Koolitused:

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2019-05-28

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 28.05.19-30.05.19; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-05-28

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Tööohutusalane kursus (24 tundi)

2019-05-28

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 169.00 €
Kestus: 28.-30.05.2019 ; 24 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-05-28

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 23.-25.04.2019 ; 24 ak.t.

Telefon: 55649399

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus eesti keeles (24h õppekava alusel)

2019-05-29

SIHTGRUPP: Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed. Sobilik nii esmaseks- kui ka täiendkoolituseks (max iga 5a. tagant). VASTAVUS: Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr. 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” KINNITUS: Sotsiaalministeerium 12.01.2018 nr. 1/2018.

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

KУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (Финляндия)

2019-05-29

Целью является защита работников от существующих на рабочем месте рисков здоровья и несчастных случаев. Курс обучения проводится на русском языке. Каждому удачно прошедшему курс обучения выдается пластиковое удостоверение- Карта безопасности труда (työturvallisuuskortti), которое действует 5 лет и акцептируется в Финляндии.

Hind: 90.00 €
Kestus: 9:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов

2019-05-29

Почему следует обращать внимание на рабочую среду на предприятии? Предприятие должно обеспечивать исполнение требований в отношении трудовой среды согласно соответствующим нормам, предотвращая несчастные случаи на рабочем месте, а также профессиональные и вызванные работой заболевания.

Hind: 145.00 €
Kestus: 29.05, 31.05; 24 ak.t.

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Tööohutusalane täiendkursus (8-tundi)

2019-05-29

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele.Koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00

Telefon: 7 428 000

Soome teeohutuskaart I

2019-05-29

Soome Teedevalitsus (Liikennevirasto) nõuab Tieturva I koolitust : - kõikidelt teel töötavatelt isikutelt, kes tegelevad tee hooldusega - teekattematerjale vedavatelt autojuhitidelt; - teetöös kasutatavate masinate ja seadmete juhitidelt, kes sooritavad pikemaajalisi töid; - teel muud tööd tegevatelt isikutelt - isikud, kes soovivad osaleda Teeohutus II (Tieturva II) koolitusel

Hind: 132.00 €
Kestus: 1 päev, kell 8.00

Telefon: 56 44 054

Обучение по охране здоровья и безопасности труда (учебная программа на 8 часа)

2019-05-30

 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: специалист, уполномоченный, член совета по рабочей среде. Подходит как в качестве начального, так и в качестве дополнительного обучения (с обновлением максимум каждые 5 лет). • ОСНОВАНИЕ: Постановление № 80 министра социальных дел от 14 декабря 2000 года «ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669