Koolitused:

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele

2018-08-21

Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ettevõttes, töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll, tööohutuse korraldus, töötajate juhendamine, isikukaitsevahendid, töökeskkonna ohutegurid, töökoha ergonoomika jm. Praktiline seminar. Soodushind 70 eur.

Hind: 80.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes / 24 h väljaõppe

2018-08-21

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada.

Hind: 155.00 €
Kestus: 21.08.2018 - 23.08.2018

Telefon: 620 7676

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõpe

2018-08-21

Koolitus korraldatakse vastavalt riiklikule õppekavale (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr 80, RTL 2000, 136, 2157). Koolituse lektoriteks on töötervishoiu, tööõiguse ja tööohutuse spetsialistid-praktikud: Veronika Kruustik, Raiko Leosk, Tauno Lehtveer, Tiina Leosk. Hinnale lisandub km.

Hind: 139.00 €
Kestus: 21.08-23.08.2018; 24 ak.t.

Telefon: 5611 1717

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele

2018-08-21

Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ettevõttes, töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll, tööohutuse korraldus, töötajate juhendamine, isikukaitsevahendid, töökeskkonna ohutegurid, töökoha ergonoomika jm. Praktiline seminar. Soodushind 60 eur.

Hind: 70.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõppe e-kursus

2018-08-22

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid Eesmärk: Anda osalejatele täiendõpet Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete rakendamiseks ettevõttes. NB! Valida on kolme erineva teema vahel TEEMA 1. JUHENDAMINE JA TERVIS, 2. TÖÖVAHENDID JA OHUTU KESKKOND, 3. TÖÖKESKKONNAS ESINEVAD OHUD JA RISKIANALÜÜS. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal

Telefon: 527 1907

Soome tööohutuskaardikoolitus

2018-08-22

Soome tööturvalisuskaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks. 

Hind: 135.00 €
Kestus: 08:00

Telefon: 56 44 054

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2018-08-22

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 87.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00

Telefon: 7 428 000

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus

2018-08-22

Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid Eesmärk: •saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest; •saada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet, omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös. 

Hind: 198.00 €
Kestus: 22.-24.08.2018; 24 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine väljaõpe

2018-08-22

Koolituse lektor on töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist-praktik: Veronika Kruustik Koolitus korraldatakse vastavalt riiklikule õppekavale (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr 80, RTL 2000, 136, 2157). Hinnale lisandub km.

Hind: 76.00 €
Kestus: kell 09.00-16.00; 8 ak.t.

Telefon: 5611 1717

Veebiseminar - Mida peab teadma sõiduautode maksustamisest

2018-08-23

Alates 1. jaanuarist 2018 muutus sõiduautode maksustamise kord. Seoses sellega on sõiduautode kasutamisega ja sellega kaasnevate maksuriskide kohta on kerkinud hulgaliselt küsimusi. Millistest põhimõtetest lähtuda ning milliseid valikuid teha? Vastused annab maksukonsultant ja kuulajate poolt armastatud koolitaja Aule Kindsigo! Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00–12.00

Telefon: +372 55 695 775 | + 372 670 66 06