Koolitused:

MOC-20483 Programming in C#, e-õpe

2017-10-23

This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create Windows applications using the C# language.

Hind: 890.00 €
Kestus: 90 päeva, kliendile sobival ajal

Telefon: 618 1720

B-kategooria algaste Tartus E-õpe

2017-10-23

See koolitus sobib ideaalselt, kui Sul ei ole võimalik teoorialoenguid kuulata klassiõppes. Koolituse maksumus sisaldab teooriakursust, 21 sõidutundi, algastme libeda- ja pimedakoolitust ning esmaabikoolitust. Sissejuhatav loeng toimub 23.10.2017 kell 11:00-12:00, Riia 10 õppeklassis. Lisainformatsiooni saab meie kodulehel lingil "E-Autokool", pärast registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 7456040.

Hind: 560.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 7456040

B-kategooria algaste Võrus E-õpe

2017-10-23

See koolitus sobib ideaalselt, kui Sul ei ole võimalik teoorialoenguid kuulata klassiõppes. Koolituse maksumus sisaldab teooriakursust ja 21 sõidutundi. Sissejuhatav loeng toimub 23.10.2017 kell 16:00-17:00, Tartu 31, Võru Lisainformatsiooni saab meie kodulehel lingil "E-Autokool", pärast registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 745 6040.

Hind: 450.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 7456040

Lõppastme koolitus Tartus

2017-10-23

Mitmepäevane e- õppe grupp. Osalemise tingimused www.autosoit.ee "e-autokool" lingilt. Koolitus koosneb kolmest osast: - Loeng klassis kell 16:00 (2 h internetis, 1h klassis) - Libedasõit Raadil kell 17:00-19:00 - Säästlik sõit lepitakse kokku liberajal.

Hind: 100.00 €
Kestus: Täpne ajakava kodulehel

Telefon: 7456040

ITK-VEEB-019- Programmeerimine selgeks kodust lahkumata, e-õpe

2017-10-24

E-koolitus koosneb kolmest erinevast veebiõppest: SQL ja relatsiooniline andmebaas Programmeerimine Python keeles Programmeerimine Java keeles.

Hind: 387.00 €
Kestus: Kestvus päevades 126, kliendile sobival ajal

Telefon: 6181720

ITK-VEEB-022 - Tabeltöötlus ja arvutused Excel 2013 põhjal, e-õpe

2017-10-24

uhendamisega e-koolituse läbimise tulemusena oled omandanud teadmised tabeltöötlusest, valemitest, andmeanalüüsist Excel 2013-s. Excel on populaarne rakendus Office 2013 rakenduste perekonnas, mis võimaldab sul tõhusalt andmetega töötada. Tegemist on väga võimalusterohke rakendusega, mille oskuslikul kasutamisel säästad oluliselt aega andmetega töötamisel ja nende esitlemisel.

Hind: 50.00 €
Kestus: Kestvus päevades 28, kliendile sobival ajal

Telefon: 6181720

ITK-VEEB-023 - Esitluste koostamine PowerPoint 2013 põhjal, e-õpe

2017-10-24

-koolitusel käsitletavate teemade läbimine võimaldab oluliselt tõhusamalt töötada PowerPointiga ja rakendada olemasolevaid võimalusi paremini. Materjalidesse on koondatud enimkasutatavad käsud ja tegevused, kuid lisaks veel soovitused ja nipid töö veelgi efektiivsemaks muutmiseks. E-koolitus sisaldab teoreetilist materjali ja õppevideoid koos juhendamisega.

Hind: 50.00 €
Kestus: kestvus päevades 28, kliendile sobival ajal

Telefon: 6181720

PROJ-VEEB-006 - Projektijuhtimise e-koolitus, juhendajaga, E-ÕPE

2017-10-24

Kursus on suunatud kõigile, kellel on kokkupuuteid projektijuhtimisega või kes vastutavad mingi osa eest projektis ning soovivad oma teadmisi projektidega töötamise alal uuendada või täiendada. Kursus sobib ka algajaile, kes soovivad teada saada, mis on projekt ja mida tähendab projektijuhtimine ning selles osalemine.

Hind: 99.00 €
Kestus: Kestvus päevades 42, kliendile sobival ajal

Telefon: 6181720

VEEB-C-001 - Sissejuhatus C-keele programmeerimisse, E-ÕPE

2017-10-24

E-kursuse eesmärk on anda õppijatele piisav oskusteave, et iseseisvalt kasutada C programmeerimiskeelt. C programmeerimiskeelt kasutatakse peaaegu igas operatsioonisüsteemis, mistõttu ta on üks populaarsemaid keeli, mida kasutatakse laialdaselt nii süsteemi- kui rakendustarkvara loomisel.

Hind: 129.00 €
Kestus: Kestvus päevades 42, kliendile sobival ajal

Telefon: 6181720

VEEB-CPP-001- Programmeerimine C++ keelega, E-ÕPE

2017-10-24

E-kursuse eesmärk on anda piisav oskusteave, et iseseisvalt C++ keeles programmeerida.  C++ on üldotstarbeline staatiliste andmetüüpidega multifunktsionaalne programmeerimiskeel, mis toetab objektorienteeritud ja üldistavat programmeerimist. Keel loodi objektorienteeritud C keele laiendusena Bjarne Stroustrupi poolt.

Hind: 129.00 €
Kestus: Kestvus päevades 42, kliendile sobival ajal

Telefon: 6181720

VEEB-JAVA-001- Programmeerimine Java keelega, e-õpe

2017-10-24

E-kursuse eesmärk on anda õppijatele piisav oskusteave, et iseseisvalt kasutada Java programmeerimiskeelt. E-kursus sisaldab 18 peatükki, mis sisaldavad nii teooriat kui ka harjutusülesandeid. Java on platvormist sõltumatu objekt-orienteeritud programmeerimiskeel. 

Hind: 129.00 €
Kestus: Kestvus päevades 42, kliendile sobival ajal

Telefon: 6181720