Koolitused:

Avalik esinemine ja meediaga suhtlemine

2018-10-03

Härmo Saarm on avaliku esinemise lektor, treener ja meediakonsultant ( ka individuaalsed koolitused) alates 1999.aastast. Töötab mentorina. H.Saarm on olnud raadio- ja televisioonireporter, õpetanud näitlejatööd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, rezhiid ja meediaga suhtlemist Tallinna Ülikoolis. 

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.30

Telefon: 6455321

Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ning kaitsta?

2018-10-04

Oskuslik argumenteerimisoskus on tõeline eelis töökeskkonnas ja inimestevahelises suhtlemises. Sellel kursusel osaledes õpid korrastama oma mõtete struktuuri ja väljendusoskust, kuulama teiste seisukohti ning nendele reageerima.

Hind: 120.00 €
Kestus: 4. - 25. oktoober; 10 ak.t.

Telefon: 630 6508

Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ning kaitsta?

2018-10-04

Oskuslik argumenteerimisoskus on tõeline eelis töökeskkonnas ja inimestevahelises suhtlemises. Sellel kursusel osaledes õpid korrastama oma mõtete struktuuri ja väljendusoskust, kuulama teiste seisukohti ning nendele reageerima.

Hind: 120.00 €
Kestus: 4. - 25. oktoober; 10 ak.t.

Telefon: 52 08 549

Kõneleja ja tema hääl

2018-10-04

Muutu praktiliste harjutuste kaudu paremaks kõnelejaks, osavamaks suhtlejaks ja esinejaks! Õpi valdama kuulaja tähelepanu ja oma mõtte suunamist üheaegselt! Valmisolekuks valmis: Pane esinemisärevus enda kasuks tööle!

Hind: 90.00 €
Kestus: 4. oktoober - 8. november 2018

Telefon: 630 6508

Argumenteerimine juhtimises

2018-10-09

Millele Sa toetud, kui jagad meeskonnaga oma otsust? Oma positsioonile juhina, oma kogemustest ja varasematest otsustest tulenevale autoriteedile, harjumuse jõule, et Sinu otsustega ei vaielda? Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest aru saadakse, nii organisatsiooni sees kui klientide ja teiste sihtgruppide hulgas. Argumenteeritud otsuseid võetakse suurema usaldusega vastu ning selline lähenemine otsuse tegemisele muudab otsused iseenesest kvaliteetsemaks. Lisandub km.

Hind: 429.00 €
Kestus: 10.00.-17.00
Koht: Tallinn

Telefon: 52 08 549

Näitlejameisterlikkuse jätkukursus

2018-10-10

Näitlejameisterlikkuse jätkukursusel tutvustab näitleja Margus Prangel soovijatele kogemusi, mis on seotud esinemise ja eneseväljendusega, toetudes teatris ja teles ja iseseisvate praktikate najal omandatud kogemustele.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10. oktoobrist - 21. novembrini

Telefon: 615 5163, 5565 5486

Argumenteerimise ja mõjutamise oskused. Koolitused.ee märgusõnaga soodustus - 30%

2018-10-17

Koolitusel keskendutakse avaliku esinemise mõjujõudu suurendavatele teguritele nagu argumenteerimine ja mõjutamine. Räägitakse argumenteerimise põhialustest ja oma mõtete esitamisest argumentide kujul.  Hinnale lisandub km. 

Hind: 199.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 677 5090/+372 5192 5090

Avaliku esinemise meistriklass Margus Abeliga

2018-10-22

Koolitusel tutvustatakse teoreetilisi aluseid avaliku esinemise olemusest ja eesmärkidest, kõnelejale esitatavatest nõuetest ning tema verbaalsete ja mitteverbaalsete väljendusoskuste arendamise võimalustest. Tutvustatakse avaliku esinemise ettevalmistuse ja esitamise printsiipe ning praktiseeritakse neid kogemusõppe kaudu. Läbi praktiliste kõnekunsti harjutuste arendatakse osalejate verbaalset ja mitteverbaalset suhtlusoskust ning isikupärast eneseväljendust.

Hind: 96.00 €
Kestus: 22-23.10.2018; 12 ak.t.

Telefon: 7361 540

Hääl kui töövahend

2018-10-22

Kuidas hääleaparaat toimib, kuidas häält kasutada ja hoida? Miks hääl väsib? Mida teha haige häälega? Kuidas kõlavalt ja kandvalt rääkida? Koolitus annab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi hääle kui põhilise töövahendi kasutamise kohta.

Hind: 88.00 €
Kestus: 22-29.10.2018; 8 ak.t.

Telefon: 7361 540

Avalik esinemine ja meediaga suhtlemine

2018-11-07

Härmo Saarm on avaliku esinemise lektor, treener ja meediakonsultant ( ka individuaalsed koolitused) alates 1999.aastast. Töötab mentorina. H.Saarm on olnud raadio- ja televisioonireporter, õpetanud näitlejatööd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, rezhiid ja meediaga suhtlemist Tallinna Ülikoolis. 

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.30

Telefon: 6455321