Koolitused:

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2018-09-27

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 66.00 €
Kestus: 27.-28.09; 16 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabi väljaõppekoolitus

2018-09-27

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 66.00 €
Kestus: 27.-28.09.18; 16 ak.t.

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2018-09-27

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 27.09.2018 - 28.09.2018; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendkoolitus

2018-09-27

Hind sisaldab: KM, lõunasööki, kohvi pausid, õppematerjalid, tunnistus. Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Tutvustatakse erinevaid olukordi ja õnnetusjuhtumite vältimist ning tervise hoidmise põhimõtteid.

Hind: 45.00 €
Kestus: 8 ak.t., kella 10:00-16:00

Telefon: 56633333

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2018-09-28

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 44.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendkoolitus

2018-09-28

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 44.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabikoolitus Tartus

2018-09-30

  Esmaabikoolitus Tartus. Teoreetiline osa läbida iseseisvalt enne koolituspäeva (u 10h). Praktiline osa 30.09.2018 kell 10:00, Riia 10 õppeklassis.

Hind: 40.00 €
Kestus: 10.00

Telefon: 7456040

Ettevõttes esmaabiandja koolitus Tartus

2018-09-30

  Ettevõttes esmaabiandja koolitus. E-Õppe grupp. Teoreetiline osa läbitakse iseseisvalt "e-õppe" keskkonnas.Teoreetiline osa tuleb läbida enne praktilise õppe toimumist. Praktiline osa toimub 30.09.2018 Riia 10, Tartu algusega kell 10.00

Hind: 45.00 €
Kestus: 10.00

Telefon: 7456040

Esmaabiandja täiendõpe (AED aparaadi kasutamine) vene keeles

2018-10-01

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises.

Hind: 54.00 €
Kestus: 01.-02.10.2018; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja väljaõpe

2018-10-01

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 66.00 €
Kestus: 01.-02.10.2018, 16 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabi koolitus (16-tundi)

2018-10-02

Esmaabi andmise oskus on oluline kõikidele täiskasvanud inimestele. Esmaabi koolitus eesmärgiks on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatunu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.  Esmaabi koolituse ning selle programmi koostamisel on arvestatud olemasolevaid seadusandlikke dokumente ja kiirabi kogemusi.

Hind: 66.00 €
Kestus: 02.-03.10; 16 ak.t.

Telefon: 7 428 000