Koolitused:

Tuleohutuse seaduse koolitus tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele

2018-03-22

Koolitusel anname ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. Selgitame muudatusi, mida tuleb teada ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele (SM määrus 30.03.2017 nr 17). Kuni 19. märtsini 2018 kehtib soodushind 119 eurot + km! Alates 20.03.2018 hind 148 eurot + km.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10:00 − 16:30

Telefon: +372 56 933 318

Tuletöö tegemise koolitus vene keeles

2018-03-22

Eesmärk: Anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 09:00-16:00; 8 ak. t.

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

2018-03-23

Vastavalt seadusandlusele on ettevõtte ja asutuse juhi kohustuseks tutvustada töötajatele tuleohutusnõudeid ning kontrollida nende täitmist. Selleks, et oleks võimalik seadusest tulenevaid kohustusi mõistlikult täita, tuleks määrata tuleohutuse eest vastutav isik nii asutuses/ettevõttes üldiselt kui ka üksuste/osakondade lõikes. Soodushind: 78 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust). Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.

Telefon: +372 56934660

Курсы по пожарной безопасности (Северные страны)

2018-03-27

Организуем курсы по пожарной безопасности при проведение строительных работ согласно действующим требованиям Северных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания). В странах Северной Европы для повышения, обновления и поддержания уровня квалификации лиц, связанных с проведением огневых работ, регулярно организуются курсы по технике безопасности огневых работ.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2018-03-27

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Eesti tuletöö tegija koolitus

2018-03-27

Tuleohutusalast täiendusõpet korraldatakse eesmärgil süvendada tule- ja plahvatusohtliku protsessi teostamisega seotud allüksuste töötajate ja tuletöö tegijate tuleohutusalaseid teadmisi, õpetada tundma nende tööde ja protsesside tuleohutusnõudeid ning tulekahju puhkemise või õnnetuse korral tegutsemise korda.

Hind: 55.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Tuleohutus – vastutava spetsialisti koolitus (viimaste seadusandluse muudatuste arvestades)

2018-03-28

Kutsume koolitusele isikuid, kes vastutavad tuleohutuse eest. Koolituse eesmärgiks on anda viimaste tuleohutusalaste seadusandluse muudatuste ülevaade, sh operatiivkaardi koostamisest.

Hind: 120.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30

Telefon: +372 6051801

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2018-03-28

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne.

Hind: 135.00 €
Kestus: 08:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Uuenenud tuleohutuse standarite sari EVS 812

2018-03-28

Aprillis 2017 jõustus uus Vabariigi Valitsuse määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ . Sellega seoses tuli viia sisse muudatused standardisarjas EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Infoseminaril tutvustatakse uuest määrusest lähtuvaid nõudeid, mõisteid ning sisulisi muudatusi.

Hind: 112.00 €
Kestus: kell 10.00 - 14.20

Telefon: 6055053

Tuleohutus – vastutava spetsialisti koolitus (viimaste seadusandluse muudatuste arvestades) vene keeles

2018-03-29

Kutsume koolitusele isikuid, kes vastutavad tuleohutuse eest. Koolituse eesmärgiks on anda viimaste tuleohutusalaste seadusandluse muudatuste ülevaade, sh operatiivkaardi koostamisest.

Hind: 120.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30

Telefon: +372 6051801

Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

2018-03-29

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju jne.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09:00, 1 päev

Telefon: 56 44 054

Põhjamaade tuletöödekaardi koolitus TARTUS

2018-03-29

5T viib läbi Soome tuleohutuskoolitusi, milles edukalt osalenu saab Soome tuletöötunnistuse (nn sinine kaart ehk tulityökortti), mis kehtib ka Rootsis, Norras ja Taanis. Kõik Põhjamaade tuletööde koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus (SPEKis).

Hind: 90.00 €
Kestus: üks päev, algus kell 9.00

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee