Koolitused:

Videoklipi filmimine ja montaaž

2019-10-01

Koolitusel õpitakse praktiliste tegevuse ja juhendamise käigus tegema lühikesi videoklippe (30-120 sekundit). Eesmärk on õppida, mida on võimalik teha nullilähedase eelarve ja käepäraste vahenditega. Osalemiseks on vajalik vähemalt odavama klassi nutitelefon filmimisvõimekusega või mõni muu videosalvestusseade; montaažiks kasutame nii telefoni kui sülearvutit.

Hind: 360.00 €
Kestus: 01.10 - 02.12.2019; 12 ak.t.

Telefon: 7361 540

Stsenaristika

2019-10-05

Ülevaade filmi valmimiskäigust. Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid. Lühifilmi vaatamine ja analüüs. Töö karakteriga ja filmisüžee loomine. Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis. Filmisüžee arendamine. Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.

Hind: 240.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 26.10.2019; 20 ak.t.

Telefon: 6409 456

Sotsiaalsed trendid maailma hariduses

2019-10-05

Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased Eesmärk omandada teadmisi haridustrendidest ühiskonnas, sotsiaalsetest faktoritest hariduses ja elukestvast õppes (k.a täiskasvanuharidus); koostada ja esitada mikrotasandi sekkumisplaan meeskonnatööna eesmärgiga arendada koosloome- ning esitlusoskusi; saada aru muutuste protsessi loogikast. Kursusel antakse lisainfot Haridusteaduste instituudi kahe rahvusvahelise õppekava kohta ( „Educational Innovation and Leadership“ ja „Adult Education for Social Change“).  Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP

Telefon: 640 9369

Ristmeedia – mis, miks ja kuidas

2019-10-05

Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud ristmeediast ja iseenda kui meediatarbija ja – sisu looja arendamisest. Eesmärk teadvustada, mõista ja väärtustada ristmeediat kui eriala; saada aimu ristmeedia sisu loomisest ja mõjust inimestele, kujundada vajalikud oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks.  Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP

Telefon: 640 9369

Sisuloome ja bränding Youtubes

2019-10-05

Eesmärk kujundada baasteadmised youtube keskkonna võimalustest reklaamimaailmas. Sisu Youtube maastik üldiselt. Mina kui bränd, enesepeegeldus. Youtube kui platvorm, loo jutustamine. Kaamera, monteerimine - algteadmised   Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP

Telefon: 640 9369

Videoklipi filmimine ja montaaž

2019-10-21

Koolitusel õpitakse praktiliste tegevuse ja juhendamise käigus tegema lühikesi videoklippe (30-120 sekundit). Eesmärk on õppida, mida on võimalik teha nullilähedase eelarve ja käepäraste vahenditega. Osalemiseks on vajalik vähemalt odavama klassi nutitelefon filmimisvõimekusega või mõni muu videosalvestusseade; montaažiks kasutame nii telefoni kui sülearvutit.

Hind: 108.00 €
Kestus: 21.10 - 11.11.2019 ; 12 ak.t.

Telefon: 7361 540

Filmimine 8 mm filmilindile

2019-10-26

Ülevaade filmi valmimiskäigust. Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid. Lühifilmi vaatamine ja analüüs. Töö karakteriga ja filmisüžee loomine. Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis. Filmisüžee arendamine. Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.

Hind: 200.00 €
Kestus: 26.10.2019 - 27.10.2019; 1 EAP

Telefon: 6199908

Helipilt

2019-11-08

Koolitus annab ülevaate kuidas jutustatakse filmilugu helide abil. Näha saab põnevaid ja iseloomulikke helidega kujundatud lõike linateostest. Osalejad saavad ülevaate filmiheli valmimise peamistest etappidest. 

Hind: 175.00 €
Kestus: 10 ak.t.

Telefon: 6199 908, 509 6692

Videotöötlustarkvara Adobe After Effects kasutamine

2019-11-12

Eesmärk tutvuda videotöötlustarkvara Adobe After Effects teoreetilise taustaga, õppida Adobe After Effectsi võimalusi praktiliste ülesannete abil, õppida kasutama programmisiseseid efekte.

Hind: 1020.00 €
Kestus: 12.11.2019 - 10.12.2019; 1 EAP

Telefon: 6199908