Koolitused:

Курсы по пожарной безопасности (Северные страны)

2018-05-25

Организуем курсы по пожарной безопасности при проведение строительных работ согласно действующим требованиям Северных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания). В странах Северной Европы для повышения, обновления и поддержания уровня квалификации лиц, связанных с проведением огневых работ, регулярно организуются курсы по технике безопасности огневых работ.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2018-05-25

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Курсы по пожарной безопасности (Северные страны)

2018-05-29

Организуем курсы по пожарной безопасности при проведение строительных работ согласно действующим требованиям Северных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания). В странах Северной Европы для повышения, обновления и поддержания уровня квалификации лиц, связанных с проведением огневых работ, регулярно организуются курсы по технике безопасности огневых работ.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2018-05-29

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne.

Hind: 135.00 €
Kestus: 08:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2018-05-29

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Eesti tuletöö tegija koolitus

2018-05-29

Tuleohutusalast täiendusõpet korraldatakse eesmärgil süvendada tule- ja plahvatusohtliku protsessi teostamisega seotud allüksuste töötajate ja tuletöö tegijate tuleohutusalaseid teadmisi, õpetada tundma nende tööde ja protsesside tuleohutusnõudeid ning tulekahju puhkemise või õnnetuse korral tegutsemise korda.

Hind: 55.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Курсы по пожарной безопасности (Северные страны)

2018-06-01

Организуем курсы по пожарной безопасности при проведение строительных работ согласно действующим требованиям Северных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания). В странах Северной Европы для повышения, обновления и поддержания уровня квалификации лиц, связанных с проведением огневых работ, регулярно организуются курсы по технике безопасности огневых работ.

Hind: 115.00 €
Kestus: 10:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Põhjamaade tuletöödekaardi koolitus TARTUS

2018-06-05

5T viib läbi Soome tuleohutuskoolitusi, milles edukalt osalenu saab Soome tuletöötunnistuse (nn sinine kaart ehk tulityökortti), mis kehtib ka Rootsis, Norras ja Taanis. Kõik Põhjamaade tuletööde koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus (SPEKis).

Hind: 90.00 €
Kestus: üks päev, 09:00 - 16:30

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee

Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamise eest vastutava isiku koolitus

2018-06-06

Koolituse eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised enesekontrolli tuleohutusaruande täitmiseks ja esitamiseks. Koolituse edukal läbimisel oskab koolitatav läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli ja täita tuleohutusaruannet.

Hind: 115.00 €
Kestus: 10.00-.17.00; 8 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Tuleohutusalane kursus tuleohutuse ja aruande esitamise eest vastutavale isikule

2018-06-06

Tuleohutuse seadusest tulenevalt on ettevõtte või asutuse juht kohustatud korraldama töötajale või teenistujale enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse Koolitus koosneb teoreetilisest õppest. Lektoriteks on oma ala head spetsialistid ning kogemustega isikud.

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tuleohutuse seaduse koolitus tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele

2018-06-07

Koolitusel anname ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. Selgitame muudatusi, mida tuleb teada ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele (SM määrus 30.03.2017 nr 17). Kuni 21. maini 2018 soodushinnaga 119 eurot + km!

Hind: 119.00 €
Kestus: 10:00 − 16:30

Telefon: +372 56 933 318