Koolitused:

EVS ISO 15489-1

2017-10-25

 Standard  EVS-ISO 15489-1:2017 sisaldab kaasajastatud nägemust dokumendist, dokumendi halduse rollist ja dokumendihalduri esmastest ülesannetest. Esitab rahvusvahelise kokkuleppe sellest, kuidas kaasajal dokumendihaldust mõistetakse.

Hind: 80.00 €
Kestus: 4 ak. t

Telefon: 605 5053

Dokumendihaldus arvutil

2017-10-26

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 190.00 €
Kestus: 26.10.2017-03.11.2017; ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus

2017-10-31

 Dokumendihalduse e-kursus asub 100% e-õppe keskkonnas. Liitudes kursusega saad omale kasutajanime ja parooli, millega saad õppekeskkonda sisse logida. Materjalidele pääsed ligi igal pool, kus on olemas internetiühendus. Alustada võid igal ajal!

Hind: 52.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Dokumendihaldussüsteemi loomine väikeettevõttes. Väikeettevõtja dokumendihaldus

2017-11-06

Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes tunnevad vajadust dokumendihaldussüsteemi järele - väikeettevõtjad, ettevõtete sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:30 - 14.30; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus

2017-11-07

 Dokumendihalduse e-kursus asub 100% e-õppe keskkonnas. Liitudes kursusega saad omale kasutajanime ja parooli, millega saad õppekeskkonda sisse logida. Materjalidele pääsed ligi igal pool, kus on olemas internetiühendus. Alustada võid igal ajal!

Hind: 52.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Veebiseminar- Kuidas ajakohastada dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivaid juhiseid pärast „Teenuste korraldamise ja teabehalduse aluste“ jõustumist?

2017-11-09

Koolituse eesmärk on anda teadmisi uue määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ dokumendihaldust puudutavast osast ja nõuandeid, kuidas ajakohastada dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivaid juhiseid. Hinnale lisandub km.

Hind: 39.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.30

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

Учет основного имущества и недвижимости. Бухгалтерский и налоговый аспекты

2017-11-09

На двухчасовом семинаре будут раскрыты бухгалтерский и налоговый аспекты отражения основного имущества и недвижимости. Hinnale lisandub km.

Hind: 40.00 €
Kestus: 9:00 до 11:15

Telefon: 5330 3638

Dokumendihaldussüsteemi loomine väikeettevõttes. Väikeettevõtja dokumendihaldus

2017-11-14

Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes tunnevad vajadust dokumendihaldussüsteemi järele - väikeettevõtjad, ettevõtete sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sissejuhatus dokumendihaldusesse. E-KURSUS

2017-11-20

Kursuse läbides õppija • Omandab asjaajamise algteadmised • Oskab kirjeldada dokumendihalduse mõistet, normdokumente dokumendihalduses • Oskab koostada dokumendiplanki, tunneb elementide vorminõudeid ning oskab koostada ametikirju. Kursuse ülesehitus

Hind: 135.00 €
Kestus: 20 tundi, 100% e-õpet, 1 kuu

Telefon: 445 1968

Ettevõtte arhiivihaldus

2017-11-21

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtete arhiivitöötajad, sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide arhiveerimisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 95.00 €
Kestus: 9:30 - 14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus

2017-11-21

 Dokumendihalduse e-kursus asub 100% e-õppe keskkonnas. Liitudes kursusega saad omale kasutajanime ja parooli, millega saad õppekeskkonda sisse logida. Materjalidele pääsed ligi igal pool, kus on olemas internetiühendus. Alustada võid igal ajal!

Hind: 52.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609