Koolitused:

Esmaabiandja väljaõpe (s.h AED aparaadi kasutamine) vene keeles

2019-11-14

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Hind: 66.00 €
Kestus: 14.-15.11.2019; 16 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabi täiendõppe koolitus

2019-11-14

Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" – igas töökohas peab olema väljaõppe (16-tunnine koolitus) läbinud esmaabiandja. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. Hinnale lisandub km.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabiandjate täiendõpe

2019-11-14

Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – väljaõppe läbinud esmaabiandja peab osalema täiendkoolitusel iga 3 aasta tagant. Soodushind: 30 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 35.00 €
Kestus: 9:00 16:00
Koht: Tallinn

Telefon: 58444458

Efektiivselt tulemusteni

2019-11-14

Koolituse eesmärk: on leida lahendusi, et - tegutseda veelgi motiveeritumalt, et paremaid tulemusi saavutada; - teha algust positiivsete muutustega nii oma suhtumises kui ka igapäevastes tegevustes; - suurendada valmisolekut teha asju teistmoodi lähtudes faktoritest, mida osalejad ise mõjutada suudavad ja mitte laste ennast liialt mõjutada teguritest, mida muuta ei saa; - julgustada ja innustada osalejaid seatud eesmärkide ja paremate tulemuste nimel tegutsema. Hinnale lisandub km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 09:00 - 14:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabiandja täiendõpe (s.h AED aparaadi kasutamine) vene keeles

2019-11-15

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises.

Hind: 54.00 €
Kestus: 9.00-14.00; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus Tallinnas

2019-11-16

Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 16.11.2019 algusega kell 10.00 Pärnu mnt 28 õppeklassis. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel esmaabikoolituse kirjeldusest ning vajadusel telefonil 6488080.

Hind: 40.00 €
Kestus: täpsem info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lühikoolitus! Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

2019-11-18

Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse lühike teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest.    Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)  Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 18.11.19 - 31.01.20; 240 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

2019-11-18

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajab lapse kasvatamise küsimuses toetust. Hinnale lisandub km.

Hind: 1175.00 €
Kestus: 18.11.19 - 07.02.20; 176 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Esmaabi täiendkoolitus

2019-11-18

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-11-18

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 18.-19.11; 16 ak.t.

Telefon: 55649399