Koolitused:

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõppe e-kursus

2019-01-22

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid Eesmärk: Anda osalejatele täiendõpet Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete rakendamiseks ettevõttes. NB! Valida on kolme erineva teema vahel TEEMA 1. JUHENDAMINE JA TERVIS, 2. TÖÖVAHENDID JA OHUTU KESKKOND, 3. TÖÖKESKKONNAS ESINEVAD OHUD JA RISKIANALÜÜS. Hinnale lisandub km.

Hind: 45.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal

Telefon: 527 1907

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus- Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (alates 01.01.2019)

2019-01-22

Koolitusel on detailselt välja toodud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend - TTOS) ja sellega seotud määruste  muudatused alates 01.01.2019. Lisatud ka põhjendused, miks need muudatused tehti. Nii on parem mõista, mida edaspidi oodatakse tööandjatelt ja kuidas muudatust rakendada ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 39.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal, 6 ak.t.

Telefon: 527 1907

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe

2019-01-22

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada. 1-päevane täiendõpe (hind 85 eur) aga annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.

Hind: 145.00 €
Kestus: 22.-24.jaanuar 2019.a

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Tööohutusalane kursus (24 tundi)

2019-01-22

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. 

Hind: 172.00 €
Kestus: 22.-24.01.2019; 24 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Tuletöö tegemise koolitus tuletööde tegijatele

2019-01-23

Koolituse eesmärk: omandada teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks. Tõsta osalejate teadlikkust võimalikest ohtudest töökohal ja saada teadmised kuidas käituda ohuolukorras kahjutule puhkemise korral. Praktiline kustutusharjutus ja kirjalik test. Kuni 11. jaanuarini 2019 osaleja soodushind 94 eurot + km. Alates 12.01.2019 tavahind 129 eurot + km.

Hind: 94.00 €
Kestus: 10:00 − 16:45

Telefon: 56933318

KУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (Финляндия)

2019-01-23

Целью является защита работников от существующих на рабочем месте рисков здоровья и несчастных случаев. Курс обучения проводится на русском языке. Каждому удачно прошедшему курс обучения выдается пластиковое удостоверение- Карта безопасности труда (työturvallisuuskortti), которое действует 5 лет и акцептируется в Финляндии.

Hind: 90.00 €
Kestus: 9:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele

2019-01-23

Miks pöörata tähelepanu ettevõtte töökeskkonnale? Ettevõte peab tegelema töökeskkonna nõuetele vastavate normide täitmisega, et hoida ära tööõnnetusi, kutsehaigusi ja tööst põhjustatud haigusi.

Hind: 145.00 €
Kestus: 23.01-25.01; 24 ak.t.

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Soome teeohutuskaart I

2019-01-23

Soome Teedevalitsus (Liikennevirasto) nõuab Tieturva I koolitust : - kõikidelt teel töötavatelt isikutelt, kes tegelevad tee hooldusega - teekattematerjale vedavatelt autojuhitidelt; - teetöös kasutatavate masinate ja seadmete juhitidelt, kes sooritavad pikemaajalisi töid; - teel muud tööd tegevatelt isikutelt - isikud, kes soovivad osaleda Teeohutus II (Tieturva II) koolitusel

Hind: 132.00 €
Kestus: 1 päev, kell 8.00

Telefon: 56 44 054

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2019-01-23

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Hind: 150.00 €
Kestus: 23.-25.01.2019; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24h

2019-01-23

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 135.00 €
Kestus: 23.01.19-25.01.19; 24 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Обучение по охране здоровья и безопасности труда (учебная программа на 8 часа)

2019-01-24

 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: специалист, уполномоченный, член совета по рабочей среде. Подходит как в качестве начального, так и в качестве дополнительного обучения (с обновлением максимум каждые 5 лет). • ОСНОВАНИЕ: Постановление № 80 министра социальных дел от 14 декабря 2000 года «ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669