Koolitused:

Exceli baaskoolitus. E-õpe

2019-05-22

 Veebipõhine kursus, mida saab läbida endale sobival ajal ja kohas! Exceli baaskoolitus annab põhioskused Microsoft Office Excel 2013 (teise nimega Excel 365) tõhusaks ja vajadustele vastavaks kasutamiseks. Kursus koosneb videoloengutest, mida saab vaadata endale sobival ajal ja kohas!

Hind: 59.00 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

B-kategooria algastme e-õppe koolitus Tallinnas

2019-05-22

Koolitus esmase juhiloa taotlejatele. Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 21 sõidutundi. Lisa sõidutund 23 €. NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa! Sissejuhatav loeng toimub 22.05.2019 kell 13:00-14:30 Pärnu mnt 28 õppeklassis - osavõtt kohustuslik. 

Hind: 613.00 €
Kestus: täpne info kodulehel
Koht: Tallinn

Telefon: 648 8080

Lõppastme koolitus Tartus

2019-05-22

KIIRKURSUS ! ! ! E-ÕPPE KOOLITUS (09.00-13.00)           9:00-10.00 säästlik sõit (algus Riia 10)          10.00-11.00 loeng klassis           11.00-13.00 sõit libedal          13.00 DOKUMENDID KÄES

Hind: 125.00 €
Kestus: Täpne ajakava kodulehel

Telefon: 7456040

BE- kategooria e-õpe koolitus Jõhvis

2019-05-22

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, õppematerjale, 2 sõidutundi ja masina kasutust MNT-i eksamil.    Lisasõidutunni maksumus 40 €. NB! Võimalus tasuda kahes osas!

Hind: 250.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 53062556

BE-kategooria e-õpe koolitus Rakveres

2019-05-22

Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 2 sõidutundi ja autokasutusrenti MNT eksamil. Lisasõidutund 40 €. NB!Võimalus tasuda ka osade kaupa! Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusest ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 53451061/3240893.

Hind: 241.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 324 0893 , 53 451 061

Налогообложение недвижимости- что изменилось?

2019-05-22

O ВИДЕОСЕМИНАРЕ   Новая трактовка налога с оборота на недвижимость (в том числе на землю под строительство). Особенность налога с оборота, связанного с продажей и сдачей внаем недвижимой вещи (земля под строительство, новое строение, существенно улучшенное строение, жилое помещение, нежилое помещение, особый порядок налогообложения). Полная цена: 49 евро + НСО

Hind: 49.00 €
Kestus: 180 мин
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Видеосеминар - Налоговые договоры и налогообложение трансграничной деятельности

2019-05-22

Кроме того, мы рассмотрим следующие существенные вопросы: резидентство и его изменение; налогообложение заработной платы при работе за границей; рабочие командировки, суточные при долгосрочных заграничных командировках; постоянное место деятельности, его возникновение и налогообложение; аренда рабочей силы и.д.л. Полная цена: 49 евро + НСО 

Hind: 49.00 €
Kestus: 120 мин
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Видеосеминар- Особенности трансграничных сделок

2019-05-22

O видеосеминаре: Сделки с субъектами налога и частными лицами из других стран ЕС (продажа, покупка, товары, услуги) Основные и особые правила налогообложения трансграничных сделок  Специфика удаленной торговли и устанавливаемого товара Особый порядок начисления НСО на цифровые услуги Треугольные сделки и специфика цепочки сделок  К каким трансграничным сделкам применима нулевая ставка налогообложения, в каких случаях она не применяется. Полная цена: 49 евро + НСО  

Hind: 49.00 €
Kestus: 180 мин
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Videokoolitus - Kunst jääda ellu maksuhalduri kirve all

2019-05-22

Maksumaksja peaks olema valmis päevaks, mil maksuhaldur alustab tema suhtes kontrolli. Kuidas sellisel juhul käituda? Mida oleks kasulik teada ja millega tuleb arvestada? Kuidas maksukoormust mõistlikkuse piires hoida ja samas seaduse piires tegutseda? Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 120 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Praktiline videokoolitus - Koostame aastaaruande õigesti Eesti finantsaruandluse standardi alusel

2019-05-22

Videopraktikumi käigus koostame näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande ja lisad. Aluseks on raamatupidamise registrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded. Rida-realt käsitleme bilansikontodel kirjendatud varade ja kohustiste arvelevõtmist, edaspidist kajastamist, selgitame RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning lisade nõudeid jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: 360 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Videokoolitus - Juhatuse liikme ja raamatupidaja maksu-, tsiviil- ja karistusõiguslik vastutus

2019-05-22

Videoseminari eesmärk on anda ülevaade äriühingu juhatuse liikmeks olemisega seotud õigustest ja kohustustest ning seadusest tulenevast vastutusest erinevate õigusharude lõikes. Videoseminaril selgitatakse, millistest õigusaktidest tuleb lähtuda juhatuse liikme ülesandeid täites ning millal kaasneb ülesannete täitmisega vastutus kohustuse rikkumise eest  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 165minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Kinnisvarainvesteeringu finantsanalüüs. E-õpe

2019-05-22

Eesmärk on mõtestada kinnisvarainvesteeringu analüüsi protsessi, selleks et enda raha parimal viisil tööle panna ning investeeringus edukas olla. Kas oled alles mõtlemas oma esimese investeeringu peale või juba mitmeid tehinguid teinud, finantsanalüüs on iga eduka investeeringu möödapääsmatuks aluseks.

Hind: 134.00 €
Kestus:
Koht: Internetis

Telefon: (+372) 527 8746