Koolitused:

Tuletöökaardi koolitus

2019-01-19

Tuletöökaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte.

Hind: 71.00 €
Kestus: 9.00, 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 53940539, +372 5098350

Курсы по пожарной безопасности (Северные страны)

2019-01-22

Организуем курсы по пожарной безопасности при проведение строительных работ согласно действующим требованиям Северных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания). В странах Северной Европы для повышения, обновления и поддержания уровня квалификации лиц, связанных с проведением огневых работ, регулярно организуются курсы по технике безопасности огневых работ.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2019-01-22

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Eesti tuletöö tegija koolitus

2019-01-22

Tuleohutusalast täiendusõpet korraldatakse eesmärgil süvendada tule- ja plahvatusohtliku protsessi teostamisega seotud allüksuste töötajate ja tuletöö tegijate tuleohutusalaseid teadmisi, õpetada tundma nende tööde ja protsesside tuleohutusnõudeid ning tulekahju puhkemise või õnnetuse korral tegutsemise korda.

Hind: 55.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Tuletöö tegemise koolitus

2019-01-22

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus tuletööde tegijatele

2019-01-23

Koolituse eesmärk: omandada teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks. Tõsta osalejate teadlikkust võimalikest ohtudest töökohal ja saada teadmised kuidas käituda ohuolukorras kahjutule puhkemise korral. Praktiline kustutusharjutus ja kirjalik test. Kuni 11. jaanuarini 2019 osaleja soodushind 94 eurot + km. Alates 12.01.2019 tavahind 129 eurot + km.

Hind: 94.00 €
Kestus: 10:00 − 16:45

Telefon: 56933318

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2019-01-23

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00

Telefon: +372 509 4137

Põhjamaade tuletöödekaardi koolitus TARTUS

2019-01-23

5T viib läbi Soome tuleohutuskoolitusi, milles edukalt osalenu saab Soome tuletöötunnistuse (nn sinine kaart ehk tulityökortti), mis kehtib ka Rootsis, Norras ja Taanis. Kõik Põhjamaade tuletööde koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus (SPEKis).

Hind: 90.00 €
Kestus: üks päev, 09:00 - 17:00

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee

Tuletöökaardi koolitus

2019-01-26

Tuletöökaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte.

Hind: 71.00 €
Kestus: 9.00, 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 53940539, +372 5098350

Обучение в отношении выполнения огневых работ

2019-01-28

Огневые работы и связанные с ними опасности природа и типы огневых работ; связанные с огневыми работами риски; природа пожара и его распространение; обусловленные огневыми работами пожары и причины их возникновения.

Hind: 83.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15; 6 ak.t.

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность

2019-01-28

Целевая группа: Собственник предприятия/здания или лицо, назначенное владельцем объекта (лица, отвечающие за пожарную безопасность, работники, отвечающие за эвакуацию людей из опасной зоны и проведение спасательных работ).

Hind: 88.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238