Koolitused:

Riigihangete praktilisi probleeme

2020-01-29

Eesmärk: Anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks, riigihangetel osalemiseks ja vaidlustusmenetluses osalemiseks.Teemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ning praktiliste näidete baasil.  Analüüsitakse üleskerkinud probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi Riigihangete seaduse (RHS) sätete erinevad tõlgendamisvariandid jm, mis aitab ennetada ja vältida võimalikke vaidlusi.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 – 15.30; 5,7 ak.t.

Telefon: 6 311 918