Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

24/7 VEEBISEMINAR- E-KIRJADE KORREKTNE KIRJUTAMINE JA VORMISTAMINE

2020-11-01

EESMÄRK Seminari eesmärk on anda teadmisi, kuidas korrektselt ja keelereegleid järgides kirjutada ning vormistada e-kirju, et organisatsioonist välja minevaid e-kirju lugedes jääks kirja saajale mulje kui korrektsest ja professionaalsest organisatsioonist.

Hind: 49.00 €
Kestus: 2 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

24/7 VEEBISEMINAR- DOKUMENTIDE LOETELU KOOSTAMINE JA AJAKOHASTAMINE. SÄILITUSTÄHTAEGADE MÄÄRAMINE

2020-11-01

Veebiseminaril käsitleme teemasid: dokumentide loetelu koostamine: funktsioonide määratlemine, protsesside ja seoste analüüs;  liigitusskeem kui dokumentide loetelu osa. Sarjade moodustamise alused ja tähistused;  kuidas kajastada asutuse osutatavaid teenuseid dokumentide loetelus;  mis andmed ja millisel kujul peaks kaasaegne dokumentide loetelu veel sisaldama;  säilitustähtaegade määramise alused (õigusaktid, juhised) ja põhimõtted;  sagedasemad vead ja probleemid dokumentide loetelu koostamisel;  andmebaaside ja registrite kajastamine dokumentide loetelus;  kuidas dokumentide loetelu muuta ja täiendada. 

Hind: 49.00 €
Kestus: 2 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

24/7 VEEBISEMINAR -ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE AVALIKU TEABE SEADUSE ALUSEL

2020-11-01

Veebiseminaril käsitleme teemasid: isikuandmete kaitsmisest üldisemalt ehk isikuandmete töötlemise üldregulatsioon, avaliku teabe seadusest, 

Hind: 39.00 €
Kestus: 1 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

24/7 VEEBISEMINAR- DIGITAALDOKUMENTIDE ARHIVEERIMINE JA SÄILITAMINE – KAS KEERULINE JA KULUKAS?

2020-11-01

Digitaaldokumentide arhiveerimisel ja säilitamisel on igal asutusel või ettevõttel oluline leida sobiv lahendus. See peab tagama digitaaldokumentide autentsuse ja tõendusväärtuse säilimise, samuti olema finantsiliselt optimaalne ning kasutajasõbralik lahendus. Kuna asjaajamises tekib nii digitaalseid kui paberkandjal dokumente, on vaja läbi mõelda ka digiteerimise korraldus. Samuti räägime, kuidas tagada olulise väärtusega e-kirjade säilimine.  

Hind: 59.00 €
Kestus: 2 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

24/7 VEEBISEMINAR - TÖÖKESKKONNA DOKUMENTATSIOON ORGANISATSIOONIS.

2020-11-01

Korras dokumentatsioon on oluline nii raamatupidamises, kui ka töökeskkonna korralduses. Seminaril vaatame ning tutvume, millised dokumendid peavad eduka töökeskkonna korraldamisel olema. EESMÄRK Anda ülevaade töötervishoiu - ja tööohutusalasest kohustuslikust dokumentatsioonist.

Hind: 19.00 €
Kestus: 1 ak.t.

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

Практикум Корректное оформление таможенных документов

2020-11-02

Корректное оформление документации продаваемых товаров, готовой продукции.  Описание таможенных операций и правила их оформления Типы таможенных деклараций.Требования к их оформлению и ошибки. Оформление деклараций деклараций.  Транспортировка. Выбор транспорта. 

Hind: 200.00 €
Kestus: 02/11 – 11/11, 20 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine bürootöös e-õppena

2020-11-04

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.   Koolituse jooksul saab esitada 9 iseseisvat tööd. Sihtgrupp Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel. Keelehuvilised, kes soovivad oma eesti kirjakeele reegleid kaasajastada.

Hind: 80.00 €
Kestus: 24 tundi; 04.11.2020-21.12.2020

Telefon: 7 333 690

KOOLITUS Hankemenetluse korraldamine ning kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni uuemast praktikast hankijale/pakkujale!

2020-11-05

Koolituse eesmärk on viia osalejaid kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga, mis on aluseks edukale toimimisele nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes. Samuti keskenduda eranditele hankemenetluse korraldamises.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Digitaalne arhiveerimine Tallinn

2020-11-10

Teabe säilitamiseks ja kasutamiseks kogu säilitusaja jooksul peame teadma digitaalse arhiveerimise põhimõtteid ning meetodeid.  Koolitus annab ülevaate digitaalsest arhiivihaldusest (sh Arhiivieeskirja muudatustest). Osaleja saab praktilisi teadmisi, kuidas arhiveerida ja säilitada digitaaldokumente ning digiteerida paberdokumente.

Hind: 96.00 €
Kestus: 5akadeemilist tundi, 09.30 - 13.30

Telefon: 7 333 690

RAHAPESU TÕKESTAMISEGA SEONDUVAD UUED SEADUSEMUUDATUSED JA PRAKTILISED PROBLEEMID

2020-11-11

Eesmärk: käsitleda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 2020 uusi ja kavandatavaid muudatusi, sh EL õiguses. Mh käsitletakse ka virtuaalvääringutega seonduvat ja notarite rolli rahapesu tõkestamisel. Sihtgrupp: finantsettevõtted, sh krediidiasutused jt kohustatud isikud finantssektoris (krediidiandjad  ja -vahendajad, makseasutused, hoiu-laenuühistud, finantside kaasajad jpt. Samuti vastavuskontrolliga tegelejad, audiitorid, advokaadid, notarid, juristid jpt puudutatud isikud.

Hind: 129.00 €
Kestus: 5 akadeemilist tundi

Telefon: 6 460 002

Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid

2020-11-18

Põhjalik ja nõuetele vastav dokumendihaldus aitab ennetada ja maandada töösuhetega kaasnevaid probleeme. Korrektsed dokumendid ei ole üksnes seadusega ette kirjutatud kohustus vaid pigem aitavad need tööandjal ja töötajal konkreetsemalt kokku leppida õigused ja kohustused, mis tagavad ladusa töökorralduse. 

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-17.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

KOOLITUS Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus asutuste dokumendihalduses – mida peab teadma?

2020-11-24

Koolituspäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse küsimustest asutustes ning nende regulatsioonide täitmisest.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030