktilisi nõuandeid pakkumiseks ja hankimiseks ning ülevaade värskest uue riigihangete seaduse tõlgendamisest VAKO vaidlustuspraktikast. Hinnale lisandub km.

Hind: 179.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

RIIGIHANGETE KONVERENTS. Mis on muutunud? Koolitused.ee märgusõnaga soodustus - 30%

2018-08-29

Praktilisel konverentsipäeval anname osalejatele soovitusi enamlevinud vigade vältimiseks ning oma õiguste kaitsmiseks. Hinnale lisandub km.  

Hind: 199.00 €
Kestus: kell 10.00-16.45
Koht: Tallinn

Telefon: +372 677 5090/+372 5192 5090

Raamlepingute sõlmimine uue riigihangete seaduse kohaselt

2018-10-16

Riigihanke raamlepingute regulatsioon on andnud hankijatele võimaluse olulisel määral oma riigihangete korraldamist paindlikumaks muuta. Samas pole paljud hankijad siiski raamlepingute kasutamist omaks võtnud. Hinnale lisandub km.

Hind: 209.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Riigihangete sümpoosion Pariisis

2018-10-23

Sümpoosion toob Pariisi hulgaliselt majandusteadlasi, juriste ning hankespetsialiste. Korraldajate ambitsioon on dialoogi ja diskursuse kaudu vähendada majandusteadlaste ja advokaatide vahelist terminoloogilist barjääri, sh ka kultuurilist lõhet ja saavutada praktiliste küsimuste ühine laiem arusaamine. Hinnale lisandub km.

Hind: 1390.00 €
Kestus: 23.–26. oktoobrini 2018
Koht: Pariis

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06