Koolitused:

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõppe e-kursus

2018-09-11

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid Õpiväljund: Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe vastavalt «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 2 lõike 3 alusel kehtestatud määrusele "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord". Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal

Telefon: 527 1907

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele

2018-09-11

Täpne info telefoni teel või e-mailiga. Soodushind 60 eur.

Hind: 70.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele

2018-09-11

Täpne info telefoni teel või e-mailiga. Soodushind 70 eur.

Hind: 80.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2018-09-11

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 11.-13.09.2018 ; 24 ak.t.

Telefon: 55649399

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2018-09-11

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 87.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00

Telefon: 7 428 000

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele

2018-09-11

Täpne info telefoni teel või e-mailiga. Soodushind 85 eur.

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele

2018-09-11

Töökeskkonna juhtimise süsteemi loomine ja Töökeskkonnaalaste dokumentatsiooni koostamine ettevõttes. Praktiline seminar. Soodushind 85 eur.

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

2018-09-11

Täpne info telefoni või e-maili teel. Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik või töötajate esindaja, töökeskkonnanõukogu liige, ettevõtte juht, ergonoom, personalitöötaja või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Soodushind 140.-

Hind: 170.00 €
Kestus: 24 ak.t. 11, 18, 25.09
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõppe e-kursus

2018-09-12

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid Eesmärk: Anda osalejatele täiendõpet Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete rakendamiseks ettevõttes. NB! Valida on kolme erineva teema vahel TEEMA 1. JUHENDAMINE JA TERVIS, 2. TÖÖVAHENDID JA OHUTU KESKKOND, 3. TÖÖKESKKONNAS ESINEVAD OHUD JA RISKIANALÜÜS. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal

Telefon: 527 1907

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-09-12

Täpne info telefoni või e-maili teel. Создание системы управления рабочей средой Практический семинар. Soodushind 35.-

Hind: 45.00 €
Kestus: 3 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-09-12

Täpne info telefoni või e-maili teel. Инструктаж и обучение работников. Практический семинар. Soodushind 50.-

Hind: 60.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711