Koolitused:

Sissejuhatus dokumendihaldusesse. E-KURSUS

2018-11-26

Kursuse läbides õppija • Omandab asjaajamise algteadmised • Oskab kirjeldada dokumendihalduse mõistet, normdokumente dokumendihalduses • Oskab koostada dokumendiplanki, tunneb elementide vorminõudeid ning oskab koostada ametikirju. Kursuse ülesehitus

Hind: 145.00 €
Kestus: 20 tundi, 100% e-õpet,

Telefon: 445 1968

Kaasaegne asjaajamine ja arhiivitöö ettevõttes- probleemid ja lahendused

2018-11-26

Koolitus annab põhiteadmised kaasaegse dokumendi- ja arhiivihalduse korraldusest. Koolitusel osaleja saab mahuka õppe- ja näidismaterjali. Koolitus on praktilise suunitlusega, andes põhiteadmised ja oskused organisatsiooni dokumendihalduse efektiivseks ning säästlikuks korraldamiseks ja sinna on kutsutud kõik organisatsiooni dokumendi- ja/või arhiivihaldusega tegelevad töötajad.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Корректное оформление таможенных документов (практикум) дневной

2018-11-27

Корректное оформление документации продаваемых товаров, готовой продукции.  Описание таможенных операций и правила их оформления Типы таможенных деклараций.Требования к их оформлению и ошибки. Оформление деклараций деклараций.  Транспортировка. Выбор транспорта

Hind: 200.00 €
Kestus: 27/11, 28/11, 29/11; 20 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Töökeskkonna dokumendihaldus. Muudatused uues Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses alates 1.01.2019

2018-11-29

1.jaanuaril 2019 hakkab kehtima uus Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Koolituse eesmärk on tutvustada peamisi muudatusi ning selgitada, mida see tööandja jaoks tähendada võiks.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-16700

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Töötervishoiu ja tööohutuse dokumendihaldus

2018-11-29

Kas Sinul on kõik vajalikud töötervishoiu ja tööohutusalased dokumendid olemas? Kui on, siis kas oled kindel, et need on ka õigesti vormistatud? Tihti võivad meil küll kõik dokumendid olemas olla, aga pole õigesti vormistatud või sisu on puudulik.

Hind: 109.00 €
Kestus: 1 päev

Telefon: 620 7676

Корректное оформление таможенных документов (практикум) дневной

2018-12-11

Корректное оформление документации продаваемых товаров, готовой продукции.  Описание таможенных операций и правила их оформления Типы таможенных деклараций.Требования к их оформлению и ошибки. Оформление деклараций деклараций.  Транспортировка. Выбор транспорта

Hind: 200.00 €
Kestus: 11/12, 12/12, 13/12; 20 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Ettevõtte arhiivihaldus

2019-01-03

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690