Koolitused:

Solfedžo kursus

2019-01-23

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes soovivad aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsi oskust.

Hind: 91.00 €
Kestus: 23. jaanuar - 15. mai 2019, 26 tundi

Telefon: 630 6508