Koolitused:

Eksperimentaalanimatisoon

2018-01-09

Kursusel katsetatakse animeerimist erinevate materjalidega ehk liigume paberi, pliiatsi ja nukkude juurest eemale. Tutvume mittetraditsiooniliste tehnikatega, mis lubavad luua põnevaid visuaale. Näideteks on aegvõte, puruanimatsioon, söeanimatsioon, maalianimatsioon, filmilindile kraapimine. Julgustame õpilasi mõtlema ka ise uusi tehnikaid välja nagu näiteks katsetada kohviga maalimist või hoopis midagi muud.

Hind: 56.00 €
Kestus: 9.01, 16.01, 23.01, 30.01 kell 18:00-20:00

Telefon: 53037660

Green screen

2018-02-06

Kursusel tutvume rohelise ekraani ehk green screeni põhimõtete ja võimalustega. Kursusel seome omavahel video, animatsiooni ja eriefektid ning keskendume rohkem ka järeltöötlusele. Nn rohelise ekraani efekt lubab arvutis asendada nt rohelisena üles filmitud esemed või taustad millegi muuga.

Hind: 56.00 €
Kestus: 6.02, 13.02, 20.02, 27.02 kell 18:00-20:00

Telefon: 53037660

Mis on integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia eriala?

2018-03-03

Eesmärk saada teada, kas on eeldusi mitmekülgsete integreeritud loominguliste oskuste kujunemiseks ja võimet edastada kunstilist sõnumit digitaalsete kommunikatsioonivahenditega tänapäeva kultuuriliselt põimunud ja tehnoloogiliselt arenevas maailmas.

Hind: 40.00 €
Kestus: 03.03.2018 - 07.04.2018

Telefon: 5096692

3D modelleerimine Blender

2018-03-06

Kursus annab sissejuhatuse 3D modelleerimisse, animeerimisse ja arvutimängude loomisesse vabavara programmiga Blender. Õpime looma karaktereid 3D keskkonnas ning neid liikuma panema. Tutvume arvutimängude loomise lihtsamate põhimõtetega.

Hind: 56.00 €
Kestus: 6.03, 13.03, 20.03, 27.03 kell 18:00-20:00

Telefon: 53037660

Helipilt

2018-03-17

Sihtgrupp: Kõik, kes on huvitatud helide kasutamisest loovtöödes ja lihtsamast helirežiist. Eesmärk: tutvuda helirežiiga, erinevate helide ja nende kasutusvõimalustega. Sisu: Heliliigid ja nende rollid loo kujundamisel ja kuulaja mõjutamisel. Heli salvestamine. Taustaheli. Dialoog. Muusika. Kujundusmuusika improviseerimine.

Hind: 120.00 €
Kestus: 10 ak.t.

Telefon: 639 1751

Sissejuhatus arvutimängude programeerimisse

2018-04-03

Kursusel tutvume vabavara programmidega Skrach, Blender. Alice ja Unity, mille kaudu teeme tutvust arvutimängude programmeerimise põhimõtetega. Uurime erinevate programmide võimalusi ning loome lihtsamaid keskkondi ja mängumootoreid. Soovitame kursusel võimalusel kasutada oma sülearvutit, et saaks mängude kallal kodus edasi tegeleda.

Hind: 56.00 €
Kestus: 3.04, 10.04, 17.04, 24.04 kell 18:00-20:00

Telefon: 53037660

Filmianalüüs

2018-04-07

Eesmärk arendada filmi lugemise oskust, rikastada sõnavara ja saada vahendeid mängfilmi süvitsi tundmaõppimiseks, tutvuda filmi valmimise aspektidega, mis lõpptulemust mõjutavad.

Hind: 216.00 €
Kestus: 07.04.2018 - 21.04.2018; 28 ak.t.

Telefon: 639 1751

Piksillatsioon

2018-05-01

Kursusel proovime järgi miks võiks tavalise video asemel ümbritsevat keskkonda ja inimesi hoopis kaaderhaaval üles pildistada. Tutvume lähemalt piksillatsiooni tehnikaga ning milliseid võimalusi ja efekte see pakub. Kursusel tegeleme nii video, animatsiooni kui fotoga ning inimeste ja esemete kaaderhaaval liigutamise/liikumisega. Võimalusel astume stuudoost kaameraga ka õue.

Hind: 56.00 €
Kestus: 1.05, 8.05, 15.05, 22.05 kell 18:00-20:00

Telefon: 53037660

Dokumentaalfilm ja ulmefilm

2018-08-27

Sihtgrupp Kõik eelneva ettevalmistuseta huvilised, kes soovivad õppida filmimist ja tutvuda lähemalt dokumentaal- ja ulmefilmi žanriga. Eesmärk: tutvuda filmižanritega, õppida režiid ning harjutada loo jutustamist audiovisuaalse eneseväljenduse kaudu.

Hind: 550.00 €
Kestus: 27.08.2018 - 30.08.2018; 44 ak.t.

Telefon: 5096692