Koolitused:

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-09-26

Täpne info telefoni või e-maili teel. Анализ риска рабочей среды и составление плана по уменьшению и устранению рисков. Внутренний контроль на предприятии. Практический семинар. Soodushind 90.-

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-09-26

Täpne info telefoni või e-maili teel. Факторы риска рабочей среды и создание безопасной среды. Практический семинар. Soodushind 90.-

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-09-26

Täpne info telefoni või e-maili teel. Soodushind 60.-

Hind: 70.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-09-26

Täpne info telefoni või e-maili teel. Soodushind 70.-

Hind: 80.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

2018-09-26

Täpne info telefoni või e-maili teel. Soodushind 85.-

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus (esmaõpe)

2018-09-26

Töökeskkonna mõiste. Töökeskkonnas esinevad ohud. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid). Ergonoomia. Tööolme jne.

Hind: 143.00 €
Kestus: 26.09 − 28.09
Koht: Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus (täiendõpe)

2018-09-26

Töökeskkonna mõiste. Töökeskkonnas esinevad ohud. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid). Ergonoomia. Tööolme jne.

Hind: 67.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

2018-09-26

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00; 8 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

2018-09-27

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 27.09.2018 - 29.08.2018
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2018-09-27

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 27.-28.09 ja 01.10; 24 ak.t.

Telefon: 55649399

Veebiseminar - Organisatsiooni riskide hindamine

2018-09-28

Riskide hindamisega alustamine on raske nii tegevjuhtkonnale kui töötajatele. Kuigi riskide juhtimine on saanud iga organisatsiooni elementaarseks osaks, võib selle rakendamine praktikas teooriast oluliselt erineda. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: kell 10.00–11.30; 2 ak.t.

Telefon: 372 664 6420; +372 58 043 270