Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Практикум Корректное оформление таможенных документов

2020-08-10

Корректное оформление документации продаваемых товаров, готовой продукции.  Описание таможенных операций и правила их оформления Типы таможенных деклараций.Требования к их оформлению и ошибки. Оформление деклараций деклараций.  Транспортировка. Выбор транспорта. 

Hind: 200.00 €
Kestus: 10/08 – 19/08, 20 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine bürootöös e-õppena

2020-08-12

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.   Koolituse jooksul saab esitada 9 iseseisvat tööd. Sihtgrupp Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel. Keelehuvilised, kes soovivad oma eesti kirjakeele reegleid kaasajastada.

Hind: 80.00 €
Kestus: 24 tundi. 12.08.2020-30.09.2020

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus ja praktiline videokoolitus - Ettevõtte arhiivihaldus

2020-08-12

Videokoolitus annab põhjaliku ülevaate arhiivihalduse õiguskeskkonnast, samuti teadmisi ja praktilisi oskusi arhiivitöö otstarbekaks ning lihtsaks korraldamiseks. Kavas on praktilised tööd, osalejad saavad näidismaterjalide paketi. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 225 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Personalitöö dokumentatsioon ja organisatsiooni vaimne tervis Tartu

2020-08-12

Koolituse tulemusena on õppijal teadmised personalitöös vajaminevatest dokumentidest: millised on seadusandlusest tulenevad nõuded ja organisatsiooni vaimse töökeskkonna haldamisest: selle mõõtmisest ja parendustegevuste planeerimisest.

Hind: 340.00 €
Kestus: 12.08.20-14.08.20; 26 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga Tallinn

2020-08-17

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Hinnale lisandub km.

Hind: 526.00 €
Kestus: 17.08.2020-26.10.2020; 54 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

ÕPPEPÄEV Kaasaegne digitaalarhiveerimine erasektoris

2020-08-18

Õppepäeva eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Samuti käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Samuti anname praktilisi näpunäiteid edaspidiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00, 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Personalitöö dokumentatsioon ja organisatsiooni vaimne tervis Tallinn

2020-08-24

Koolituse tulemusena on õppijal teadmised personalitöös vajaminevatest dokumentidest: millised on seadusandlusest tulenevad nõuded ja organisatsiooni vaimse töökeskkonna haldamisest: selle mõõtmisest ja parendustegevuste planeerimisest.

Hind: 340.00 €
Kestus: 24.08.20-31.08.20; 26 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Dokumendihaldus arvutil Tallinn

2020-08-26

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 146.00 €
Kestus: 26.08.2020-01.09.2020; 19 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus ja praktiline videokoolitus - Ettevõtte arhiivihaldus

2020-08-26

Videokoolitus annab põhjaliku ülevaate arhiivihalduse õiguskeskkonnast, samuti teadmisi ja praktilisi oskusi arhiivitöö otstarbekaks ning lihtsaks korraldamiseks. Kavas on praktilised tööd, osalejad saavad näidismaterjalide paketi. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 225 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

24/7 VEEBISEMINAR- E-KIRJADE KORREKTNE KIRJUTAMINE JA VORMISTAMINE

2020-09-01

EESMÄRK Seminari eesmärk on anda teadmisi, kuidas korrektselt ja keelereegleid järgides kirjutada ning vormistada e-kirju, et organisatsioonist välja minevaid e-kirju lugedes jääks kirja saajale mulje kui korrektsest ja professionaalsest organisatsioonist.

Hind: 49.00 €
Kestus: 2 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

24/7 VEEBISEMINAR- DOKUMENTIDE LOETELU KOOSTAMINE JA AJAKOHASTAMINE. SÄILITUSTÄHTAEGADE MÄÄRAMINE

2020-09-01

Veebiseminaril käsitleme teemasid: dokumentide loetelu koostamine: funktsioonide määratlemine, protsesside ja seoste analüüs;  liigitusskeem kui dokumentide loetelu osa. Sarjade moodustamise alused ja tähistused;  kuidas kajastada asutuse osutatavaid teenuseid dokumentide loetelus;  mis andmed ja millisel kujul peaks kaasaegne dokumentide loetelu veel sisaldama;  säilitustähtaegade määramise alused (õigusaktid, juhised) ja põhimõtted;  sagedasemad vead ja probleemid dokumentide loetelu koostamisel;  andmebaaside ja registrite kajastamine dokumentide loetelus;  kuidas dokumentide loetelu muuta ja täiendada. 

Hind: 49.00 €
Kestus: 2 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

24/7 VEEBISEMINAR -ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE AVALIKU TEABE SEADUSE ALUSEL

2020-09-01

Veebiseminaril käsitleme teemasid: isikuandmete kaitsmisest üldisemalt ehk isikuandmete töötlemise üldregulatsioon, avaliku teabe seadusest, 

Hind: 39.00 €
Kestus: 1 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06