Koolitused:

Piirkond:

Ettevõtja dokumentide selgitamine riigihankes

2020-04-16

Riigihangete praktikas on sagedased juhtumid, kus hankijale esitatud dokumendid on ebaselged või vigased või vajavad muul põhjusel täiendavat selgitamist. Kirjeldatud olukorras on hankija valiku ees, kas lubada ettevõtjal dokumente selgitada ja puudus kõrvaldada või jätta täiendavad andmed küsimata. Õige valiku tegemine ei ole lihtne, kuna hankija peab tagama, et dokumentide esitamistähtaja järgne täiendamine või muutmine ei läheks vastuollu pakkujate võrdse kohtlemise ning läbipaistvuse põhimõtetega.  Hinnale lisandub km.

Hind: 179.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Mõnikord saab ka lihtsamalt – erandid hankemenetluse korraldamise kohustusest

2020-04-22

Reeglina tuleb asjade, teenuste ja ehitustööde soetamiseks korraldada riigihange ja viia läbi hankemenetlus. Hankemenetluse korraldamine võib teatud olukordades olla aeganõudev, liiga punktuaalne ja ressursimahukas. Kohustus järgida riigihangete seadust ei ole absoluutne. Koolitus selgitab erinevaid õiguspäraseid võimalusi, millal ei ole vaja hankemenetlust läbi viia, millal riigihangete seadus ei kohaldu või kohaldub üksnes piiratud ulatuses.  Hinnale lisandub km.

Hind: 179.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Raamatupidaja roll riigihangetega seotud sisekontrolli loomisel ja täiustamisel

2020-04-24

Koolituse eesmärk on anda avaliku sektori raamatupidajatele ülevaade hangetega seotud sisekontrollisüsteemist ning jagada kogemusi selle loomise ning tõhustamise osas. Kuidas võiks raamatupidamissüsteem olla üles ehitatud, et maandada riske hangete planeerimises ja läbiviimises.  Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Struktuuritoetuste tagastusnõuete vältimine

2020-04-29

Koolituse eesmärk on anda praktilisi nõuandeid finantskorrektsioonide riskide maandamiseks, s.h hangete paremaks ettevalmistamiseks, läbiviimiseks, hankelepingute täitmise jälgimiseks ja dokumenteerimiseks, samuti auditi tegijatega suhtluseks. Koolituse käigus tutvustatakse tüüpilisemaid eksimusi ja vaidlustuspraktikat. Eluliste näidetega püütakse selgitada kuidas enda õigusi parimal viisil kaitsta. Hinnale lisandub km.

Hind: 179.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Praktilised soovitused pakkujale riigihangetes edukalt osalemiseks

2020-05-12

Õppepäeva eesmärk– on anda pakkujatele praktilisi juhiseid, mida peaks pakkumuse ettevalmistamisel kindlasti tegema ja mida peaks kindlasti vältima. Riigihanges tuleb igapäevaselt ette arvukalt olukordi, kus pakkujad ebaõnnestuvad just enda tegevuse/tegevusetuse tõttu. Kui teada olulisi põhimõtteid, mida peaks pakkumuse esitamisel järgima, siis suurendavad pakkujad kordades riigihankes edukuse tõenäosust.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.15; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Riigihangete algkursus

2020-05-21

Kahepäevane kursus sobib isikutele, kes soovivad saada operatiivset ülevaadet riigihangete valdkonnast praktilise nurga alt, et siseneda riigihangete maastikule kas hankijana (hankespetsialist, hankejurist), pakkujana (projektijuhid), kontrollijana või hankeuudiseid kajastava ajakirjanikuna. Hinnale lisandub km.

Hind: 309.00 €
Kestus: 20. ja 21. mail 2020 kell 10.00–14.05

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Riigihanke spetsialistide ja juristide koolitus Roomas

2020-06-01

Suve hakul kutsume riigihangete valdkonna spetsialiste ja juriste koolitusele Rooma, Itaaliasse. Koolituse viime läbi koostöös Rooma Tor Vergata ülikooliga ning jätkame eelmisel aastal Veneetsias alguse saanud keskse hankimisega ning rohelise hankimisega seotud teadmiste omandamist! Hinna info kodulehel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 01. juuni 2020–5. juuni 2020

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni uuemast ning olulisemast praktikast hankijale ja pakkujale!

2020-06-03

Koolituse eesmärk on viia osalejaid kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga, mis on aluseks edukale toimimisele nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.15; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RIIGIHANGETE KONVERENTS 2020

2020-10-29

Igal sügisel korraldame traditsioonilise hankekonverentsi, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - seaduse autorid, nii hankijad kui pakkujad, juristid, advokaadid, vandeadvokaadid jt! Konverentsil võtame kokku lõppeva aasta tähtsaimad sündmused hankemaastikul, analüüsime riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid, aktuaalseid kohtulahendeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul.  Hinnale lisandub km.

Hind: 239.00 €
Kestus: kell 10.00–17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06