Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Kodulehe tegemise koolitus WordPressiga distantsõppena

2020-07-14

Koolitus annab kõik vajalikud teadmised tänapäevase, sisuka ja esindusliku kodulehe loomiseks. Eelduseks on vaid üldine arvutikasutamisoskus ja soov teha kodulehte. Kasulik koolitus nii uue kodulehe loomiseks, kui juba valmis WordPressi lehe haldamiseks. Osalenu: "Midagi paremat (sel teemal) tahta oli suht võimatu. Kindlasti hakkan WordPressi kasutama."

Hind: 99.00 €
Kestus: Õpetus 7 h, õppeperiood 1-4 nädalat
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55657400

Exceli jt arvutikoolitused asutustele ja üksikõppijatele

2020-07-14

Exceli, Outlooki, PowerPointi ja Wordi koolitused asutustes, distantsõppena ja üksikõppijatele. Lihtsas ja arusaadavas keeles, praktiliste näidetega. Kolme tuhande osalenu keskmine rahulolu 9,4 (10-st). Tellija: „Koolitused on väga kliendikesksed ja õppija vajadusi arvestavad." Osalenu: "Puust ja punaselt koolitus. Väga hea lektor."

Hind: 960.00 €
Kestus: Õpetus kuni 12 h, õppeperiood 1-4 nädalat
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55657400

VEEBIKURSUS! 24-TUNNINE TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE VÄLJAÕPE

2020-07-11

Koolituse eesmärk on organisatsiooni töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme, juhi töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.  Õpiväljundina koolituse läbinu: omandab esmased teadmised ning pädevused, mis on nõutavad organisatsiooni töötervishoiu spetsialisti ametikohale nimetatud spetsialistile vastavalt töötervishoiu- ja tööohutuse seadusele oskab ennetada kutsehaigusi hindab ohutegureid organisatsioonis  koostab riskianalüüsi

Hind: 179.00 €
Kestus: 24 akadeemilist tundi

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

VEEBIKURSUS! 8-TUNNINE TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE TÄIENDÕPE I

2020-07-11

Koolituse eesmärk on anda organisatsioonide töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele, juhtidele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe.  Õpiväljundina koolituse läbinu: on võimeline oma ettevõttes korraldama ja läbiviima töökeskkonna riskianalüüsi ning sisekontrolli oskab reageerida tööõnnetuse olukorras jagab kolleegidele nõuandeid kutsehaiguste ennetamiseks

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

VEEBIKURSUS!8-TUNNINE TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE TÄIENDÕPE II

2020-07-11

Koolituse eesmärk on anda organisatsioonide töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele, juhtidele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe.  Õpiväljundina koolituse läbinu: omandab teadmised töökeskkonna ohuteguritest ning esmased meetmed nende vältimiseks

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Videokoolitus - See ohtlik sõiduauto – uued maksureeglid

2020-07-11

Ülevaate nimetatud muudatustest ja seaduse rakendamise praktikast saab videoseminaril, kus käsitletakse järgmisi teemasid: Parkimistasu maksuvaba hüvitamine. Millisel juhul ei ole erisoodustuseks tööandja kulutused töötaja transpordile? Erineval otstarbel kasutatava tööandja sõiduauto maksustamise uued põhimõtted. Kilomeetripõhise arvestuse asendumine kilovatipõhisega  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Videokoolitus - Muudatused töövaidluse lahendamise seaduses

2020-07-12

Videoseminari eesmärk on anda ülevaade uuest töövaidluste lahendamise korrast. Töövaidluste lahendamise seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuarist ning asendab sellega seni kehtivat individuaalse töövaidluse lahendamise seadust. Tervise- ja tööministeeriumi sõnul on uue seaduse eesmärk töövaidluse lahendamine muuta lihtsamaks, kiiremaks, kvaliteetsemaks ning pooltele selgemaks  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 120 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Praktiline videokoolitus - Korteriühistu raamatupidamine ja revisjon uue seaduse valguses

2020-07-12

Uus korteriühistuseadus Korteriühistu õiguslik seisund; Korteriühistu organid ja juhtimine; Korteriomanike õigused ja kohustused; Korteriühistu valitsemine; Korteriühistu vara ja raamatupidamine (põhikiri, majanduskava, reservkapital, viivised)  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 270 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

B-kategooria algaste Tartus E-õpe 2020 Täispakett!

2020-07-13

See koolitus sobib ideaalselt, kui Sul ei ole võimalik teoorialoenguid kuulata klassiõppes.  Koolituse maksumus sisaldab teooriakursust, 28 sõidutundi, algastme libeda- ja pimedakoolitust ning esmaabikoolitust.  Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.  

Hind: 815.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 7456040

B-kategooria algaste Tartus E-õpe 2020

2020-07-13

B-kategooria E-ÕPPE koolitus!   See koolitus sobib ideaalselt, kui Sul ei ole võimalik teoorialoenguid kuulata klassiõppes.  Koolituse maksumus sisaldab teooriakursust ja 28 sõidutundi.  Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.  

Hind: 645.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 7456040

E-KOOLITUS (reaalajas) Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t)

2020-07-13

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 173.00 €
Kestus: 24 ak.t.; 13.07.2020 - 15.07.2020

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t)

2020-07-13

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses

Hind: 99.00 €
Kestus: 09.00- 16.00

Telefon: 744 9600; 556 63492