Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Курс “Эффективные публичные выступления”

2021-01-25

ЦЕЛЬ КУРСА. Как сделать серьезную презентацию увлекательной? Как получить живой отклик слушателей уже во время выступления? Цель этого тренинга – научиться делать более эффективные презентации, тратить меньше времени, и получать больше результатов от каждого выступления.

Hind: 249.00 €
Kestus: 20 ак. часов; 25.01.21 – 29.03.21
Koht: Tallinn

Telefon: +372 5551 1841; +372 5669 0105

Флорист – дизайнер 210-часовой курс

2021-01-25

Флористика – это искусство создавать прекрасное, вносить в мир яркость солнечного дня, нежнейший аромат цветов и праздник цвета.

Hind: 1960.00 €
Kestus: 25 Янв 2021 - 20 Апр 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 605 1801

Raamatupidamiskursus (vene keeles) Курс бухгалтерского учёта Tallinn

2021-01-25

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

Hind: 1085.00 €
Kestus: 25.01-07.04

Telefon: 733 3690

Veebikoolitus! Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus (vene keeles)

2021-01-26

Целевая группа  Специалисты по рабочей среде, уполномоченныхепо рабочей среде и члены Совета по рабочей среде, работодатели или его представители в случае, если они исполняют обязанности специалиста по рабочей среде.  

Hind: 285.00 €
Kestus: 26.01-29.01

Telefon: 7 333 690

Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus (vene keeles) Курс по гигиене и безопасности труда

2021-01-26

Целевая группа  Специалисты по рабочей среде, уполномоченныхепо рабочей среде и члены Совета по рабочей среде, работодатели или его представители в случае, если они исполняют обязанности специалиста по рабочей среде.  

Hind: 285.00 €
Kestus: 26.01-29.01
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

ONLINE! Inglise keele koolitus algajatele, tase 0- A1, 100 ak.t.

2021-01-27

Sihtrühm: sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega ja kõik, kes soovivad omandada uut elukutset ning tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.  

Hind: 1960.00 €
Kestus: 27 Jaan 2021 - 30 Aug 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 605 1801

Online! Курс английского языка для начинающих, уровень 0-A1, 100 ак.ч.

2021-01-27

 

Hind: 1400.00 €
Kestus: 27 Янв 2021 - 30 Авг 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 605 1801

Bürootöötajate arvutiõpe (vene keeles) Tartu Обучение компьютеру для работников офиса

2021-01-28

В результате обучения учащийся умеет пользоваться самыми распространенными офисными программами для обработки текста и составления таблиц, а также умеет использовать в офисной работе необходимые интернет-услуги и социальное программное обеспечение.

Hind: 234.00 €
Kestus: 28.01.2021-05.02.2021; 34 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Sild- ja pukk-kraana kasutamise järelevaataja kursus Pädevustunnistuse taotlejale vene keeles

2021-01-28

Sild-, pukk- ja konsoolkraanad. Nende ehitus ja tööpõhimõte. Kraana alustee. Kraanade elektriseadmed ja hüdrosüsteemi elemendid. Nende ehitus ja hooldamine. Kraanade mehhanismid, sõlmed, ülekanded, süsteemid, toed, piirajad, ohutusaparaadid ja signalisaatorid. Nende hooldamine ja reguleerimine. Juhikabiinid ja nupuaparaadid. Kraanade juhtimine. Kraanajuhi ohutu töötamise juhend.  Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 28.01.20 - 29.01.20

Telefon: 656 1277; 502 8656