Koolitused:

Piirkond:

Э-ОБУЧЕНИЕ (в реальном времени) Курсы по теме

2020-04-08

Зарегистрировавшемуся на обучение высылаем за два дня до начала курса руководство, как принять участие на э-курсе. Для участия на обучении необходимы компьютер или смарт-телефон и хорошая связь по Интернету. Желательно использовать микрофон, тогда будет возможность во время обучения задавать устно вопросы преподавателю. При отсутствии микрофона можно задавать вопросы письменно.

Hind: 173.00 €
Kestus: 24. ak.t

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendõppe e-koolitus

2020-04-08

Koolituse läbimisel osaleja: 1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust; 2) koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi; 3) teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida. Koolitus sisaldab videoloengut, koolituse materjale. Koolituse läbimisel edastame osalejale tunnistuse.

Hind: 62.00 €
Kestus:

Telefon: 744 9600; 556 63492

Katusetööde ohutuse koolitus - inglise-, eesti-, vene keeles

2020-04-08

Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad töötada või juba töötavad katustel. Registreeri ennast ootenimekirja, kus jagame infot tulevaste koolituste kohta! Inglise, eesti, vene keeles. Hinnale lisandub km.  

Hind: 400.00 €
Kestus: 8.-9.04.2020; 20 ak.t.

Telefon: +372 5850 2424

Töötajate kehalise aktiivsuse suurendamine. Telli koolitus!

2020-04-08

Töötajate kehalise aktiivsuse suurendamine on väga päevakohane teema. Töötajate vähene kehaline aktiivsus ja sellest tulenevad terviseprobleemid on tänapäeval kasvamas üha suuremaks murekohaks. Paljudes töövaldkondades veedetakse valdav osa tööpäevast istudes või vähest liikumist võimaldavates sundasendites. Kuna inimese keha on füsioloogiliselt mõeldud liikumiseks, siis vähesel liikumisel on omad tagajärjed. See koolitus tõstab töötajate teadlikkust kehalise aktiivsuse vajalikkusest ning füsioterapeut näitab lihtsaid harjutusi, mida töökohal teha.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1,5-3h vastavalt tellimusele

Telefon: 581 835 66

Soome tööohutuskaardikoolitus vene keeles

2020-04-08

Soome tööturvalisuskaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00

Telefon: 56 44 054

Э-ОБУЧЕНИЕ (в реальном времени) Курсы усовершенствования знаний по охране и безопасности труда

2020-04-09

Зарегистрировавшемуся на обучение высылаем за два дня до начала курса руководство, как принять участие на э-курсе. Для участия на обучении необходимы компьютер или смарт-телефон и хорошая связь по Интернету. Желательно использовать микрофон, тогда будет возможность во время обучения задавать устно вопросы преподавателю. При отсутствии микрофона можно задавать вопросы письменно.

Hind: 99.00 €
Kestus: 8. ak.t

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolituse 8h veebikoolitus

2020-04-09

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus (8h), e-koolitus on mõeldud ettevõtte juhile, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonna volinikule, töökeskkonna nõukogu liikmele või töötajale, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 59.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: E-õpe

Telefon: 55649399

Soome tööohutuskaardikoolitus

2020-04-09

Soome tööturvalisuskaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00

Telefon: 56 44 054

Toiduohutuse tagamine koduköögis (veebipõhine kursus)

2020-04-13

Kursus tutvustab toiduohutuse tagamise põhimõtteid koduköögis - mida kodukokana silmas pidada toidu varumisel, valmistamisel, serveerimisel ja säilitamisel nii pereliikmetele kui suuremale peoseltskonnale, et toiduohutus oleks tagatud.    

Hind: 45.00 €
Kestus: 13.04.2020 - 31.05.2020; 26 ak.t. 1 EAP
Koht: Internetis

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

E-KOOLITUS Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe e-koolitus

2020-04-13

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 130.00 €
Kestus: 24. ak.t

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (UUS!)

2020-04-13

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus  on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele. Käesolev koolitus on koostatud vastavalt ministri määrusele Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses

Hind: 79.00 €
Kestus: 24. ak.t
Koht: E-õpe

Telefon: 555 12 609

Köisligipääsu koolitus (tase 1,5), inglise-, eesti-, vene keeles

2020-04-13

Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada kvalifikatsiooni või saada põhjalikumaid teoreetilisi teadmisi köisligipääsu kohta. Hinnale lisandub km.

Hind: 1000.00 €
Kestus: 13.-17.04.20; 54 ak.t.

Telefon: 5850 2424