Koolitused:

Tõstukijuhi kursus teooria+praktika vene keeles

2018-03-22

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud.

Hind: 1072.50 €
Kestus: 22.03 − 23.03

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tõstukijuhi kursus, teooria vene keeles

2018-03-22

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud.

Hind: 110.00 €
Kestus: 22.03 − 23.03

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tuleohutuse seaduse koolitus tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele

2018-03-22

Koolitusel anname ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. Selgitame muudatusi, mida tuleb teada ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele (SM määrus 30.03.2017 nr 17). Kuni 19. märtsini 2018 kehtib soodushind 119 eurot + km! Alates 20.03.2018 hind 148 eurot + km.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10:00 − 16:30

Telefon: +372 56 933 318

Дорожная безопасность 1 (Финляндия)

2018-03-22

Liiklus teedel tekitab seal tehtava töö tegijaile olulisi ohte ning teedel töötamine põhjustab omakorda ohtu teistele liiklejatele. Ametlikel teedel (maanteed, tänavad jm üldiseks liiklemiseks kasutatav territoorium) tehtavat tööd klassifitseeritakse ohtlikuks tööks, mida tohib teostada ja juhtida ainult kvalifitseeritud isikud.

Hind: 132.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe

2018-03-22

Täpne info telefoni või e-maili teel. Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik või töötajate esindaja, töökeskkonnanõukogu liige, ettevõtte juht, ergonoom, personalitöötaja või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Soodushind 50.-

Hind: 60.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe

2018-03-22

Täpne info telefoni või e-maili teel. Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik või töötajate esindaja, töökeskkonnanõukogu liige, ettevõtte juht, ergonoom, personalitöötaja või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Soodushind 90.-

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe

2018-03-22

Täpne info telefoni või e-maili teel. Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik või töötajate esindaja, töökeskkonnanõukogu liige, ettevõtte juht, ergonoom, personalitöötaja või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Soodushind 75.-

Hind: 80.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe

2018-03-22

Täpne info telefoni või e-maili teel. Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik või töötajate esindaja, töökeskkonnanõukogu liige, ettevõtte juht, ergonoom, personalitöötaja või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Soodushind 90.-

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Soome tööohutuskaardikoolitus

2018-03-22

Soome tööturvalisuskaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks. 

Hind: 90.00 €
Kestus: 09:00

Telefon: 56 44 054

Расследование несчастных случаев и профзаболеваний

2018-03-23

Täpne info telefoni või e-maili teel. Soodushind 50.-

Hind: 60.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда

2018-03-23

Täpne info telefoni või e-maili teel. Soodushind 90.-

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711

Анализ риска рабочей среды и составление плана по уменьшению и устранению рисков. Внутренний контроль на предприятии

2018-03-23

Täpne info telefoni või e-maili teel. Soodushind 110.-

Hind: 150.00 €
Kestus: 8 ak/h
Koht: Tallinn

Telefon: 55608711