Koolitused:

Kuidas oma seisukohti argumenteeritult esitada ja kaitsta?

2017-10-24

Oskuslik argumenteerimisoskus on tõeline eelis töökeskkonnas ja inimestevahelises suhtlemises. Sellel kursusel osaledes õpid korrastama oma mõtete struktuuri ja väljendusoskust, kuulama teiste seisukohti ning nendele reageerima.

Hind: 120.00 €
Kestus: 10 tundi

Telefon: 630 6508

Kuidas oma seisukohti argumenteeritult esitada ja kaitsta?

2017-10-24

Oskuslik argumenteerimisoskus on tõeline eelis töökeskkonnas ja inimestevahelises suhtlemises. Sellel kursusel osaledes õpid korrastama oma mõtete struktuuri ja väljendusoskust, kuulama teiste seisukohti ning nendele reageerima.

Hind: 120.00 €
Kestus: 24.10 - 14.11

Telefon: 52 08 549

Kõne ja hääle treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele

2017-10-30

Eesmärk Saada teadlikuks hääle kasutamise ergonoomikast, hääle hügieenist ning oma sõnumi mõjusast edastamisest.. Registreerimise tähtaeg 24.10.2017. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30.10.2017 - 31.10.2017

Telefon: 5146385

Kuidas oma seisukohti argumenteeritult esitada ja kaitsta?

2017-11-07

Oskuslik argumenteerimisoskus on tõeline eelis töökeskkonnas ja inimestevahelises suhtlemises. Sellel kursusel osaledes õpid korrastama oma mõtete struktuuri ja väljendusoskust, kuulama teiste seisukohti ning nendele reageerima.

Hind: 120.00 €
Kestus: 10 tundi

Telefon: 630 6508

Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas

2017-11-09

Anda oskusi läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppida erinevaid läbirääkimiste tehnikaid,vestluste käiku ja juhtimiseks vajalikke sobivaid lahendusi. Arendada oskusi, seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi.

Hind: 377.00 €
Kestus: 09.11 kl 10.00-17.30 ja 10.11 kl 09.00-16.30
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Veenev intervjuu meedias

2017-11-13

Koolitus neile, kel tuleb anda intervjuusid ajalehele, on-line meediale, raadios ja televisioonis. Õpitakse selget eneseväljendust, oma ärevusega toimetulekut ja veenva kehakeele kasutamist.

Hind: 96.00 €
Kestus: 13-20.11.2017

Telefon: 7361 540

Avalik esinemine

2017-11-14

Hirmu vähendamine avaliku esinemise ees ja enesekindluse suurendamine. Psühholoogiaalaste teadmiste ja uuringute tulemuste tundmaõppimine ja rakendamine praktikas. Psuhholoogia psuhhoterapeut isiksuse tugevdamine opetajate maja koolituskeskus meeskonnakoolitus taiendope elukestev ope Õpetamise juhtivaks põhimõtteks on saavutada oma tudengite ja kursuslaste: isiksuse tugevnemine, vastupanuvõime suurenemine, loovuse areng, edukus isiksusena ja positiivne maailmakäsitlus.

Hind: 79.00 €
Kestus: 14. nov.-12. dets. kell 18:00-20:00

Telefon: 615 5162 / 5548856

Kuidas oma seisukohti argumenteeritult esitada ja kaitsta?

2017-11-14

Oskuslik argumenteerimisoskus on tõeline eelis töökeskkonnas ja inimestevahelises suhtlemises. Sellel kursusel osaledes õpid korrastama oma mõtete struktuuri ja väljendusoskust, kuulama teiste seisukohti ning nendele reageerima.

Hind: 120.00 €
Kestus: 10 tundi

Telefon: 630 6508

Avaliku esinemise meistriklass Margus Abeliga

2017-11-27

Koolitusel tutvustatakse teoreetilisi aluseid avaliku esinemise olemusest ja eesmärkidest, kõnelejale esitatavatest nõuetest ning tema verbaalsete ja mitteverbaalsete väljendusoskuste arendamise võimalustest. Tutvustatakse avaliku esinemise ettevalmistuse ja esitamise printsiipe ning praktiseeritakse neid kogemusõppe kaudu. Läbi praktiliste kõnekunsti harjutuste arendatakse osalejate verbaalset ja mitteverbaalset suhtlusoskust ning isikupärast eneseväljendust.

Hind: 78.00 €
Kestus: 27-28.11.2017; 12 ak.t.

Telefon: 7361 540

Võõrast tuttavaks. Kuidas olla julge ja mõjus suhtleja kohtumisel uute inimestega?

2017-11-30

Koolitus on mõeldud kõigile, kes tunnevad, et tööalastes või eraelulistes suhtlemisolukordades uute inimestega jääb puudu julgusest ja enesekindlusest. Eesmärk on suurendada osalejate suhtlemisjulgust ning arendada suhtlemisoskusi, mis võimaldavad toimetulla erinevate suhtlemissituatsioonidega

Hind: 149.00 €
Kestus: 30.11-7.12.2017

Telefon: 7361 540