Koolitused:

Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele

2018-08-30

2017. aastal hakkas kehtima uus standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele". Koolitusel keskendutakse standardi muudatustele võrreldes standardi eelmise versiooniga, tutvustatakse uusi mõisteid ja laborite akrediteerimisvõimalusi vastavalt uutele nõudmistele. KOOLITUS TOIMUB VENE KEELES!

Hind: 135.00 €
Kestus: 6. september 2018 kell 10.00 - 17.00

Telefon: 6055053

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja täiendusõpe

2018-08-30

Koolituse läbinu tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid; tunneb rahvusvahelisi regulatsioone; teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi; tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Hind: 130.00 €
Kestus: 8 akad h

Telefon: 666 4526

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-08-30

Täpne info telefoni või e-maili teel. Факторы риска рабочей среды и создание безопасной среды. Практический семинар. Soodushind 90.-

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-08-30

Täpne info telefoni või e-maili teel. Анализ риска рабочей среды и составление плана по уменьшению и устранению рисков. Внутренний контроль на предприятии. Практический семинар. Soodushind 90.-

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-08-30

Täpne info telefoni või e-maili teel. Soodushind 60.-

Hind: 70.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-08-30

Täpne info telefoni või e-maili teel. Soodushind 70.-

Hind: 80.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-08-30

Täpne info telefoni või e-maili teel. Soodushind 85.-

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Бизнес-кофе с юристом. Проблемы безопасности рабочей среды

2018-08-31

Каждый мини-семинар будет посвящен отдельной актуальной теме, и на них мы ждём руководителей и специалистов, занимающихся данной темой. Первый мини-семинар 7 сентября будет посвящен проблемам безопасности рабочей среды. Стоимость участия: 55.- + НСО

Hind: 55.00 €
Kestus: с 10.00 до 12.00

Telefon: 605 1801