Koolitused:

Veebikoolitus ja praktiline videokoolitus - Ettevõtte arhiivihaldus

2020-04-08

Videokoolitus annab põhjaliku ülevaate arhiivihalduse õiguskeskkonnast, samuti teadmisi ja praktilisi oskusi arhiivitöö otstarbekaks ning lihtsaks korraldamiseks. Kavas on praktilised tööd, osalejad saavad näidismaterjalide paketi. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 225 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine – igapäevane digitaalarhiveeriminee

2020-04-09

Õppepäeva eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Samuti käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Samuti anname põhjaliku ülevaate andmekaitsest ja nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Корректное оформление таможенных документов, вечерний

2020-04-15

Корректное оформление документации продаваемых товаров, готовой продукции.  Описание таможенных операций и правила их оформления Типы таможенных деклараций.Требования к их оформлению и ошибки. Оформление деклараций деклараций.  Транспортировка. Выбор транспорта. 

Hind: 200.00 €
Kestus: 15. apr – 30. apr, 20 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Digitaalne arhiveerimine - olulist ja uut

2020-04-16

Koolituse eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi, kuidas arhiveerida digitaaldokumente ning mida peab tegema nende säilitamiseks. UUS! Räägime ka Arhiivieeskirja lisa 1 tulevastest muudatustest arhiivivormingute osas (Rahvusarhiivi koostatud arhiivisobilike failivormingute nimekirja projekti, failivormingute juhise põhjal). Koolitusele on kutsutud dokumendihaldurid ja arhivaarid, kõik kes tegelevad ettevõttes dokumentide säilitamise ja korrashoiuga. 

Hind: 109.00 €
Kestus: 9.30-14.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Digitaalne arhiveerimine - olulist ja uut

2020-04-16

Koolituse eesmärk -  Anda praktilisi teadmisi, kuidas arhiveerida digitaal- ja paberdokumente ning mida peab tegema nende säilitamiseks. UUS! Räägime ka Arhiivieeskirja lisa 1 tulevastest muudatustest arhiivivormingute osas (Rahvusarhiivi koostatud arhiivisobilike failivormingute nimekirja projekti, failivormingute juhise põhjal).

Hind: 109.00 €
Kestus: kell 9.30-14.00; 5 ak.t.

Telefon: 620 7676

Veebikoolitus ja praktiline videokoolitus - Ettevõtte arhiivihaldus

2020-04-22

Videokoolitus annab põhjaliku ülevaate arhiivihalduse õiguskeskkonnast, samuti teadmisi ja praktilisi oskusi arhiivitöö otstarbekaks ning lihtsaks korraldamiseks. Kavas on praktilised tööd, osalejad saavad näidismaterjalide paketi. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 225 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga

2020-04-28

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Hinnale lisandub km.

Hind: 526.00 €
Kestus: 28.04.2020-25.06.2020; 54 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sissejuhatus dokumendihaldusesse. E-KURSUS

2020-05-04

Kursuse läbides õppija • Omandab asjaajamise algteadmised • Oskab kirjeldada dokumendihalduse mõistet, normdokumente dokumendihalduses • Oskab koostada dokumendiplanki, tunneb elementide vorminõudeid ning oskab koostada ametikirju. Kursuse ülesehitus

Hind: 185.00 €
Kestus: 20 tundi, 100% e-õpet, 04.05-04.06.2020

Telefon: 445 1968

Dokumendihaldus

2020-05-08

Eesmärk: täiendada, arendada ja parandada asjaajamise ja dokumendihaldusega tegelevate töötajate teadmisi. Sisu: Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest.

Hind: 180.00 €
Kestus: 8. mai – 11. mai; 16 ak.t.

Telefon: 5611 1717

Dokumendihaldus (Tartus)

2020-05-08

Koolituse eesmärgiks on täiendada, arendada ja parandada asjaajamise ja dokumendihaldusega tegelevate töötajate teadmisi ja oskusi.

Hind: 180.00 €
Kestus: 8.-11.mai 2020

Telefon: 7 428 000

Veebikoolitus ja praktiline videokoolitus - Ettevõtte arhiivihaldus

2020-05-13

Videokoolitus annab põhjaliku ülevaate arhiivihalduse õiguskeskkonnast, samuti teadmisi ja praktilisi oskusi arhiivitöö otstarbekaks ning lihtsaks korraldamiseks. Kavas on praktilised tööd, osalejad saavad näidismaterjalide paketi. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 225 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid

2020-05-13

Põhjalik ja nõuetele vastav dokumendihaldus aitab ennetada ja maandada töösuhetega kaasnevaid probleeme. Korrektsed dokumendid ei ole üksnes seadusega ette kirjutatud kohustus vaid pigem aitavad need tööandjal ja töötajal konkreetsemalt kokku leppida õigused ja kohustused, mis tagavad ladusa töökorralduse. SOODUSHIND 2019 aasta lõpuni ainult  99 EUR +km

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-17.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;