Koolitused:

Esmaabi 16h koolitus Haapsalus e-õpe

2019-11-23

Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 23.11.2019 algusega kell 11.00 Posti 41 õppeklassis. Praktilises osas mängitakse läbi erinevate liiklusõnnetustes aset leidvate vigastustega toimetulek.

Hind: 26.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel
Koht: Haapsalu

Telefon: 53 094451

Videokoolitus - Kaks keerukat töölõiku palgaarvestuses

2019-11-23

Summeeritud tööaja teema muudab keerukaks küllaltki napp regulatsioon õigusaktides, mistõttu on seda tulnud selgitada mitmetes kohtuvaidlustes. Videoseminaril antakse koos näidetega ülevaade summeeritud tööaja arvestuse kõikvõimalikest erinevatest nüanssidest ning asjakohasest kohtupraktikast jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 195 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Kodulehe tegemise koolitus WordPressiga EKURSUSENA

2019-11-24

WordPressiga kodulehe tegemise koolitus on jõukohane kõigile. Osalenu oskab ilma kõrvalise abita luua tänapäevase professionaalse kodulehe. 5 tundi videosid iseseisvaks läbivaatamiseks ja kaasategemiseks + koolitajalt isiklik nõustamine. Kasulik koolitus kõigile, kes soovivad ise oma kodulehte hallata.

Hind: 99.00 €
Kestus: 5 h

Telefon: 55657400

Sissejuhatus dokumendihaldusesse. E-KURSUS

2019-11-25

Kursuse läbides õppija • Omandab asjaajamise algteadmised • Oskab kirjeldada dokumendihalduse mõistet, normdokumente dokumendihalduses • Oskab koostada dokumendiplanki, tunneb elementide vorminõudeid ning oskab koostada ametikirju. Kursuse ülesehitus

Hind: 145.00 €
Kestus: 20 tundi, 100% e-õpet, 25.11-20.12.2019

Telefon: 445 1968

Veebikoolitus - Mikroettevõtte raamatupidamine“

2019-11-25

Juba teist aastat on mikroettevõttel võimalik koostada ja esitada lühendatud majandusaasta aruanne. Seminaril räägime sellest, mis on mikroettevõtte lühendatud aruanne ning kuidas mõjutab sellise aruande esitamise võimalus mikroettevõtte igapäevast raamatupidamist. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 min, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

25.11.2019 algab Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena

2019-11-25

Koolituse eesmärk: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise  süvateadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta. Soodushind kuni 11.11.19 on 299 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 319 eurot.

Hind: 299.00 €
Kestus: 74 akadeemilist tundi 25.11.2019 – 13.02.2020

Telefon: 53 045 566

25.11.2019 algab raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena

2019-11-25

Koolituse eesmärk: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega). E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta. Soodushind kuni 14.11.19 on 239 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 259 eurot.

Hind: 239.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi 25.11.2019 – 27.01.2020.

Telefon: 53 045 566

Food hygiene training

2019-11-25

The food hygiene training on the Internet consists of three parts. The first part of the hygiene training addresses the area and principles of food hygiene as well as the main determining factors of food hygiene. The second part of the food hygiene training addresses the danger and risk factors of food hygiene, and the third part concerns pests, disinfection and the principles of HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) own-check system (also referred to as self-checking). VAT (20%) will be added to the price.

Hind: 8.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal

Telefon: 66 22 669

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine), e-õpe

2019-11-25

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid.  Hinnale lisandub km.

Hind: 79.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal, 24 ak.t.

Telefon: 527 1907

Google Drive koolitus, e-kursusena

2019-11-26

Drive on tõhus ja lihtne tööriist igale üksikkasutajale nii enda kui meeskonnatöö oluliseks parendamiseks, dokumentide jagamiseks ja ühistööks. Kogumahuga 5 tundi 3-6 min videosid + koolitajalt isiklik nõustamine. Kasulik koolitus nii algajale, kui kogenud Drive keskkonna kasutajale. Hinnale lisandub km.  

Hind: 99.00 €
Kestus: 4 tundi

Telefon: 55657400