Koolitused:

Kitarri individuaalõpe algajatele ja edasijõudnutele

2019-09-03

Vastavalt õppija huvile on võimalik valida järgmiste muusikastiilide vahel: klassika, pop, rock, jazz, laulude saated, improvisatsioon. Tunnid toimuvad üks kord nädalas, tunni kestvus on 45 minutit. 11.45 - 12.30 ja 12.30 - 13.15

Hind: 210.00 €
Kestus: 13. september - 13. detsember 2019; 14 ak.t.

Telefon: 630 6508

Kitarri individuaalõpe algajatele ja edasijõudnutele

2019-09-14

Vastavalt õppija huvile on võimalik valida järgmiste muusikastiilide vahel: klassika, pop, rock, jazz, laulude saated, improvisatsioon. Tunnid toimuvad üks kord nädalas, tunni kestvus on 45 minutit. 11.45 - 12.30 ja 12.30 - 13.15

Hind: 210.00 €
Kestus: 14. september - 14. detsember 2019; 14 ak.t.

Telefon: 630 6508

Solfedžo kursus

2019-09-18

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes soovivad aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsi oskust.

Hind: 112.00 €
Kestus: 18. septembril - 18. detsember 2019.a., 26 tundi

Telefon: 630 6508

Viiuliõpe täiskasvanutele

2019-09-19

Kui paljud teist on kuulanud hardunult viiulit, pidades sellel instrumendil mängimist vaid väheste üliandekate inimeste privileegiks. Ja igal juhul on õppimisega hiljaks jäädud, sest alustama peab selle pilliga ju varases lapseeas.

Hind: 180.00 €
Kestus: 19. september - 05. detsember 2019; 12 ak.t.

Telefon: 630 6508

Klaverimäng kõigile

2019-09-23

Individuaaltundides saab õppida just seda, mis huvitab õppijat kõige enam, olgu selleks noodist lugemine, ansamblimäng, saatepartii seadmine või ka omaloomingu esitamine. Miks mitte tuua tundi ka omalt poolt ettevalmistatud palad, millele anda koos õpetajaga viimane lihv.

Hind: 180.00 €
Kestus: 23. september - 16. detsember 2019; 12 ak.t.

Telefon: 630 6508

Klaverimäng kõigile

2019-09-25

Individuaaltundides saab õppida just seda, mis huvitab õppijat kõige enam, olgu selleks noodist lugemine, ansamblimäng, saatepartii seadmine või ka omaloomingu esitamine. Miks mitte tuua tundi ka omalt poolt ettevalmistatud palad, millele anda koos õpetajaga viimane lihv.

Hind: 180.00 €
Kestus: 25. september - 11. detsember 2019; 12 ak.t.

Telefon: 630 6508

Klaverimäng kõigile

2019-09-27

Individuaaltundides saab õppida just seda, mis huvitab õppijat kõige enam, olgu selleks noodist lugemine, ansamblimäng, saatepartii seadmine või ka omaloomingu esitamine. Miks mitte tuua tundi ka omalt poolt ettevalmistatud palad, millele anda koos õpetajaga viimane lihv.

Hind: 180.00 €
Kestus: 27. september - 13. detsember 2019; 12 ak.t.

Telefon: 630 6508

Vanalinna Ukulele Klubi ehk Vukulele Klubi

2019-09-27

See on lõbus ja kerge viis alustada ukulele mänguga tutvumist ja tegeleda järjekindlalt oma mänguoskuse hoidmise ja arendamisega. Klubi sobib neile, kes tunnevad rõõmu seltskondlikust ühislaulmisest ja -mängimisest ja kel on huvi ukulele kui rütmi- ja saatepilli vastu. Tegevuse käigus on võimalik õppida ka meloodiaid mängima. Teisipäeviti üle nädala  kell 17.30 – 20.00. kuutasu september 18 € oktoober 36 € november 36 € detsember 18 €

Hind: 18.00 €
Kestus: 24. september – 03. detsember 2019; 20 ak.t.

Telefon: 630 6508

Kohtumisõhtu Andres Dvinjaninoviga

2019-10-18

Rahvaülikooli kultuuriklubi külaliseks on mees, kelle tutvustamisel tiitlitest puudu ei tule. Andres Dvinjaninov on näitleja, lavastaja, teatrijuht, saatejuht, esinemis-, suhtlus- ja häälekoolitaja. Ta mängib erinevaid instrumente, laulab, on mitme erineva ansambli ja muusikakollektiivi asutaja ja liige.

Hind: 7.00 €
Kestus: kell 17.30 - 19.00; 2 ak.t.

Telefon: 7361 540