Koolitused:

Töökeskkonna dokumendihaldus

2018-05-31

Kas Sinul on kõik vajalikud töötervishoiu ja tööohutusalased dokumendid olemas? Kui on, siis kas oled kindel, et need on ka õigesti vormistatud? Tihti võivad meil küll kõik dokumendid olemas olla, aga pole õigesti vormistatud või sisu on puudulik. Selleks, et saaksid veenduda töötervshoiu- ja tööohutusalaste dokumentide õigsuses, soovitame osaleda koolitusel, kus anname juhiseid, millistele nõuetele peab tööohutus- ja töötervishoiualane dokumentatsioon vastama ja kuidas neid ise koostada.

Hind: 109.00 €
Kestus: 1 päev

Telefon: 620 7676

Dokumendihaldus arvutil

2018-06-01

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 190.00 €
Kestus: 01.06.2018-08.06.2018; 19 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

2018-06-01

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 286.00 €
Kestus: 01.06.2018-19.06.2018; 25 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Veebiseminar - Andmekaitse mõju juhiabi, dokumendihalduri ja arhivaari tööle

2018-06-13

Dokumendi- ja arhiivihalduse korralduses on oluline arvestada andmekaitse nõuetega. 2018. aasta mais kehtima hakkav isikuandmete kaitse üldmäärus toob kaasa rangemad andmekaitse nõuded, millega peab arvestama igas asutuses ja ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: kell 10.00–11.30; 2 ak.t.

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

Andmekaitsespetsialisti ekspertkoolitus

2018-06-14

Euroopa Liidus sh. Eestis jõustuv andmekaitsereform toob endaga kaasa uued kohustused ettevõtetele/asutustele, kes koguvad, arhiveerivad, analüüsivad, töötlevad, jagavad kolmandatele osapooltele ja kustutavad isikuandmeid. Hinnale lisandub km.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-15.45

Telefon: Suhtleme meilitsi

Ettevõtte arhiivihaldus

2018-06-19

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:30 - 14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690