Koolitused:

Esmaabi väljaõppekoolitus

2017-12-18

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 64.00 €
Kestus: 18.-19.12.2017

Telefon: 55649399

Esmaabiandja täiendõpe

2017-12-19

Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi, sealhulgas teadvustada inimese ellujäämise seisukohalt tähtsamad elutalitlused. Korrata üle esmaabialased põhiteadmised ja oskused, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).Soodushind: 30 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 35.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.

Telefon: 58444458

Esmaabi täiendkoolitus

2017-12-19

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 44.00 €
Kestus: kella 10.00-16.30

Telefon: 7 428 000

Esmaabi täiendõppe koolitus

2017-12-19

Sihtrühm: Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. Hinnale lisandub km.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2017-12-19

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 44.00 €
Kestus: 8. tundi

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2017-12-21

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 21.12.2017 - 22.12.2017; 16 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus Rakveres

2017-12-22

Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 22.12.2017 algusega kell 16.00 Jakobsoni 11 õppeklassis. RIIETUS SPORTLIK! Täiendav info iseseisva töö kohta saadetakse peale registreerumist e-mailiga. Praktilises osas mängitakse läbi erinevate liiklusõnnetustes aset leidvate vigastustega toimetulek.

Hind: 34.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 324 0893 , 53 451 061

Esmaabikursus

2017-12-24

Esmaabikoolitus on kohustuslik kõigile algõppe õpilastele. Iseseisev töö e-õppes ja 6 tundi praktikat õppeklassis.Koha peal on õpitu peale väike test. Kursus toimub ühel päeval ja eeldab eelneva iseseisva töö läbimist. Peale kursusele registreerumist palume tasuda koolituse eest kas pangaülekandega või sularahas autokooli enne kursuse algust.

Hind: 40.00 €
Kestus: ajakava kodulehel

Telefon: 50 78 230 ja 73 08 080

Esmaabiandja väljaõpe

2017-12-27

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 

Hind: 66.00 €
Kestus: 27.-28.12.2017, 16 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016