Koolitused:

Ettevõtte arhiivihaldus

2017-12-19

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtete arhiivitöötajad, sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide arhiveerimisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 95.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sissejuhatus dokumendihaldusesse. E-KURSUS

2017-12-20

Kursuse läbides õppija • Omandab asjaajamise algteadmised • Oskab kirjeldada dokumendihalduse mõistet, normdokumente dokumendihalduses • Oskab koostada dokumendiplanki, tunneb elementide vorminõudeid ning oskab koostada ametikirju. Kursuse ülesehitus

Hind: 135.00 €
Kestus: 20 tundi, 100% e-õpet, 1 kuu

Telefon: 445 1968

Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis

2018-01-11

Koolitusega omandab osaleja teadmised dokumendihalduse korraldusest organisatsioonis, valdkonna alastest normdokumentidest, organisatsioonisiseste kordade koostamisest ja dokumentide loomisest. Koolituse maksumus on kuni 22.12.2017 118 eurot. Hilisemal registreerimisel 150 eurot.

Hind: 118.00 €
Kestus: 10.00-17.15

Telefon: suhtleme meilitsi

Töökeskkonna dokumendihaldus

2018-01-15

Kas Sinul on kõik vajalikud töötervishoiu ja tööohutusalased dokumendid olemas? Kui on, siis kas oled kindel, et need on ka õigesti vormistatud? Tihti võivad meil küll kõik dokumendid olemas olla, aga pole õigesti vormistatud või sisu on puudulik. Selleks, et saaksid veenduda töötervshoiu- ja tööohutusalaste dokumentide õigsuses, soovitame osaleda koolitusel, kus anname juhiseid, millistele nõuetele peab tööohutus- ja töötervishoiualane dokumentatsioon vastama ja kuidas neid ise koostada.

Hind: 109.00 €
Kestus: 1 päev

Telefon: 620 7676

Kontoritarkvara ABC

2018-01-17

Koolituspakett koosneb kolmest erinevast koolitusest:MS Wordi koolitusalgajatele (8 akadeemilist tundi) 17.01.2018MS Exceli koolitusalgajatele (8 akadeemilist tundi) 24.01.2018MS PowerPointi koolitusalgajatele (8 akadeemilist tundi) 31.01.2018

Hind: 420.00 €
Kestus: 17.01-31.01.2018

Telefon: 5128075

MS Wordi koolitus algajatele

2018-01-17

Koolitus on mõeldud eelkõige kontoritöötajatele, kes soovivad arendada oskusi ühe peamise kontoritarkvara võimaluste kasutamisel kas ettevõtte töö paremaks korraldamiseks, andmete visualiseerimiseks või teiste tööalaste tegemiste lihtsustamiseks.

Hind: 150.00 €
Kestus: 17.01.2018 (8 ak tundi)

Telefon: 5128075

Kontoritarkvara ABC Wordi, Exceli ja PowrPointi baaskoolitus

2018-01-22

 Koolituspakett koosneb kolmest erinevast koolitusest:MS Wordi koolitusalgajatele (8 akadeemilist tundi) 22.01.2018MS Exceli koolitusalgajatele (8 akadeemilist tundi) 29.01.2018MS PowerPointi koolitusalgajatele (8 akadeemilist tundi) 05.02.2018

Hind: 420.00 €
Kestus: 22.01-05.02.2018

Telefon: 5128075

Korrektne dokumenditöö korraldus

2018-02-06

Koolitusel saab ülevaate dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest riiklikest normdokumentidest ning organisatsioonisiseste normdokumentide koostamise vajalikkusest. Osaleja omandab teadmised ja praktilised oskused organisatsiooni tegevuste dokumenteerimiseks ja korrektsete dokumentide loomiseks vastavalt kirjastandardile ning protokollide koostamiseks..

Hind: 114.00 €
Kestus: 10:00-15:00

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Korrektne dokumenditöö korraldus

2018-02-13

Koolitusel saab ülevaate dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest riiklikest normdokumentidest ning organisatsioonisiseste normdokumentide koostamise vajalikkusest. Osaleja omandab teadmised ja praktilised oskused organisatsiooni tegevuste dokumenteerimiseks ja korrektsete dokumentide loomiseks vastavalt kirjastandardile ning protokollide koostamiseks..

Hind: 114.00 €
Kestus: 10:00-15:00
Koht: Tallinn

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Töökeskkonna dokumendihaldus

2018-02-13

Kas Sinul on kõik vajalikud töötervishoiu ja tööohutusalased dokumendid olemas? Kui on, siis kas oled kindel, et need on ka õigesti vormistatud? Tihti võivad meil küll kõik dokumendid olemas olla, aga pole õigesti vormistatud või sisu on puudulik. Selleks, et saaksid veenduda töötervshoiu- ja tööohutusalaste dokumentide õigsuses, soovitame osaleda koolitusel, kus anname juhiseid, millistele nõuetele peab tööohutus- ja töötervishoiualane dokumentatsioon vastama ja kuidas neid ise koostada.

Hind: 109.00 €
Kestus: 1 päev

Telefon: 620 7676

Asjaajamise korraldamine väikeettevõttes. Väikeettevõtte dokumendihaldus

2018-03-12

Koolitus annab ülevaate organisatsiooni süsteemidokumentidest ja selle loomiseks vajalikest toimingutest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:30 - 17:00; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690