Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Soome elektriohutuskaart SFS6002 (WEBINAR)

2020-05-29

SOOMES ELEKTRITÖÖDE TEGIJALT NÕUTAV ELEKTRIOHUTUSKAART (sähköturvallisuuskortti SFS6002) Soomes on elektritööde tegemisel nõutav elektriohutuskoolituse ja sellekohaste teadmiste kontrolli läbimine. Kestus: 9.00-13.00; 6 AH (arvestatav pädevustunnistuse pikendamisel). Kursus läbitakse  Kursuse teemad: Sissejuhatus, elektrioht Elektriohutusalased nõuded (õigusaktid ja standardid) ja juhendid ning elektritööde ohutu korraldamine ja isikute vastutus Ohutud töövahendid ja isikukaitsevahendid Pingevabad tööd Pingelähedased tööd ja pingealused tööd Käidutööde tegemine ja juhendamine Elektriõnnetustest, kirjalik test, päeva kokkuvõte

Hind: 170.00 €
Kestus: 09:00-15:00

Telefon: 56 44 054

Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis

2020-05-29

"Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse valdkonnas" raames toimuv koolitus toidukäitlejatele. Koolitus annab ülevaate toiduallergeenidest, toiduallergeenidega seotud ohtudest ja allegeeniohjest toidukäitlemise ettevõttes. Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta. NB! Teavitame! Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ

2020-05-29

Курс обучения гигиене питания предназначен для работников, связанных с обработкой пищевой продукции (повара, помощники поваров, мойщики посуды, официанты и пр. обслуживающий персонал). К стоимости добавляется налог с оборота (20%).

Hind: 8.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: internetis

Telefon: 66 22 669

24/7 VEEBISEMINAR - TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS ERIOLUKORRAS

2020-06-01

Veebiseminaril annab töökeskkonnaspetsialist Jaanika Jelistratov juhiseid, kuidas eriolukorras kinni pidada töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest ning, mille eest vastutab tööandja.  Õpiväljunditena veebiseminari läbinu: teab, millised on tööandja kohustused ja õigused eriolukorras teab, millised on töötaja kohutused ja õigused eriolukorras

Hind: 39.00 €
Kestus: 1 astronoomiline tund

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

E-KOOLITUS Töökeskkonna riskid kaugtööl

2020-06-01

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 38.00 €
Kestus: 3 ak tundi

Telefon: 744 9600; 556 63492

Soome tööohutuskaart (Vene keeles) (WEBINAR)

2020-06-01

Sihtrühm : Проектные работники, Самостоятельные исполнители, Арендные работники

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00-18:00

Telefon: 56 44 054

Rahvusvaheline tööohutuspassi koolitus

2020-06-01

Eesmärk: Kursuse läbinul on teadmised õigustest, kohustustes ja vastutustest, mis kaasnevad ühise ehitusobjektiga (töömaaga).  Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad minna tööle teistesse Euroopa riikidesse.

Hind: 71.00 €
Kestus: 8 ak.t. Koolitus toimub vastaval kokkuleppele

Telefon: 509 8350

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые) Narva

2020-06-01

Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 01.06.2020 - 02.06.2020; 16 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492