Koolitused:

Piirkond:

Tuletööde tegemise kursus

2020-04-08

Käesolev koolitus on mõeldud tuletöö tegijatele. Tuletöö on gaaskeevitustöö, elekterkeevitustöö, põlevvedelikuga metalli lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine,  bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning gaasleegi kasutamine. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-04-14

Vastavalt Tuleohutuse seadusele § 3, lg 2 on ettevõtte või asutuse juht kohustatud korraldama töötajale töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse. Käesolev koolitus on mõeldud turvavaldkonna töötajatele, kes vastutavad valevobjektil tuleohutuse tagamise eest, ja teiste asutuste tuleohutuse eest vastutavatele isikutele (nt. haldusjuhid, tehnika- ja tootmisjuhid, majandusjuhatajad jms.), kes soovivad omandada tuleohutuse alaseid teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil koordineerida objektil tuleohutusalast tegevust. Registreerimise lõpp: 7. aprill 2020.    Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 162.00 €
Kestus: 14. ja 16. aprill 2020; 16 ak.t.

Telefon: 5647 6055

Tuletöö tegemise koolitus

2020-04-14

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Koolituse järgselt väljastatav tunnistus kehtib Eestis  ning kehtivusaeg on 5 aastat.

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00; 8 ak.t.
Koht: Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus vene keeles

2020-04-14

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00-17:00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 56 44 054

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2020-04-14

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00-17:00; 8 ak.t.

Telefon: 56 44 054

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2020-04-14

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00-17:00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 56 44 054

E-KOOLITUS (reaalajas) Tuletöö tegemise koolitus

2020-04-15

Sihtrühm: kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega Eesmärk: Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Hind: 94.00 €
Kestus: 10:00 - 16:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность

2020-04-15

Целевая группа: Собственник предприятия/здания или лицо, назначенное владельцем объекта (лица, отвечающие за пожарную безопасность, работники, отвечающие за эвакуацию людей из опасной зоны и проведение спасательных работ).

Hind: 90.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Обучение в отношении выполнения огневых работ

2020-04-15

Огневые работы и связанные с ними опасности природа и типы огневых работ; связанные с огневыми работами риски; природа пожара и его распространение; обусловленные огневыми работами пожары и причины их возникновения.

Hind: 75.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15; 6 ak.t.

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-04-16

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtte/hoone omanik või objekti valdaja poolt määratud isikud (tuleohutuse eest vastutavad isikud, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad). Koolituse läbinu teab millised on vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes.

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.; 9.00-16.00

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238