Koolitused:

Riigihanke spetsialistide ja juristide koolitusreis Veneetsiasse

2019-09-30

Tänavune koolitusreis viib riigihankijad ja hankejuristid Veneetsiasse. Tänavuse õppereisi teema on keskne hankimine ning elektroonilised hanked. Koolitus annab igaühele suurepärase võimaluse kohtuda piirkonna riigihangete tippspetsialistidega ning tutvuda suundumustega riigihangete valdkonnas. Hinnale lisandub km. Alates 1. juulist hind 1580 € + km.

Hind: 1580.00 €
Kestus: 30. september - 4. oktoober 2019
Koht: Itaalia

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Riigihanke planeerimine ja -menetlus

2019-10-03

 Sellel kursusel õpime, kuidas riigihanget planeerida, milliste hankemenetluste vahel valida, kuidas riigihanke alusdokumente koostada, pakkumusi menetleda ning hankelepingut sõlmida ja muuta. Analüüsime, kuidas kirjeldada oma vajadusi, ja mõtestame lahti, miks on oluline esitada nõudeid riigihankes osalevatele ettevõtjatele.

Hind: 348.00 €
Kestus: 3.10. 2019 - 14.03. 2020 Liitu 23. septembrini

Telefon: suhtleme meilitsi

Ettevõtja dokumentide selgitamine riigihankes

2019-10-10

Riigihangete praktikas on sagedased juhtumid, kus hankijale esitatud dokumendid on ebaselged või vigased või vajavad muul põhjusel täiendavat selgitamist. Kirjeldatud olukorras on hankija valiku ees, kas lubada ettevõtjal dokumente selgitada ja puudus kõrvaldada või jätta täiendavad andmed küsimata. Õige valiku tegemine ei ole lihtne, kuna hankija peab tagama, et dokumentide esitamistähtaja järgne täiendamine või muutmine ei läheks vastuollu pakkujate võrdse kohtlemise ning läbipaistvuse põhimõtetega.  Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni uuemast ning olulisemast praktikast hankijale ja pakkujale!

2019-10-22

Koolituse eesmärk on viia osalejaid kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga, mis on aluseks edukale toimimisele nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Ehitusvaldkonna riigihangete hanke- ja rakenduspraktika

2019-10-24

Ehituse riigihangete aastane maht Eestis on suurusjärgus 1 miljard eurot ja sellisena on riigihangete osakaal meie ehitusturul märkimisväärne. RHS-i ja selle tõlgenduspraktikaga kursis olek on hangetes edukaks osalemisel vajalik. Koolituse eesmärk on anda ülevaade aktuaalsetest teemadest ja küsimustest ehitusvaldkonna riigihangetes ning tõlgenduspraktikas. Hinnale lisandub km.

Hind: 129.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30 ; 6 ak.t.

Telefon: +372 525 6655

Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast

2019-10-29

Riigihangete seadus võimaldab hankijatel sõlmida raamlepinguid ja selle läbi ressursse säästa, kuna raamlepingu siseselt ei ole hankijal tarvis hankemenetlusi korrata. Raamlepinguid on võimalik sõlmida eri liiki ning igal nendest on omad positiivsed ja negatiivsed mõjud. Oluline on osata valida nende seast sobiv ja hankija vajadustele kõige paremini vastav raamlepingu lahendus. Hinnale lisandub km.

Hind: 209.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Riigihangete algkursus

2019-10-29

Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.   Hind alates 15. oktoober 359 € + km

Hind: 309.00 €
Kestus: 29.-30.10.2019; 12 ak.t.

Telefon: 648 7000; 58 417 448

RIIGIHANGETE KONVERENTS 2019

2019-11-07

Konverentsile kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - nii hankijad kui pakkujad, juristid, vandeadvokaadid, advokaadid jt! Konverentsil analüüsime valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Teie ette astuvad mitmed hankejuristidele, advokaadid, vandeadvokaadid ja teised eksperdid! Käsitleme aktuaalset kohtupraktikat nii Eestist kui ka Euroopast!   Hinnale lisandub km.

Hind: 249.00 €
Kestus: kell 10.00–17.00; 8 ak.t.

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

Õigusvastased hanketingimused- levinud väärpraktika näiteid ja õppetunde

2019-11-13

Hanketingimuste kaudu kujundatakse riigihanke sisu. Koolitus puudutab hanketingimuste koostamist, hõlmates kolme olulist teemat: kvalifitseerimise tingimused, tehniline kirjeldus, hindamise kriteeriumid. Koolituse käigus antakse ülevaade levinud vigadest ja väärpraktikast. Kehvasti läbimõeldud tingimused võivad kaasa tuua mitmeid probleeme. Kõige halvemal juhul ei saa hankija enda soovidele vastavat toodet, teenust või ehitustööd.  Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00–14.05; 5 ak.t

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

EHITUSTÖÖDE RIIGIHANGETE SÕLMKÜSIMUSED

2019-11-14

Hankedokumentide koosseis, hankega seotud üldnõudedEhitustööde riigihanke tehniline kirjeldus. Kvalifitseerimistingimused ja nõuded pakkumusele. Tüüplepingute (ETÜ, FIDIC) kasutamine riigihangetel jne. Üliõpilastele ja õpetajatele 60 EUR.

Hind: 100.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00

Telefon: 660 4555

Riigihangete algkursus

2019-11-19

Kahepäevane kursus sobib isikutele, kes soovivad saada operatiivset ülevaadet riigihangete valdkonnast praktilise nurga alt, et siseneda riigihangete maastikule kas hankijana (hankespetsialist, hankejurist), pakkujana (projektijuhid), kontrollijana või hankeuudiseid kajastava ajakirjanikuna. Hinnale lisandub km.

Hind: 309.00 €
Kestus: 19. ja 20. novembril 2019 kell 10.00–14.05

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06