Koolitused:

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2018-09-28

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Tuletöökaardi koolitus

2018-09-29

Tuletöökaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte.

Hind: 71.00 €
Kestus: 9.00, 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 53940539, +372 5098350

Tuletöö tegemise koolitus

2018-10-04

Eesmärk: Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides. Hinnale lisandub km.

Hind: 83.00 €
Kestus: 10:00 - 16:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность

2018-10-05

Целевая группа: Собственник предприятия/здания или лицо, назначенное владельцем объекта (лица, отвечающие за пожарную безопасность, работники, отвечающие за эвакуацию людей из опасной зоны и проведение спасательных работ).

Hind: 88.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Tuletöökaardi koolitus

2018-10-06

Tuletöökaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte.

Hind: 71.00 €
Kestus: 9.00, 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 53940539, +372 5098350

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

2018-10-09

Eesmärk: Anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon. Hinnale lisandub km.

Hind: 93.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Põhjamaade tuletöödekaardi koolitus TARTUS

2018-10-10

5T viib läbi Soome tuleohutuskoolitusi, milles edukalt osalenu saab Soome tuletöötunnistuse (nn sinine kaart ehk tulityökortti), mis kehtib ka Rootsis, Norras ja Taanis. Kõik Põhjamaade tuletööde koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus (SPEKis).

Hind: 90.00 €
Kestus: üks päev, 09:00 - 16:30

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee

Tuletöö tegemise koolitus tuletööde tegijatele

2018-10-10

Koolituse eesmärk: omandada teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks. Tõsta osalejate teadlikkust võimalikest ohtudest töökohal ja saada teadmised kuidas käituda ohuolukorras kahjutule puhkemise korral. Praktiline kustutusharjutus ja kirjalik test. Alates 25.09.2018 osaleja tavahind 129 eurot + km.

Hind: 98.00 €
Kestus: kell 10:00 − 16:30

Telefon: 56933318

Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте

2018-10-12

Обязанностью руководства предприятия и учреждения является ознакомление работников с требованиями по пожаробезопасности и контроль за их исполнением. Для лучшего проведения/применения контроля целесообразно назначить ответственное лицо за пожаробезопасность. То же самое действует в отношении арендованных помещений, где арендатор должен организовать надзор за пожаробезопасностью. Hinnale lisandub km.

Hind: 93.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale

2018-10-12

Koolituse sihtrühmaks on töötajad kelle tööks on gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli jootmine ja lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine, sepatöö, küttekoldevälise tule tegemine.

Hind: 83.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Tuletöökaardi koolitus

2018-10-13

Tuletöökaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte.

Hind: 71.00 €
Kestus: 9.00, 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 53940539, +372 5098350