Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

VIDEOKOOLITUS Arhiivieeskirja ja määruse -Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused- kavandatavad muudatused

2020-06-09

Loengul räägime dokumendihalduse ja arhiivinduse õigusaktide lähiaja olulistest muudatustest.

Hind: 99.00 €
Kestus: kell 11.45-13.15; 2 akadeemilist tundi veebis

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine bürootöös e-õppena

2020-06-10

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.   Koolituse jooksul saab esitada 9 iseseisvat tööd. Sihtgrupp Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel. Keelehuvilised, kes soovivad oma eesti kirjakeele reegleid kaasajastada.

Hind: 80.00 €
Kestus: 24 tundi. 10.06.2020-14.08.2020

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus ja praktiline videokoolitus - Ettevõtte arhiivihaldus

2020-06-10

Videokoolitus annab põhjaliku ülevaate arhiivihalduse õiguskeskkonnast, samuti teadmisi ja praktilisi oskusi arhiivitöö otstarbekaks ning lihtsaks korraldamiseks. Kavas on praktilised tööd, osalejad saavad näidismaterjalide paketi. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 225 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Veebikoolitus ja praktiline videokoolitus - Ettevõtte arhiivihaldus

2020-06-24

Videokoolitus annab põhjaliku ülevaate arhiivihalduse õiguskeskkonnast, samuti teadmisi ja praktilisi oskusi arhiivitöö otstarbekaks ning lihtsaks korraldamiseks. Kavas on praktilised tööd, osalejad saavad näidismaterjalide paketi. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 225 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Dokumendihaldus arvutil Tallinn

2020-06-25

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 190.00 €
Kestus: 25.06.2020-26.06.2020; 19 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

24/7 VEEBISEMINAR- E-KIRJADE KORREKTNE KIRJUTAMINE JA VORMISTAMINE

2020-07-01

EESMÄRK Seminari eesmärk on anda teadmisi, kuidas korrektselt ja keelereegleid järgides kirjutada ning vormistada e-kirju, et organisatsioonist välja minevaid e-kirju lugedes jääks kirja saajale mulje kui korrektsest ja professionaalsest organisatsioonist.

Hind: 49.00 €
Kestus: 2 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

24/7 VEEBISEMINAR- DOKUMENTIDE LOETELU KOOSTAMINE JA AJAKOHASTAMINE. SÄILITUSTÄHTAEGADE MÄÄRAMINE

2020-07-01

Veebiseminaril käsitleme teemasid: dokumentide loetelu koostamine: funktsioonide määratlemine, protsesside ja seoste analüüs;  liigitusskeem kui dokumentide loetelu osa. Sarjade moodustamise alused ja tähistused;  kuidas kajastada asutuse osutatavaid teenuseid dokumentide loetelus;  mis andmed ja millisel kujul peaks kaasaegne dokumentide loetelu veel sisaldama;  säilitustähtaegade määramise alused (õigusaktid, juhised) ja põhimõtted;  sagedasemad vead ja probleemid dokumentide loetelu koostamisel;  andmebaaside ja registrite kajastamine dokumentide loetelus;  kuidas dokumentide loetelu muuta ja täiendada. 

Hind: 49.00 €
Kestus: 2 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

24/7 VEEBISEMINAR -ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE AVALIKU TEABE SEADUSE ALUSEL

2020-07-01

Veebiseminaril käsitleme teemasid: isikuandmete kaitsmisest üldisemalt ehk isikuandmete töötlemise üldregulatsioon, avaliku teabe seadusest, 

Hind: 39.00 €
Kestus: 1 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

24/7 VEEBISEMINAR- DIGITAALDOKUMENTIDE ARHIVEERIMINE JA SÄILITAMINE – KAS KEERULINE JA KULUKAS?

2020-07-01

Digitaaldokumentide arhiveerimisel ja säilitamisel on igal asutusel või ettevõttel oluline leida sobiv lahendus. See peab tagama digitaaldokumentide autentsuse ja tõendusväärtuse säilimise, samuti olema finantsiliselt optimaalne ning kasutajasõbralik lahendus. Kuna asjaajamises tekib nii digitaalseid kui paberkandjal dokumente, on vaja läbi mõelda ka digiteerimise korraldus. Samuti räägime, kuidas tagada olulise väärtusega e-kirjade säilimine.  

Hind: 59.00 €
Kestus: 2 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

24/7 VEEBISEMINAR - TÖÖKESKKONNA DOKUMENTATSIOON ORGANISATSIOONIS.

2020-07-01

Korras dokumentatsioon on oluline nii raamatupidamises, kui ka töökeskkonna korralduses. Seminaril vaatame ning tutvume, millised dokumendid peavad eduka töökeskkonna korraldamisel olema. EESMÄRK Anda ülevaade töötervishoiu - ja tööohutusalasest kohustuslikust dokumentatsioonist.

Hind: 19.00 €
Kestus: 1 ak.t.

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

Dokumendihaldus arvutil Tartu

2020-07-03

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 126.00 €
Kestus: 03.07.2020-06.07.2020; 16 ak.t.

Telefon: 7 333 690