Koolitused:

Asjaajamise korraldamine väikeettevõttes. Väikeettevõtte dokumendihaldus

2018-03-23

Koolitus annab ülevaate organisatsiooni süsteemidokumentidest ja selle loomiseks vajalikest toimingutest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebiseminar - Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond 2018

2018-03-27

Asutuse dokumendi- ja arhiivihalduse efektiivseks ja seaduspäraseks korraldamiseks on vaja olla kursis kehtiva õiguskeskkonnaga, milles on lähiajal toimunud muudatusi, näiteks haldusmenetluse seaduses. See on abiks asutuse dokumendihalduse korralduse ja seda reguleerivate juhiste kaasajastamisel ning kogu asutuses tekkiva teabe õiguspärase haldamise tagamisel Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.30; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Korrektne dokumenditöö korraldus

2018-04-04

Koolitusel saab ülevaate dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest riiklikest normdokumentidest ning organisatsioonisiseste normdokumentide koostamise vajalikkusest. Osaleja omandab teadmised ja praktilised oskused organisatsiooni tegevuste dokumenteerimiseks ja korrektsete dokumentide loomiseks vastavalt kirjastandardile ning protokollide koostamiseks..

Hind: 114.00 €
Kestus: 10:00-15:00

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Andmekaitsespetsialisti ekspertkoolitus. Kuidas töödelda ja dokumenteerida isikuandmeid?

2018-04-05

Euroopa Liidus sh. Eestis jõustuv andmekaitsereform toob endaga kaasa uued kohustused ettevõtetele/asutustele, kes koguvad, salvestavad, arhiveerivad, analüüsivad, töötlevad, jagavad kolmandatele osapooltele ja kustutavad isikuandmeid. Hinnale lisandub km.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-16.15
Koht: Tallinn

Telefon: Suhtleme meilitsi

Bürootöö - dokumenditöö esmaõpe

2018-04-09

Õpiväljundid: • Loob dokumente vastavalt organisatsiooni nõuetele Kursuse läbimisega taotletakse, et õppija omandab dokumenditöö oma pädevuse piirides, pakkudes tehnilist tuge organisatsioonis

Hind: 195.00 €
Kestus: 09.04-09.05.2018; 30 ak.t.

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

Töökeskkonna dokumendihaldus

2018-04-16

Kas Sinul on kõik vajalikud töötervishoiu ja tööohutusalased dokumendid olemas? Kui on, siis kas oled kindel, et need on ka õigesti vormistatud? Tihti võivad meil küll kõik dokumendid olemas olla, aga pole õigesti vormistatud või sisu on puudulik. Selleks, et saaksid veenduda töötervshoiu- ja tööohutusalaste dokumentide õigsuses, soovitame osaleda koolitusel, kus anname juhiseid, millistele nõuetele peab tööohutus- ja töötervishoiualane dokumentatsioon vastama ja kuidas neid ise koostada.

Hind: 109.00 €
Kestus: 1 päev

Telefon: 620 7676

Dokumendihaldus arvutil

2018-05-07

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 190.00 €
Kestus: 07.05-11.05.2018; 19 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

2018-05-07

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 286.00 €
Kestus: 07.05.2018 – 14.05.2018; 25 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Töökeskkonna dokumendihaldus

2018-05-11

Kas Sinul on kõik vajalikud töötervishoiu ja tööohutusalased dokumendid olemas? Kui on, siis kas oled kindel, et need on ka õigesti vormistatud? Tihti võivad meil küll kõik dokumendid olemas olla, aga pole õigesti vormistatud või sisu on puudulik. Selleks, et saaksid veenduda töötervshoiu- ja tööohutusalaste dokumentide õigsuses, soovitame osaleda koolitusel, kus anname juhiseid, millistele nõuetele peab tööohutus- ja töötervishoiualane dokumentatsioon vastama ja kuidas neid ise koostada.

Hind: 109.00 €
Kestus: 1 päev

Telefon: 620 7676

Ettevõtte arhiivihaldus

2018-05-14

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690