Koolitused:

Telefoniga video tegemine

2019-03-25

Koolitusel õpitakse seminari vormis filmimise baastõdesid, telefoniga filmimise ja monteerimise võimalusi. Jutuks tulevad ka lisaseadmed ning rakendused. Arutelusse kaasatakse hetketrendide näiteid televisioonist, interneti videoturundusest ja Youtube'i sisuloomest.

Hind: 64.00 €
Kestus: 25.03-1.04.2019; 8 ak.t.

Telefon: 7361 540

Stsenaristika

2019-03-30

Ülevaade filmi valmimiskäigust. Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid. Lühifilmi vaatamine ja analüüs. Töö karakteriga ja filmisüžee loomine. Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis. Filmisüžee arendamine. Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.

Hind: 240.00 €
Kestus: 30.03.2019 - 27.04.2019; 20 ak.t.

Telefon: 6409 456

Videoklipi nipid

2019-05-11

Koolituse eesmärk on toetada videoloome vajadusega inimesi või gruppe, kes vajavad nõu projekti käimalükkamise või kvaliteedi parandamisega.

Hind: 49.00 €
Kestus: kell 11-15.30; 5 ak.t.

Telefon: 7361 540